thesinge.com
Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief december 2022.pdf

Uitnodiging werksessie gebiedsverkenning ommeland Thesinge

Zoals eerder aangekondigd organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst over de gebiedsverkenning van het ommeland van Thesinge. De uitnodiging van de Gemeente Groningen voor 12 december in het Trefpunt vindt u hier. De uitnodiging wordt ook in de G&T en enkele lokale kranten gepubliceerd.

De gemeente vraagt om je aan te melden voor de bijeenkomst i.v.m. de organisatie. Je kunt dit doorgeven aan: renee.ten.tije@groningen.nl. Je kunt op de website van Thesinge ook het verslag van de bijeenkomst van 29 september nalezen. Dit verslag is uiteraard ook met de gemeente Groningen gedeeld.

Antwoorden op vragen ALV 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2022 is een aantal vragen van de leden verzameld. Deze vragen hebben we vervolgens voorgelegd aan Eric Mooij, gebiedsmanager Ten Boer bij de gemeente Groningen.

Zijn antwoorden delen we nu graag met jullie.

Antwoorden op de vragen van ALV 01-04-2022.pdf

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief oktober 2022

  Bijeenkomst Gebiedsverkenning

  Op 29 september jongstleden organiseerde Dorpsbelangen Thesinge samen met de Stichting Leefomgeving Thesinge een bijeenkomst in het Trefpunt over de Gebiedsverkenning rond ons dorp die de Gemeente Groningen momenteel uitvoert.

  Door 35 aanwezigen is in vier groepen gesproken over de thema's #Wonen en voorzieningen, #Energietransitie, #Sport, recreatie en cultuur en #Groen, landbouw en biodiversiteit.

  Iedere tafel gaf aan het einde van de avond een korte presentatie van de bespreekpunten. Het verslag met alle bespreekpunten zal door Dorpsbelangen samen met SLT naar de gemeente Groningen teruggekoppeld worden en als uitgangspunt dienen voor gesprekken met de Gemeente Groningen.

  Verslag: Dorpsbijeenkomst Gebiedsverkenning Thesinge 29-09-2022.pdf

  Nieuwsbrief zomer

  In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief Zomer 2022

  Nieuwsbrief voorjaar 2022

  In deze nieuwsbrief:

  Nieuwsbrief voorjaar 2022

  ALV 2022

  Op vrijdag 1 april om 20:00 in het Trefpunt: de ALV 2022 van Dorpsbelangen Thesinge
  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De gemeente Groningen komt iets vertellen over de mogelijkheden van een Deelauto.
  De Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge geeft een presentatie waarin ze u bij praten
  over de afgelopen periode en de toekomstplannen.

  De Dorpsbelangen Archief commissie en de werkgroep Ommetjes geven een update van het resultaat
  van hun inspanningen en u wordt bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Til.

  En de reguliere agendapunten zoals de bestuursverkiezingen, financiën, welzijnssubsidie enz. komen
  voorbij.

  In onderstaand linkje bij dit bericht staat de definitieve agenda voor vrijdag 1 april om 20 uur in het Trefpunt:

  Agenda 45ste Jaarvergadering 2022 + aanvraagformulier Welzijnssubsidie

  Bij de agenda van de ALV 2022 is weer het bekende strookje voor de aanvraag van de Welzijnssubsidie toegevoegd.

  Voor een subsidie aanvraag kun je deze invullen en bij Inger de Goey inleveren (Molenweg 5) of alle gegevens van het aanvraagformulier overnemen in een mail en deze voor 31-3-22 sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com

  Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

  Toegevoegd op 14 april 2022: ALV Notulen 44e jaarvergadering 8 oktober 2021.pdf

  Petitie aangeboden aan de wethouder

  De petitie waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden is aangeboden aan wethouder Carine Bloemhoff. Vanavond besteed OOGTV hier aandacht aan.

  Link naar OOGTV

  Deelauto Thesinge

  Beste dorpsgenoten,

  De volgende vraag is terechtgekomen bij dorpsbelangen; De gemeente doet via het "dorpenoverleg" een inventarisatie-ronde in hoeverre er belangstelling in de dorpen leeft voor het gebruikmaken van deelauto's. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen hebben we eerder aangegeven dat we hier positief in staan omdat het initiatief naadloos aansluit bij onze dorpsvisie. Nu wil de gemeente graag preciezer weten in welke dorpen dit ook rendabel en haalbaar is. Daarom de vraag; denk je in de toekomst gebruik te gaan maken van een (elektrische) deelauto als deze in Thesinge een plaats zou krijgen en zo ja, in welke mate.
  Je reactie op deze vraag kan per mail naar fjbronda@gmail.com

  Groet namens het bestuur van Dorpsbelangen, Freek Bronda

  autodelen.jpg

  Snelheidscontrole in het dorp

  Binnenkort komt in het dorp een zgn 'smiley' te hangen die (na een snelle meting) uw snelheid (met auto) zal belonen met een vrolijke groene smile of een boze rode smile in het geval u te hard rijdt.
  We hopen dat het apparaat een bijdrage levert aan de veiligheid in het dorp.

  Dorpsbelangen Thesinge

  HANS2022-01-25 11.48.07.jpg

  Petitie versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til

  Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. In deze periode is er nagenoeg niets gebeurd. Na maandenlang gesteggel tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer van Wijnen is er besloten de samenwerking te beëindigen en het gehele versterkings- vernieuwingstraject opnieuw aan te besteden. Op dit moment kan geen enkele betrokken partij zekerheid geven over de duur en/of aanpak van dit nieuwe traject.
  Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til hebben een petitie opgesteld waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden.
  Wij willen jullie vragen deze petitie te ondertekenen zodat de inhoud meer kracht krijgt. Begin januari zullen we deze petitie dan, bij de Til, persoonlijk overhandigen aan de gemeente Groningen (burgemeester en/of wethouder).
  Dit alles met als doel dat de kinderen van de Til zo snel mogelijk weer, zonder busrit, naar hun eigen verstevigde en vernieuwde school toe kunnen.

  Bedankt namens Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til

  school.jpg

  Foto: © Mario Miskovic / RTV Noord

  ALV 2021 DORPSBELANGEN

  Op 8 oktober houdt de Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge haar 44e ALV. Aanvang 19.30 uur.

  Ongeveer 1,5 jaar na de oorspronkelijk geplande datum (maart 2020) is de situatie rond Corona nu voldoende verbeterd om een bijeenkomst in het Trefpunt te organiseren.
  Agenda 44ste Jaarvergadering 2021.

  Notulen vorige ALV: Notulen 43e jaarvergadering 8 maart 2019

  Dit is traditioneel ook het moment om de jaarlijkse Welzijnssubsidie te verdelen.
  Hiervoor kunnen alle leden een aanvraag indienen met dit formulier: Aanvraag Welzijnssubsidie 2022
  Zorg dat de aanvraag voor 7 oktober a.s. in wordt geleverd bij Johan Oomkes, Harm Vos of per email verstuurd wordt naar dorpsbelangenthesinge@gmail.com.

  Nieuwsbrief juli 2021

  In deze nieuwsbrief:

  • Energietransitie in harmonie met ons landschap
  • Fietstocht
  • Algemene Ledenvergadering (ALV) Dorpsbelangen
  • Ommetjes
  • EcoThesinge

  Nieuwsbrief juli 2021 - Dorpsbelangen

  Verslag vervolgoverleg baggeren maar

  Hierbij het verslag van het Teams overleg met het Waterschap over de komende baggerwerkzaamheden in het dorp. Dit overleg vond plaats op 25 februari 2021. In het verslag zijn ook de vragen beantwoord die niet beantwoord konden worden in het overleg.

  Link naar het verslag: 20210225 Vervolg verkenningsoverleg.pdf

  Agenda
  januari 2023
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28
  29
  30 31          
  februari 2023
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28          
  Binnenkort in Thesinge
  18 februari 2023
  Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 18 februari in Trefpunt

  In het Trefpunt vindt op 18 februari een nieuwe editie van de Dorpshuissessies plaats. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis. Zaal open: 20.00 uur, optredens vanaf 20.30 uur.

  De bands
  Wie zal openen is nog niet bekend maar hou de website dorpshuissessies.nl in de gaten voor actuele informatie. Daarna speelt de nieuwe band van Jet de Wilde, Not Yet. De derde band van de avond is WATERLEAF.

  Foto van de maand
  FvdM_kvdb_dec22.jpg

  privacy

  contact

  facebook

  nieuws

  agenda