Kies Lettergrootte: aaa ?
Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdagavond 10 maart werd de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge gehouden. De voorzitter verwelkomde de 37 leden en in het bijzonder de ereleden. Helaas was het bestuur niet op volledige sterkte omdat Rudy Noordenbos is opgenomen in het ziekenhuis.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden voorgelezen door onze secretaris Johan Oomkes, zo ook het jaarverslag van 2016. Met name uit het jaarverslag kunnen we concluderen dat we als dorp Thesinge niet stil zitten.

Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Thesinge.docx

Hierna kwam onze penningmeester Paul Witkamp aan het woord en gaf een toelichting op de financiën. Het oordeel van de kascommissie was dat het er keurig uitzag en verleende het bestuur decharge. We zien dat de subsidie aanvragen en zo ook de bedragen oplopen. Voor het bestuur was het dan ook een lastige keuze om de subsidie te verdelen. Het bestuur heeft met draagvlak van de leden besloten om de contributie met €2,50 te verhogen. Dit houdt in dat voor een alleenstaande €8,50 en een gezin €12,50 aan lidmaatschap per jaar wordt gerekend. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de begroting voor bepaalde activiteiten te verhogen en kritisch te kijken waar we bepaalde initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Paul en Alex zitten aan hun termijn van drie jaar, maar geven beide aan zich herkiesbaar te stellen. Madelon Otten heeft al bijna een jaar het bestuur zeer actief ondersteund en stelt zich ook verkiesbaar. Ook heeft Corrie Eijkemans zich aangemeld. Na de stemronde werd duidelijk dat de leden er unaniem voor waren om deze setting goed te keuren. Waar we in 2015 nog met drie bestuurders verder moesten, zijn we nu erg blij en trots dat we weer een bestuur van 6 personen hebben.

Na de pauze was het moment daar om de vrijwilligersprijs ‘De Roelie Dijkema bokaal’ uit te reiken. Er waren weer een aantal genomineerden, maar de prijs werd uiteindelijk verdiend toegekend aan de stichting Felicitas en werd in ontvangst genomen door Pluc Plaatsman. Namens alle bewoners van harte gefeliciteerd!

Na dit heugelijk feit zijn we ingegaan op de activiteiten voor 2017 en waar Dorpsbelangen zich momenteel mee bezighoudt. Een nieuw op te starten project is Allerheiligen, een Katholiek ritueel waarbij we onze geliefden die zijn overleden gezamenlijk kunnen herdenken met bijvoorbeeld een bakje troost. Dit zal in de maand november gaan plaatsvinden en u wordt hier verder nog over geďnformeerd. Ook gaf de voorzitter aan erg blij te zijn met het ontstaan van de activiteitencommissies. We zien hierin een stijgende lijn. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor verbetering, maar we zijn op de goede weg en dit geeft het bestuur de nodige warmte! Uiteindelijk is het belangrijk dat we met alle bewoners zorgdragen voor de leefbaarheid van eenieder.

Ook werden de punten voor het overleg met Burgermeester en Wethouders geďnventariseerd. Bewoners aan de Molenweg maken zich zorgen over de snelheid waarmee auto`s en motoren de Molenweg passeren. Met name merken ze op dat dit veelal door de eigen dorpelingen gebeurd. De voorzitter verzoekt met klem om hier rekening mee te houden en geeft aan dat het bestuur met de aanwonenden in gesprek gaat om te kijken naar een passende oplossing. Ook waren er klachten over de trage internet verbinding vooral buiten het dorp Thesinge. We weten dat dit een aandachtspunt is en we gaan ons hier verder in verdiepen. De slechte staat van de Lageweg werd natuurlijk ook aangehaald en zo ook de Molenweg ter hoogte van de begraafplaats. De zijkanten van de weg worden aangevuld met grind om elkaar op deze smalle weg te passeren, maar we zien na korte tijd dat het grind binnen een mum van tijd weer is verdwenen waardoor er gevaarlijke gaten ontstaan. Het bestuur zal deze punten meenemen voor het gesprek met B&W.

Op verzoek werd de algemene ledenvergadering van 2018 gepland op 9 maart. Zet deze datum alvast in je agenda. Voor de rest waren er geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sloot deze avond af. Hierna werd er nog een oude film uit de jaren zestig gedraaid en bleven de meesten leden nog even gezellig nazitten onder het genot van een borrel.

Bestuur Dorpsbelangen,

Johan Oomkes, Madelon Otten, Paul Witkamp, Rudy Noordenbos, Corry Eijkemans en Alex Mollema

41ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Op vrijdag 10 maart vindt om 20 uur in cafe Molenzicht de 41ste jaarvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze avond bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2017. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur.

Via onderstaande koppeling krijgt u inzage in de agenda de notulen van 2016 en de nieuwsbrief .

Agenda 41ste Jaarvergadering

Notulen 40e jaarvergadering 11 maart 2016

Nieuwsbrief februari 2017

Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met de andere dorpsbewoners.

Wij hopen u te zien tijdens de jaarvergadering zodat we er met ons allen weer een mooi jaar van kunnen maken!

Stukken 40ste ALV Dorpsbelangen Thesinge over 2015

Op vrijdag 11 maart vindt in cafe Molenzicht de 40ste Algemene Ledenvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2016. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur. Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met dorpsgenoten.

Via deze weg stellen wij de stukken alvast digitaal beschikbaar. Op de avond zelf zullen deze documenten ook beperkt geprint beschikbaar zijn, dit uit kosten- en natuuroverweging.

Wij hopen u te zien tijdens de vergadering zodat we er weer een mooi jaar van kunnen maken in Thesinge!

Agenda 40ste jaarvergadering.pdf

Notulen 39e jaarvergadering 13 maart 2015.pdf

Jaarverslag 2015 Dorpsbelangen Thesinge.pdf

B&W verslag Thesinge 2015.pdf

2014 jaarverslag plus ledenvergadering stukken

Op vrijdag 13 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelangen Thesinge plaats. Hieronder kun je alle stukken alvast inlezen. De agenda wordt volgende week ook nog in papiervorm rondgebracht. Graag tot de 13e!

Het jaarverslag over 2014 : Jaarverslag 2014

Agenda algemene ledenvergadering : Agenda 2015

Notulen jaarvergadering 2014 : Notulen 2014

Aanvraagformulier welzijnssubsidie : Welzijnssubsidie 2015

2013 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2013:  Jaarverslag 2013

Concept notulen jaarvergadering 2013, 7 maart 2014: Notulen 38e jaarvergadering 7 maart 2014 - concept.

2012 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2012:  Jaarverslag 2012

Notulen jaarvergadering 1 maart 2013 (vastgesteld op 7 maart 2014):  Notulen 37e jaarvergadering 1 maart 2013

2011 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2011: Jaarverslag 2011

Notulen jaarvergadering 9 maart 2012 (vastgesteld op 1 maart 2013):

2010 Jaarverslag

Jaarverslag over 2010: Jaarverslag 2010.pdf

Notulen jaarvergadering 1 april 2011 (vastgesteld op 9 maart 2012): Notulen 1 april 20112006-2009 | jaarverslagen

Jaarverslag 2006.pdf
Jaarverslag 2007.pdf
Jaarverslag 2008.pdf
Jaarverslag 2009.pdf
Jaarvergadering 1 april 2011


U wordt van harte uitgenodigd om de Jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge bij te bij te wonen op vrijdag 1 april 2011. Aanvang 20:00u in Café Molenzicht.

De agenda zal deze week huis-aan-huis worden verspreid maar is ook hier te vinden:

Klik hier voor de uitnodiging en agenda voor de 35ste Jaarvergadering

Ook is het weer mogelijk om welzijnssubsidie aan te vragen. U kunt subsidie aanvragen, uit het beperkte subsidiebudget, voor:

  • verhoging van de leefbaarheid van Thesinge
  • activering van de dorpskern van Thesinge
  • het ontwikkelen van een eigen initiatief

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen aanvragen van individuen die een activiteit willen organiseren voorrang krijgen boven bestaande verenigingen.

Klik hier voor het aanvraagformulier Welzijnsubsidie 2011

Dorpsbelangen: Archief
Foto van de maand
feb_paul.JPG
Zoek op thesinge.com
Hou me op de hoogte
Wil je een email ontvangen als er nieuwe berichten op Dorpsbelangen verschijnen? Geef hier je emailadres op.