thesinge.com
Nieuwsbrief zomer

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief Zomer 2022

Nieuwsbrief voorjaar 2022

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief voorjaar 2022

ALV 2022

Op vrijdag 1 april om 20:00 in het Trefpunt: de ALV 2022 van Dorpsbelangen Thesinge
Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

De gemeente Groningen komt iets vertellen over de mogelijkheden van een Deelauto.
De Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge geeft een presentatie waarin ze u bij praten
over de afgelopen periode en de toekomstplannen.

De Dorpsbelangen Archief commissie en de werkgroep Ommetjes geven een update van het resultaat
van hun inspanningen en u wordt bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Til.

En de reguliere agendapunten zoals de bestuursverkiezingen, financiën, welzijnssubsidie enz. komen
voorbij.

In onderstaand linkje bij dit bericht staat de definitieve agenda voor vrijdag 1 april om 20 uur in het Trefpunt:

Agenda 45ste Jaarvergadering 2022 + aanvraagformulier Welzijnssubsidie

Bij de agenda van de ALV 2022 is weer het bekende strookje voor de aanvraag van de Welzijnssubsidie toegevoegd.

Voor een subsidie aanvraag kun je deze invullen en bij Inger de Goey inleveren (Molenweg 5) of alle gegevens van het aanvraagformulier overnemen in een mail en deze voor 31-3-22 sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com

Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

Toegevoegd op 14 april 2022: ALV Notulen 44e jaarvergadering 8 oktober 2021.pdf

Petitie aangeboden aan de wethouder

De petitie waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden is aangeboden aan wethouder Carine Bloemhoff. Vanavond besteed OOGTV hier aandacht aan.

Link naar OOGTV

Deelauto Thesinge

Beste dorpsgenoten,

De volgende vraag is terechtgekomen bij dorpsbelangen; De gemeente doet via het "dorpenoverleg" een inventarisatie-ronde in hoeverre er belangstelling in de dorpen leeft voor het gebruikmaken van deelauto's. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen hebben we eerder aangegeven dat we hier positief in staan omdat het initiatief naadloos aansluit bij onze dorpsvisie. Nu wil de gemeente graag preciezer weten in welke dorpen dit ook rendabel en haalbaar is. Daarom de vraag; denk je in de toekomst gebruik te gaan maken van een (elektrische) deelauto als deze in Thesinge een plaats zou krijgen en zo ja, in welke mate.
Je reactie op deze vraag kan per mail naar fjbronda@gmail.com

Groet namens het bestuur van Dorpsbelangen, Freek Bronda

autodelen.jpg

Snelheidscontrole in het dorp

Binnenkort komt in het dorp een zgn 'smiley' te hangen die (na een snelle meting) uw snelheid (met auto) zal belonen met een vrolijke groene smile of een boze rode smile in het geval u te hard rijdt.
We hopen dat het apparaat een bijdrage levert aan de veiligheid in het dorp.

Dorpsbelangen Thesinge

HANS2022-01-25 11.48.07.jpg

Petitie versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til

Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. In deze periode is er nagenoeg niets gebeurd. Na maandenlang gesteggel tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer van Wijnen is er besloten de samenwerking te beëindigen en het gehele versterkings- vernieuwingstraject opnieuw aan te besteden. Op dit moment kan geen enkele betrokken partij zekerheid geven over de duur en/of aanpak van dit nieuwe traject.
Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til hebben een petitie opgesteld waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden.
Wij willen jullie vragen deze petitie te ondertekenen zodat de inhoud meer kracht krijgt. Begin januari zullen we deze petitie dan, bij de Til, persoonlijk overhandigen aan de gemeente Groningen (burgemeester en/of wethouder).
Dit alles met als doel dat de kinderen van de Til zo snel mogelijk weer, zonder busrit, naar hun eigen verstevigde en vernieuwde school toe kunnen.

Bedankt namens Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til

school.jpg

Foto: © Mario Miskovic / RTV Noord

ALV 2021 DORPSBELANGEN

Op 8 oktober houdt de Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge haar 44e ALV. Aanvang 19.30 uur.

Ongeveer 1,5 jaar na de oorspronkelijk geplande datum (maart 2020) is de situatie rond Corona nu voldoende verbeterd om een bijeenkomst in het Trefpunt te organiseren.
Agenda 44ste Jaarvergadering 2021.

Notulen vorige ALV: Notulen 43e jaarvergadering 8 maart 2019

Dit is traditioneel ook het moment om de jaarlijkse Welzijnssubsidie te verdelen.
Hiervoor kunnen alle leden een aanvraag indienen met dit formulier: Aanvraag Welzijnssubsidie 2022
Zorg dat de aanvraag voor 7 oktober a.s. in wordt geleverd bij Johan Oomkes, Harm Vos of per email verstuurd wordt naar dorpsbelangenthesinge@gmail.com.

Nieuwsbrief juli 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Energietransitie in harmonie met ons landschap
 • Fietstocht
 • Algemene Ledenvergadering (ALV) Dorpsbelangen
 • Ommetjes
 • EcoThesinge

Nieuwsbrief juli 2021 - Dorpsbelangen

Verslag vervolgoverleg baggeren maar

Hierbij het verslag van het Teams overleg met het Waterschap over de komende baggerwerkzaamheden in het dorp. Dit overleg vond plaats op 25 februari 2021. In het verslag zijn ook de vragen beantwoord die niet beantwoord konden worden in het overleg.

Link naar het verslag: 20210225 Vervolg verkenningsoverleg.pdf

Uitnodiging overleg baggerwerkzaamheden

Op 17 december heeft een eerste verkenningsoverleg plaatsgevonden ter informatie over de voorgenomen baggerwerkzaamheden in Thesinge. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in dit artikel op de pagina van dorpsbelangen.

In het verkenningsoverleg is ook besproken om een vervolgoverleg te houden om de verder uitgewerkte plannen te bespreken.

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 25 februari om 16:30 online deel te nemen aan een vervolg op het verkenningsoverleg.

Tijdens dit overleg zullen wij een toelichting geven op de geplande werkzaamheden, de gekozen uitvoeringsmethode, verwachte verkeersmaatregelen en bereikbaarheid.

Het vervolg op het verkenningsoverleg zal plaatsvinden via Microsoft Teams, u kunt hieraan deelnemen door u op per email te geven bij r.vanderberg@noorderzijlvest.nl. U ontvangt dan per email een link waar u op kunt klikken voorafgaand aan het overleg.

Schermafbeelding 2021-02-17 om 13.58.27.png

Vervolg concept-beleidskader zonneparken

Tijdens de informatieavond over het concept-beleidskader Zonneparken op donderdag 14 januari is afgesproken de veelgestelde vragen te verzamelen en te voorzien van antwoorden. Daarnaast zijn ook de concrete vragen die de zes insprekers hebben gesteld uitgewerkt en voorzien van antwoorden. Deze documenten zijn geplaatst op de website van de gemeente.

Naar aanleiding van de vele reacties op het concept-beleidskader heeft wethouder Broeksma aangegeven meer tijd te nemen, zodat bewoners- en belangenorganisaties en individuele inwoners mee kunnen denken over de verdere uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied.

Baggerwerk maar

Op 17 december heeft er een verkenningsoverleg plaatsgevonden over de voorgenomen baggerwerkzaamheden die waterschap Noorderzijlvest wil uitvoeren in de watergang Geweide te Thesinge.

De Geweide is in de afgelopen 40 jaar niet gebaggerd waardoor een grote hoeveelheid baggerslib is opgebouwd op de bodem van de watergang. Om de doorstroom van de watergang te garanderen moet de watergang gebaggerd worden.

De verwachte uitvoeringsperiode van het baggewerk is maart/april.

Het hele verslag van het overleg kunt u hier lezen: Verkenningsoverleg baggerwerk Geweide Thesinge

Overleg Dorpsbelangen en de Initiatiefgroep

Dorpsbelangen heeft met belangstelling het initiatief van een groep Thesingers rond de plannen van de gebroeders Oosterhuis gelezen. Naar aanleiding van de uitnodiging van "de initiatiefgroep" voor een bijeenkomst op 4 november in het Trefpunt heeft Dorpsbelangen inmiddels ook met de initiatiefnemers vergaderd.

Zoals in de nieuwbrief van oktober al wordt aangegeven hecht Dorpsbelangen aan transparantie rond de plannen van de gebroeders Oosterhuis. Informatie over de plannen moet voor iedereen in Thesinge die daar belangstelling voor heeft beschikbaar komen en duidelijk zijn.

De inzet van "de initiatiefgroep" en de bijeenkomst op 4 november draagt hopelijk bij aan meer kennis van - en meer invloed op de ontwikkelingen in ons dorp. Het bestuur benadrukt dat het communicatie over plannen en ontwikkelingen in en rond Thesinge van belang vindt. Deze communicatie hoeft niet alleen van de gebroeders Oosterhuis te komen. Ook anderen kunnen en mogen zich mengen in de gesprekken over de ontwikkelingen in en rond Thesinge.

De dorpsvisie biedt op het gebied van wonen, natuur & recreatie en energie talloze aanknopingspunten om met elkaar mee aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief oktober 2020

In deze nieuwsbrief:

 • Overlijden erelid Roelie Dijkema
 • Baggeren maar
 • ALV Dorpsbelangen
 • Feestweek 2020
 • Gesprekken gebroeders Oosterhuis
 • Sinterklaasintocht

Dorpsbelangen Thesinge oktober 2020

Agenda
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augustus 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda