thesinge.com
Roelie Dijkema Bokaal

Thesinge heeft er sinds zaterdag 16 februari 2008 een jaarlijkse prijsuitreiking bij. Roelie Dijkema zat 50 jaar bij toneelvereniging VIOD en kreeg in café Molenzicht de 1e 'Roelie Dijkema Bokaal' uitgereikt door Dorpsbelangen.

ROELIE1.jpg

Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep uit Thesinge die zich onderscheidt op het gebied van vrijwilligerswerk. Het kunstwerk dat bij de prijs hoort is een soort wisseltrofee, gemaakt door Herbert Koekkoek. De bokaal is van Cortenstaal en stelt de "skyline" van Thesinge voor, gezien vanaf het Klunder.

Na het overlijden van Roelie Dijkema in 2020, bestaat de jury die de volgende winnaar kiest uit de winnaars van de afgelopen drie jaar (of een vertegenwoordiger ervan als het om een groep gaat) en een bestuurslid van Dorpsbelangen.

De Bokaal is sinds 2008 uitgereikt aan de volgende personen:

2023 - Welly Boer
2022 - Geen uitreiking
2021 - Annelies Hofstede
2020 - Corona - geen ALV
2019 - Jakob van der Woude
2018 - Kerstbloazers
2017 - Felicitas
2016 - Roelf Jansen
2015 - Thesinge Run
2014 - Janna Hofstede
2013 - Oranje Comité
2012 - Menco van der Berg
2011 - Peter Heidema
2010 - Aukje Groothoff
2009 - Jan Mollema
2008 - Roelie Dijkema 

Roelie Dijkema Bokaal 2023

Nadat de Roelie Dijkema Bokaal in 2022 niet is uitgereikt, was het dit jaar weer zover.
Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge, op 17 maart 2023, werd de prijs uitgereikt aan een totaal verraste Welly Boer, erelid van Dorpsbelangen Thesinge.
Tijdens de mooie speech van Jakob van de Woude had Welly nog geen idee dat zij dit jaar in het zonnetje zou worden gezet. Pas toen er in de speech werd gehint naar haar werkzaamheden als souffleuse van toneelvereniging 'Voorts Is Ons Doel (VIOD)' viel bij haar het kwartje. We eren Welly voor haar tomeloze inzet als vrijwilliger voor het dorp. Een sprakeloze maar glunderende Welly nam de prijs in ontvangst.

WK_RDBokaal2023_Wellie.JPG

Welly en Corrie bij de thuis afgeleverd bokaal

Foto: Wolter Karsijns

ALV 2023

De algemene ledenvergadering van 2023 wordt gehouden op 17 maart om 20:00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Agenda 2023 en notulen 2022:

Agenda 46ste Jaarvergadering 2023.pdf

ALV Notulen 45e jaarvergadering 1 april 2022.pdf

Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief december 2022.pdf

Uitnodiging werksessie gebiedsverkenning ommeland Thesinge

Zoals eerder aangekondigd organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst over de gebiedsverkenning van het ommeland van Thesinge. De uitnodiging van de Gemeente Groningen voor 12 december in het Trefpunt vindt u hier. De uitnodiging wordt ook in de G&T en enkele lokale kranten gepubliceerd.

De gemeente vraagt om je aan te melden voor de bijeenkomst i.v.m. de organisatie. Je kunt dit doorgeven aan: renee.ten.tije@groningen.nl. Je kunt op de website van Thesinge ook het verslag van de bijeenkomst van 29 september nalezen. Dit verslag is uiteraard ook met de gemeente Groningen gedeeld.

Antwoorden op vragen ALV 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2022 is een aantal vragen van de leden verzameld. Deze vragen hebben we vervolgens voorgelegd aan Eric Mooij, gebiedsmanager Ten Boer bij de gemeente Groningen.

Zijn antwoorden delen we nu graag met jullie.

Antwoorden op de vragen van ALV 01-04-2022.pdf

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief oktober 2022

  Bijeenkomst Gebiedsverkenning

  Op 29 september jongstleden organiseerde Dorpsbelangen Thesinge samen met de Stichting Leefomgeving Thesinge een bijeenkomst in het Trefpunt over de Gebiedsverkenning rond ons dorp die de Gemeente Groningen momenteel uitvoert.

  Door 35 aanwezigen is in vier groepen gesproken over de thema's #Wonen en voorzieningen, #Energietransitie, #Sport, recreatie en cultuur en #Groen, landbouw en biodiversiteit.

  Iedere tafel gaf aan het einde van de avond een korte presentatie van de bespreekpunten. Het verslag met alle bespreekpunten zal door Dorpsbelangen samen met SLT naar de gemeente Groningen teruggekoppeld worden en als uitgangspunt dienen voor gesprekken met de Gemeente Groningen.

  Verslag: Dorpsbijeenkomst Gebiedsverkenning Thesinge 29-09-2022.pdf

  Nieuwsbrief zomer

  In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief Zomer 2022

  Nieuwsbrief voorjaar 2022

  In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief voorjaar 2022

  ALV 2022

  Op vrijdag 1 april om 20:00 in het Trefpunt: de ALV 2022 van Dorpsbelangen Thesinge
  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De gemeente Groningen komt iets vertellen over de mogelijkheden van een Deelauto.
  De Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge geeft een presentatie waarin ze u bij praten
  over de afgelopen periode en de toekomstplannen.

  De Dorpsbelangen Archief commissie en de werkgroep Ommetjes geven een update van het resultaat
  van hun inspanningen en u wordt bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Til.

  En de reguliere agendapunten zoals de bestuursverkiezingen, financiën, welzijnssubsidie enz. komen
  voorbij.

  In onderstaand linkje bij dit bericht staat de definitieve agenda voor vrijdag 1 april om 20 uur in het Trefpunt:

  Agenda 45ste Jaarvergadering 2022 + aanvraagformulier Welzijnssubsidie

  Bij de agenda van de ALV 2022 is weer het bekende strookje voor de aanvraag van de Welzijnssubsidie toegevoegd.

  Voor een subsidie aanvraag kun je deze invullen en bij Inger de Goey inleveren (Molenweg 5) of alle gegevens van het aanvraagformulier overnemen in een mail en deze voor 31-3-22 sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com

  Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

  Toegevoegd op 14 april 2022: ALV Notulen 44e jaarvergadering 8 oktober 2021.pdf

  Petitie aangeboden aan de wethouder

  De petitie waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden is aangeboden aan wethouder Carine Bloemhoff. Vanavond besteed OOGTV hier aandacht aan.

  Link naar OOGTV

  Deelauto Thesinge

  Beste dorpsgenoten,

  De volgende vraag is terechtgekomen bij dorpsbelangen; De gemeente doet via het "dorpenoverleg" een inventarisatie-ronde in hoeverre er belangstelling in de dorpen leeft voor het gebruikmaken van deelauto's. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen hebben we eerder aangegeven dat we hier positief in staan omdat het initiatief naadloos aansluit bij onze dorpsvisie. Nu wil de gemeente graag preciezer weten in welke dorpen dit ook rendabel en haalbaar is. Daarom de vraag; denk je in de toekomst gebruik te gaan maken van een (elektrische) deelauto als deze in Thesinge een plaats zou krijgen en zo ja, in welke mate.
  Je reactie op deze vraag kan per mail naar fjbronda@gmail.com

  Groet namens het bestuur van Dorpsbelangen, Freek Bronda

  autodelen.jpg

  Snelheidscontrole in het dorp

  Binnenkort komt in het dorp een zgn 'smiley' te hangen die (na een snelle meting) uw snelheid (met auto) zal belonen met een vrolijke groene smile of een boze rode smile in het geval u te hard rijdt.
  We hopen dat het apparaat een bijdrage levert aan de veiligheid in het dorp.

  Dorpsbelangen Thesinge

  HANS2022-01-25 11.48.07.jpg

  Petitie versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til

  Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. In deze periode is er nagenoeg niets gebeurd. Na maandenlang gesteggel tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer van Wijnen is er besloten de samenwerking te beëindigen en het gehele versterkings- vernieuwingstraject opnieuw aan te besteden. Op dit moment kan geen enkele betrokken partij zekerheid geven over de duur en/of aanpak van dit nieuwe traject.
  Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til hebben een petitie opgesteld waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden.
  Wij willen jullie vragen deze petitie te ondertekenen zodat de inhoud meer kracht krijgt. Begin januari zullen we deze petitie dan, bij de Til, persoonlijk overhandigen aan de gemeente Groningen (burgemeester en/of wethouder).
  Dit alles met als doel dat de kinderen van de Til zo snel mogelijk weer, zonder busrit, naar hun eigen verstevigde en vernieuwde school toe kunnen.

  Bedankt namens Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til

  school.jpg

  Foto: © Mario Miskovic / RTV Noord

  Agenda
  mei 2023
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29
  30 31        
  juni 2023
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Binnenkort in Thesinge
  2 juni 2023
  Dorpsborrel juni 2023

  17:00 uur - 19:00 uur | Dorpshuis

  Maandelijkse borreluurtje met snacks.

  Foto van de maand
  202305_JH.jpg

  privacy

  contact

  facebook

  nieuws

  agenda