Kies Lettergrootte: aaa ?
Noaberstee financiën

De wettelijke officiële feestdagen hebben we achter ons gelaten. Maar ook in het nieuwe jaar gaat ons Noaberstee feestje gewoon door. Na een paar vrije weken is vanmorgen onze eerste inloopochtend van 2018. Vele dorpsgenoten zijn deze ochtend op pad gegaan richting dorpshuis Trefpunt, om elkaar weer te ontmoeten. Het is een gezellige drukte en er moeten zelfs tafels en stoelen bij. Prachtig om het nieuwe Noaberstee jaar met zoveel dorpsgenoten te starten.

Tussen de koffierondes door, doe ik verslag van de Noaberstee financiën. Als iedereen een financieel overzicht heeft, steek ik van wal. We beginnen met de linker kolom, de inkomsten. Daarna worden de uitgaven besproken. Doordat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kunnen we ook het afgelopen jaar weer met een positief saldo afsluiten. Extra aandacht geef ik aan de financiën van onze uitstapjes en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

Eind vorig jaar is de Noaberstee-kas gecontroleerd door Andries van der Meulen en Wolter Karsijns. De kas is in goede orde bevonden en vanmorgen hebben beide heren mij decharge verleent.
Ook waren er lovende woorden over de manier waarop ik toezicht hou op de Noaberstee financiën en daar verslaglegging van doe. Dat is een mooie opsteker!
Ik wil alle bezoekers bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, en zal ook in het nieuwe jaar weer goed op de centen passen.

We kletsen met deze en gene nog even bij en dan is het alweer half twaalf, tijd om naar huis tegaan.

Tot volgende week.
Dag.

Een mooie, gezellige en smaakvolle jaarafsluiting

Vanmorgen is onze laatste inloopochtend van 2017.
Net als voorgaande jaren gaan we dit jaar afsluiten met een kerstdiner.

Bezoekers komen binnen in een sfeervolle zaal met kerstboom, lichtjes en een mooi gedekte kersttafel. Maar voor we hier aanschuiven drinken we bij een andere tafel eerst koffie met een lekker kerstkransje. Op tafel heerlijke chocolaatjes voor de liefhebbers. Bezoekers uit de kom van het dorp merken op, dat bij het huis van Kor en Clara de heerlijke etensgeuren je al tegemoet komen. Och man, wat lekker. Nog even geduld, neem eerst nog maar een kerstkransje of chocolaatje. In de tussentijd luisteren we naar een mooi zelfgemaakte kerstverhaal van Jacob. "Dat hest weer schier doan Jacob. BEDANKT."

Rond kwart voor twaalf komen onze dorpsgenoten en topkoks Clara en Dorien binnen met dampende pannen, schalen en ijskoude ingrediënten voor een heerlijk toetje. Al gauw verspreiden de heerlijke geuren zich door de zaal. Als alles klaar staat en iedereen aan tafel zit, gaan we beginnen aan ons kerstdiner.
Dorien verteld dat ze samen met Clara voor ons een driegangenmenu heeft samengesteld. Driegangen, waarbij je bij het voorgerecht en hoofdgerecht, ook nog keuze hebt. Ga je voor de heerlijke gehaktballen van Kor, of een houthakkerssteak van de slager? Worden het de zeer smaakvolle stoofpeertjes van Geerten, of de frisse rauwkostsalade van de groenteboer? Je hebt nog even tijd om na te denken. We beginnen met soep. Wat kunnen we voor je inscheppen? Groentensoep of romige bospaddestoelensoep? Sommigen, waaronder ik, snoepen van beide, omdat het zo lekker is.
Zo gaat het ook met het hoofdgerecht, alles even proberen en alles even lekker. Langzamerhand raken we vol, maar....toch is er bij iedereen nog ruimte voor een heerlijk toetje hoor. Halverwege het toetje.....ach, slagroom vergeten. Geen punt, regelen we alsnog. We zijn niet voor één gat te vangen.

Yvonne sluit ons kerstdiner op passende wijze af. Namens alle aanwezigen bedank ik Clara en Dorien voor al het voorbereidende werk en deze heerlijke kerstdiner. Als dank overhandig ik hen een kleine attentie. Zo komt er een einde aan een gezellige en zeer smaakvolle ochtend.
En volgend jaar zijn Clara en Dorien er weer hoor. Afgesproken!

We hebben nu even vakantie. We vieren kerst, oud en nieuw, en dan hopen we elkaar woensdagmorgen 10 januari tussen 09.00 uur en 11.30 uur weer te ontmoeten bie Noaberstee ien dörpshoes Trefpunt.

Tot slot nog een paar foto's. Klik op de foto voor een vergroting.
IMG_6048.JPG
IMG_6052.JPG
IMG_6049.JPG
IMG_6060.JPG

Bezoekers van Noaberstee wensen je fijne feestdagen.

Mooie tradities

Heb je de afgelopen dagen ook zo genoten van het winterweer? Of was het alleen maar kommer en kwel, en ben je blij dat het vanmorgen opnieuw regende? Eerlijk gezegd heb ik genoeg van al die regen, geef mij maar het winterweer. Oké, het geeft wat ongemakken, maar ook veel plezier. Kinderen laten hun ipad voor wat het is en trekken er met de slee op uit. Samen met vriendjes en vriendinnetjes lekker ravotten in de sneeuw. Papa's en mama's komen van de bank en helpen met plezier met het maken van een sneeuwpop. Prachtig toch!?
Code rood, geen bussen, geen treinen, scholen eerder dicht, als je niet naar buiten hoeft....thuis blijven!.......dit soort berichten is aan mij niet besteed. Wat een gezeur, kom op toch. Het kan nog wat worden als het écht winter wordt.

Een mooie traditie die al een aantal jaren in stand wordt gehouden is het opzetten van een kerstboom op smidshouk. Afgelopen zaterdag was het weer zover en RTV Noord was erbij. Vanmorgen hebben we het filmpje nog even teruggekeken.

Volgende week, na afloop van onze inloopochtend, nog een traditie die we met veel plezier in ere houden. Als afsluiting van het jaar, verzorgen onze dorpsgenoten Clara en Dorien een heerlijk kerstdiner. We kijken er weer naar uit.

Tot volgende week.
Dag.

Een waardevol document

Als ik vanmorgen naar dorpshuis Trefpunt loop, waait een koude wind me om de oren. Regenkou? Of verandert het weer en kunnen we een dezer dagen een enkele winterse buien verwachten? Ach, wat mokt het ook oet, ien Trefpunt braand de kachel en ist lekker waarm.

Druppelsgewijs komen de bezoekers binnenlopen. Vanmorgen heten we ook een dorpsgenoot welkom, die voor de eerste keer aanschuift. Mooi dat deze stap is gezet en hopelijk krijgt het een vervolg. Van harte welkom!
Na onze eerste kopje koffie, doe ik enkele mededelingen.
Ook op deze plek willen we Dorpsbelangen hartelijk bedanken dat ze hebben ingestemd met ons verzoek.

Dan neem ik de bezoekers mee naar eind zeventiger jaren. In die tijd gingen leerlingen van de klassen vijf en zes van de Chr. lagere school, op bezoek bij oudere dorpsgenoten om hen te interviewen. Een verslag van dat interview kwam dan in de schoolkrant. Zelf heb ik nog een aantal van die gepubliceerde interviews, maar ook heb ik enkele ontvangen van een trouwe bezoeker.
Vandaag lees ik het verhaal van wijlen schilder Klaas Kol. Dit interview werd op 27 november 1979 afgenomen door Pieter Hofman, Erik Mook, Bertus Schuurman en Kor van Zanten en is samengesteld door Jannie Koopman-Wierenga.
Het is niet alleen een prachtige inkijk in het leven van toen, 1979, maar ook van daarvoor. De tijd dat Klaas Kol op de lagere school zat. Zijn leven in de crisisjaren en oorlogstijd, waarin hij moest onderduiken. Hoe hij werd geveld door TBC en zijn verbazing uitsprak over het 'krottenplan'.
Klaas Kol, een prachtige verteller, die met ernst en humor zijn verhaal deed aan de jeugd van toen. BEDANKT! voor dit mooie waardevolle document. We hebben er vanmorgen van genoten.

Ondertussen is ook onze gast Aline Kruizenga aangeschoven. Aline is kerkelijk werker voor de PKN kerk in Thesinge/Garmerwolde, en wilde graag een belangstellend bezoekje brengen aan Noaberstee. Na een kopje koffie vertelt Aline even kort over haarzelf en het werk dat ze doet. Ook spreekt ze haar waardering uit voor het werk dat ik als coördinator doe en hoe waardevol Noaberstee voor ons dorp is.

Inmiddels is het alweer half twaalf. Voor de meesten tijd om huiswaarts te keren. We bedanken Aline voor haar belangstelling en aanwezigheid. Fijn dat je er was Aline.

Tot volgende week.
Dag.

Vaaier, vier

Het is een grauwe start van de dag, maar....het is droog. Na al het regen van de afgelopen dagen zijn we daar al blij mee.

Vanmorgen onder het genot van een kopje koffie, gezellig even zitten keuvelen. En bij de koffie hadden we weer een heerlijke traktatie. Deze keer van Wolter, die zijn verjaardag heeft gevierd. Natuurlijk werd ook voor hem het 'lang zal hij leven' ingezet.
Dan is het weer tijd voor BINGO! De prijsjes horen bij het Sinterklaasfeest, en liggen ingepakt op tafel. Als iedereen is voorzien van een bingokaart en pen, gaan we los. Twaalf, zesteg, achtenviefteg, tweinzeumteg, vaaier...vier? joa vaaier. Zol Roelie er ien eerste ronde al weer mit n pries vandeur goan? En waarachteg, eem loater ropt ze tegelieks mit Elisabeth, BINGO! Roelie is de gelukkige en mag mit de pries noar hoes. Volgende ronde.....

Net als de afgelopen paar weken, kan onze trouwe bezoeker Roelf ook deze ochtend niet aanwezig zijn. Hij kampt al een tijdje met een slechte gezondheid en de weg naar Noaberstee valt hem steeds zwaarder, hoe graag hij ook wil. Tja, als de jaren beginnen te tellen en ouderdom met gebreken komt, dan moet je soms iets loslaten, hoe moeilijk dat ook is. Maar, we vergeten hem niet en zo nu en dan brengt één van ons hem een bezoekje. Samen proberen we de moed erin te houden! En waar nodig bieden we een helpende hand.
En zo blijkt maar weer dat Noaberstee méér is, dan koffiedrinken alleen, zoals een enkeling nog steeds denkt.


Tot volgende week.
Dag.

Van trekpaard naar tractor

Na een paar koude en regenachtige dagen, is het vandaag een droge start van de dag. En als we weerman Piet mogen geloven krijgen we vanmiddag de zon zelfs nog te zien. Is dat even lekker.

Vanmorgen is er weer veel inloop bie Noaberstee. Naast de vaste bezoekers zijn er deze ochtend ook een paar gasten, waaronder oud Thesingers Eltje en Francien van Huis. Mooi dat zij op onze uitnodiging zijn ingegaan om hier vanmorgen aanwezig te zijn. Samen met hen gaan we een één uur durend filmpje bekijken. Het filmpje is gemaakt in opdracht van het Gronings Audio Visueel Archief (GAVA) en het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.
Maar eerst drinken we koffie met.....Ja, het is weer zover. Afgelopen week waren er twee jarigen, Wolter en Harmien. Vandaag heeft Harmien een heerlijke traktatie voor ons. Maar voor we daaraan beginnen, zingen we eerst voor beide het 'lang zullen ze leven'.

Na een korte inleiding starten we rond 10.00 uur het filmpje, waarin Eltje op 13 maart 2009 wordt geïnterviewd. Ien t Grunnings.
Eltje zit op zien proatstoul.
Hij vertelt over het gemengd bedrijf van zijn ouders aan de Lageweg, naast de boortoren. Het werk op de boerderij in zijn jeugd komt ter sprake, evenals de mechanisatie in de landbouw, de schaalvergroting, de melkquotering en de consequenties die dit had. Verder komen de boringen van de NAM in Thesinge in 1955 uitgebreid aan de orde. 'Destijds werd een boortoren gebouwd op het land van zijn ouders in de veronderstelling aardolie te kunnen winnen. Eltje volgde als kind het hele bouw- en boorproces op de voet. Maar in plaats van de verwachte aardolie werd aardgas aangeboord wat gevaar en paniek veroorzaakte. Uiteindelijk werd het boren bij put "Ten Boer 1" gestaakt. Enkele jaren later bleek dat destijds op 150 meter na, de rand van het enorme aardgasveld van Slochteren was aangeboord. Eltje vertelt over zijn belevenissen en indrukken tijdens deze hectische weken en de gevolgen die de boor activiteiten hadden voor het dorp.'

Muisstil en met zo nu en dan een glimlach luisteren we naar Eltje zijn mooie en interessante verhalen.
Mooi is ook het verhaal over de eerste tekenen van mechanisatie. In 1959 kon je voor 4 paarden een tractor kopen. De ouders van Eltje kochten samen met ooms een mooie grijze Ferguson tractor, 21pk. 'Bij directe betaling kreeg de boer verlichting geleverd op de aangeschafte tractor. Pa van Huis wilde geen verlichting want dan zou hij ook in de verleiding komen om bij donker door te werken.
Pa van Huis bleek uiteindelijk niet zoveel gevoel te hebben voor de tractor en reed op één dag drie keer in de sloot. Ja, met het roepen van ho ho ho komt een tractor niet tot stilstand. De ooms hielden het bij de tractor en pa van Huis hield het bij paarden. Misschien ook wel zo verstandig.
Een jaar later hadden alle tractoren standaard verlichting en was het invallen van de avond geen reden meer om te stoppen met werken zoals in de periode van het trekpaard. Het karakter van het boerenwerk en de boerendorpen zijn erg veranderd door de mechanisatie.
En zo waren er meer veranderingen.
Door de opkomst van nylon, als vervanger van linnen, was vlas verbouwen niet meer rendabel.
De dorsmachine werd ingeruild voor een combine. En melkbussen maakten plaats voor melktanks.
De film is een mooi tijdsbeeld, een prachtig document. Het is ook allemaal zo herkenbaar, je ziet het voor je. Sommige aanwezigen hebben het zelfs allemaal meegemaakt.

Na de film kletsen we onder het genot van een kopje koffie nog even gezellig na.
We bedanken Eltje voor zijn prachtige verhalen en het feit dat dit door GAVA en RHC Groninger Archieven is vastgelegd.
Leuk dat jullie er allemaal waren!

Tot volgende week bij de SinterklaasBINGO.
Dag.

Hol bainen onder t gat

Van 2 t/m 8 oktober hield VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. In deze week werd er extra landelijke aandacht gevraagd voor valrisico en valpreventie. Het thema van de Valpreventieweek van dit jaar was Hup, in de benen: doe de dagelijkse dingen thuis nét even anders. VeiligheidNL zet zich al 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. Ze monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikelen effectieve programma's om veilig gedrag te stimuleren.
Toen, in oktober, hebben we er geen aandacht aan geschonken omdat door een mankement aan een kabel de laptop en beamer niet bruikbaar waren. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Vanmorgen was het zover en heb ik aan de hand van de powerpoint van VeiligheidNL een presentatie gegeven.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Wat denk je; hoeveel 65-plussers hebben in 2016 letsel opgelopen door valongevallen, waarbij behandeling op een afdeling voor Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis noodzakelijk was?
Uit cijfers blijkt dat elke 5 minuten er één 65-plusser valt. In 2016 waren dit 96.200 behandelingen, waarvan 11% hersenletsel, 14% heupfractuur, 75% overig.
Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 37.300, waarvan 15% hersenletsel, 35% heupfractuur en 50% overig. Daarnaast zijn er aan letsel door valongevallen nog eens 3653 65-plussers overleden. Dit zijn indrukwekkende cijfers die ons aan het denken zetten.

Vanmorgen gaan we het hebben over; op de been blijven en vallen voorkomen.
Met de powerpoint en de bijbehorende notities wordt het een zinvolle interactieve presentatie. Het is een onderwerp dat dicht bij de bezoekers ligt. Men was zelf weleens de pineut of men kent wel iemand dei de bainen nait onder t gat kon holn, zoals wij Grunningers wel zeggen. Vallen is vaak niet het gevolg van gevaarlijke toeren uithalen. Je ligt er maar zo. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen. De meeste ongelukken gebeuren in de thuissituatie.
Wat de presentatie van vanmorgen betreft, laat ik het hierbij. Als je meer wilt weten neem dan een kijkje op de website van VeiligheidNL. Op deze website staan ook twee testjes die je kunt doen; Wat is jouw reactieleeftijd? en Valrisicotest. Links op de pagina staat een menu die je kunt aanklikken en dan volgt nóg meer informatie.
Bezoekers gaan naar huis met de flyer; Hup, in de benen en een papier met 9 tips voor 65+ers om stevig op de been te blijven.

Het was niet alleen een leerzame ochtend met veel nuttige tips, maar ook een gezellige morgen met actieve en betrokken 65-plusser. Heel erg leuk.

Volgende week om 10.00 uur gaan we een fimpje bekijken (1 uur 2min) van een interview met oud dorpsgenoot Eltje van Huis, nu wonende in Garmerwolde.
In dat interview vertelt Eltje over het werk op de boerderij in zijn jeugd, de mechanisatie in de landbouw, de schaalvergroting, de melk quotering en de consequenties die dit had. Verder komen de boringen van de NAM in Thesinge in 1955 uitgebreid aan de orde.

Net als altijd, ben je van harte welkom!

Tot volgende week.
Dag.

Van harte, team groen

Vandaag geen jarigen. Bij de koffie dus een eenvoudig koekje. Daar is ook helemaal niks mis mee hoor, maar we waren het de laatste tijd zo gewend hè, een lekkere feestelijke traktatie.

Deze ochtend spelen we het spel 'Ik hou van Holland'. Sommigen kennen het van tv, maar dat geldt niet voor iedereen. Tijd om het spel even uit te leggen.
We maken twee teams, met ieder een teamcaptain. Team rood en team groen.
Doel van het spel: Verdien tijdens de rondes de meeste guldens door met jouw team slimmer en sneller te zijn dan het andere team.
We spelen met 14 opdrachtkaarten en 4 finalekaarten. De opdrachten zij verdeeld in de volgende categorieën: Groningse basiskennis, spelling, het nieuwe kaaswerpen, geschiedenis van Groningen, woordenboekspel, anagrammen, boodschappenspel, rijtjes, en muziekopdrachten. Per opdracht kun je guldens verdienen. Tot slot de FINALE: hoger, lager. Er volgt een vraag, en het ene team komt met een schatting. Na het noemen van deze schatting, overlegt het andere team of het hoger of lager zal zijn. Het team dat het antwoord goed heeft mag aan het rad draaien. Hiermee kun je geld winnen, verliezen of je geld wordt gehalveerd.
Het boodschappenspel is een lastige. Als quizmaster noem ik 24 boodschappen die op de opdrachtkaart staan en de spelers moeten onthouden. Bedoeling is dat de spelers van beide teams, om en om, een boodschap van de lijst noemen. Bij een fout of geen antwoord ligt de desbetreffende speler uit het spel. Het team van de speler die als laatste over is, wint.
Was dit lastig? De muziekopdrachten zijn nóg pittiger. Deze categorie wordt gespeeld met de gratis app. Mijn assistent Hans zorgt er voor dat via zijn telefoon het muziekfragment op het juiste moment start. De opdracht kan te maken hebben met: 2 liedjes door elkaar, vervormd lied, herken de melodie of wat is de volgende zin.
Beide teams zijn fanatiek en strijdvaardig, maar er kan maar 1 team winnen. Team rood is deze ochtend slim en snel, maar in de finale slaat team groen keihard terug en wint met volle overgave. Van harte gefeliciteerd team groen.

Tot volgende week.
Dag.

PRINSES

Vanmorgen komen de bezoekers weer druppelsgewijs binnenlopen. Rond de klok van tienen is het koffietijd en deze keer weer met iets lekkers. Afgelopen week is Dora jarig geweest en ze heeft voor ons een heerlijke traktatie. Na het zingen van 'er is er een jarig hoera hoera....' is het smullen geblazen.

Naast het behendigheidsspelletje van vorige week, heeft Trijn nu ook een houten puzzeltje en het spelletje solitaire meegenomen. Mooie knikkers prijken op een houten bord met gaatjes. Ach, je kent het spelletjes vast wel. De bedoeling is om 1 knikker over te houden. En zoals het met spelregels vaak gaat, ieder heeft z'n eigen spelregels. Volgens de een moet 1 knikker in het midden overblijven. Anderen vinden de plaats niet uitmaken en zijn al blij als er maar 1 rest. Hoe dan ook, dit is toch weer moeilijker dan we denken.

Ik heb vanmorgen twee exemplaren meegenomen van het weekblad Prinses. De een is van 17 juli 1965 en de ander van 9 april 1966. Prinses was een christelijk damesweekblad, dat in Nederland verscheen van 1961 tot 1974. Het was in 1961 de opvolger van het maandblad Moeder-Vrouwenpost. Voor 45 cent per week had je een abonnement en per kwartaal betaalde je ƒ 5,85. Losse nummers kostten 60 cent. Op de achterkant staan ' De avonturen van Swiebertje'.
Wat bezielt iemand om al meer dan vijftig jaar deze twee tijdschriften te bewaren? Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Het zal vast niet zo zijn om 'Het tweede deel van onze weergaloos mooie serie kruissteekpatronen ' dat ik kan vinden in het juli nummer. Nee, ik heb geen talent voor kruissteekpatronen. Dat werd me op de lagere school al duidelijk gemaakt door handwerkjuffrouw Rodenboog.
Aan een van mijn werkstukjes zat een briefje van haar: 'Janna, let op dat de bovenste steek van het kruisje allemaal dezelfde kant opgaan'. Ach, zij deed haar werk als juf en bedoelde het goed. Bovendien was het een aardig mens. We bladeren door de Prinses en komen advertenties tegen van produkten waarvan je denkt, waar zijn ze gebleven?
Herinner jij je Pril nog? Hét nieuwe vloeibare afwasmiddel dat wonderbaarlijk reinigt en toch mild is voor de handen. Of gebruikten jullie Abro?
En ken je Rama nog? Dè tafel MARGARINE om uw tafel echt feestelijk te maken.
En hadden jullie op sla ook Salata van Duyvis, de milde frisse slasaus met het kroontje?

Aan het einde van de morgen neem ik de Prinsessen weer mee naar huis en leg ze terug in het kastje. Wachtend op de komende vijftg jaar!

Je kunt op de foto klikken voor een vergroting.
IMG_6014.JPG
IMG_6021.JPG

Tot volgende week.
Dag.

Olifantenoren

Het is een herfstachtige start van de dag. Grauw, motregen en een stevige wind. Maar dat mag de Noabersteepret niet drukken. In dorpshuis Trefpunt is het weer lekker warm en samen maken we er weer een gezellige ochtend van. Thuis heb ik wat voorbereidingen getroffen voor deze ochtend. Mijn goede humeur daalt een beetje als blijkt dat de techniek ons weer es in de steek laat. Jammer, maar niks aan te doen.
Flexibel als we zijn, bedenken we iets anders. Eén van de bezoekers heeft een oud behendigheidsspelletje bij zich. Hoe het heet weet ik niet en hoe ik het moet uitleggen, weet ik evenmin, maar ik doe een poging. Het is van dun ijzer of soortgelijk materiaal. Twee delen van verschillende grootte zitten in het midden aan elkaar, met daar omheen een losse ring. De uiteinden van de buitenste delen zijn breder dan de ring. De kunst is om de ring te verwijderen. Maar hoe? Als eerste mag ik het proberen. Verschillende manieren probeer ik uit, maar nee hoor, het lukt me niet. Zelfs niet met hulp van de buurvrouw. Het 'ding' gaat van hand tot hand. Het lijkt zo simpel, dit moet toch lukken. Maar dat valt toch vies tegen. Zelfs Trijn, voor wie het gisteravond nog een fluitje van een cent was, is het nu even goed nadenken. En warempel, uiteindelijk heeft ze het weer voorelkaar. Maar hoe het nu moet, weet ik nog steeds niet. Je moet em wel es weer meenemen Trijn. Het moet ons ook toch lukken!

Deze ochtend zijn we ook wel in de stemming voor een beetje humor. De laptop komt op tafel en ik zoek een filmpje op YouTube. Bellen naar de afhaal-chinees.

Tot volgende week.
Dag.

Zesenveertig!

Vandaag weer een prachtige herfstdag. De vroege ochtendstilte wordt doorbroken door traktoren en landbouwmachines die hun werk doen op het land. Een graafmachine maakt de sloot schoon en verderop zijn de boeren druk met suikerbieten rooien. Ook zijn ze al druk met ploegen. Allemaal werkzaamheden die bij de herfst horen. En met dit prachtige weer moet je erbij zijn.
Sinds afgelopen zaterdagmorgen wordt mijn ochtendstilte niet verstoord door een roodborstje dat tegen het raam tikt, maar door een specht. Zodra het licht begint te worden, tikt hij/zij tegen m'n kamerraam. Dan vliegt hij even een boom in of snoept uit de pindakaaspot, om later weer terug te keren. Dit gaat zo de hele dag, totdat het donker wordt. De volgende dag hetzelfde ritueel. Na vier dagen toch maar maatregelen genomen. Even is leuk, maar de hele dag. En nee. ik heb hem niet doodgeschoten.
IMG_5943-001.JPG

Jakob is jarig geweest en vanmorgen heeft hij een heerlijke traktatie voor bij de koffie. Natuurlijk zingen we ook voor hem uit volle borst 'er is er een jarig hoere hoera'.

Na de koffie en al het lekkers, gaan we op verzoek weer BINGO spelen. De ingepakte prijsjes liggen op tafel en als iedereen is voorzien van een kaart en pen, gaan we los. 12, 36, 54, 73, 66, 27. Spannend hoor. "Ik mot nog oin hemm. Ik nog twij". 46..........BINGO!

Oké, tweede ronde. Een enkeling is erg fanatiek en wil graag met een prijsje naar huis. Niks geen meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, er moet gewonnen worden. Soms lukt dit, maar vaak niet. Het was weer een leuke ochtend waar we met plezier op terugkijken.

Tot volgende week.
Dag.

Het koffertje

Vanmorgen heb ik wat ouwe zooi meegenomen naar dorpshuis Trefpunt. Nou ja, ouwe zooi. Tegenwoordig noemt men dit brocante of curiosa, en wil men er wel een paar centen voor neertellen. Maar deze ochtend gaat het gelukkig niet om centen, maar om herinneringen en verhalen.

Eén van de bezoekers komt binnen met een mooi koffertje. "Wat hest doar ien?" "Hest regeerakkoord bie die?"
De stemming zit er direct goed in. En als het koffertje wordt geopend komt er een 113-jaar oude schoolatlas tevoorschijn. Begrijpelijk dat je met het regenachtige weer zo'n oud exemplaar zorgvuldig wilt vervoeren. Het betreft de zestiende editie van 'Schoolatlas der geheele aarde' van P.R. Bos, die is herzien door J.F. Niermeyer. Deze schoolatlas is in 1904 opnieuw uitgegeven door stoomdrukkerij J.R. Wolters te Groningen.

Naast de herinneringen aan, en verhalen over aaierkooln, koolnkit, koolnschepkes, kachelpook, zakkedel, toppen (tollen), wasbord en zichten, zijn sommigen ook wel heel erg geïnteresseerd in de oude schoolatlas. "Mag wie d'r zo mit blode handen ien bloadern of hest ook nog widde handschountjes ien koffer?" "Nee, widde handschountjes heb ik nait, mor dat is wel een mooi idee", merkt hij lachend op. We zoeken de kaart van Nederland en zien de eilanden Urk en Schokland in de Zuiderzee liggen. Een hele geschiedenis met interessante verhalen trekt voorbij. Prachtig!
"Kenst Taisn ook vienden?" Een loep komt eraan te pas, mor gain Taisn.

Tot volgende week. Dan BINGO.
Dag.

Er was er één jarig, hoera, hoera

Vanmorgen hebben vele dorpsgenoten de weg naar dorpshuis Trefpunt weer gevonden. Ook zijn er een paar die voor het eerst een bezoek brengen aan Noaberstee. Mooi dat jullie die eerste stap hebben genomen. Van harte welkom! Aan jullie positieve reacties te horen, krijgt jullie bezoek vast een vervolg. En als er een BINGO is, laat ik jullie dat vooraf weten. Afgesproken!.....hahaha.

Gisteren vierde Albert zijn verjaardag. Alle reden om ons bij de koffie te verwennen met een heerlijke traktatie. 'k Ben maar wat blij dat ik niet op dieet ben. Het was heerlijk. Ja, en natuurlijk klinkt ook voor Albert 'er was er één jarig, hoere hoera'.

Dan is het tijd om een spelletje te doen. Verschillende spelletjes staan klaar, maar niet alles valt in de smaak. Geen probleem, dan gaan we toch lekker met z'n allen sjoelen. Zo gezegd, zo gedaan.
Gezamenlijk trekken we ten strijde. In de eerste ronde spat het fanatisme al van de sjoelbak. De schijven vliegen je bijna om de oren en ik zoek dekking aan de zijkant. Eén schijf krijgt zoveel kracht, dat ie gewoon weer uit het vakje terugschiet naar de speler. Hilariteit alom. Voor sommigen was de eerste ronde nog gewoon een beetje ingooien. Maar dat is in de tweede ronde wel anders. Tenminste, als ze nog mee willen tellen in de top. Deze ochtend wordt Aukje uitgeroepen tot sjoelwinnaar. Met negen punten verschil volg ik (Janna) en Trijn volgt als goeie derde, die met één punt verschil op de hielen wordt gezeten door Dora. Helaas waren de mannen deze ochtend in geen velden of wegen te zien. Volgende keer beter mannen!

Volgende week neem ik enkele oude gebruiksvoorwerpen mee. Ik hoor dan graag jullie verhalen. Welke herinnering heb je eraan?

Tot volgende week.
Dag.

Mengelmoes aan vragen

Deze nieuwe dag begint met mooi rustig herfstweer. Oké, het is wat 'diezeg' mor het is dreug, en weervrouw Harma het ons ook nog zun belooft. Dit wordt weer een schiere dag. Hou ken t ook aans mit wonsdag, Noaberstee dag.

Vanmorgen hebben we weer iets lekkers bij de koffie. Omdat Ida jarig is geweest, heeft ze voor ons een heerlijke traktatie. Maar voor we daaraan beginnen zingen we eerst uit volle borst 'er is er één jarig, hoera hoera'. Nogmaals bedankt Ida.
Tijdens het koffiedrinken komt er van alles ter sprake, waaronder persoonlijke wel en wee. Als je, zoals velen van ons, inmiddels tot de zeer sterken behoort, besef je ineens dat het allemaal niet meer zo gaat als je graag zou willen. Je wilt je graag zelfstandig kunnen redden. Niet afhankelijk hoeven zijn van anderen. En het valt dan zwaar om onder ogen te zien dat sommige dingen toch niet meer zo goed lukken. Opnieuw moet je een stukje inleveren. Het aanvaarden dat je niet meer alles kunt, is een proces dat je soms verdrietig maakt. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Bezoekers van Noaberstee die, samen met andere dorpsgenoten, een oogje in het zeil houden, of een helpende hand toereiken. We zijn blij en dankbaar dat we in Thesinge wonen. Noaberstee is niet meer weg te denken en Noaberschap is hier nog steeds vanzelfsprekend.
Het is geen kommer en kwel hoor deze ochtend, welnee. We genieten ook van verhalen over de Taisner DörpsRun, Rodermarkt, en de vele fietsers afgelopen zondag. En natuurlijk de kwis van Jakob.
Hij heeft vele voorbereidingen getroffen en legt ons uit wat de bedoeling is. Ieder speelt voor zich en voor de vragen kunnen we een keuze maken uit de volgende categorieën:
Taisn / Allerlei / Geschiedenis / Muziek / Religie en Aktueel. Een mengelmoes aan vragen wordt op ons afgevuurd. Eenvoudige, maar ook pittige vragen zitten er tussen. Zelfs de vragen over Taisn leren ons nog iets. Er zijn drie personen die met een gelijke score eindigen en uiteindelijk moet ik (Janna) het onderspit delven. Wolter gaat er met de eerste prijs vandoor en Ida is een goeie tweede.
Beide van harte gefeliciteerd!
Jakob, nogmaals bedankt voor je leuke en leerzame bijdrage.

Tot volgende week. Dan is er een spelletjesochtend met sjoelen, kaarten, knobbelen, rummikub, triominos..........
Dag.

Vaalt mie d'r goud ien

Het is al jaren een vast onderdeel van Noaberstee, dat we zo rond half september gezamenlijk bonte reuzen met spek gaan eten. Inmiddels een traditie.
Met een doos vol gepunte bonte reuzen, potten augurken en zilveruitjes vertrek ik richting dorsphuis Trefpunt.
Trijn heeft weer mooie plakken gerookte magere spek en spekreepjes ingekocht, en ook heeft ze voor ons weer een zelfgemaakt toetje. Alle ingrediënten zijn er, maar eerst.....koffie.
Bij de koffie hebben we een heerlijke traktatie van Ina, omdat ze in de vakantieperiode jarig is geweest. Natuurlijk zingen we ook voor haar uit volle borst het 'lang zal ze leven'.
In de loop van de ochtend schuift ook onze oud dorpsgenoot Jan aan. Hij wilde hier graag bij zijn. Door opnieuw een stukje Noaberschap, deze keer van Metha, werd dit voor hem mogelijk. Na alles wat hij de laatste tijd heeft meegemaakt was het goed en mooi om Jan weer in ons midden te hebben. Ook hij heeft er zichtbaar van genoten en was dankbaar dat hij dit toch mee kon maken. Prachtig toch dat we dit in ons dorp zo metelkaar kunnen doen!?

Inmiddels is de keukenbrigade, Trijn en Aukje, al drukdoende met de bonen en spek. Gevulde pannen staan op het vuur en nu maar wachten tot de boel gaar is. Regelmatig nemen de dames even een kijkje in de keuken. Ze hebben alles goed onder controle en een heerlijke geur verspreid zich al door de zaal.
Het is tijd om de koffie bekertjes en dergelijke op te ruimen en de tafel te dekken.
Aan tafel.
Je kunt zien dat Trijn en Aukje het al jaren doen, want op vakkundige wijze worden de borden gevuld met bonen en spek.
Eet smakelijk!
"Och man, wat is dit toch lekker"
"Mitmekoar eetn is veul gezelleger aans alloin"
"Ik ben blied dat ik d'r bie benn"
"k Heb dit nog noeit had, mor vaalt mie d'r goud ien"
Na een of twee borden hebben de meeste nog wel plaats voor een toetje. En wat voor een toetje........HEERLIJK! Bedankt Trijn.

Tja, en dan.....moet de boel worden opgeruimd. Maar vele handen maken licht werk en in een mum van tijd is alles weer pico bello schoon. Bedankt voor de hulp.
We kijken weer terug op een mooie, gezellige ochtend.

Tot volgende week. Dan heeft Jakob een kwis voor ons in petto.
Tot dan.

Dag.
IMG_5839.JPG IMG_5845.JPG
IMG_5849.JPG
IMG_5850.JPG
IMG_5853.JPG
IMG_5855.JPG
IMG_5861.JPG

Agenda
januari 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
februari 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Binnenkort in Thesinge
17 januari 2018
Toneelgroep Waark

Toneelgroep Waark met 'De Menalda Vetes'
Dorpshuis Trefpunt | Aanvang 20.00 uur | Entree € 12,50

Meer informatie vindt u op de pagina van Felicitas

Noaberstee: Archief
Foto van de maand
kerstboom2017.jpg
Zoek op thesinge.com
Hou me op de hoogte
Wil je een email ontvangen als er nieuwe berichten op Noaberstee verschijnen? Geef hier je emailadres op.
Redactie Noaberstee