Kies Lettergrootte: aaa ?
Duurzaam Thesinge - 15 mei

We gaan door op 15 mei 2012 om 20.00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Na een goed bezochte informatieavond op 30 maart, organiseert de commissie Duurzaam Thesinge de eerste vervolgbijeenkomst. De commissie nodigt alle Thesingers uit die voor één van de onderwerpen belangstelling hebben en die een bijdrage willen leveren aan de uitwerking van de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen toegelicht. Ook zal voor elk onderwerp een projectgroep worden samengesteld. De commissie gaat samen met de projectgroepen werken aan het realiseren van de plannen.

De onderwerpen:  

  1. Intelligente straatverlichting
  2. Duurzame energie
  3. Lokale afvalscheiding en inzameling
  4. Woning isolatie

Via de link kunt u iets meer informatie vinden over het project Duurzaam Thesinge. 

U vindt daar ook een formulier dat u kunt gebruiken als u 15 mei niet aanwezig kunt zijn in Trefpunt en wél meer informatie wilt over bovenstaande onderwerpen of als u actief wilt deelnemen in een van de commissies. Lever dit formulier dan in bij een van de commissieleden of via de mail van dorpsbelangen.

Indien mogelijk graag aanmelden vóór 14 mei 2012 via de mail van dorpsbelangen, (ook zonder aanmelding vooraf bent u welkom).


De commissie bestaat uit: Stefan Kleintjes, Wim Anker, Marinus Vermue en Geerten Eijkelenboom.

Verslag informatieavond Duurzaamheid

leidsehutspot.png

Na heerlijke Leidse hutspot begon in Trefpunt het officiële programma.

tvilight.png

Chintan Shah van Tvilight trapte af met het onderwerp "Intelligente straatverlichting".
Klik hier voor een informatief filmpje over dit onderwerp.

windvogel.png

Vervolgens gaf de heer Frits Ogg informatie over het lokaal opwekken van duurzame energie door met name windmolens (op land) en vertelde over de mogelijkheid om dit te doen in de vorm van een coöperatieve vereniging. Meer informatie kunt u vinden op de website van De Windvogel.


ipdubo.png

Dirk van Impen van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen gaf informatie over de verschillende methodes om het huis te isoleren. Dirk of een van zijn collega's komt langs bij de winnaars van de energiescan om deze uit te voeren.

jongvanbolhoes.png

Jong van Bolhoes, ook bekend as Alje van Bolhuis, luusterde 't gehail op mit muziek en proatjes.

De werkgroep duurzaamheid is  samen met een aantal ondernemers gestart met het opstellen van een plan om  collectief isolaties uit te voeren. Na het uitvoeren van een EPA, een Energie Prestatie Advies (mogelijk ook collectief), kan een plan gemaakt worden welke investering in isolatie het meest rendement oplevert. Appie Ridder (Timmerbedrijf Ridder) en Marinus Vermue (commissielid) geven hierover een korte toelichting.

Als afsluiting gaf Wim Anker informatie over het vooraf scheiden van afval. Hier is naast milieuwinst ook economische winst te behalen wanneer het gescheiden afval rechtstreeks wordt aangeboden aan de verwerkende industrie (bijvoorbeel pet-flessen). En omdat de afvalstroom die de gemeente moet afvoeren aanzienlijk kleiner wordt, zal ook de milieuheffing van de gemeente minder kunnen worden.

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen of wilt u actief deelnemen in een van de commissies lever dan dit formulier in bij een van de werkgroepleden* of via de mail van dorpsbelangen.


(*De werkgroep bestaat uit: Stefan Kleintjes, Wim Anker, Marinus Vermue en Geerten Eijkelenboom.)

 


Vrijdag 30 maart infoavond Duurzaam Thesinge
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

In een gezellige ambiance met eten, drinken en live muziek verzorgd door buurtgroentes en Alje van Bolhuis, presenteert de werkgroep duurzaam Thesinge  een aantal  project ideeën.

Er zijn vier sprekers uitgenodigd om de avond voldoende inhoud te geven. Tijdens de avond zal ook de mogelijkheid zijn om van gedachten te wisselen over hoe in Thesinge met elkaar te werken aan duurzaamheid.
Na  de Leidse Hutspot verzorgd door buurtgroente vanaf 18.00 uur, zal de spits omstreeks 18.30 worden afgebeten door de heer Chintan Shah van Tvilight; een bedrijf uit Groningen, leverancier van intelligente straatverlichting. Wij zijn deze nieuwe technologie op het spoor gekomen om straatverlichting intelligent te kunnen dimmen en als het nodig is weer te intensiveren. Dit kan geplaatst worden op de bestaande lantaarnpalen. In 2012 willen we een pilot uitvoeren met een beperkt aantal lantaarnpalen om het principe te kunnen uittesten en de bewoners te laten zien waar we het over hebben. Het Thesinger straatverlichting project is door de Heidemaatschappij  genomineerd als 1 van de 10 Kern met pit projecten in de provincie Groningen. Aan deze nominatie hangt een geldbedrag van 1000 euro, op te halen medio januari 2013 na realisatie van het project.

Omstreeks 19.15 zal Dirk v. Impen van het Informatiepunt duurzaam bouwen uit Groningen een presentatie geven omtrent het onderwerp woningisolatie. De heer van Impen zal ingaan op de isolatielabel voor woonhuizen en ook handige tips geven hoe een woonhuis nog
beter kan worden geïsoleerd.

In de pauze die op deze presentatie volgt worden er een aantal Energiescans verloot ter waarde van  € 85 per scan. Deze scans geven de bewoners/eigenaren inzicht in de staat van isolatie van de woning en de verbeter punten.

Na de pauze,  die wordt  opgeluisterd door Alje van Bolhuis zal omstreeks 20.30u Frits Ogg van Windvogel uit Gouda een presentatie verzorgen over duurzame energie productie. Frits zal ingaan op de mits en maren van de verschillende duurzame energiebronnen en ook specifiek aandacht schenken aan een coöperatieve windmolen in Thesinge.

Omstreeks 21.15  vertelt  de  heer van Elburg van Netvang  een presentatie over duurzame lokale afvalscheiding. Nedvang is een landelijke organisatie welke in samenwerking met het bedrijfsleven  en de vereniging van Nederlandse gemeentes (VNG)het landelijke recycling beleid vorm geeft. De heer van Elburg stelt in zijn presentatie  de omvang van het huishoudelijk afval aan de orde en welke waardevolle grondstoffen zich daar in bevinden en hoe deze  waardevolle grondstoffen op lokaal nivo kunnen worden verzameld.Er zal ook ingegaan worden op het verdienmodel van lokale afvalscheiding.

Omstreeks 22.00 uur zal Alje Bolhuis de avond afsluiten en is er daarna ruimte voor een pintje en/ of een informeel samenzijn. Om een indicatie te krijgen van het aantal mee-eters  voorafgaande het avondprogramma ontvangen we  graag van u per e-mail een reservering.

Met groeten en tot 30 maart
Werkgroep duurzaam Thesinge

Ronde verder Kern met Pit!

Een idee uit Thesinge, ingestuurd door Dorpsbelangen, is een ronde verder bij de verkiezing "Kern met Pit".

Het idee is om Thesinge door het maken van realiseerbare stappen zoveel mogelijk CO2 neutraal te maken. Hiervoor zijn al veel ideeen, zoals collectief isoleren, eigen inzameling afval en decentrale energieopwekking. De eerste stap die we doen betreft intelligente straatverlichting in heel Thesinge.

Lees meer op Kern met Pit.

Op 14 januari 2012 mag Thesinge haar idee presenteren op een startbijeenkomst in Zuidbroek.

Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers voor de wedstrijd geselecteerd. In de provincie Groningen kunnen tien projecten deelnemen.

Iedereen is welkom op de startbijeenkomst.

Het programma begint om 13:30u, vanaf 13:00u bent u welkom in Dorpscentrum de Broeckhof in Zuidbroek. Wil je mee? Laat dat dan voor 5 januari weten aan Geerten Eijkelenboom of Marinus Vermue.
Dorpsbelangen: Archief
Foto van de maand
feb_paul.JPG
Zoek op thesinge.com
Hou me op de hoogte
Wil je een email ontvangen als er nieuwe berichten op Dorpsbelangen verschijnen? Geef hier je emailadres op.