thesinge.com
Feestweek 2025: Save the Date!

Feestweek 2025.png

lees verder

Wandelen met Jeanette

Jeanette Toxopeus gaat in de maanden juli en augustus op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur weer wandelen. U kunt gezellig meelopen en de wandelingen vinden afwisselend plaats in Thesinge en Garmerwolde. Tijdens het wandelen worden ook een aantal kracht-, balans- en ontspanningsoefeningen gedaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanette via j.tox@ziggo.nl.

G&T juni

In de G&T Express van juni onder meer: kikkers op doek, woningen op papier, lupines op het land, eters op de fiets en andere fietsers op zoek naar antwoorden.

Woonvisie Thesinge

Het verslag van de bijeenkomst van 11 juni is toegevoegd aan de pagina van de Gemeente:

Gemeente Groningen: Woonvisie Thesinge

Kick-off Feestweek Thesinge 2025; matige opkomt

Donderdag avond 13 juni was de eerste bijeenkomst voor de feestweek Thesinge 2025. Door de pandemie kon de feestweek van 2020 niet doorgaan. Hierdoor is het al weer veel lang geleden dat we een feestweek in het dorp hadden.
Helaas was aan de opkomst niet af te lezen dat Thesinge zin heeft in de feestweek.

lees verder

Vooraankondiging kaartverkoop Waark

Scherm­afbeelding 2024-06-15 om 12.32.46.png

Op 22 november komt Waark naar Thesinge! Kaartjes kunnen besteld worden via kaartjes@dorpshuisthesinge.com

lees verder

Zummerspeulen 2024

Ook in 2024 is er weer een Zummerspeulen. Dit jaar is het thema "Net als in de film". De speldagen zijn op 29 en 30 augustus. Geef je kind(eren) voor deelname op voor 14 juli: opgeven kind(eren).

Elk jaar zijn er vele vrijwilligers die de zummerspeulen mogelijk maken. Wil jij ook helpen? Geef je op als vrijwilliger.

Scherm­afbeelding 2024-06-14 om 11.15.20.png

Verkiezingen Europees Parlement 2024

Verkiezingen 2024
Van 6 tot en met 9 juni 2024 zullen miljoenen Europeanen bij de Europese verkiezingen hun stem uitbrengen. Bij Europese verkiezingen stemmen mensen in de Europese Unie (EU) voor personen om voor hen in het Europees Parlement te spreken en te beslissen. De verkiezingen vinden plaats in alle 27 EU-landen. In Nederland en dus ook op het stembureau in Thesinge kon er gestemd worden op donderdag 6 juni 2024. De verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats. De laatste verkiezingen waren in mei 2019. Nederland is onderverdeeld in 20 kieskringen. Hoe is er gestemd in 2024? De Gemeente Groningen publiceert hier vanaf 10 juni hier de uitslagen:
https://gemeente.groningen.nl/uitslagen-verkiezingen

Op het stembureau in Thesinge zijn 290 geldige stemmen uitgebracht met de volgende verdeling over de partijen:

G&T mei

In de G&T Express van mei: een koninklijk schouderklopje voor Sybolt Oudman, koningsdagplezier in de dorpen, een wisseling van de wacht bij Lopend eten, woningbouw in Thesinge en meer nieuws en foto's.

Nieuwsbrief Dorpsbelangen

De huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief is ook hier te vinden:

nieuwsbrief op de pagina van Dorpsbelangen

Uitnodiging vervolg Nieuwbouw in Thesinge

De gemeente Groningen nodigt alle Thesingers uit voor de vervolgbijeenkomst over Nieuwbouw in Thesinge op 11 juni as om 19:30 in het Trefpunt. Na de bijeenkomst in april komt de gemeente Groningen terug voor de terugkoppeling van de resultaten uit deze werksessie. Informatie ter voorbereiding staat op de site van de gemeente:  https://gemeente.groningen.nl/woonvisie-thesinge.

Informatieavond Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Het IMG organiseert 4 juni een informatieavond in Ten Boer
Over de nieuwe aanpak schadeafhandeling.

Cursus introductie in de biodiversiteit

Scherm­afbeelding 2024-05-30 om 07.58.35.png
Wil jij het groen in Thesinge nog groener maken? Deze cursus helpt je daarbij!
In slechts twee dagen doe je praktische kennis op om je buitenomgeving te vergroenen.

THEMA'S

 • Wat houdt biodiversiteit in?
 • Maai mei niet -- waarom doen we dit en hoe pak je het aan?
 • Inheemse planten, zoals stinzenplanten
 • Flora en fauna
 • Takkenrillen als schuil- of broedruimte voor dieren als egels en vogels
 • Voedselbossen

lees verder

Garage Sale!

Begin maar vast met het verzamelen van spullen!

Op 15 juni is er in Thesinge en Sint Annen een Garage Sale.
Van tien tot twee kun je spullen verkopen vanaf je eigen erf. Wil je door middel van een vlag of ballon jezelf presenteren?

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Janiene of Heina

garagesale.png

Manifest Dorpscoöperatie Ten Boer

Scherm­afbeelding 2024-05-21 om 20.28.07.png
De dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer zijn fijne dorpen om in te leven en wonen, dit met een redelijk voorzieningenniveau.
Door tal van oorzaken komt de leefbaarheid voor bepaalde groepen en kwetsbaren steeds meer onder druk te staan.
De Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. heeft een manifest opgesteld: een eerste stap voor het Samenwerken aan Samenleven in de voormalige gemeente Ten Boer.

lees verder op de pagina van Dorpsbelangen

Collecte MS fonds

In de week van 27 Mei tot en met 1 juni vindt de jaarlijkse collecte van het MS fonds plaats. Ook in Thesinge komt een collectant aan de deur.
Je kunt zowel contant als via een QR code een bijdrage leveren.

G&T april

Veel goed nieuws in de extra dikke G&T Express van april: Gini Werner schrijft een nieuw boek, Hans Meinds exposeert voor het eerst zijn schilderijen, het haantje op de kerk van Garmerwolde is terug, een nieuwe horecagelegenheid in Thesinge opent de deuren, Naomi 14 bereikt een zeer bijzondere mijlpaal en de G&T blijft ook in de 50e jaargang gewoon Garmer & Thesinger Express.

Heeft iedereen die wil een Thesinger vlag besteld?

Kopie van Heeft iedereen die wil een Thesinger vlag besteld (Facebook-bericht).png

Dorpsbelangen wil de bestelling van de vlaggen binnenkort in gang zetten. Het zou jammer zijn als je wel een vlag wil hebben maar nog niet hebt besteld. Mail dan alsnog naar dorpsbelangen@thesinge.com je naam, adres en hoeveel grote of kleine vlaggen je wilt hebben. Betaling volgt bij levering. Zie ook het eerdere bericht over de Thesinger Vlag met een foto op de website van Thesinge.

Met groet Bestuur Dorpsbelangen

Opening Zonnedak en Energiecafé

Ontwerp zonder titel(9).png
Op zaterdag 6 april is het eerste gezamenlijke zonnedak geopend in Thesinge. Dit initiatief van EcoThesinge, een coöperatie met inmiddels ruim 100 leden, produceert nu zelf stroom. Een initiatief waarbij de leden en andere dorpsgenoten samen de inspanning leveren en waarvan de revenuen binnen het dorp blijven.

De tweede activiteit was in het Dorphuis, waar een eerste Energie Café gehouden werd over warmtepompen. Een gezellige maar vooral informatieve ochtend waarbij veel kennis gedeeld is over de magie van het verwarmen met lucht. Ook de grondgebonden energiebronnen kwamen aan bod.

lees verder op de website van EcoThesinge

Ideeën voor de toekomst van Thesinge - Gebiedsverkenning Thesinge en ommeland

Deze winter is het in 2023 gestarte traject om een gebiedsverkenning voor het ommeland van Thesinge op te stellen afgerond. In 2023 is in een aantal werksessies onder begeleiding van het door de gemeente Groningen ingehuurde bureau LAOS door Thesingers input geleverd voor de gebiedsverkenning.

lees verder op de pagina van Dorpsbelangen

G&T maart

In de G&T Express van maart: Een feest (30 jaar Gemengd Mannen Koor Garmerwolde), een succes (De vloek van de farao), een prijs (de Roelie Dijkema bokaal) en meer verheugend nieuws en mooie foto's uit de dorpen.

Beplantingsplan met knipoog naar Germania

Onlangs is er iets bijzonders gebeurd bij de kloosterkerk in Thesinge. Er is gestart met een nieuw groen plan als onderdeel van een groter project dat zich focust op meer biodiversiteit op de kerkhoven. Dit plan is niet alleen belangrijk voor de natuur, door vogels, insecten en kleine dieren een plek te geven om te leven en te eten, maar het haalt ook inspiratie uit de rijke geschiedenis van het kloosterverleden in Thesinge. In deze blogpost van Groninger Kerken lees je er meer over.
foto_maart24.webp

ALV Dorpsbelangen

Wat gebeurde er tijdens de ALV van Dorpsbelangen ... ?
Ontwerp zonder titel(5).png

lees verder

Plantenactie Zummerspeulen

2024-Plantenactie.jpg

Om geld in te zamelen voor de Zummerspeulen is er weer een verkoop van eenjarige planten georganiseerd in Garmerwolde en Thesinge.

Ga voor bestellingen naar dit formulier: Bestelformulier 2024

Bestellen kan tot en met zondag 14 april. De planten worden op 25 en 26 april thuisbezorgd in Garmerwolde en Thesinge.

Het gaat goed met onze peuterspeelzaal

... en dat mag ook gezegd (geschreven) worden.

psz02.jpg

Vorig jaar heeft iedereen hier kunnen lezen dat de peuterspeelzaal in Thesinge te maken had met een teruglopend aantal peuters. Er werd gesproken over het mogelijk sluiten van de locatie. Maar dat was toen...

G&T februari

In de G&T Express van februari: Peter Heidema werkt zich in als nieuwe voorzitter van Kledingbank Maxima; Henk Vliem neemt afscheid als bestuurslid van Dorpshuis De Leeuw (maar het dorpshuis niet van Henk Vliem) en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Boer Goensepad verbreden

De gemeente Groningen werkt aan een plan om het Boer Goensepad breder te maken. Dit idee is ontstaan omdat mensen graag veilig willen wandelen en fietsen, zonder elkaar in de weg te zitten.
Op 17 oktober 2023 stonden medewerkers van de gemeente bij de Lageweg om te laten zien hoe het pad breder en veiliger kan. Ze hebben plannen gemaakt voor hoe het eruit moet gaan zien.
Meer informatie, de varianten, de voorlopige planning (start werkzaamheden aug/sep 2024) en het defintieve ontwerp leest u op: De Stem van Ten Boer - Verbreding Boer Goensepad.

Scherm­afbeelding 2024-02-25 om 17.41.49.png

De dorpscoöperatie: ook in uw dorp!

De dorpscoöperatie Ten Boer bestaat uit vrijwilligers in de oude gemeente Ten Boer die de leefbaarheid in dit gebied zo goed mogelijk willen houden voor iedereen. De dorpscoöperatie doet dit door ontmoetingen te organiseren en hulp aan te bieden. In de eerste plaats staat oog voor ouderen centraal, maar de dorpscoöperatie besteedt ook aandacht aan de zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten. De dorpscoöperatie concurreert niet met bestaande voorzieningen. Zij organiseert haar activiteiten op basis van gepeilde behoefte, aanvullend op reeds bestaande voorzieningen.

Wijkagent Ten Boer en omgeving

wijkagent.jpg
Jacob Kobes, de wijkagent van Ten Boer en omgeving, houdt iedere week een inloopmiddag. Iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur bent u welkom op de politiepost aan het Koopmansplein 9, Ten Boer. De vlag staat buiten de deur als de inloopmiddag open is. Bij hem of soms een collega kunt u die middag terecht voor vragen, advies, problemen of kleine zaken. De wijkagent is in principe op de dinsdagmiddag aanwezig. Heel soms kan het zijn dat er vanwege andere prioriteiten geen inloopmiddag is. Er zal dan geen vlag buiten staan.
Voor aangiftes kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844. Via dit telefoonnummer en de website politie.nl kunt u ook altijd contact zoeken met de politie.
politiepost.jpg

G&T januari

In de G&T Express van januari: de allereerste gasput en de stroperige nasleep van de gaswinning, stormschade en ijspret, kerstblazen, oliebollenbakken, carbidschieten, kloksmeren en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Thesinge van boven

Richard Buitendam maakte vandaag deze foto's:

IMG_9011.jpeg

Afsluiting Molenweg

Update 26/01: De Molenweg (zie kaartje) is afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De wegdoorsteek wordt vandaag (vrijdag) weer dicht gemaakt zo dat het voor weekend weer toegankelijk is voor alle het verkeer. Vanaf maandag wordt het weer afgesloten voor autoverkeer. Niet alles is vooraf te plannen. Let a.u.b. op de borden en aanwijzingen.

2023_december_afsluitingMolenweg.png

Binnenkort start Verkley, in opdracht van Enexis Netbeheer, met het aanleggen van nieuwe gasleidingen in de Molenweg. Hiervoor wordt de Molenweg afgezet.

Opening Gereformeerde Kerk

Afgelopen jaar hebben er diverse bouwwerkzaamheden plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat van Thesinge. Aan de buitenkant zullen het schilderwerk in de originele kleuren en de gerestaureerde windvaan velen zijn opgevallen, maar ook aan de binnenkant van de kerk is er het nodige gebeurd. Zo zijn aardbevingsscheuren hersteld, de muren geverfd en het gewelf opgeknapt.

lees verder

Dorpshuissessie Thesinge

In het dorpshuis van Thesinge zal op zaterdag 3 februari de eerste Dorpshuissessie van dit jaar plaatsvinden. Als vanouds met drie bands, ditmaal Lisa Ploeger, Just Practice en KWAD. Hoewel de toegang gratis is, wordt een financiële bijdrage in de (digitale) fooienbus bij de uitgang bijzonder gewaardeerd. Zo kunnen er in de toekomst weer nieuwe sessies georganiseerd worden.

De aarde beeft

boortoren.jpg

Op 24 oktober 1955 maakte de NAM namelijk bekend dat er bij Thesinge aardgas was aangetroffen in haar boring Ten Boer-1. Op ongeveer 2700 meter diepte. Ze waren daar in het Zechsteingesteente op zoek naar aardolie en vonden gas. Nog steeds zie je aan de Lageweg (tussen nummer 17 en 19) de eerste gasput van Groningen.

Zoals bij de meeste Thesingers wel bekend zijn de herinneringen van Eltje van Huis, toen een jongen woonachtig naast de boorlocatie opgetekend door o.a. de Verhalen van Groningen ( Een boortoren naast je huis; herinneringen aan toen)

In 2024, het jaar dat de Groningse gaskraan definitief dichtgaat, presenteert Andere Tijden (NTR) de vierdelige documentaireserie De aarde beeft: over de vondst van de gasbel, het gejuich alom in Nederland, de economische bomen die tot de hemel reiken en de gevolgen en de nasleep voor de inwoners. Presentator Winfried Baijens is in gesprek gegaan met zowel bekende als onbekende Groningers. Ook Eltje van Huis komt aan het woord. De documentaire wordt uitgezonden vanaf vrijdag 12 januari.

Bekijk afleveringen op NPO Start

IJsbaan - januari 2024

Woensdag 10 januari 12:30 uur: De ijsbaan is open!

Scherm­afbeelding 2024-01-10 om 17.25.18.png

Alle leden van de Scheuvel zijn van harte welkom, schaatsen kan zolang de vlag uit hangt! Lid worden? Neem contact op met ijsvereniging De Scheuvel.

Cursus uitvaartbegeleiding

Voor wie geïnteresseerd is in het leren over uitvaartbegeleiding, biedt Nellian Dijkema een (kleinschalige en korte) cursus aan in Thesinge. Deze cursus, die start op 21 januari, is gericht op het aanleren van vaardigheden rond het regelen van uitvaarten, denk aan praktische handelingen, zelfzorg en luistervaardigheden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 14 januari via info@lotusuitvaart.nl.

G&T december

De G&T Express van december gaat over Veranderingen: in het leven van dorpsgenoten en in het straatbeeld, zoals de metamorfose van de Gereformeerde kerk. Ook een mooi verhaal en een pittige puzzel ontbreken in dit kerstnummer niet. En natuurlijk is er meer nieuws uit de dorpen.
Op de pagina PKN staat een uitgebreider artikel met foto's over de werkzaamheden aan de Gereformeerde kerk.

Inzamelactie Voedselbank

In de maand december zamelt de Voedselbank Groningen op verschillende plaatsen houdbare voedselproducten en hygiëneproducten in voor haar klanten.
Op de volgende dagen kun je daarvoor bij de volgende supermarkten in de buurt terecht:
zaterdag 9 december: COOP Ten Boer,
woensdag 13 december: PLUS Lewenborg
donderdag 14 december: LIDL Rijksweg 129A en AH Rijksweg/Ulgersmaborg
vrijdag 15 december: AH Rijksweg 129A

Tweede kamer verkiezingen 2023

In dit artikel zijn op 1 december de defintieve uitslagen verwerkt.

Op 22 november 2023 vonden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Thesingers die willen stemmen doen dat in de meeste gevallen in Dorpshuis Trefpunt, stembureau 511 in de Gemeente Groningen. Er werden 385 geldige stemmen geteld, op 17 maart 2021 waren dat er 369.

Zing Mee In Het Meezingcafé

Op dinsdag 19 december organiseren Humanitas en Vrijdag in de Buurt samen een  meezingcafé in Ten Boer. Live muziek, evergreens en kerstsfeer, dat zijn de belangrijkste ingrediënten van deze gezellige avond in het Buurhoes. De teksten worden op een groot scherm worden geprojecteerd zodat jong en oud uit volle borst mee kunnen zingen. Zin om mee te doen? Geef je dan vóór 5 december op via mip.groningen@humanitas.nl of 050-3126000. Deelname is gratis!

Meezingcafé
dinsdag 19 december
19:30-21:00u
Buurhoes, Gaykingastraat 17
Ten Boer

Peter Tol
cultuurcoach Vrijdag in de Buurt/Ten Boer

Brand in Thesinge?

Thesinge werd zaterdagmiddag 25 november opgeschrikt door een bezoek van de brandweer. Met loeiende sirenes ...

IMG_8506.jpeg

G&T november

De 60e marathon van Hardloper Havinga, de 20e editie van Meziek mit Bus en de windvaan op de PKN kerk zijn de hoogtepunten in de G&T Express van november.

Door een fout bij de drukker is de G&T wel gedrukt, maar niet gevouwen en geniet. De krant kan daardoor helaas pas op maandag 27 november worden bezorgd.

Kerstboom op Smidshouk

We zijn dit jaar heel vroeg, maar op zaterdag 9 december ontsteken we traditiegetrouw om 16:30 uur het licht in de kerstboom. Smidshouk is dan sfeervol aangekleed met een 'speciale' kerstboom, vuurkorven, muziek, een hapje en een warme drank voor alle volwassen en kinderen. De kerstboom van dit jaar is in Thesinge opgegroeid, en nu nog te bewonderen op 'De Dijk'.  Graag zien we jullie allemaal op de 9e!

2023-Kerstboomopsmidshouk.JPG

Oproep: Lijkt het je leuk om eenmalig of jaarlijks te helpen met flyer rondbrengen, boom versieren, opbouwen, chocolademelk of Glühwein schenken, laat het ons weten! We werken efficiënt via draaiboek, maar kunnen best wat versterking gebruiken. Meld je bij een van ons of stuur een mail naar peter.tjeerdsma@gmail.com

Peter, Esther, Bert

Kinderen plaatsen gouden engel terug op de kerk

video: OOGtv

Goed nieuws! De gereformeerde kerk krijgt de windvaan weer terug. Na een nieuwe laag goud was de gouden engel klaar om donderdagochtend 9 november weer boven op de toren te staan. En het bijzondere is dat twee leerlingen van groep 8 van CBS De Til hierbij hebben geholpen.

De kerk is de laatste tijd flink onder handen genomen door de Stichting Groninger Kerken. Ze zijn druk bezig geweest met groot onderhoud en het herstellen van schade door aardbevingen. Niet alleen de buiten, maar ook binnen wordt er hard gewerkt.

Het terugplaatsen van de windvaan werd een speciale dag voor alle kinderen van CBS De Til. Ze kwamen naar de kerk voor een rondleiding, gegeven door een bouwkundige. Veiligheid voorop, dus iedereen kreeg een helm op bij deze bijzondere les buiten de schoolmuren.

In januari 2021 maakte Koos deze prachtige foto (van de maand)

20210102_fotovandemaand_koos_web-thumb-autox675-4890.png

Noorderlicht boven Thesinge

Het Noorderlicht is een bijzonder natuurverschijnsel dat de hemel oplicht met mooie kleuren. Dit gebeurt wanneer deeltjes van de zon tegen de luchtdeeltjes op aarde botsen, vooral rond de Noord- en Zuidpool. Soms, als er veel van deze zonndeeltjes zijn, kunnen we het licht ook in Nederland zien, wat er heel speciaal uitziet als een kleurrijke dans in de lucht. Gisteren lukte dat zelfs boven Thesinge.

Yannick Sloot maakte deze prachtige foto's van het Noorderlicht boven Thesinge:

DSC_6230.jpg

DSC_6238.jpg

Noorderlicht boven Thesinge - Foto's: Yannick Sloot (yannicksloot.nl)

Oud papier 4 november

Let op! In tegenstelling tot wat er via de G&T en de Gemeente is gecommuniceerd is de ophaaldatum voor het oud papier van november niet 11 november maar 4 november.

Dus: Op zaterdag 4 november wordt het oud papier opgehaald.

Actief geattendeerd worden op de ophaalmomenten in Thesinge kan via het telegram kanaal:
Scherm­afbeelding 2023-10-30 om 20.08.00.png

G&T oktober

Waarmee timmeren twee jonge onderneemsters uit Garmerwolde aan de weg? Hoe gaat het Boer Goensepad eruitzien? Wat hebben een kat, een egel, een hond, 10 kikkertjes en een collectebus met elkaar te maken? Lees het in de G&T Express van oktober.

Verbreding Boer Goensepad - update

Op 17 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur organiseert de gemeente Groningen een informatiemoment/inloopbijeenkomst over de aanpassing van het Boer Goensepad, ter hoogte van Lageweg 5.
U bent van harte welkom!
Meer informatie op de pagina Dorpsbelangen.

Fotogroep Garmerwolde exposeert in de Kloosterkerk

Fotogroep Garmerwolde exposeert op 14 en 15 oktober en het daaropvolgend weekend van 21 en 22 oktober in de Kloosterkerk in Thesinge. Er is werk te zien met als centrale onderwerpen Dichtbij, Verval en Architectuur. De combinatie van deze drie thema's garandeert een afwisselende, originele kijk op alledaagse (en iets minder alledaagse) onderwerpen die vaak lastig in beeld te brengen zijn. De foto's van Joke de Jong, Ton Ensing, Koos Zeedijk, Margriet de Haan, Paul Veenstra en Janneke van der Burgh laten zien dat je met verbeeldingskracht en een scherp oog voor detail fraaie visuele composities kan maken die de fantasie prikkelen.

De expositie is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. Leden van de fotogroep zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen en opmerkingen. Meer informatie is te vinden op fotogroepgarmerwolde.com

EXPO_FGG 2023-HR.JPG

Meziek mit Bus 2023

Op zondagmiddag 29 oktober vindt voor de twintigste keer het muziekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival dat gewoonlijk op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge plaatsvindt, met drie bands en een stel ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen. Maar dit jaar gaan we het anders doen. Op deze twintigste editie beginnen we als vanouds op de vaste opstapplaatsen in Thesinge, Ruischerburg en Zuidwolde. Maar daarna wordt alles anders.

Om half twee vertrekken we per bus naar de festivallocatie: De Boerderij in Oosterwijtwerd. Daar spelen de drie bands elk twee sets. Dit jaar zijn dat de legendarische Groninger cowrockers Reverse Cowgirls, met gitaarvirtuoos Joost Dijkema en z'n twee cornuiten Michiel Hoving en Harry Kingma. Dan de Gumbo Kings met hun stomende soul & Rhythm 'n Blues. En tenslotte de hoofdact: de 8-mans formatie Jick Munro & The Amazing Laserbeams met hun swingende mix van bluegrass, country, folk, blues, rock, soul en Americana.

Voor de kaartverkoop (vanaf 30 september) en aanvullende info over het festival: kijk op meziekmitbus.com

G&T september

In de G&T Express van september: zo'n 70 kinderen op ontdekkingstocht in de jungle, een dorpsgenote op werk'vakantie' naar Lesbos, de laatste rit van buslijn 563 door Thesinge met Ina Heidema aan het stuur en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

niet vergeten door te geven!

Als je reclamefolders wilt (blijven) ontvangen, vergeet dan niet dat door te geven aan inmijnbus.nl.
Per 1 oktober gaat het nieuwe systeem in.
Een uitdrukkelijk verzoek: kies altijd voor het standaardpakket en niet voor 'zelf samenstellen'. Dit laatste is te ingewikkeld voor Andreas en dan zou hij alsnog zijn baantje moeten opgeven.
wat_moet_u_doen.jpg

Bezorging reclamefolders

Het kenbaar maken van of je wel of geen reclamefolders in de bus wilt gaat veranderen, althans voor de verspreider Spotta.
Wie folders wil ontvangen moet dat online of telefonisch doorgeven aan Inmijnbus.nl.
De bezorger krijgt dan een lijst met adressen op zijn telefoon van mensen die de folders willen ontvangen. Deze lijst kan wekelijks verschillen.

Voor Andreas, onze folderbezorger, is dat veel te ingewikkeld. Daarom willen we voor Thesinge het systeem met stickers op de brievenbus behouden zoals het is, zodat Andreas weet waar de folderpaketten in de bus moeten: niet in de brievenbussen met een nee-ja of nee-nee sticker, wel in alle brievenbussen zonder stickers.
Daarnaast is het noodzakelijk om aan Inmijnbus door te geven dat je folders wilt ontvangen, zodat zij voldoende folderpakketten (en niet meer) bij Andreas kunnen afleveren.
In en rond het dorp is huis aan huis een flyer rondgebracht met meer informatie over deze nieuwe gang van zaken.
De flyer is ook hier te downloaden: flyer bezorging folders.pdf

Thesinge sluit Zummerspeulen 2023 af

2023_Zummerspeuln-Photography-by-Spanjer-4520-1024x682.jpg
foto: Meranda Spanjer

Het is het hoogtepunt van de zomer in Thesinge: de Zummerspeulen. Twee dagen lang kunnen kinderen uit de dorpen Thesinge en Garmerwolde op het sportveld timmeren en knutselen dat het een lieve lust is.

"We kijken terug op twee hele mooie dagen", vertelt Anita van der Veen van de organisatie. "Van tevoren maakten we ons het meeste druk over het weer. De zomer was dit jaar zo af en toe flink nat, maar eigenlijk hebben we het heel goed getroffen. Op donderdag hadden we wat kleine buitjes, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. Op vrijdag was het prachtig. We hebben op een gegeven moment zelfs de zonnebrandcrème tevoorschijn gehaald, omdat de zon wel erg fel werd."

tekst: Sebastiaan Scheffer (OOGtv)
lees het hele artikel op de website van OOGtv

Deelnemers gezocht voor Natuurervenproject Thesinge e.o.

erven.jpg

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers aan het Natuurervenproject van Landschapsbeheer Groningen. Bewoners van erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in Thesinge, Noorddijk, Garmerwolde, Sint Annen kunnen via dit project de biodiversiteit op hun erf vergroten. Je krijgt advies over het inrichten van je erf. Via het project kun je fruitbomen, insectenhotels, bloembollen en zaden krijgen. Zo zorgen we samen voor meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten in het buitengebied. Kijk voor meer informatie op de website van Landschapsbeheer Groningen en meld je aan!

Mededeling

Zondag 27 augustus is in Ten Boer Jaap de Vries overleden. Meneer de Vries was de echtgenoot van dominee Corrie de Vries-Batenburg die lange tijd gewerkt heeft in de Hervormde gemeente in Garmerwolde en Thesinge. De afscheidsdienst is op vrijdag 1 september om 11.30 uur in de dorpskerk van Garmerwolde. De dienst is ook te volgen via een livestream; www.peterbeereboom.nl en het correspondentieadres is Fam.de Vries, Prof. Pullelaan 31, 3571 JC Utrecht.

G&T augustus

In de G&T Express van augustus: Welke activiteiten gaan er na de zomer weer van start? Wat is er allemaal te doen tijdens de Open Monumentendagen? Waarom krijgen sommige dorpsgenoten nooit genoeg van Rugby? Nog meer activiteiten en ander nieuws. Maar ook een Rustpunt aan de Bovenrijgerweg.

Nieuwe poepschepjes

IMG_7564.jpeg

Er zijn weer nieuwe schepjes, lees verder op de pagina van dorpsbelangen..

Zeearend(en) boven Thesinge

202308_kvdb_zeearend.jpg
Een niet alledaags beeld boven Thesinge vanmiddag. Twee zeearenden zweefden op de thermiek zuidoostwaarts. Niet dicht genoeg bij elkaar om ze beide in één plaatje vast te leggen. Maar één levert ook al een mooi plaatje op.
Foto: Koos van de Belt

G&T juli

In de G&T Express van juli: Thesingers met de wethouder door plas en dras langs Kleintje Klunder, Garmerwolders op pad met een bio-boer, een wandelgroep op weg naar de Thaisner Dörpsrun, meer nieuws uit de dorpen en een zomerpuzzel met een mooie prijs!

Het eerste zonnedak van ecothesinge

De zonnepanelen van het eerste zonnedak van EcoThesinge liggen op de schuur van Oudman Landbouw­mechanisatie.
Nog even en de eerste stroom van het zonnedak kan worden opgewekt.
zonnedak_uitsnede_JvD.jpg

Opening Kleintje Klunder

IMG_7269.jpeg
Op vrijdagmiddag 14 juli is Kleintje Klunder geopend, het nieuwe ommetje om je wandeling door Klunder te verkorten of verlengen.

Nieuwbouw in Thesinge

Recent verschenen er in de lokale media berichten over gemeentelijke plannen voor nieuwbouw in de kleine dorpen rond Stad. Thesinge werd in deze artikelen met naam en toenaam genoemd.
lees verder op de pagina van dorpsbelangen

G&T juni

In de G&T Express van juni: Drie ondernemende jonge Thesingers steken de handen uit de mouwen, iets oudere dorpsgenoten werken aan een groenten- en fruittuin langs de Molenweg, Garmerwolde kijkt terug op hoe er vroeger geoogst werd. En nog veel meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Peuteropvang Thesinge

Kleinschaligheid is een groot goed, maar voor de allerkleinsten begint het nu wel spannend te worden. De Peuteropvang heeft dringend aanmeldingen nodig. Wil je pas volgend jaar gebruik maken van de peuterspeelzaal? Ook dan wil Kids2B dat graag weten. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op: kids2b.nl/thesinge.

Zummerspeulen 2023

Ook in 2023 is er weer een zummerspeulen. Dit jaar is het thema Jungle Safari. De speldagen zijn op 31 augustus en 1 september. Geef je kinderen voor deelname op voor 14 juli: opgeven kind(eren).

Elk jaar zijn er vele vrijwilligers die de zummerspeulen mogelijk maken. Wil jij ook helpen? Geef je op als vrijwilliger.

G&T mei

In de G&T Express van mei: een kijkje in de keuken van het Trefpunt, wat er allemaal bij komt kijken als 'Den Haag' in Dorpshuis De Leeuw neerstrijkt, nieuwe bewoners aan de G.N. Schutterlaan en nog veel meer nieuws en foto's uit de dorpen.

NK Tegelwippen

Scherm­afbeelding 2023-05-22 om 11.37.56.png
Groningen doet weer mee aan het NK Tegelwippen. Wip ook mee en vervang tegels door groen. Geef de overtollige tegels mee aan de Tegeltaxi van de gemeente. Die haalt ze gratis op en zorgt voor recycling.

Biodiversiteit op het kerkhof

Cruydthoeck_Vogelmelk.jpg

In het kader van het project Biodiversiteit waar ook de kloosterkerk bij betrokken is, is besloten het kerkhof anders te maaien dan je gewend bent.
Het deel met de zerken wordt normaal gemaaid. De randen bij de straatkant, het Maar en langs de Schipsloot laten we eerst met rust evenals het gedeelte achter de kerk.
Dus daar zal het gras voorlopig blijven staan. Natuurlijk gaan we dat wel weer maaien maar eerst even niet. Eens kijken wat dat oplevert aan bloemen en insecten. Dan weten jullie ervan.
De plaatselijke commissie van Thesinge.

Ommetje

IMG_6633.jpeg
Thesinge is binnenkort een nieuw dorpsommetje rijker.

GEBIEDSVERKENNING OMMELAND THESINGE - een verslag

Michiel van Eerden, 
Projectleider gebiedsverkenning gemeente Groningen, heeft een kort verslag gemaakt van de bijeenkomst op 11 april.

G&T april

In de G&T Express van april: Sofie Uitham fietst op 29 mei de Mont Ventoux op voor het goede doel, nieuwe bewoners in het Klunder stellen zich voor, nieuwe vrijwilligers aan de slag bij de Kloosterkerk en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

75 jaar GEO - een interview op oogtv

Arjan Leijssenaar vertelt op oogtv.nl over het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging GEO.
Je kunt het interview hier lezen.

Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 15 april

In het dorpshuis van Garmerwolde zal op zaterdag 15 april de tweede van een serie van vier Dorpshuissessies-avonden dit jaar plaatsvinden. Als vanouds met drie bands. Hoewel de toegang gratis is, wordt een financiële bijdrage in de (digitale) fooienbus bij de uitgang bijzonder gewaardeerd. Zo kunnen er in de toekomst weer nieuwe sessies georganiseerd worden.

De bands
De avond begint om half negen met een optreden van Ralph Louie, een singer-songwriter uit Groningen die momenteel flink aan de weg timmert. Zo was hij recentelijk te zien bij Simplon, RTV Noord, RTV 1 en Omrop Fryslân. Hij speelt folk(rock)-nummers die de muzikale traditie oprekken en een eigentijdse draai meekrijgen. 

Dan is er de formatie Bibi and the Boys. Ze omschrijven hun muziekstijl als 'dansbare rock'. De nummers hebben groovende ritmes en pittige refreinen die de ideale ingrediënten vormen om helemaal uit je dak te gaan. Hun opwindende, energieke nummers worden regelmatig afgewisseld met ballads vol rust en intimiteit. Deze dynamiek maakt de optredens van het jonge kwartet onweerstaanbaar.

De hoofdattractie van de avond is WhatsUp. Een band met wortels in Garmerwolde. Drie van de vier leden maakten deel uit van het lokale muzikale fenomeen de Daip. WhatsUp speelt op eigen semi-akoestische wijze pop, soul, funk, disco en easy listening covers waar je blij van wordt. Een feest voor elke gelegenheid. Van huiskamer tot festival, van café tot dorpshuis.

Meer info op dorpshuissessies.nl

Locatie en aanvangstijden
Dorpshuis Garmerwolde 
Oude Rijksweg 6, Garmerwolde
Datum: zaterdag 15 april 2023
Aanvang: 20:00 uur
Entree: gratis
Info: 06 2523 3602 / 06 1487 4470

Gebiedsverkenning Ommeland Thesinge

Scherm­afbeelding 2023-04-12 om 13.33.07.png

Stand van zaken gebiedsverkenning ommeland Thesinge
In en rond Thesinge speelt veel en in de gemeenschap leven veel ideeën. De gemeente Groningen wil deze ideeën verder in kaart brengen door middel van een gebiedsverkenning. Daarom hebben zij de ideeën opgehaald in een aantal gesprekken en werksessies met bewoners en betrokken partijen. Dit heeft geleid tot een conceptbeeld waarop de aanwezigen hun reactie konden geven op 11 april, de laatste bijeenkomst in dit traject.

Het doel van de gebiedsverkenning is om met inwoners, grondeigenaren en initiatief- en belangengroepen gezamenlijk een ruimtelijke verkenning te maken. Daarbij kijken we in ieder geval naar de volgende onderwerpen: wonen, natuur, recreatie en de energietransitie. Wij hopen dat de verdiepingsslag ertoe leidt dat een helder beeld ontstaat wat de samenhangende behoefte van het dorp is voor het gebied rondom Thesinge. Let wel, de uitkomst van de gebiedsverkenning is dus GEEN blauwdruk voor wat er op welke plek gerealiseerd wordt.

Mocht je nog een reactie willen geven of vragen hebben, dan kan dat nog tot en met vrijdag 14 april. Contactpersoon is Michiel van Eerden (Gemeente Groningen) - michiel.van.eerden@groningen.nl

Gebiedsteam Ten Boer - Dorpsweg Garmerwolde

Scherm­afbeelding 2023-04-12 om 13.28.59.png
Op 17 januari was er een eerste bijeenkomst over verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg in Garmerwolde gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen en ideeën over de Dorpsweg verzameld. Hier is het Gebiedsteam mee aan de slag gegaan en daaruit is bijgevoegde schets gekomen. Deze is op 30 maart opnieuw aan het dorp voorgelegd om reacties op te halen.

Het materiaal dat op 30 maart is voorgelegd vindt u op de site De Stem van Groningen.

Mocht u nog willen reageren, dan kan dat t/m 16 april.

Zet Thesinge op de kaart

LUTJE MOEVIE AWARD.jpg

Op zaterdag 17 juni lanceert Groninger Dorpen een fonkelnieuwe website en huisstijl. Om dit te vieren organiseert de koepel voor dorpsorganisaties en buurt- en dorpshuizen een filmwedstrijd voor alle dorpen in Groningen: de LUTJE MOEVIE AWOARD. Want Groninger dorpen goed op de kaart zetten, dat kunnen dorpsbewoners nog altijd het allerbeste zelf!

Zoektocht naar het Klooster Germania

_MG_6765.JPG

Thesinge is ontstaan in een destijds uitgestrekt veengebied, deel van het Groninger Woudgebied. Vermoedelijk werd het vanaf de 7e eeuw (of vroeger) al bewoond. De bewoners hebben er een lage wierde van klei opgericht als stevige en droge ondergrond voor bewoning tussen het veen.

G&T maart

In de G&T Express van maart: Nienke Busscher onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning, WWK stond weer op de planken, de 75-jarige GEO zet vol in op de jeugd, vrijwilligers staken in beide dorpen de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en nog veel meer nieuws en foto's.

WWK

WWK kon weer optreden en stond stil bij twee jubilarissen. Kees van Zanten is benoemd tot erelid en stop na 45 jaar. Arjan Balkema vierde zijn 15 jarig jubileum (12,5 jaar lukt niet i.v.m. Corona) en kreeg een mooi bloemstuk van voorzitter Renger de Vries.

wwk.jpg

Arjan, Renger en Kees

Foto en tekst: Jolanda Bol

Ommeland.nu zoekt vogelkenners

drasplas.jpg

Ommeland, omdenkers in boerenland geven via hun Facebook-pagina regelmatig informatie over wat er in, op en om het land gebeurt. Met deze week een oproep aan vogelkenners.

Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als inwoner van Thesinge kon je deze dag je stem uitbrengen voor de Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest. De meeste Thesingers deden dat op het Stembureau in Dorpshuis Trefpunt. Onderstaande uitslag is voorlopig, de officiële uitslag volgt nog.

Werkzaamheden Enexis - week 11

Enexis voert momenteel onderhoud en verbeteringen uit aan het elektriciteitsnetwerk in Thesinge. In week 11 kan dit leiden tot tijdelijke stroomonderbrekingen. Op dinsdag 14 maart worden 40 huishoudens getroffen, op donderdag 16 maart betreft het 54 adressen en ook op vrijdag 17 maart geldt voor sommige adressen een onderbreking. De betreffende bewoners zijn per brief geïnformeerd en als richtlijn geldt: geen brief = geen last. Wat niet wil zeggen dat dit altijd 100% correct is. De inschatting is vooraf zo goed mogelijk gedaan, maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. Houd er rekening mee dat het onderhoud ook van invloed kan zijn op het verkeer, zoals bijvoorbeeld op de Lageweg op 14 maart.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie? Bel dan met 088-8577000.

IMG_6139.jpeg

G&T februari

In de G&T Express van februari: jonge Thesingers en Garmerwolders op de lijst voor het waterschapsbestuur, Til-leerlingen gymmen in Garmerwolde, een redactielid dat al 40 jaar voor de G&T schrijft en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

brug doorfietsroute Groningen-Ten Boer afgesloten

2023-02-23 17.34.55.jpg
Van maandag 6 maart 07.00 uur tot vrijdag 31 maart 17.00 uur is er een brug in de doorfietsroute tussen Groningen en Ten Boer afgesloten. Het gaat om de Hontilbrug in de Stadsweg tussen Garmerwolde en de stad. Fietsers worden omgeleid via de Rijksweg.

Zonnepark Fledderbosch: obligaties

De EnergieCoöperatie Ten Boer (ECTB) heeft met de ontwikkelaar van het zonnepark Fledderbosch, het bedrijf Ecorus, een participatie- en vertegenwoordigersovereenkomst (PVO) gesloten. In de PVO wordt aan inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer de mogelijkheid geboden financieel te participeren in Fledderbosch. Dit gebeurt dan door middel van obligaties. Heeft u interesse in het meefinancieren van het zonnepark dan kunt u dat kenbaar maken op de website van ECTB: Inventarisatie participatie Fledderbosch

ectb-logo.png

Werkzaamheden Enexis

Scherm­afbeelding 2023-02-04 om 15.57.48.png

In opdracht van Enexis Netbeheer wordt er binnenkort gestart met werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Er worden nieuwe kabels aangelegd om het elektriciteitsnetwerk te verbeteren.

Dorpsgenoot als jongste waterschapbestuurder?

Ale ten Cate (19) wil waterschap Noorderzijlvest mee gaan besturen als één van de lijsttrekkers van Student & Water.
Naast Ale staan er nog drie Thesingers op de kandidatenlijst: Jochem Uitham, Karlijn van den Berg en Jorre van der Berg.

Op Oogtv lees je waarom Ale en zijn duo-lijsttrekker het belangrijk vinden om als jongeren mee te doen aan de waterschapsverkiezingen.
De verkiezingen zijn op 15 maart, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

G&T januari

In de G&T Express van januari: De Rijdende Popschool bestaat 10 jaar, bodemonderzoek naar kloosterresten, het team van huisartsenpraktijk Van Beukering, de oplossing en prijswinnaar van de kerstpuzzel en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

G&T december

De G&T Express van december stelt de vraag: Waar krijg jij energie van? De antwoorden van een aantal G/T-dorpsgenoten zijn uiteenlopend: van een Bullerjan kachel tot houtdraaien, van K3-liedjes tot paukenslagen. Ook de kerstpuzzel draait om energie. En er is natuurlijk meer nieuws uit de dorpen.

Junior Energiecoach

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt kinderen en ouders uit. Met challenges, proefjes, geheime enveloppen, puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. EcoThesinge heeft zich aangemeld om mee te doen met een team. Wil je meedoen of een bijdrage leveren? Kijk dan op: ecothesinge.nl Alle kinderen van 7 tot 12 kunnen meedoen.

metenerigekunjelachtn.jpg

Werksessie gebiedsverkenning ommeland Thesinge

Dorpshuis Trefpunt | 19:00 uur | vooraf aanmelden

Op maandagavond 12 december organiseert de Gemeente Groningen een bijeenkomst over de gebiedsverkenning van het Ommeland van Thesinge.
Iedereen is van harte welkom; je moet je van te voren even opgeven i.v.m. de voorbereidingen en organisatie.
Het adres waarop je de aanmelding doet is: renee.ten.tije@groningen.nl
(let op: in de nieuwsbrief van december is per abuis een onjuist e-mail adres vermeld - 'renee' met ee is juist)

Mocht je na de bijeenkomst nog ideeën, wensen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar Michel.van.Eerden@groningen.nl.

lees verder

Bermen G.N. Schutterlaan en Lageweg

Scherm­afbeelding 2022-12-03 om 17.33.22.png

Als vervolg op positieve uitkomsten van de petitie van de initiatiefgroep bloemrijke bermen zijn de plannen verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met Dorpsblangen en de Gemeente Groningen.

Aanstaande maandag, 5 december, wordt er gestart met de aanpassing van de bermen aan de G.N. Schutterlaan en Lageweg.

 • Aan de zuidzijde (oneven kant) worden in een drietal vakken de struikjes vervangen door vaste planten en narcissen. Later kan dit voor meer vakken.
 • Aan de noordzijde (even kant, slootzijde) wordt de graslaag afgeschraapt en dan komt daar een mat met al gekiemde inheemse planten. Twee meter aan beide zijden van de uitritten blijft de grasmat, maar daarin wordt een bijenvriendelijk bollenmengsel geplant.
 • Aan de Lageweg komen ook inheemse planten en inheemse struiken.

Hopelijk kunnen we in het volgend voorjaar al genieten van de kleurrijke bloei en het daarbij behorende insectenleven.

De initiatiefgroep bloemrijke bermen bestaat uit: Ernst Lofvers, Menno Oosterhoff en Antoinette Oomen

Voor actuele info is er een appgroep. Wil je daarbij? Stuur dan een appje naar Menno 0620708160

Hulppakket

De Gemeente Groningen attendeert ons op de mogelijkheden voor hulp en advies bij regelingen. Een aantal regelingen voor financiële ondersteuning staan handig samengevat op gemeente.groningen.nl/hulppakket.

U kunt ook tercht bij WIJ. WIJ-teams bij ons in de buurt:

 • WIJ Lewenborg, Kajuit 4, Groningen
 • WIJ Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer

Scherm­afbeelding 2022-11-30 om 20.40.37.png

G&T november

In de G&T Express van november: Op klompen aan het werk in Ghana, De klokkenluider van de Kloosterkerk, Fiets je voedsel bij elkaar, en meer tot de verbeelding sprekend nieuws uit de dorpen.

Natuurwerkmorgen Kloosterkerk

Op zaterdag 26 november worden de grasmaaiers van het kerkhof bij de Kloosterkerk bedankt voor hun inzet. Zoals gebruikelijk zou dit moment gecombineerd worden met het snoeien van de bomen rond het kerkhof en het bijeenharken van het blad. Dit gaat niet door. Leerlingen van het Terra College gaan woensdag 14 december in Thesinge op het kerkhof aan de slag. Voor de mensen die mee wilden helpen betekent dit uitslapen en wel, als het even kan, op zaterdag 26 oktober om 10.00 uur naar de kerk voor koffie met appelplaatkoek en slagroom.

Sinterklaas en pieten warm onthaald

Sinterklaas is gisteren, onder een stralend blauwe lucht in een koud zonnetje, warm ontvangen in Thesinge. Aanstaande zaterdag van 18.00-20.00 uur kunnen de kinderen persoonlijk de Sint bezoeken in Trefpunt en zich uitleven op de pietendisco.

2022-11-20 sint2022.jpg 2022-11-20 18.57.59.jpg

foto's: Anita van der Veen

Uitnodiging voor de ALV van IJsvereniging de Scheuvel

Vrijdag 25 november as om 20:00 in het Scheuvelhuis de ALV.
Alle leden zijn van harte welkom. De agenda wordt huis aan huis verspreid.
Vergaderen en gezelligheid in ons eigen Scheuvelhuis.
Tot vrijdag  de 25e

Bestuur de Scheuvel

Woningbouw Thesinge in het nieuws

Thesinge is al jaren bezig om woningbouw te realiseren in het dorp. Maar door verschillende oorzaken komt het maar niet van de grond. Hans Wind van Dorpsbelangen Thesinge ziet het dorp in de tussentijd vergrijzen.

bron: OOGTV

G&T oktober

In de G&T Express van oktober: veel nieuws en foto's uit de dorpen en achtergrondverhalen over het Klunder, de klok van de Kloosterkerk en de boerderijen aan de Thesingerlaan.

Inventarisatie belangstelling voor een (opfris)cursus AED

Als sinds jaren hangt er bij het Trefpunt een zogenaamde AED (Automatische Externe Defibrillator). De AED kan bij hartritmestoornissen het verschil maken tussen leven en dood.  We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Thesinge getraind zijn om de AED te bedienen.
hartveilig.png

Dorpsbelangen wil via 'Groningen Hartveilig' ( groningenhartveilig.nl) weer een (opfris)training organiseren.  Deze training is voor iedereen toegankelijk, ongeacht of je al eerder een cursus hebt gehad. Met andere woorden voor de één een opfriscursus en voor de ander een introductiecursus.
Voor de organisatie en planning van trainers willen we weten hoeveel bewoners belangstelling hebben voor een training. Deze zal op een doordeweekse avond in het Trefpunt plaatsvinden.

Belangstelling voor een AED-cursus?
Stuur een mailtje naar dorpsbelangen@thesinge.com om je belangstelling kenbaar te maken.
Eind oktober gaan we in overleg met de Stichting Groningen Hartveilig een planning maken om daarna de exacte datum(s) te publiceren.

Allerzielen

Op zondagavond 6 november is op de begraafplaats Thesinge gelegenheid om samen stil te staan bij onze overleden dierbaren. Het is laagdrempelig en iedereen is welkom met of zonder geloofsovertuiging. Er is een gelegenheid om een kaarsje te ontsteken ook voor een dierbare die niet in Thesinge is begraven. Eenieder is welkom tussen 18:30 uur en 20:00 uur. Op deze avond is er de mogelijkheid om te luisteren naar muziek van onder andere TheSingers, en kunt u een bakje troost (koffie of thee) komen halen. Ook kunnen de kinderen iets maken door middel van een kleine knutselopdracht.

G&T september

In de G&T Express van september: een terugblik op de Zummerspeulen en de Thaisner Dörpsrun, aankondigingen van muziek- en toneelvoorstellingen, afscheid van de website garmerwolde.net, de uitslag van de zomerpuzzel en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Programma Meziek mit Bus 2022 bekend

Op zondagmiddag 30 oktober vindt voor de negentiende keer het muziekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.

In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treden Jeffrey Halford & the Healers op: een trio met een geweldig reportoire en een al even indrukwekkende livereputatie. Ze maken al twintig jaar 'rock 'n' roll country soul with a different shade of blue', zoals veteraan Halford het zelf uitdrukt. Ruig én rustig maar altijd tjokvol bevlogenheid en inzet. Op 23 september verschijnt de langverwachte, achtste studioplaat Soul Crusade.

In het dorpshuis Ruischerbrug speelt Boaz Roelevink met z'n band. Hoewel Boaz, zoals z'n officiële artiestennaam luidt, al sinds 2015 muziek maakt en hij in 2020 de finale haalde van de talentenshow We Want More, verscheen pas deze maand z'n debuutplaat Keep It Simple. Een heerlijk album met soulvolle americana: een mix van country, blues en soul. Nummers die live met extra pit en swing geserveerd worden.

In Trefpunt Thesinge geeft What the Frnk acte de présence, de band rond zanger/gitarist Frank Schurgers. De muziek is een mix van eigentijdse blues met invloeden van funk en rock. Lekkere grooves, messcherpe gitaarriffs en funky solo's op Rhodes en Hammond geven de band een herkenbare, eigen sound. Sinds dit seizoen treedt de band op met The Longhorns, een blazerssectie van formaat die de band nèt even wat extra's geeft.

De online kaartverkoop start 1 oktober a.s. om 12:00 uur op meziekmitbus.com.

Fotogroep exposeert in Garmerwolde

Fotogroep Garmerwolde (& Thesinge) exposeert tijdens het Open Monumentenweekend van 10 en 11 september 2022 in de kerk in Garmerwolde. Er is een selectie te zien van de thema's waaraan de leden van de fotogroep het afgelopen jaar werkten: monochroom, reflectie en bomen. De combinatie van deze drie thema's garandeert een afwisselende, originele kijk op alledaagse (en iets minder alledaagse) onderwerpen die vaak lastig in beeld te brengen zijn. De foto's van Thesingers Ton Ensing en Martine ter Wal en Garmerwolders Joke de Jong, Koos Zeedijk en Margriet de Haan laten zien dat je met verbeeldingskracht en een scherp oog voor detail fraaie visuele composities kan maken die de fantasie prikkelen. De expositie is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Leden van de fotogroep zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen en opmerkingen. Meer informatie is te vinden op fotogroepgarmerwolde.com

EXPO_OMW2022.JPG

Bewoners aan de slag met natuurerven in Thesinge

foto-natuurerf.jpg

Bewoners van Thesinge kunnen binnenkort aan de slag met de natuur op hun erf. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. Dit moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten in het buitengebied.

expositie KAT in Galerie B4

Stichting Kunst en Ambacht Ten Boer (KAT) viert zijn 15 jarig jubileum met een expositie van 10 september t/m 9 oktober. 18 leden van KAT (onder wie Thesingers Herbert Koekkoek en Bart Huysman) tonen werk uit allerlei disciplines: schilderkunst, keramiek, metaalkunst, fotografie en meer.
Opening: zaterdag 10 september 14.00 uur door Paul Borggreve met muzikale omlijsting door The Singers.
Openingstijden: elke zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Zaterdag 10 en zondag 11 september van 11.00- 17.00 uur.
Galerie B4, Thesingerweg 4 Thesinge

Jubileumeditie Zummer Speulen

In Thesinge vonden de afgelopen dagen de Zummer Speulen plaats. Anita van der Veen van de organisatie blikt tevreden terug.
"Het is een verbastering van het Groningse woord, dat ondanks dat het taaltechnisch niet helemaal klopt, de afgelopen jaren hier in Thesinge uitgegroeid is tot een begrip. De Zummer Speulen zijn bedoeld voor kinderen tot en met 13 jaar, waarbij ze twee dagen lang kunnen knutselen, timmeren en spelen. En dat alles met de gedachte dat niks moet maar alles mag. Dit jaar hadden we 75 deelnemers."

zummerspeulen1.jpeg

lees het hele verslag op OOGTV

G&T augustus

In de G&T Express van augustus: Zeg Ja tegen de brievenbusstickers, veel te zien tijdens de Open Monumentendagen, zwanen ringen, nostalgische verhalen en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

het verdwenen nest van het kiekendieftrio - update
Het was een enorme teleurstelling toen vorige maand bleek dat een speciaal kiekendiefnest in een tarweveld tussen Thesinge en Sint Annen ineens was verdwenen. Maar het nest is teruggevonden. Zeventig meter verder dan waar het eerst stond.
'Dat doen kiekendieven niet zelf', zegt roofvogelexpert Ben Koks. Hij vraagt zich dus ook af wie gemeend heeft om het nestje met vier kiekendiefjongen te moeten verplaatsen. 'Waarom is dit gebeurd?' (Bron: RTV Noord - 16 augustus)
foto_hut_nest.jpg

100 molens

Nico Salm, de voorzitter van de Hollandsche Molen (in 2023 bestaat deze maar liefst 100 jaar), bezoekt 100 molens door heel Nederland. Afgelopen woensdag deed hij een van onze molens aan, de 60ste op zijn toer, de korenmolen Germania te Thesinge. Kijk ook eens op: een overzicht van alle molens.

2022_100molens_1.jpg


2022_100molens_2.jpg

bron: Facebookpagina Het Groninger Landschap

G&T juli

In de G&T Express van juli: op zoek naar een nieuw bestaan in Zweden, een duik in de geschiedenis van voormalig huiskamercafé t Jopje, afscheid van de basisschool en van schoolbus, een zomerpuzzel en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Laatste keer met de bus naar school

13-07-2022-De-laatste-bus-9-1024x574.jpeg

Woensdagmiddag betekende voor de leerlingen van basisschool De Til uit Thesinge en hun ouders niet alleen het begin van een iets vervroegde zomervakantie. Het was tegelijkertijd de laatste dag waarop de kinderen dagelijks met de bus naar Ten Boer moesten, omdat hun school werd versterkt.

bron: OOGtv

G&T juni

In de G&T Express van juni: de kijkers van Koekkoek, de jaarlijkse fietstocht door het Groninger land, een natuurwandeling door Kardinge, oud-bewoners weer nieuw in Thesinge en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Zummerspeulen 2022

Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dit jaar is het thema voor de Zummerspeulen SUPERHELDEN!

Wij zijn alweer enthousiast aan de gang met de invulling van deze jubileumeditie van de Zummerspeulen. De laatste donderdag en vrijdag (25 en 26 augustus) van de zomervakantie zullen we voor het 5 jaar op rij het speelveld in Thesinge weer omtoveren tot timmerdorp en knutselparadijs.

Jeugd in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar uit Thesinge en Garmerwolde, of schoolgaand in één van beide dorpen worden van harte uitgenodigd om mee te komen doen! We doen spelletjes, er kan geknutseld worden en we bouwen een fantastisch timmerdorp.

We gaan er met zijn allen heldhaftige dagen van maken.

SCHRIJF JE KIND(EREN) IN
Vul voor elk kind het inschrijfformulier voor deelnemende kinderen
Inschrijven kinderen

HELPENDE HANDEN
Bij het organiseren van de Zummerspeulen veel vrijwilligers betrokken, wil jij dit jaar ook (weer) meehelpen bij de organisatie van deze dagen? geef je dan op met het formulier voor helpenden handen.
Inschrijven Helpende Handen

G&T mei

In de G&T Express van mei: nieuwe bewoners, nieuwe uitbaters bij de kerk in Garmerwolde, plannen voor een nieuw dorpsommetje en nog veel meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Nieuwsbrief versterking de Til - nieuwsbrief juni 2022

Schermafbeelding 2022-06-01 om 18.26.57.png
Medewerkers van aannemer Paas bv zijn dagelijks hard aan het werk in Thesinge: de versterking en de uitvoering van het toekomst- pakket voor Christelijke Basisschool (CBS) De Til zijn in volle gang. De planning is om met de werkzaamheden klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar.

Nieuwsbrief CBS De Til Thesinge editie juni 2022

Decennia - feest in Thesinge

Eigenlijk zou er in 2020 een feestweek in Thesinge zijn, helaas ging dat om de welbekende reden niet door. Een aantal muziekliefhebbers hadden toentertijd al wel het idee opgevat een muziekavond te organiseren waar elk uur een nieuw decennium van muziek voorbij zou komen.
De laatste 2 jaar is het erg stil geweest Thesinge en omstreken, te stil...! Daarom vinden wij dat het weer tijd wordt voor een feestje en wachten dus niet af tot de volgende feestweek maar hebben we zaterdag 18 juni a.s. gepland om het feest 'Decennia' te organiseren in het Trefpunt!

lees verder

Vrijwilligers gevraagd!

Op 23 en 24 mei vindt er in het Trefpunt een internationaal congres plaats, waar zo'n 100 wetenschappers kennis uitwisselen over biofilms op protheses en implantaten. Dorpsgenoot Henk Busscher verwelkomt zijn collega's dan voor de achtste keer in Thesinge. De congresgangers komen graag naar Thesinge vanwege de sfeervolle locatie en omgeving, en voor het Trefpunt is zo'n congres een aantrekkelijk evenement om de faciliteren.
Er zijn veel vrijwilligers nodig om dit congres soepel te laten verlopen. Meer dan waar het Trefpunt normaal gesproken over kan beschikken.
Dus heb je tijd op zaterdag 21 (inrichten), maandag 23 of dinsdag 24 mei, 's ochtends, 's middags, of 's avonds? Wil je helpen bij het verzorgen van koffie en thee, broodjes smeren voor de lunch, de bbq bedienen, achter de bar staan, helpen bij de inrichting, of hand- en spandiensten verrichten?
Meld je dan uiterlijk 6 mei aan via dit e-mailadres: t.t.vrijwilligers@gmail.com. Anja Ensing neemt daarna contact met je op.
Ben je als vrijwilliger aanwezig, dan kun je gewoon mee-eten. Uit ervaring weten we dat het voor vrijwilligers een intensief én heel gezellig congres is!

Project Ommetjes Thesinge

De ommetjes werkgroep heeft in het afgelopen jaar in overleg met grondeigenaren meerdere opties voor een ommetje rondom Thesinge onderzocht. Eén van de opties is "Kleintje Klunder" een paadje vanaf de ijsbaan naar de Lageweg langs de randen van het weiland en de akkers. Van dit plan is een schets gemaakt om u een indruk te geven hoe het er uit kan gaan zien. Het exacte tracé, de aanleg en de openstelling worden bepaald door de grondeigenaren en gebruikers in afstemming met de gemeente en het waterschap. Het grondwerk voor de aanleg van het terrein zal naar verwachting starten in mei 2022.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
Marinus Vermue

2022-03-28 Ontwikkelstudie Ommetje -2- Thesinge.jpg
Afbeelding: Ontwikkelstudie Plas Dras en Ommetje Thesinge

Zie ook: OOGTV: Thesinge wil kerkepaden herstellen: "Dat is waar al twintig jaar over wordt gesproken"

G&T april

In de G&T Express van april: Kind in oorlogstijd: het leed dat een bom op Achter-Thesinge veroorzaakt, een terugblik op Thesinge in Beeld, Henk Busscher over zijn Biofilm-congressen in het Trefpunt, nieuws over het hoogholtje en nog veel meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Een kijkje in de Til

Ruim dertig kinderen kwamen op woensdag 13 april vanaf een uur of vier een kijkje nemen in basisschool de Til in Thesinge. De school wordt versterkt, verduurzaamd en verbouwd. De leerlingen gaan daarom tijdelijk met de bus naar school in Ten Boer. Om te zien hoe de verbouwing verloopt organiseerden aannemer Paas B.V. en NCG een zogenaamde 'hard-hat-tour' voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden.
20220413_jvk_basisschool-de-til_10_-klein.jpg

foto en tekst: Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Lees verder

Plantenactie Zummerspeulen

plannen.png

Om geld in te zamelen voor de Zummerspeulen is er een verkoop van eenjarige planten georganiseerd in Garmerwolde en Thesinge. Bestellen kan tot en met zondag 24 april.

Ga voor bestellingen naar dit formulier: Bestelformulier Plantenactie 2022

De planten worden op 12 mei thuisbezorgd in Garmerwolde en Thesinge.

G&T maart

In de G&T Express van maart: afscheid van Felicitas, een interview met wethouder Bloemhoff, Nynke Kloppenburg over het belang van Dorpsbelangen, een volle agenda voor de komende weken en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Thesinge in Beeld #3: De Kwis

De kwis van de derde editie van Thesinge in Beeld was net als de eerdere versies een groot succes. Het formulier met 21 vragen met foto-details waarvan de antwoorden ergens op de expositie te vinden waren, vond gretig aftrek. De kwis bleek bijzonder pittig. De vraag over het bloemblaadje kostte de meeste hoofdbrekens: het antwoord was te zien in een van de kokers met perspectief-foto's, te bewonderen in het fraai binnenvallende zonlicht van de kloosterkerk. Ook de vraag over de donkere detailfoto van Wanne Buitenhuis was lastig. Om het juiste antwoord, een graspluim, te zien moest je dicht op de foto staan. Voor de kenners was het antwoord op de vogelvraag een inkopper. Maar daar bleef het bij. Gokkers hadden het nakijken.

Slechts drie invullers hadden alle vragen goed. Heidi Ridder, Johanna van Zanten en de familie Mollema ontvangen een afdruk van hun favoriete expo-foto. Gefeliciteerd prijswinnaars!

Dit waren de eenentwintig goede antwoorden:

TiB3-Kwis1.jpg TiB3-Kwis2.jpg

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

IMG_2604.jpeg

Op 16 maart 2022 was het voor Thesingers de tweede keer dat er een stem uitgebracht kon worden voor de gemeenteraad van de nieuwe Gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft vandaag de uitslagen gepubliceerd.

Opstapplaats schoolbus verplaatst

Met ingang van maandag 14 maart is de opstapplaats voor de schoolbus, op verzoek van de NCG en aannemer, verplaatst naar de 'echte' bushalte aan de Molenweg. Met de familie Ritsema is afgesproken dat de kinderen en ouders op het erf mogen wachten en de fietsen tegen het hek kunnen worden geparkeerd.

storyworld.jpg

foto: arrivatouring.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Schermafbeelding 2022-03-14 om 11.10.37.png

Per 1 januari 2019 is de gemeente Ten Boer opgegaan in de gemeente Groningen. Op woensdag 21 november 2018 gingen de inwoners voor het eerst stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Opbrengst Borreluurtje voor Oekraïne

Op vrijdagmiddag 4 maart was er weer het maandelijkse borreluurtje. De opbrengst van vanavond kwam volledig ten goede aan de landelijke actie voor Oekraïne.

Lees verder op de pagina van Trefpunt

Nieuwsbrief versterking de Til

De versterking van Christelijke Basisschool (CBS) de Til in Thesinge gaat van start. Aannemer Paas bv gaat de school versterken én voert het toekomstpakket uit. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Nieuwsbrief CBS de Til Thesinge editie maart 2022.pdf

Eén kleine kanttekening van het stuk is dat NCG eind 2020 al begonnen is met het versterkingstraject in plaats van de, in het artikel genoemde, zomer 2021.

Bent u ook benieuwd naar de verbouwing en versterking? Kom dan op woensdag 13 april 2022 tussen 16:00 en 17:30 uur naar CBS de Til. Tijdens een rondleiding van ongeveer 30 minuten kunt u zien hoe de verbouwing verloopt.

Paul Witkamp

G&T februari

In de G&T Express van februari: trainen bij Teun Tammens, de dienstverlening van Sebastiaan Blaauw, een duik in de historie van het dorp, een expositie over het Thesinge van nu en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Petitie aangeboden aan de wethouder

De petitie i.v.m. de vertraging in de versterking van de school is aangeboden aan de wethouder.

Lees meer op de pagina van dorpsbelangen

G&T januari

In de G&T Express van januari: het moeizame versterkingstraject van De Til, aardbevingsellende gevat in een dichtbundel, Karin Lugtmeier zwaait af als voorzitter van Dorpshuis De Leeuw, de oplossing van de kerstpuzzel (en de winnaar is ...) en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Deelauto Thesinge

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de vraag gekregen of er in Thesinge interesse is voor een Deelauto.
Lees verder op de pagina van dorpsbelangen

Snelheidscontrole in het dorp

Binnenkort komt in het dorp een zgn 'smiley' te hangen die (na een snelle meting) uw snelheid (met auto) zal belonen met een vrolijke groene smile of een boze rode smile in het geval u te hard rijdt.
Lees verder op de pagina van dorpsbelangen

Petitie versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til

Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til hebben een petitie opgesteld waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden.

Lees verder op de pagina van Dorpsbelangen

G&T december

In de G&T Express van december: thema Goede buren, met positieve verhalen uit onze dorpen over samenwerking en vriendschap, de kerstpuzzel en meer nieuws en foto's uit Thesinge en Garmerwolde.
In de puzzel van de kerstkrant 2021 zijn helaas twee foutjes geslopen. Hier vind je de correcties.

Kinderen voorlopig nog naar Ten Boer

De versterking van cbs De Til in Thesinge komt voorlopig niet van de grond. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de beoogd aannemer zijn het niet eens geworden over de planning en het prijskaartje van de bouwkundige operatie.

2021-12-20 08.44.24.jpg

Het gaat zeker nog maanden duren voordat de kinderen weer terug kunnen naar hun eigen school. De ouders van de kinderen kregen vorige week per brief van de directie te horen dat de versterking van het honderd jaar oude schoolgebouw aan de Kerkstraat voorlopig nog niet van start gaat.

bron: RTV Noord ( lees hier het hele artikel)

Smederijmuseum Thesinge

In 2019 maakten Hans van den Brand en Elisabeth Tolenaar deze video van het Smederijmuseum in Thesinge.

G&T november

In de G&T Express van november: een interview met Sinterklaas, wandelen langs het Boer Goensepad, lopend lezen, springen op het slappe koord en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

SpeelGoud Theater speelt in Thesinge

De voorstellingen van SpeelGoud Theater die in november en december in Thesinge opgevoerd zouden worden zijn afgelast.

afgelast_1.jpg

Sinterklaas is in Thesinge

Een kort beeldverslag van de intocht van 2021. Hij is er weer!

Noodklok

Ook in Thesinge luidt de noodklok op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB). GBB heeft als doel Het opkomen voor de belangen van mensen die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groningen gasveld. De actie van 17 november 2021 wordt gehouden onder de noemer #fakkelvoorgroningen

Schermafbeelding 2021-11-17 om 17.49.58.png

Foto: G&T juni 2011 - Jan Alix Uitham

Intocht Sinterklaas 2021

Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas naar Thesinge. Hopen we ...

Om Sinterklaas naar Thesinge te lokken vragen wij alle kinderen uit Garmerwolde en Thesinge om de kleurplaat op je allermooist in te kleuren èn om een stukje stof van 20 X 20 cm te versieren met verf/wol/glitter/stiften! Dan maakt knutselpiet hier een warme deken van!

De tekening en het stukje stof mag tot 15 november in de brievenbus van Basisschool de Til
of bij de Agrishop in de daarvoor bestemde mand/bak worden gestopt!

De hele nieuwsbrief vind je hier.

saint-nicholas-g75dccd36f_1280.jpg

kip met gouden ei in Thesinge?

Selma woont op een boerderij in Thesinge, een dorpje vlakbij Groningen, samen met haar vriendje Hugo, stier Harry en boer Joop. Op een dag wanneer Selma een gouden ei legt verandert haar leven enorm en besluit ze er vandoor te gaan.

Jessica Blaauw, opgegroeid in Thesinge en nu woonachtig in Zweden, schreef dit kinderboek wat zich afspeelt in ons dorp. Het boek is vanaf eind november verkrijgbaar bij de Readshop in Ten Boer (Koopmansplein) en de Kinderboekenwinkel in Groningen.

selma.png

G&T oktober

In de G&T Express van oktober: een nieuw winkeltje aan de Lageweg, raadsleden op bezoek in Thesinge, scholen op de schop (maar de definitieve planning laat nog op zich wachten...) en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Bedankt!

help_bedankt.jpg

Afgelopen woensdag werden we gevraagd een oproep te plaatsen om geld te verzamelen voor de komst van Sinterklaas. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. Binnen twee dagen is het benodigde bedrag ingezameld. Hartelijk dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Sinterklaas heeft zijn bezoek gepland op zaterdag 20 november. Meer informatie vind je in de brievenbus of op deze website.

Thesinger kippen in het nieuws

Het hele item van OOGTV vind je hier: Inwoners van Thesinge komen afschermplicht hobbyvogels nog niet na

Vliegeren op de ijsbaan in Thesinge

Op zondagmiddag 24 oktober werd er gevliegerd op de ijsbaan:
Koos_vliegeren_24okt2021_DSC05537a.jpg

Allerzielen - "Verloren maar niet vergeten"

Schermafbeelding 2021-10-23 om 09.55.35.png

Allerzielen is oorspronkelijk een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gehouden op 2 november de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

In Thesinge kiezen we net als voorgaande jaren voor een gedenkmoment. Op de eerstvolgende zondag, namelijk 7 november tussen 18:30 en 20:00 uur op de begraafplaats in Thesinge (Molenweg).

Thesinge wil niet omsingeld worden door zonneparken

Dagblad van het Noorden publiceerde op 18 oktober een artikel over mogelijke zonneparken rond Thesinge. De aanleiding is een bezoek van raadsleden aan EcoThesinge en de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge op 6 oktober over het Beleidsplan Zon van de gemeente Groningen.
Klik op de afbeelding voor een leesbare vergroting.
DvhN-18-10-2021.jpg

Oud papier Thesinge

Recent heeft het bestuur van de kerk besloten om de opbrengst van het oud papier, dat ongeveer 10 keer per jaar uit het hele dorp wordt opgehaald, per 1 januari te schenken aan het Dorpshuis. Het hoeft geen betoog dat dit erg welkom is en ingezet zal worden om Trefpunt op peil te houden, zodat in de huiskamer van ons dorp veel activiteiten kunnen plaatsvinden.

Roelie Dijkemaprijs voor Annelies Hofstede

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen is de Roelie Dijkemaprijs uitgereikt aan Annelies Hofstede. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp.
Annelies is voor en achter de schermen actief in tal van verenigingen en initiatieven in Thesinge. Voor het Trefpunt, de begrafenisvereniging, EcoThesinge, de Thesinger-chat, deze website en tal van andere activiteiten zijn de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van Annelies van grote waarde.
Bij de uitreiking vertelde Jakob van der Woude dat Roelie Dijkema Annelies zelf had voorgedragen voor de prijs.

Climate Miles loopt door Thesinge

Urgenda loopt The Climate Miles van de Eemshaven in Groningen naar de klimaattop in Glasgow. Op dag 2, donderdag 7 oktober, gaat de tocht van Loppersum naar Groningen. Onderweg bezoeken de wandelaars interessante projecten. Ze lunchen in het Trefpunt en horen van Anno van den Bergh uit Garmerwolde over het project '1001 hectare kruidenrijk grasland'.
Climate-miles-7-okt.jpg
(foto Urgenda)
Bekijk hier het verslag van dag 2
Meer informatie:
Het (tekst&beeld)verslag op Climate Miles
1001ha.nl

Denk mee over sociale thema's in de gemeente Groningen

Op verschillende manieren vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over nieuwe plannen en beleid. Bij sociale vraagstukken geeft de Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG) gevraagd en ongevraagd advies.
De ASDG is een onafhankelijke groep inwoners uit de gemeente Groningen die zich betrokken voelt bij sociale thema's zoals armoede, diversiteit, ouderen, jeugd en wmo.
Wil je meedenken over deze en andere onderwerpen? Op 10 november is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe deelnnemers. Lees de wervingsflyer of geef je meteen op via de website van de ASDG.

Bermbeheer Thesinge en Garmerwolde

Een nu nog kleine groep mensen is met de gemeente in gesprek over een bermbeheer wat meer biodiversiteit oplevert. Dus meer bloemen, meer insecten en minder en op andere tijdstippen maaien. Als je wilt meedoen meldt je dan bij Antoinette Oomen. Je kunt de doelstelling ook ondersteunen door Bermbeheer Thesinge en Garmerwolde - Petities.com te ondertekenen.

Menno Oosterhoff

Meziek Mit Bus 2021

Op zondagmiddag 31 oktober vindt voor de achttiende keer het muziekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen. Dit jaar met optredens van Richville, Sean Webster en de componist van de Danny Vera hit Rollercoaster, Mercy John. Meer informatie over het programma, de coronamaatregelen en de kaartverkoop onder de 'lees verder' en op meziekmitbus.com.

G&T september

In de G&T Express van september: een nieuwe wijkagent voor Thesinge en Garmerwolde, nieuwe bewoners in beide dorpen, de Thesinger Dorpsrun, de buurtlunch in Garmerwolde en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Aanvraag Welzijnssubsidie 2022

Op vrijdag 8 oktober as. organiseert Dorpsbelangen haar 44e ALV.
Dit is ook het moment om de jaarlijkse Welzijnssubsidie te verdelen.
Meer informatie en aanvraagformulier.

G&T augustus

In de G&T Express van augustus: De taart van Rossa - the making of, nieuwe molenaars op de Germania, de Zummerspeulen, een doorstart voor Garmerheerd? en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Dorpsagenda

De dorpsagenda raakt gelukkig weer wat gevuld. In augustus en september: Zummerspeulen, Fietstocht, Tocht om de Noord en Thesingerun.

Wil je ook iets vermelden in de agenda? Laat het dan even weten aan Aly of Annelies.

Wil je automatisch bericht wanneer er nieuws is op de site? Meld je dan aan bij de Facbook-pagina van thesinge.com of de Telegramgroep Thesinger-chat

Schermafbeelding 2021-08-06 om 11.03.23.png

G&T juli

In de G&T Express van juli: 2 Thesinger tuinen, 18 schoolverlaters, 11 geslaagden en meer nieuws en foto's uit de dorpen.

Doe deze zomer mee aan Escapedorp Garmerwolde!​

Een enthousiast clubje Garmerwoldenaren heeft van Garmerwolde een escapedorp gemaakt. Een escapedorp is een puzzeltocht in de buitenlucht. De term escapedorp verwijst naar het concept van een escaperoom. Je wordt als team 'opgesloten' in het dorp en moet zien te ontsnappen aan de hand van aanwijzingen, puzzels, codes, sloten, sleutels e.d. die her en der in het dorp verborgen zijn. Je moet er alleen wel zelf achter komen hoe, wat en waar...

Collectanten voor KWF gezocht in de eerste week van september

Help mee collecteren!
Wil jij je 1 keer per jaar een paar uurtjes inzetten als collectant? Elke euro die je ophaalt draagt bij aan een beter leven met en na kanker.
Wanneer: 1e week van september.
Hoeveel uur: zoveel als je zelf wil.
Waar: in je eigen buurt, in Thesinge.
Hoe: naast de bus kun je ook digitaal via een QR-code of whatsapp collecteren.
Meld je uiterlijk 10 juli aan om mee te doen in september 2021. Je hulp is van harte welkom!
Aanmelden en meer informatie via de website van het KWF.
Of neem contact op met Belinda Hak (wijkhoofd voor Thesinge) via belindahak@gmail.com.

G&T juni

In de G&T Express van juni: nieuwe bewoners aan de Moeshorn, keramiek uit Garmerwolde, de missie van de Intitiatiefgroep Leefomgeving, een Europese prijs voor de Schoolkerk Garmerwolde en meer nieuws uit onze dorpen.

Subsidieregelingen verduurzaming

De subsidieregelingen (via SNN) voor Verduurzaming en Versterking van woningen in het aardbevingsgebied zijn open. Ook woningeigenaren in ons postcodegebied kunnen daar gebruik van maken. Let op: dit is een op = op regeling.

Lees verder op de website van:

logo-EcoThesinge.jpg

Tocht om de Noord 2021

Het Wandelfestival Tocht om de Noord vindt dit jaar plaats van 17 t/m 19 september 2021. Op zondagochtend 19 september mogen we in Thesinge ongeveer 800 wandelaars verwelkomen die vertrokken zijn uit Groningen voor een tocht van 40km. Het thema is dit jaar muziek. We willen jullie vast vragen hier over na te denken en ideeën met ons te delen.

Clara van Zanten en Annelies Hofstede

tocht-om-de-noord.jpg

Stem van Groningen - Thesinge

Vandaag was de eerst goedbezochte bijeenkomst met het gebiedsteam van de Gemeente Groningen om bestaande en nieuwe ideeën en projecten die in Thesinge leven in beeld te brengen. Al deze ideeën worden in beeld gebracht op de speciale website de Stem van Groningen - Thesinge. Je kunt hier zelf ideeën plaatsen, ideeën volgen of op ideeën van anderen reageren.

Collecte MS Fonds

In de week van 28 juni t/m 3 juli wordt er in Thesinge gecollecteerd voor het MS fonds. Je kunt contant geld geven, maar ook mobiel betalen via een QR code die de collectant bij zich heeft.

WBTR

Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet. Alle verenigingen en stichtingen moeten gaan voldoen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Menco van den Berg, Theo de Wit en Annelies Hofstede zijn hier vanuit verschillende verenigingen mee aan de slag en vroegen zich af of er animo voor is om de krachten te bundelen. Die animo is er. Op 10 augustus steken we de koppen bij elkaar in het Dorpshuis.

Wil je ook meedoen? Laat het dan even weten aan Annelies Hofstede.

G&T mei

In de G&T Express van mei: onze striptekenaar Matthieu, oud-Thesinger Menno, herinneringen aan een neergeschoten Halifax in juli 1943, veranderingen rondom de kerk van Garmerwolde en meer nieuws en foto's uit onze dorpen.

De Bazuin

bazuin1.jpeg

Deze week voert het Cultuurfonds actie voor lokale cultuur- en natuurorganisaties. Dat geldt ook voor Muziekgezelschap de De Bazuin uit Groningen, in Thesinge graag gezien tijdens o.a. Koningsdag, Sinterklaas en Kerst. Zij kunnen een financiele bijdrage dit jaar extra goed gebruiken na een jaar zonder inkomsten. Klik hier voor meer informatie en de digitale collecte.

Zummerspeulen 2021

zummerspeulen2021kop.jpg

We zijn alweer enthousiast aan de gang met de invulling van de Zummerspeulen. De de laatste donderdag en vrijdag (19 en 20 augustus) van de zomervakantie zullen we het speelveld in Thesinge weer omtoveren tot timmerdorp en knutsel paradijs.

De Zummerspeulen zijn voor de jeugd in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar uit Thesinge en Garmerwolde, of schoolgaand in één van beide dorpen. We doen spelletjes, er kan geknutseld worden en we bouwen een fantastisch timmerdorp.

Onthulling gedenkbord Thesingerlaan

In de vooravond van de 4e mei 2021 was er een sobere onthulling van een gedenkbord ter herinnering aan de zes omgekomen bemanningsleden van een Britse Halifax bommenwerper. Het bord is geplaatst aan de Thesingerlaan nabij de plek waar het vliegtuig in 1943 crashte en onthuld door (een afgevaardigde van) de Gemeente Groningen.
01_vliegtuig.JPG
Deze onthulling zou al in 2020 plaatsvinden én er zou uitgebreid aandacht aan worden besteed tijdens de 4 mei herdenking in Thesinge. Helaas ging dit niet door wegens de coronapandemie.

herdenken

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité roept alle inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

"Blijf mij nabij" door de bloazers op Smidshouk | Video: Manon van Zanten

G&T april

In de G&T Express van april: de klokkenmannen van de kloosterkerk; Renger en Korrie de Vries als bewoners van het huis dat sinds 1917 in de familie is; Trijn van Zwol blikt vanuit Beilen terug op haar tijd in Thesinge; de presentatie van het oorlogsverhalenboekje van Garmerwolde en meer nieuws en foto's uit onze dorpen.

Lokale journalistiek

OOGTV 28 april 2021 - 'Er wordt een stuk van je betrokkenheid met de omgeving gestolen'

Koningsdag 2021

Voor het tweede jaar achtereen heeft het OC Thesinge moeten besluiten Koningsdag in haar traditionele vorm af te lasten. Het COVID-19 virus heeft ons nog zo in de greep dat een bijeenkomst op het sportveld er ook dit jaar niet in zat. Maar in tegenstelling tot vorig jaar wilden we dit keer wel wat van ons laten horen. En voor de kinderen in Thesinge iets organiseren.
Vandaar dat iedereen een envelop met een uitnodiging voor een fotowedstrijd en enkele suggesties voor Koningsdagspelletjes in de bus vond. Hopelijk heeft het bijgedragen aan een gezellige Koningsdag.
Op het schoolplein was het tussen 10 en 11 in ieder geval gezellig. Inclusief een verrassingsoptreden van "de Kerstbloasers" die het Wilhelmus en het Grunnerger laid speelden.

Maar volgend jaar weer met zijn allen op het sportveld hoor!!!!!
Onderstaande foto's zijn door jullie ingezonden.

Om te beginnen de drie prijswinnaars:

KD2021-IMG-20210427-WA0050.jpg KD2021-IMG-20210427-WA0052.jpg KD2021-IMG-20210427-WA0051.jpg

Het OC Thesinge

Baggeren

20210401_rvd_baggeren.JPG

De eerste bak met slib werd op 1 april gestort in depot Klunder. (Foto: Reinder van der Veen)

De-duwboot-schuift-het-slib-naar-de-graafmachine-Foto-Jan-Been-RTV-Noord.jpeg

RTV Noord maakte op 13 april deze reportage.

20210426_fotobagger_00.jpg

Het werk is afgerond. Op maandag 26 april vertrok de onderwaterbuldozer (foto's: Reinder van der Veen)

Meer informatie over dit project: zie dit artikel.

Berichten van CBS de Til

school_spandoek.jpg
Het spandoek op het schoolwerk is verdwenen. Mocht iemand toevallig weten waar deze gebleven is horen de juffen dat graag.

doekoe.jpg

Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert Coopsupermarkten samen met Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale Doekoe-munten, die je kunt doneren aan onze school. Onze spaarbus staat bij de Coop in Ten Boer. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe

De-kinderen-bij-de-bus-Foto-RTV-Noord.jpeg

Verslaggever Ronald Niemeijer van RTV Noord nam een kijkje bij de kinderen van de Til die nu dagelijks met de bus naar Ten Boer gaan. Meestal in de mooie gele stripbus.

Thesinge in Beeld in de mededelingenkastjes

De 11 fotografen die dit jaar Thesinge in Beeld brengen, laten alvast een deel van hun foto's zien in de mededelingenkastjes. Bij het Trefpunt, Molenzicht, de Kloosterkerk en voormalig Jopje hangen posters met foto's over verschillende thema's. De posters worden over een tijdje gewisseld. Zolang de kastjes niet voor aankondigingen van activiteiten worden gebruikt, kun je deze sneak preview bekijken.
Trefpunt_3451.jpg
Foto: Aly Pepping

G&T maart

In de G&T van maart: Thesinger kinderen over hun dagelijkse busrit naar Ten Boer, Dorpsweg 73 en zijn vijf generaties bewoners, hoe Thesinge van slag raakt door 'geen internet!' en meer nieuws uit onze dorpen.

Baggerwerkzaamheden 29 maart t/m 29 april

Het baggeren van het Geweide ("het Maar") start aanstaande woensdag. Bewoners die mogelijk hinder gaan ondervinden zijn hierover door de uitvoerder geïnformeerd middels een brief.

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar en er wordt naar gestreefd om de overlast zo minimaal mogelijk te houden. De bagger wordt met een schuifboot naar laadlocaties geschoven. Met kiepers wordt de bagger afgevoerd via de weg. De gele lijn geeft de locatie aan waar gewerkt wordt (de Dijk), de oranje lijn geeft de rijroute aan.

IMG_8724.jpeg

Beleidskader zonneparken

webphoto-1509391366360-2e959784a276.jpg

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Het Concept-beleidskader Zonneparken van de gemeente Groningen lag t/m 21 januari 2021 ter inspraak.

Vanwege de vele reacties en vragen was er op 14 januari een extra online-informatiebijeenkomst over het concept-beleidskader Zonneparken ( hier terug te kijken). Er zijn ruim 1.000 vragen gesteld. De reactie/antwoorden van de gemeente vindt u in dit document.

Meer informatie: gemeente.groningen.nl/beleidskader-zonneparken

Aanmelden Zon-nieuwsbrief gemeente kan hier.

Uitslag stembureau 511

IMG_8641.jpeg

Foto: Henk Tammens

uitslag2021.png

De Dorpscoöperatie Ten Boer in coronatijd

De Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert wekelijks koffieochtenden en daarnaast regelmatig creatieve bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Die bijeenkomsten liggen nu al een jaar vrijwel stil. Dat betekent dat veel leden deze mogelijkheden om anderen te ontmoeten moeten missen. We hopen dat door het vaccinatie-programma het eind van deze periode snel in zicht komt. Onze leden èn vrijwilligers zien er naar uit!

Gert-Jan Oosterhuis

Op woensdagmiddag 17 maart is Gert-Jan Oosterhuis plotseling overleden. De familie waardeert het zeer dat er ook vanuit Thesinge zo meegeleefd wordt.

GJO_RouwKaart.jpg

U kunt een herinnering achterlaten op de condoleance-pagina: http://condoleren.eabn.nl/registers/gert-jan-oosterhuis/

ecothesinge.nl staat online

logo EcoThesinge.jpg

De website ecothesinge.nl staat online. Je vindt er informatie over de plannen en activiteiten van de energiecoöperatie en over de diensten die EcoThesinge biedt om het verduurzamen van je huis te ondersteunen.
Er zal regelmatig nieuwe informatie aan de website toegevoegd worden.

Nieuwsbrief Ommeland

Het wordt lente! Een nieuw seizoen, natuur komt weer tot leven. De tijd om akkers te zaaien en gewassen te verzorgen komt er weer aan. Voordat ze weer het land op gaan, delen de boeren van Ommeland graag wat er aan ommeland-ontwikkelingen plaatsvindt. Dat doen ze deze keer via een nieuwsbrief. <-klik!

Vervolgoverleg baggerwerkzaamheden

Op 25 februari vond er een overleg plaats over de komende baggerwerkzaamheden in het dorp. Het verslag kunt u lezen op de pagina van dorpsbelangen.

Basisschool De Til tijdelijk naar Ten Boer

5c46594ce21f6d8acfb8889bf6aa203f.jpg

CBS De Til uit Thesinge is in de voorjaarsvakantie verhuisd naar Ten Boer. De school krijgt tijdelijk onderdak in het vrijgekomen schoolgebouw van De Huifkar in Ten Boer. De school in Thesinge wordt versterkt en verduurzaamd. Dit wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het is nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden duren en wanneer de terugkeer naar huis kan plaats vinden. De Huifkar leent zich goed als tijdelijk onderkomen, nadat deze basisschool is verhuisd naar het Kindcentrum.

bron: Nieuwsbrief Gemeente Groningen - gebied Ten Boer

G&T februari

Het februarinummer van de G&T: over winterpret en ijsverenigingen, nieuwe bewoners en families die al generaties in hetzelfde huis wonen. En met nog veel meer nieuws en wetenswaardigheden uit onze dorpen.

Afvalwijzer - reminder via Telegram

Via de Thesinger Afvalwijzer op Telegram krijg je op de avond voor de ophaaldag bericht.

Telegram Afvalwijzer.png

De Afvalwijzer voor Thesinge is gebaseerd op de gemeentelijke afvalwijzer, meer informatie: thesinge.com/dorpsinfo/

De ijsbaan is open

De ijsbaan is open!
Alleen leden zijn van harte welkom.
De baan ligt er mooi bij. En het weer valt ook niet tegen.
Uiteraard zijn de RIVM regels van toepassing. Houd 1,5 meter afstand.
Het Scheuvelhuis is gesloten.
Veel schaatsplezier.

Het bestuur

ijsbaan.jpg

Lid worden? Hier vind je meer informatie over de Scheuvel.

update ijsbaan (vrijdag)

Vandaag, vrijdag 12 februari, is de ijsbaan gesloten. De extra laag water die we er gisteren overheen hebben gepompt is nog niet sterk genoeg.

Als troost een foto uit het verleden van onze vereniging De Scheuvel

Het Bestuur

scheuvel.png

Update Ijsbaan

Vanavond (donderdag 11 februari) is voor de derde keer een laag water over de ijsbaan gepompt. Nu moet Koning winter zijn werk weer doen. Het ziet er veel belovend uit.
Morgen vroeg inspectie van de baan. Mogelijk is de ijsbaan morgen gesloten. Houd de vlag op het Scheuvelhuis in de gaten en kijk op de site in de voor het laatste nieuws.

Het bestuur

A489F5A2-0A4F-4237-B402-52B676DC8E56.jpeg

IJsbaan open

De ijsbaan gaat morgen, 11 februari, vanaf 9 uur open voor leden van de Scheuvel. Het ijs is niet perfect door de sneeuw van zaterdag en zondag maar een baantje schaatsen lukt echt wel. Houd rekening met de Corona regels (1,5 meter afstand) en de avondklok (om 21:00 gaat de baan dicht). Helaas is het Scheuvelhuis gesloten.

Veel schaats plezier

Het bestuur

photo-1612386600581-d6141f3d5b25.jpeg

Petitie Denk om het Groninger landschap bij energietransitie

Mogelijk bij u al bekend maar ter attentie, zie link naar RTV-noord:

Petitie: 'Denk om het Groninger landschap bij energietransitie' - #rtvnoord

Groet, namens Leefomgeving Thesinge, Joline Bosmans

Honden en ommetjes

In Thesinge zijn we nog niet rijk bedeeld met Ommetjes en koesteren daarom wat we hebben. Een rondje Klunder is bij velen favoriet. Dit is deels privéterrein en dat maakt het extra bijzonder. Houd alstublieft uw hond onder appèl of aangelijnd. Voor de meeste hondenbezitters is het verzoek honden niet in het weiland te laten poepen en rennen wel bekend. Wilt u ook rekening houden met de dieren langs de route? Eén van de kippen van Angel is ernstig gewond geraakt door de aanval van een hond.

hond.jpeg

IJS op de ijsbaan?

De voorbereidingen voor een mooie ijsbaan zijn in volle gang. Als Harma Boer het bij het goede eind heeft en de sneeuw geen roet in het eten gooit kunnen we hopelijk binnenkort Corona-proof schaatsen. Houd de vlag in de gaten.
Nb. Vanwege de Corona regelgeving is het scheuvelhuis niet geopend.

Het bestuur van de Scheuvel

20210206_ijsbaan02.png

Vervolg concept-beleidskader zonneparken

Tijdens de informatieavond over het concept-beleidskader Zonneparken op donderdag 14 januari is afgesproken de veelgestelde vragen te verzamelen en te voorzien van antwoorden. Daarnaast zijn ook de concrete vragen die de zes insprekers hebben gesteld uitgewerkt en voorzien van antwoorden.

Lees verder op de pagina van dorpsbelangen

Energiecoöperatie Thesinge ziet het levenslicht

In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge ernaar streeft dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in en rond het dorp evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Een mooi, maar tot voor kort slapend streven.
Maar nu hebben Ernst Lofvers, Parry de Raad, Peter Heidema, Theo de Wit en Annelies Hofstede het initiatief genomen om daadwerkelijk invulling te geven aan het plan om het dorp energieneutraal te maken. Zij werken momenteel aan de oprichting van de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg EcoThesinge.
Inmiddels is de eerste nieuwsbrief huis aan huis bezorgd.

G&T januari

Het januarinummer van de G&T zit vol nostalgie: herinneringen aan een Thesinger turfschip, een terugblik van Reina Busscher op 33 jaar oppassen en de lange familiegeschiedenis van Janna Hofstede's huis. Ook antwoord op de vraag: wat gebeurde er met de kerstman? En meer nieuws uit onze dorpen.

Toukomst

Toukomst.png

Toukomst is een initiatief van het Nationaal Programma Groningen om het wonen, leven en werken in onze provincie te verbeteren. Er is 100 miljoen euro te spenderen en alle Groningers mochten daar over meedenken.

Gisteravond werd op TV Noord onthuld welke projecten in aanmerking komen om gerealiseerd te worden. Ook een van de ideeën die Ernst Lofvers voor Thesinge heeft aangedragen is gehonoreerd!

Baggerwerkzaamheden Maar

Op 17 december heeft er een verkenningsoverleg plaatsgevonden over de voorgenomen baggerwerkzaamheden die waterschap Noorderzijlvest wil uitvoeren in de watergang Geweide te Thesinge.

Meer informatie hierover vind u op de pagina van Dorpsbelangen.

Omgevingsvisie gemeente Groningen

Eind vorig jaar heeft de gemeente inwoners in het gebied Haren en Ten Boer bevraagd over de toekomst van hun leefomgeving als input voor de omgevingsvisie. Zie hiervoor ook dit artikel op thesinge.com

De gemeente heeft veel reacties binnengekregen. Hierbij vindt u de samenvatting van de informatie die we hebben verkregen voor Haren en Ten Boer: www.gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie.

Let op: in deze samenvatting staat nog geen informatie over het beleidskader zonneparken. Voor het concept beleidskader zonneparken loopt een ander inspraak- en participatietraject.

Schermafbeelding 2021-01-20 om 18.30.21.png

Gemeente Groningen en zonne-energie

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Ook rondom Thesinge zijn gebieden aangewezen die hiervoor geschikt lijken (zie kaart). Meer informatie kunt u lezen op de website van de Gemeente Groningen. Op donderdag 14 januari was er een online informatieavond. Vanwege Corona vond deze plaats via internet. Het concept-beleidskader zonneparken van de gemeente Groningen lag ter inspraak. Ook na deze avond bestaat nog de mogelijkheid te reageren op het concept-beleidkader. Reacties zijn welkom t/m 21 januari 2021.

De hele video is terug te kijken:

Streekboer afhaalpunt in Thesinge

In de wist-u-dat van de G&T Express werd vorige maand aangekondigd dat er een Streekboer afhaalpunt komt in Thesinge. Bij deze meer informatie. Bij de Streekboer bestel je je producten rechtstreeks bij lokale boeren. Je kunt er o.a. groente, fruit, vlees, vis en heerlijke kaas en zuivel bestellen. Ook heeft de Streekboer groentepakketten. Groente vers van het land en producten gemaakt door lokale boeren. Kijk voor een overzicht van de leveranciers op streekboer.nl.

Theater Suer

Een leuke tip voor deze dagen!
Kijk (nog) eens naar de documentaire over 40 jaar Theater Suer!

Nu op YouTube!

Ommeland in 2020

ommeland.png

Op de valreep van de jaarwisseling kijken we nog even terug. 2020 is voor ons vooral een mooi en veelzijdig jaar. Het voorjaar begint uitdagend, na een natte en warme winter komt het voorjaar met een lange periode schraal en droog weer. Dat geeft een forse uitdaging om gewassen te zaaien en boven de grond te krijgen. Het weer kiest steeds meer extremen. Zo zitten we op eerste paasdag met de korte broek aan in de tuin, en op tweede paasdag met de winterjas aan op de akker. Maar de stevige groningse klei blijkt een degelijke weerbare voedingsbodem voor goede gewassen. Met vrijwel uitsluitend gebruik van plantaardig en dierlijke meststoffen groeien er mooie akkerbouwgewassen. Ook de kilometers biodiversiteits-randen groeien en bloeien weelderig.

Berenboom op de Lageweg

Je moet het maar zien: beer in de boom.
20201229-arendkol-berenboom.jpeg

Foto: Arend Kol

Vermist

kerstmanvermist.png

G&T december

In het speciale decembernummer van de G&T blikken mensen terug op het afgelopen jaar, met onder meer: mevrouw Gré Entjes over haar coronadagboek, eerstejaarsstudenten over afstandsonderwijs en dorpsgenoten over thuiswerken. En natuurlijk de kerstpuzzel en een rode kaars - al is die dit jaar niet ingerold.

Telegramgroep voor Thesingers

Wil je deelnemen in de Thesinger-chat op Telegram? Dat kan via deze link.

Kerstboom

Vandaag is de kerstboom opgezet op Smidshouk.
PHOTO-2020-12-12-17-00-08.jpg PHOTO-2020-12-12-16-59-52.jpg

Verslag Bijeenkomst Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge 25 november 2020

Op 25 november 2020 kwam de initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge en 24 andere dorpsbewoners in de kerk naast het Trefpunt bijeen om - "corona-proof" - op een aantal ideeën van de gebroeders Oosterhuis te reflecteren. Het doel van de bijeenkomst was om vanuit het perspectief van dorpsbewoners meer informatie en kennis op te halen over de invulling en consequenties van drie van deze ideeën. Gedurende de avond kregen de dorpsbewoners de gelegenheid om met elkaar te onderzoeken wat volgens hen de mogelijke voor- en nadelen van de ideeën zouden kunnen zijn voor het dorp en zijn bewoners. Specifiek ging het hierbij om de volgende drie ideeën: (1) Wonen: Bouw van woningen, (2) Energie: Bouw van windturbine(s) en zonnepark(en), (3) biologische kippenboerderij (met 15.000 kippen). Het verslag en de bijlage bij het verslag vindt u via de linkjes in dit bericht. U wordt in het verslag nogmaals van harte uitgenodigd om verdere suggesties en gedachten met de initiatiefgroep te delen via een e-mail naar leefomgeving.thesinge@gmail.com. Laat het ook weten, als u vindt dat er bepaalde aspecten nog niet voldoende aan de orde zijn gekomen, en ook wat u belangrijke vervolgstappen zou vinden.

G&T november

In de G&T van november: een nieuwe beheerder voor dorpshuis De Leeuw; er verhuist een onderneming uit Thesinge, maar we hebben er een professionele fotograaf bij! En meer nieuws uit onze dorpen.

Sinterklaas in Thesinge?

Telegram groep voor Thesingers

Pepernoten, versierd dorp, de krant te laat, naast een praatje op straat kun je ook digitaal even bijpraten in de Thesinger-chat.

Schermafbeelding 2020-11-28 om 12.00.38.png

Deelnemen aan de Thesinger-chat, dat gaat als volgt:

 • Installeer Telegram: de app kun je downloaden in de app-store van je mobiel. Telegram heeft ook een versie voor op de computer (desktopversie).
 • Nadat je de app hebt geinstalleerd kun je lid worden van de Thesinger-chat door op deze link klikken.

Mogelijke plekken voor nieuwe elektrische laadpalen bekend

Zoals u wellicht al had vernomen via de omgevingsmeldingen heeft de Gemeente een plankaart met mogelijke plekken voor laadpalen vastgesteld waar Thesinge ook in voorkomt.

Hier kunt u meer over lezen in dit artikel:
Openbare laadpalen: naar een dekkend netwerk voor elektrische auto's

collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Van 29 november tot 5 december houdt Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook in Thesinge komt men langs de deur. Meer informatie vind je hier.

Dorpsgenoten die ook een collectie waarvoor in Thesinge gelopen wordt, vermeld willen hebben op de website kunnen dat aan een van ons doorgeven.

Oude Foto's

Steeds meer foto's van 'vroeger' zijn nu digitaal beschikbaar, vaak met een beschrijving van wat er op de foto staat. Bijvoorbeeld de Groningse Fotodoos of Beeldbank waar deze webexpositie van de Gemeente Ten Boer te zien is.

Heeft u zin om te helpen met het beschrijven van de foto's?
Breng dan samen met de Groninger Archieven de jaren 60 en 70 in beeld en maak geschiedenis met het beschrijven van foto's. Zie: Groninger Archieven

Ook landelijk zijn er vele handen nodig om alle gedigitaliseerde foto's te voorzien van beschrijvingen. Kijk hiervoor op: Vele Handen

IMG_7073.jpeg

Bron: Facebookpagina De Groningse Fotodoos

THAISN BEDANKT!!!

Ook langs deze weg willen wij als familie alle Thesingers heel erg bedanken voor het prachtige erebetoon, dat u onze moeder en oma Roelie Dijkema heeft gebracht na haar overlijden.
Overal de vlaggen halfstok, alle mensen langs de weg tijdens haar laatste rit door het dorp op 3 oktober, onder escorte van de dragers Jakob, Kor, Jacob en Peter. Met Jan van Houten voorop, Paul als chauffeur en Bertus, die de kerkklok luidde. Jan Mollema, die in vol ornaat als Thomasvoar TV Noord op Smitshouk te woord stond en mooie woorden sprak. Net als Trijn en Andries en Wilma en Gerda. Het heel mooie in memoriam in de G&T van Truus en Rudy.
Het was hartverwarmend en een mooier afscheid hadden wij in deze tijd niet kunnen wensen. Wat een respect en waardering spreekt hier uit. We zijn dan ook vervuld met trots en zij heeft dit verdiend. Met een lach denken wij aan haar terug.
En het dorp heeft zich weer van zijn beste kant laten zien en dit is voor ons een enorme troost en grote steun.

THAISN hartstikke bedankt, Familie Dijkema.

Overleg dorpsbelangen en de initatiefgroep

Dorpsbelangen heeft met belangstelling het initiatief van een groep Thesingers rond de plannen van de gebroeders Oosterhuis gelezen. Naar aanleiding van de uitnodiging van "de initiatiefgroep" voor een bijeenkomst op 4 november in het Trefpunt heeft Dorpsbelangen inmiddels ook met de initiatiefnemers vergaderd.

lees verder

G&T oktober

In de G&T van oktober: de betekenis van Roelie Dijkema voor Thesinge, perikelen rond het baggeren van het maar (uitstel!) en meer nieuws uit onze dorpen.

Thesinge in beeld #3

TIB2WimVelema.jpg
Foto: Wim Velema / geëxposeerde foto's: Henk Tammens

Het is ruim 2,5 jaar geleden dat de tweede editie van Thesinge in Beeld werd afgesloten met een expositie op verschillende locaties in het dorp. Is het inmiddels tijd voor een derde editie?
Als er voldoende animo is, kunnen we begin 2021 starten met Thesinge in beeld #3. In principe met dezelfde opzet: gedurende een jaar werk je aan een eigen thema. Daarnaast kiezen we elke maand een gezamenlijk thema. Je maakt wekelijks een foto voor je eigen project en het gezamenlijke thema en maandelijks bespreken we de gemaakte foto's. Na ongeveer een jaar presenteren we de foto's in een expositie.
Om een beeld te krijgen van de vorige edities, kijk op thesinge.com/fotoprojecten
Iedereen die het leuk vindt om te fotograferen en er wekelijks tijd aan wil besteden is welkom.
Heb je belangstelling, mail me dan uiterlijk 1 december (ton.ensing@gmail.com). Ik organiseer dan in de eerste helft van januari een eerste bijeenkomst, fysiek of online (afhankelijk van wat binnen de coronamaatrdegelen mogelijk is). Ook voor meer informatie kun je contact met me opnemen.

Ton Ensing

Nieuwsbrief dorpsbelangen

De nieuwsbrief van Dorpsbelangen is op papier verspreid, maar ook digitaal te lezen op de pagina van dorpsbelangen.

Denk je mee over 5 thema's voor het gebied Ten Boer?

Schermafbeelding 2020-10-23 om 17.12.07.png
Er speelt veel in gebied Ten Boer, zoals de versterkingsopgave en in sommige dorpen dorpsvernieuwing. Daarnaast werkt de gemeente ook aan een omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de toekomst. De gemeente legt daarom vijf thema's voor aan inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. De thema's gaan over: recreatie en toerisme, ontmoetingsplekken voor jong en oud, de toekomst van de agrarische sector, verduurzamen van je woning en de leefomgeving en het landschap van de gemeente.

De vragen bij de thema's vind je op de website van de Gemeente Groningen. Daar staat ook meer achtergrondinformatie. Mis je een thema en wil je reageren? Stuur dan uiterlijk 23 november een e-mail.

Omgevingsvisie gemeente Groningen from Gemeente Groningen on Vimeo.

Uit: de digitale nieuwsbrief van de Gemeente Groningen - editie Ten Boer

(Meer informatie over de Dorpsvisie van Thesinge vind u op de pagina van Dorpsbelangen)

Afscheid Roelie Dijkema

Door: Expeditie Grunnen van RTV Noord

Roelie Dijkema

Zondag 27 september is onze moeder en oma Roelie Dijkema overleden op 88-jarige leeftijd. Hoewel zij de laatste jaren in Ten Boer woonde, is ze altijd Thesinger gebleven.

Zaterdag 3 oktober wordt zij gecremeerd in Appingedam. Ze had graag gehad, dat veel dorpsgenoten aanwezig zouden zijn bij de afscheidsplechtigheid, maar de huidige risico's en maatregelen t.a.v. het Corona-virus maken dat onwenselijk en onmogelijk. Daarom gaan wij als laatste groet met haar zaterdag vanaf 12.45 uur stapvoets door het dorp, begeleid door de Thesinger dragers, het luiden van de kerkklok en de molen in rouwstand vanaf de begraafplaats en via de Molenweg, de Kerkstraat en de Schutterlaan. We nodigen iedereen uit haar een laatste groet te brengen (en zegt het voort).

Wij danken alle Thesingers van harte voor alles wat zij voor onze moeder en oma hebben betekend.

Dank en groet, familie Dijkema

RoelieDijkema.jpg

Thesinge heeft een nieuwe brug

Op maandag 21 september is de nieuwe brug in Thesinge geplaatst, vanaf donderdag 24 september weer te gebruiken. Jan Ceulen, Jan Mollema, Jan van Dehn en Freek Bronda legden het vast op beeld:

video: Jan van Dehn

De Thesinger-chat

Sinds eind vorig jaar kun je snel informatie delen met dorpsgenoten via de Thesinge-chat op Telegram. Dat blijkt vandaag ook weer heel handig tijdens een internet- en stroomstoring.

Deelnemen aan de Thesinger-chat, dat gaat als volgt:

 1. Installeer de app Telegram op je telefoon. De app kun je downloaden in de app-store van je mobiel. Telegram heeft ook een versie voor op de computer (desktopversie).
 2. Nadat je de app hebt geinstalleerd kun je lid worden van de Thesinger-chat door op deze link klikken.
G&T augustus

In de G&T van augustus: de ideeën van de broers Oosterhuis met hun pasverworven boerderij aan de Lageweg 19, nieuwe bewoners aan de Molenweg en Lageweg, foto's van de Zummerspeulen, een In memoriam over Elisabeth Tolenaar en meer nieuws uit onze dorpen.

Werkzaamheden De Til (brug)

2020brug.jpg

De gemeente gaat de brug tussen de Kerkstraat en de G.N. Schutterlaan in Thesinge renoveren. Dat is nodig omdat het houten wegdek is verouderd en de draagconstructie niet aansluit bij de huidige verkeersbelasting. De staalconstructie en het houten rijdek worden daarom vervangen. De werkzaamheden starten maandag 14 september en duren naar verwachting t/m woensdag 23 september. Alle werkzaamheden vinden overdag plaats. Gedurende de hele periode is de brug voor alle verkeer afgesloten. Omleidingen worden met borden aangegeven.

G&T juli

De G&T van juli is uit. Met een mooi portret over twee tweelingen die De Til verlaten. De nieuwe samenwerking van Jeugd GEO en SV Woltersum. En meer nieuws uit onze dorpen.

Bedankt

uitvaart_elisabeth.jpg

Dörp, joe waren dr veur mie in dizze roare tied. En veur Elisabeth. Tot op t lest. Dank veur alles!
Hans

Elisabeth

Een paar maanden geleden schreef Elisabeth Tolenaar haar laatste bericht op deze website. Het zal ongeveer de 837ste bijdrage zijn geweest die ze sinds de start van thesinge.com in 2003 heeft geschreven.
Elisabeth heeft met haar betrokkenheid, initiatieven en enthousiasme een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in ons dorp. Misschien herinner je je haar leuke fotoserie Thesingers op de fiets, als onderdeel van het fotoproject Thesinge in Beeld in 2017. Een mooi tijdsbeeld dat hier nog steeds te zien is.
Thesinge, deze website, dorpsgenoten, de mensen om haar heen zullen zonder haar verder moeten. Op 24 juli is Elisabeth overleden.
We zullen haar missen, als dorpsgenoot, als ontzettend aardig mens.
elisabeth_300.jpg

Wethouder Jongman bezoekt Smederijmuseum Smidshoek in Thesinge

Wethouder Inge Jongman bracht een bezoek aan het Smederijmuseum Smidshoek in Thesinge. De wethouder werd verwelkomd door de heer Oomke Postma, één van de beheerders die zelf in 1949 als smidsknecht begon. En door 'smidsknecht' Jan Mollema. Medebeheerder Sybold Oudman was niet aanwezig.

De smederij is sinds 1999 een museum en werd voor die functie gerestaureerd, waarbij de oude smederij geheel intact bleef. Een deel van het kleine en gezellige museum is ingericht met historisch ambachtelijke gereedschap, waarover enthousiast anekdotes werden verteld. Natuurlijk werd het gereedschap ook gedemonstreerd.

Het smeden van ijzer is over het algemeen zwaar handwerk. Ondanks de 88-jarige leeftijd van de heer Postma, demonstreerde hij vakkundig en snel hoe een spijker moet worden gesmeden. Het originele kasboek van de smederij is een mooi voorbeeld van de historie. Het museum is op afspraak nog altijd open en wordt jaarlijks bezocht door honderden bezoekers. De wethouder vond het een interessant en leerzaam bezoek.

smederij.jpg

Foto en tekst: Gemeente Groningen (nieuwsbrief)

Speelplek in Thesinge door bewonersinitiatief vernieuwd

De speelplek in Molenhorn in Thesinge was flink verouderd. Paul Witkamp van Dorpsbelangen Thesinge wil zich hard maken voor vernieuwing. In de dorpsvisie staat immers dat het dorp aantrekkelijk wil zijn voor jonge gezinnen. Paul wist subsidie te regelen en ging aan de slag. In zijn zoektocht naar expertise en hulp, kwam hij bij Stadsbeheer van de gemeente Groningen terecht. Paul en Stadsbeheer gingen samen de buurt in, haalden ideeën op en presenteerden de plannen voor de vernieuwde speeltuin aan direct omwonenden en op basisschool de Til. De plannen werden lovend ontvangen. Deze week vindt de aanleg van de speelplek plaats, zodat de kinderen uit de buurt de hele zomervakantie en daarna op de nieuwe plek kunnen spelen.

speeltuin.jpg

Foto en tekst: Gemeente Groningen (nieuwsbrief)

G&T juni

De G&T van juni is uit. Een overzicht van geslaagden met een uniek diploma op zak, het diploma van 2020. En meer nieuws uit onze dorpen ....

Zummerspeulen inschrijving

Geef je nu op voor de zummerspeulen 2020 op 13 en 14 augustus!

Inschrijven van kinderen kan nog tot 15 juni
Inschrijven is niet langer mogelijk.

Tijden
Donderdag 13-8: 10.00-21.00 uur
Vrijdag 14-8: 10.00-17.00 uur
(Het kamperen vervalt dit jaar!)

G&T mei

De G&T van mei is uit. Ook tijdens Corona gebeurt er weer van alles in onze dorpen.

De Bazuin

bazuin1.jpeg

Door het coronavirus zit ook het lokale culture leven in zwaar weer. Dat geldt ook voor Muziekgezelschap de De Bazuin uit Groningen, in Thesinge graag gezien tijdens Koningsdag, Sinterklaas en Kerst. Normaal gesproken komen zij ook in Thesinge langs de deuren voor de Anjeractie, helaas kan dit nu niet en komen ze "digitaal" bij u langs. Een donatie doen voor de Bazuin kan via deze link.

Berichten van Dorpsbelangen

De pagina van Dorpsbelangen is aangevuld met de volgende berichten:

Corona (COVID-19) in Thesinge

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19). Vanaf 11 mei komt er geleidelijk aan meer ruimte. Dit kun je nalezen op de site van de Rijksoverheid.

Hoe gaat het nu met:

Dodenherdenking 2020 Thesinge
vlag.png

Vlagprotocol

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar vooral vanuit huis plaats. De Dam in Amsterdam blijft nagenoeg leeg tijdens de Nationale Dodenherdenking. Daarom een oproep aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Sobere herdenking in Thesinge

In de vroege avond van de 4e mei blijft ook de omgeving van het monument aan de Kerkstraat in Thesinge nagenoeg leeg. Wel wordt er een korte ceremonie gehouden met een zeer beperkt aantal mensen. Voorafgaand aan de plechtigheid luiden de klokken van de Kloosterkerk. Daarna klinkt om 19:58 uur een taptoe-signaal en na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld, een gedicht voorgedragen en een krans gelegd namens de Thesinge bevolking.

Volgen via een livestream

Dit alles wordt via een livestream uitgezonden of kan later via de website Thesinge.com worden bekeken. We verzoeken u/jou nadrukkelijk om thuis te blijven rondom de klok van 20.00 uur. Natuurlijk is er voor iedereen die behoefte heeft een bloemetje of lichtje te plaatsen bij het monument de mogelijkheid om dit op een later tijdstip (vanaf 20.30 uur) te doen. Dit met inachtneming van de welbekende restricties.

Een sobere, maar indrukwekkende herdenking

2020-dodenherdenking.jpg

foto: Roelie Karsijns

G&T april

De G&T in tijden van Corona (april) geeft een beeld van deze bijzondere tijd in onze dorpen.

Plantenactie 2020 voor de Zummerspeulen

Om geld in te zamelen voor de Zummerspeulen organiseert de organisatie een verkoop van eenjarige planten. De planten worden geleverd door Eldorado in Zuidwolde.

Zummerspeulen
De Zummerspeulen worden georganiseerd voor de jeugd uit Thesinge en Garmerwolde (en die daar naar school gaan). Op de laatste dagen van de zomervakantie maken we samen een timmerdorp en doen verschillende leuke activiteiten.

Download the Flyer 2020-Plantenactie.pdf.

Helaas is het niet meer mogelijk om te bestellen. Jouw donatie is natuurlijk nog steeds welkom op rekeningnummer NL75 RABO 3207 1117 42 t.n.v. A.J. van der Veen.

75 jaar bevrijding

Vandaag is het 75 jaar geleden dat Thesinge is bevrijd van de bezetters. In de feestweek van 1995 maakte de G&T hier een speciale editie over. Op de website groningen4045.nl staan 75 verhalen over de bevrijding van Groningen. Inwoners van de Gemeente Groningen kregen een brief van de burgemeester over de viering in 2020.

tocht_om_de_noord_2020.jpg

Noaberstee voorlopig afgelast

De inloopochtenden van Noaberstee - elke woensdag in Trefpunt - zijn voorlopig afgelast. Dit in verband met het Corona-virus.

Nieuwe artikelen op de feestweek pagina:
G&T februari

In de G&T van februari "Veertig jaar volksdansgroep Klank en Beweging", informatie over de voorbereidingen van de Feestweek, nieuwe bewoners, de oplossing van de kerstpuzzel en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Thesinge haalt 'bevrijdingsvuur' binnen

Stoffer Havinga en Menco van der Berg lopen op 5 mei met een brandende fakkel het bevrijdingsvuur vanuit het Stadspark naar Thesinge. Belangstelling om mee te hardlopen of fietsen? Meld je aan! Dat kan via email s.havinga@planet.nl. Je kunt ze ook ergens op hun route opwachten en dan het laatste stuk meerennen.

Lees verder

Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Verzetsportret van Hendrik Ridder

Renger de Vries en zijn nicht Martje Dijkema zijn recent geinterviewd voor het verzetsportret van hun oom Hendrik Ridder. Hans Piek schreef dit verhaal wat opgenomen is in de WesterborkPortretten.

Henk_Ridder_Thesinge_01.jpg
plaquette_Hendrik_Ridder.jpg

Gemeente vraag inwoners om ideeen over afval

In de week van 10 februari is een speciaal 'afvalteam' van de gemeente Groningen op diverse plekken in de gemeente Groningen aanwezig om aan inwoners ideeën te vragen over het toekomstige afvalbeleid. Aanleiding is het aanstaande nieuwe afvalbeleid. Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente. De gemeente neemt hiervoor graag de inzichten van inwoners mee. Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. Inwoners kunnen ook via de mail hun mening achter laten, namelijk via afval@groningen.nl

Schermafbeelding 2020-02-10 om 14.02.45.png

G&T januari 2020

In de G&T van januari een portret van Annemarijke Boonstra die aan een nieuw begin staat na een intensief werkzaam leven. Verder in deze krant verslag van de kerst en oud- en nieuw belevenissen in onze dorpen. Vrijdag 7 februari is er weer een gezellig borreluurtje met snacks in het dorpshuis. Op zaterdag 8 februari is er een Dorpshuissessie in Thesinge met o.a. Harry van Lier. En, wat schreven de nonnen in Thesinge? Op woensdag 26 februari komen twee studenten geschiedenis van de RUG hier in Dorpshuis Trefpunt over vertellen. Op vrijdag 21 februari speelt (bij voldoende animo) de groninger film "Liek achter de Badde" in Dorphuis Trefpunt. Op zaterdag 29 februari, de bonusdag van dit jaar, is er een Bingo waarvan de opbrengst volledig ten goed komt aan de Feestweek 2020.

Verhaal Crazy Bingo Nijjoarsvisiede 2020

Tijdens een van de rondes van de Crazy Bingo op de Nij-joarsverziede 2020 waren de bingo getallen verwerkt in een verhaal over Thesinge. De aanwezigen moesten tegelijkertijd luisteren en de in het verhaal genoemde cijfers op hun bingokaart afstrepen. Omdat hierdoor misschien de inhoud van de tekst, geschreven door Rudie Noordenbos, niet helemaal is meegekregen kun je die hier nog eens rustig na te lezen zonder de afleiding van een bingo kaart.

Agenda op Thesinge.com en in de G&T

Organiseer je iets in Thesinge? Vergeet dan niet dit door te geven aan de redacties van thesinge.com EN de G&T zodat zij het op kunnen nemen in de agenda's die voor iedereen in te zien zijn.

Contactgegevens:
Garmer en Thesinger Express
thesinge.com

calendar-23684_640.png

Bingo t.b.v. Feestweek 2020

Naamloos.png

Ten behoeve van de Feestweek organiseren wij (Karin Bos, Miranda Winkels en Wendy van Benten) een bingo voor jong en oud! Dit kunnen wij alleen realiseren met hulp van dorpelingen (zowel zakelijk als particulier). Dit kan zowel financieel als een gift in natura. Graag een email (phyline@live.nl) bij interesse.

Er is een kinderbingo en een bingo voor volwassenen. Opgave voor 10 februari. Zie voor meer informatie: de flyer

Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 8 februari in Trefpunt

De dorpshuissessies zijn terug van een jaar weggeweest. Voorlopig nog even niet op de oude vertrouwde plek in het Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde, dat nog volop verbouwd wordt, maar op een nieuwe locatie in een dorp verderop: Thesinge. In het dorpshuis het Trefpunt zal op 8 februari de eerste van een nieuwe serie concerten plaatsvinden. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis.

De bands
Harry en Stella-pichi.jpg
De avond begint om half negen met een optreden van de veteraan van de avond: Harry van Lier. Bekend van de band van z'n beroemde bluesbroer Hans, en de Groninger legenden AA & the Doctors. Tegenwoordig is hij met z'n gitaar en mondharmonica zelf de hoofdact. Z'n reportoir van blues, jazz en pop bevat eigen nummers en covers. Tijdens deze dorpshuissessie krijgt hij gezelschap van Anna Boon, op dwarsfluit en sopraan-sax. Onder z'n eigen naam heeft hij inmiddels drie albums uitgebracht.
Dan is er Groundlift: een band die al 25 jaar bestaat. Begonnen als duo maar inmiddels opererend als kwartet. Waarbij gedurende de jaren de keyboardspeler drummer werd en de geluidsman toetsenist. Ze houden van dystopie, hartzeer en melancholie. Wat dat voor muziek oplevert is lastig onder woorden te brengen. Zien en ervaren: daar gaat het om bij Groundlift.
Tenslotte is er de nieuwe formatie KWAD: een band die in elk geval voor een kwart uit Thesingers bestaat. Localer dan dat wordt het niet want de andere drie komen uit Den Haag, Groningen en Noordwolde. Ze spelen een frisse mix van blues, pop en rock. Hoofdzakelijk covers, maar je weet het maar nooit - wellicht hebben ze de afgelopen periode ook zelf nog nummers geschreven.

Locatie en aanvangstijden
Dorpshuis Trefpunt
Kerkstraat 5, Thesinge
Aanvang: 20:30 uur
Entree: gratis
Info: 06 2523 3602 / 06 1487 4470

Kerstbloazers

Op eerste kerstdag werden we traditiegetrouw weer gewekt door de Kersbloazers. Wat een mooie traditie is dit!
DSC01325.JPG

G&T december

De kerstspecial van de G&T gaat over dierenliefde, u kunt de foto's bij de kerstpuzzel ook (in kleur) online bekijken: foto's kerstpuzzel

Nieuwe afvalwijzer online

Op deze site onder het koppje Dorpsinfo is de nieuwe afvalwijzer opgenomen voor 2020.
thesinge.com/dorpsinfo
Er komt nog een ophaal moment in 2019, namelijk de grijze en papiercontainer op zaterdag 28 december.

Hij staat er weer!

IMG_3546.jpg
Kerstboomintocht 2019

Wegwerkzaamheden Lageweg (update)

Bericht van de gemeente: de Lageweg is weer opengesteld voor alle verkeer.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op tijdens kantoor uren met de uitvoerder van het werk, dhr. G. Kooistra via 06 - 51 13 55 85 of met dhr. M. Engelsman van de gemeente Groningen via 14050.

Namens het projectteam van de gemeente Groningen en Strukton Civiel Noord & Oost b.v. bedanken wij u hartelijk voor uw begrip en de getoonde interesse voor ons werk. Wij werkten met plezier aan dit project.

werkaandeweg.png

G&T november

In G&T van november: Het hoofdartikel in de G&T van deze maand gaat over ploegschilder Johan Dijkstra die de kerk van Garmerwolde schilderde. Een verslag van Meziek mit Bus (wederom een groot succes), een aantal nieuwe bewoners stellen zich voor, het startschot voor de feestweek 2020 is gegeven, de kinderen van de Til kregen verkeersles en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Veur Aaltied - compilatie
Alle tien voorstellingen project Veur Aaltied, waar ook Thesinge aan mee deed met de voorstelling in mei, zijn geweest. Ron Akkerman heeft op verzoek van de organisatie een compilatievideo gemaakt:
Pepernotenraadspel van de Til

pepernotenraden.jpg
Daar is ie weer......
Ons jaarlijkse pepernotenraadselspel!!
Wie gaat er dit jaar met de eer en de verrassingsprijs vandoor ??
Wilt u ook in de erelijst terechtkomen , doe dan een poging iedereen is welkom.
De lamp hangt voor in de hal van de school CBS De Til.
Regels : De lamp moet blijven hangen, er mogen geen pepernoten uit worden gehaald, verder is alles toegestaan ...
De winnaar word op 5 dec bekend gemaakt.
Komen jullie allemaal ook even raden ??
Jolanda Bol

Feestweek

De voorbereidingen voor de feestweek zijn gestart, het comitee houdt u via de G&T en thesinge.com op de hoogte. Informatie n.a.v. de startbijeenkomst van 14 november staat hier:
FEESTWEEK.png

Natuurconcert TheSingers

In de G&T stond een kort verslag over het optreden van TheSingers op 13 oktober in de Kloosterkerk.
Een beeld impressie door Koos van de Belt van dit mooie concert is hier te zien.

Vrije klaverjasavond

Kaartclub Eendracht zoekt nieuwe leden en organiseert daarom een vrije klaverjasavond op zaterdag 30 november in café Molenzicht, aanvang 19.30 uur. Opgave uiterlijk 27 november bij Jannie Sibma, telefoon 0651667753 of Wim Ritsema, telefoon 0651533772. Deelname is gratis.

G&T oktober

De G&T ligt al weer op de mat. In het hoofdartikel in de G&T van deze maand acht stellingen over de handel van de familie van der Veen, het belang van goede verlichting van ALLE weggebruikers, verslag van de Thaisner Dorpsrun, een update over de werkzaamheden aan de Lagweg en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

AVOND DORPSBELANGEN 12 SEPTEMBER 2019 - verslag

Op 12 september 2019 vond een bijeenkomst plaats in het Trefpunt in Thesinge in het kader van de Dorpsvisie. Na een intensief en gezamenlijk traject in 2016 hebben de inwoners van Thesinge de dorpsvisie opgesteld en vastgelegd en zo concrete voorstellen gedaan rond een vijftal thema’s met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp.
Drie jaar later vond het bestuur van Dorpsbelangen de tijd rijp om de visie weer eens onder de aandacht te brengen. Aan een oproep om mee te praten over de thema’s in de Dorpsvisie gaven rond de 50 dorpsgenoten gehoor. Aan vijf tafels zijn de vijf thema’s uit de Dorpsvisie besproken. Centrale vragen in het gesprek waren: hoe actueel is de visie t.a.ve de thema’s? Zijn er bepaalde zaken achterhaald? Moeten er nieuwe doelen worden gesteld? Boeken we (genoeg) voortgang.
Na afloop van het tafelgesprek werd per tafel een korte samenvatting gegeven. Onderstaande verslag geeft beknopt het resultaat van de gesprekken weergegeven.
lees verder

Tweede pubkwis Thesinge

Op vrijdagavond 13 december kun je weer mee doen aan de tweede pubkwis in het Trefpunt in Thesinge. Na de gezellige eerste editie vinden we het tijd voor een vervolg. Je kunt deelnemen met een team van minimaal 3 tot maximaal 5 personen. De vragen gaan over van alles en nog wat en zijn soms heel makkelijk en soms pittig (en vaak allebei). Doe samen met je gezin, je vrienden, ouders of familie mee en maak er een gezellige avond van. Uit ervaring weten we dat er ruimte is voor ongeveer 18 teams. Wacht dus niet te lang met inschrijven, want vol is vol.

Pubkwis Thesinge
Waar: Trefpunt Thesinge
Wanneer: vrijdag 13 december
Tijd: 19:30 tot 23:00 uur
Deelname: team van 3 tot 5 personen
Kosten: € 5 per team
Inschrijven: annelies.hofstede@thesinge.com
Vermeld je eigen naam, je teamnaam en het aantal teamleden.

Dag van de Mantelzorg

Bericht van ons WIJ team: Jaarlijks zetten we mantelzorgers, in het kader van de dag van de mantelzorg, in het zonnetje en geven we ze extra aandacht en waardering. Alle mantelzorgers in de voormalige gemeente Ten Boer, ongeacht hun leeftijd, ontvangen op 7 november als waardering voor hun inzet een presentje. Bent u/ben jij een mantelzorger? Of kent u een mantelzorger in uw omgeving? Geef uzelf of degene die u kent dan op via e-mail: debbie.akkerman@wij.groningen.nl of telefonisch: 050-302 8846.
Dat verdient een presentje.pdf

Meziek mit Bus 2019

Op zondagmiddag 27 oktober vindt voor de zeventiende keer het muziekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.

In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt T-99 op: drie roots-veteranen die later dit jaar het 20-jarig bestaan van hun band zullen vieren. Dit legendarische Amsterdamse trio speelt een aanstekelijke eclectische mix van rock 'n' roll, blues, country, surf en soul.

In het dorpshuis Ruischerbrug spelen de Living Room Heroes. Vier mannen die de huiskamer inmiddels achter zich hebben gelaten en met een paar platen op zak niet alleen de vaderlandse podia maar ook het oude blueshart van Johan Derksen veroverden. Ze spelen 'rootsy southern soul', maar de blues is nooit ver weg.

In Trefpunt Thesinge geeft The Damned and Dirty acte de présence. Kevin de Harde en Micha Sprenger stonden vier jaar geleden ook al op Meziek mit Bus. Toen waren ze akoestisch met z'n tweeën, nu zijn ze terug met een geheel elektrische band. Een pittige zesmensformatie waarmee ze momenteel in binnen- en buitenland successen boeken.

Kaartverkoop en reserveringen voor opstapplaats Thesinge via de website: meziekmitbus.com

Massale reanimatietraining in UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil zaterdag 23 november in totaal achthonderd mensen trainen in het geven van reanimatie. De training, die plaatsvindt in het UMCG, duurt drie uur. Zowel 's ochtends als 's middags wordt een training gegeven.

G&T september

De G&T ligt al weer op de mat. In het hoofdartikel in de G&T van deze maand Wim Velema en zijn avontuur in Iran, een verslag van de Zummerspeulen, de aankondiging van Meziek mit bus 2019, het 25 jarig jubileum van Nelian Dijkema ( Lotus Uitvaartverzorging) en nog veel meer verhalen uit onze dorpen.

'Thesinge red zich wel'

Platform GRAS heeft, in het kader van de nieuwe grenzen van de gemeente Groningen, in Thesinge rondgekeken en in café Molenzicht gesproken met enkele dorpsgenoten. Hoe zien zij Thesinge? Lees het in het online magazine van GRAS.

Wethouders reizen langs dorpshuizen

Op woensdagochtend 18 september hebben twee wethouders een busreis gemaakt langs de dorpshuizen van de voormalige Gemeente Ten Boer.

lees verder

Vliegermiddag nu naar 29 september

Een uniek moment op de vliegermiddag. Vlinder en Uil vliegen gelijktijdig boven de ijsbaan.
vliegermiddag.jpg
Helaas was het van zeer korte duur. Een windloze zondagmiddag zorgde ervoor dat alle pogingen om de vliegers in de lucht te houden gedoemd waren te mislukken.
Daarom wordt er op zondagmiddag 29 september van 15.00 tot 17.00 uur een nieuwe vliegermiddag georganiseerd.
Hopelijk werkt het weer dan beter mee aan de vliegermiddag.
Koos van de Belt

G&T augustus

In het hoofdartikel in de G&T van augustus Astrid de Leeuw over Smaak en Schoonheid. En weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

Dorpen starten gezamenlijke belangenbehartigingsvereniging

Donderdag 29 augustus is in het Trefpunt in Thesinge het Dorpenoverleg Ten Boer opgericht, een belangenbehartigingsvereniging die bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpen uit de voormalige gemeente Ten Boer.

lees verder

Proef met nachtbus tussen Groningen en Delfzijl

Qbuzz is op 31 augustus gestart met een nachtbus tussen Groningen en Delfzijl. Het betreft een proef die tot en met 15 december loopt. Wanneer er voldoende belangstelling is, wordt bekeken of de nachtbus in de definitieve dienstregeling kan worden opgenomen.
Bus 406 vertrekt tweemaal per nacht uit Groningen (hoofdstation): om 2.50 en 5.10 uur. Vanaf station Delfzijl vertrekt de nachtbus om 3.39 en 5.59 uur. Hij rijdt via Garmerwolde, Ten Boer en Appingedam naar Delfzijl, alleen in de nacht van zaterdag op zondag.

Aanpak Lageweg - opnieuw uitgesteld

De werkzaamheden aan de Lageweg zijn opnieuw uitgesteld. Nadat er verschillende startdata voor de werkzaamheden zijn gecommuniceerd (voor de zomer, 19 augustus, 2 september) is er op dit moment geen nieuwe datum bekend wanneer de werkzaamheden starten. De vertraging is ontstaan omdat er door nieuwe wetgeving een nieuw grondonderzoek moet komen.

Heeft u vragen voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan telefonisch contact op tijdens kantoor uren met de uitvoerder van het werk, dhr. G.Kooistra via (06) 51135585 of met dhr. M. Engelsman van de gemeente Groningen via 14050.

Zomerspeldagen
Spelen, knutselen, eten, drinken en vooral heel veel plezier maken: op donderdag 22 augustus en vrijdag 23 augustus worden de Zomerspeldagen weer georganiseerd, een verslag op OOG TV:
Vishengels dit jaar vervangen door vliegers

Nadat de kinderen in Thesinge al een aantal jaren op een mooie septemberavond hun blik op het water konden richten (vissen in het Maar), kunnen ze dit jaar op een hopelijk mooie zondagmiddag de hoogte in kijken.
Op zondagmiddag 8 september wordt er namelijk een vliegermiddag georganiseerd op de ijsbaan in Thesinge. Iedereen kan daar zijn/haar eigen gemaakte of gekochte vlieger oplaten.
Net als vissen wordt er tegenwoordig weinig meer gevliegerd. En het evenzo rustgevend of frustrerend zijn.
Omdat de meeste kinderen waarschijnlijk nog nooit met een vlieger in de hand hebben gestaan zal hulp van ouders zeer welkom zijn. Eigenlijk eenzelfde ritueel als bij het vissen.
Een vlieger kun je zelf maken (zie bijvoorbeeld op doehoek.nl), maar het is eenvoudiger om voor een klein bedrag een vlieger te kopen (google op vlieger kopen).
Hopelijk werkt het weer mee en is er minimaal zoveel belangstelling als er de afgelopen jaren voor het vissen was.
Voor alle deelnemers is er na afloop een presentje.
Zondag 8 september van 15.00 – 17.00 uur. Het Scheuvelhuus zal dan geopend zijn.
Bij slecht weer wordt de vliegermiddag verplaatst naar zondag 29 september.

Koos van de Belt

G&T juli

In het hoofdartikel in de G&T van juli Marja Wijnand - de Poel op dierenmissie in de jungle. En weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

G&T juni

In het hoofdartikel in de G&T van juni Amber Wierenga, vrijwilliger bij de Special Open in Thesinge. En weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

G&T mei

In het hoofdartikel in de G&T van mei Herbert Koekkoek over vogelgekwetter en natuurbehoud. En weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

Thesinge stemt

OOG TV maakte in Thesinge een reportage over de Europese verkiezingen.

Eén van de stembureaus bevindt zich aan de Kerkstraat in Thesinge. Rond 13.30 uur loopt daar de achttienjarige Wanne binnen. “Het is voor het eerst dat ik mijn stem uit mag brengen”, vertelt hij. “Eigenlijk is het heel simpel. Een hokje inkleuren en klaar. Maar nee, ik heb wel verschillende debatjes gevolgd en stemwijzers ingevuld, dus uiteindelijk was het niet heel moeilijk.”

Veur Aaltied Thesinge

thesingecom.jpg

Foto: Koos van der Belt

Het was een mooi weekend in en om de Kloosterkerk met het project Veur Aaltied en de voorstelling Tegen de Tijd.
PodiumTV maakte er een uitzending over: Klik hier voor de uitzending.

Noordmannen (RTV Noord) in Thesinge

Zondag 12 mei zijn de Noordmannen (van RTV Noord) in Thesinge. U kunt live meeluisteren tussen 8:00 en 10:00 uur. Het thema is het 50 jarig bestaan van de Stichting Oud Groninger Kerken. Er is voor Thesinge gekozen omdat hier maar liefst twee kerken van de Stichting staan.
r-NMANN.jpg

Trefpunt neemt afscheid van oud-bestuursleden en beheerdersechtpaar

Mollemagang_0755.JPG
De gang die Jan en Henny Mollema meer dan 10 jaar bijna dagelijks naar het Trefpunt maakten, zal niet snel vergeten worden!
Meer over het afscheid onder Trefpunt.

Oranje-brunch en meer foto's

Hulde aan de ploeg van het Oranjecomité! De brunch op Koningsdag 2019 dreigde te verregenen. Binnen de kortste keren verrezen er genoeg partytenten om alle 160 aanwezigen onder dak te brengen.
Croissants, broodjes, gekookte eieren, gebakken eieren met spek, enz. het was een fantastisch verzorgd Oranje-ontbijt.
Brunch koningsdag.jpg

Hier een verslag in foto's gemaakt door Koos van de Belt:
DSC04155.JPG

Kaartverkoop Veur Aaltied

facebook_extra.jpg

In 10 Groninger kerken vormen de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten de basis voor 10 bijzondere theaterstukken, waarbij het kerkorgel een grote rol speelt. Veur Aaltied speelt vanaf april – oktober 2019 in de kerken van: Usquert, Kloosterburen, Thesinge, Sappemeer, Noordbroek, Krewerd, Loppersum, Nuis, Woltersum en Visvliet. Op 17, 18 of 19 mei kunt u in Thesinge de voorstelling Tegen de Tijd bezoeken.

Tekst & regie: Ben Smit • organist: Leonore Lub • zang: Anneloes Volmer • koor: TheSingers olv Herbert Koekkoek • spel: Nellian Dijkema, Geerten Eijkelenboom, Richt Bouma, Andries van der Meulen, Trijn van der Meulen, Jakob van der Woude, Pluc Plaatsman, Annelies Hofstede, Jochum Admiraal, Ineke Sterringa

Hoe gaat het met het snel internet project?

snelinternet.png

Zoals al eerder gemeld gaat de aanleg door in de "gemeente" Ten Boer. Momenteel wordt er druk gewerkt aan het ontwerp van het netwerk. Dit is een enorme puzzel en vergt daarom veel tijd. Het is moeilijk om in te schatten hoe snel dit gaat, daarom kan nog niet gezegd worden wanneer er wordt begonnen met de daadwerkelijke aanleg. Op de website van het project kunt u de tijdlijn volgen.

Heeft u zich aangemeld voor ben niet grijs (de aansluitingen die tussen wal en schip dreigen te vallen) dan staat het laatste nieuws op deze pagina van Breedband Noord-Groningen.

Brunch Koningsdag

Het OC presenteert de Koningsdagbrunch. Deelname is gratis maar ivm de inkoop wel graag aanmelden voor 18 april op koningsdagbrunch@gmail.com

BrunchOnline.jpg

Inloopochtend de Benjamin

De Benjamin, peuterspeelgroep in het Dorpshuis van Thesinge is dringend op zoek naar nieuwe peuters. Zoals u in de G&T heeft kunnen lezen wordt de noodklok geluid omdat de kans bestaat dat na de zomer de deuren moeten sluiten. Op dinsdag 2 april en donderdag 4 april zijn er inloopochtenden waar peuters en hun ouders van harte welkom zijn om kennis te maken. Voor meer informatie: Maya Sissing (teamleider), 06 21868002 of maya.sissing@kids2b.nl.

Aanpak Boer Goensepad

Omdat de Lageweg dit jaar wordt aangepakt wordt ook het Boer Goensepad tegelijkertijd onder handen genomen. In samenspraak met diverse partijen is besloten om de betonplaten bij wijze van proef te verwijderen. Onder andere gevoed door de talloze positieve reacties met betrekking tot de strook veldbloemen langs het pad is besloten meer ruimte te geven aan de natuur. Er is op dit moment een zorgwekkende afname van bijen en andere insecten die van belang zijn voor ecosysteem en akkerbouw. Door de betonstrook te verwijderne kan de bloemenstrook worden uitgebreid tot acht meter breed. Het plan valt niet bij iedereen in goede aarde, de eerste protestactie is reeds een feit. Meer informatie over het plan en de inspraakmogelijkheden voor bewoners vindt u in de G&T.

BoerGoenseProtest.jpg

Eerste protestacties tegen verdwijnen van Boer Goensepad als meest ontspannen, snelste en mooiste fietsweg naar 'Stad' begonnen.

G&T maart

Het hoofdartikel in de G&T van maart gaat over Henri Schijf, een markante en actieve Thesinger. Ook aandacht voor de noodklok van peuterspeelgroep de Benjamin, de activiteiten rond NLdoet, de Garagesale en weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

Provinciale staten verkiezing - stembureau Thesinge

Hoe werd er gestemd op het stembureau in Thesinge?
Verkieizingen2019_Thesinge.png

Garagesale op 23 maart (update)

Op minimaal 17 adressen vind je aanstaande zaterdag spullen te koop.
Het is niet uitgesloten dat je op de route nog meer sale-plekken tegenkomt!
Zie het kaartje hieronder. Tip: sla het kaartje op in je smartphone.
Heb je spulletjes te koop, maar je wilt dat niet 'aan huis' doen, reserveer dan een tafel in het Trefpunt via trefpunt@thesinge.com.
In het dorpshuis kun je ook iets drinken of eten tijdens de garagesale.
(De tekst gaat door onder het kaartje.)

GarageSaleThesinge_Plattegrond2.jpg

Tijdens de garagesale zal Patricia Suer op diverse plekken en in het Trefpunt ‘een boekje opendoen’ in het kader van haar crowdfunding voor een jubileumfotoboek!
Pop-up boeken met ijzeren minitafreeltjes uit een nieuwe voorstelling. U doneert een euro of meer en het boekje gaat voor u open!

G&T februari

Het hoofdartikel in de G&T van februari gaat over 'De Gister', bier uit Garmerwolde. Verder leest u ook deze maand weer veel nieuws en verhalen uit onze dorpen.

Bingo in het Dorpshuis

Schermafbeelding 2019-03-07 om 16.13.37.png

lees verder

Open dag De Til

opendagtil.jpg

Voorstellingen WWK afgelast

Wegens omstandigheden heeft toneelvereniging WWK besloten om de voorstellingen, die gepland waren op 16, 22 en 23 maart, niet door te laten gaan.

Presentatie Onderzoek Klooster Germania

Vrijdag avond 8 maart vanaf 19:30 zullen Margreet Wieske en Vincent Hazelhoff, tijdens de ALV van de Vereniging Dorpsbelangen, hun onderzoek naar het Thesinger Klooster Germania presenteren.

Wie middeleeuws Groningen een beetje kent, weet dat er in de Ommelanden ruim 30 kloosters stonden. Zo ook in Thesinge. Bekend is dat daar bedrijvige nonnen liturgische meesterwerken afleverden en er een indrukwekkend waterafvoersysteem op nahielden. Maar waar stonden de verschillende kloostergebouwen precies? En wat voor betekenis had het klooster in het (religieuze) landschap? De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen doet samen met de Historische Commissie Thesinge archeologisch onderzoek naar het klooster. Archeologiestudente Margreet Wieske voerde samen met vrijwilligers uit het dorp geofysisch onderzoek uit; met een weerstandsmeter analyseerde de onderzoeksgroep de relatieve weerstand onder de grond. Aan de hand van deze data konden delen van het kloostercomplex in kaart gebracht worden zonder daarmee het landschap te verstoren. Wat daarvan de resultaten zijn, vertellen Vincent Hazelhoff, projectmedewerker van de Wetenschapswinkel en Margriet Wieske, studente archeologie op 8 maart 2019 om 19:30 tijdens de ALV van de Vereniging Dorpsbelangen Thesinge. U bent van harte welkom! Zie ook de agenda van de ALV op deze site of (binnenkort) in uw brievenbus.

G&T januari

Het hoofdartikel in de G&T van januari gaat over Kim Aarts, jeugdwerker in onze dorpen. Verder leest u over de aanpak van de Lageweg, de Nijjoarsverziede van Thesinge met een lach en een traan, nieuws van Dorpshuis Trefpunt en nog veel meer verhalen uit onze dorpen.

P.S wist u dat u de, door Roelie Dijkema geschreven, bundels met 40 jaar (!) Thomasvoar en Pieternel kunt bestellen?

Nieuwjaarsvisite 2019

Staande ovatie voor Roelie Dijkema na 40 jaar(!) Thomasvoar en Pieternel op de Nijjoarsverziede 2019.
T&P2019_paul.jpg
Foto: Paul Witkamp

Zummerspeulen 2019

Wat leuk dat je je wilt aanmelden voor de Zummerspeulen op 22 en 23 augustus 2019!

Je kan je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

ga naar het aanmeldformulier

Heb je nog vragen stuur dan een mailtje naar zummerspeulen@gmail.com

Flyer_Zomerspeldagen2019 (2).jpg

Bundel Thomasvoar en Pieternel

Na 40 jaar "Thomasvoar en Pieternel" in Thesinge is er op de Nijjoarsverziede van 2019 door Dorpsbelangen een vierde bundel met "Vertezzels" uitgebracht. Naast de nieuwe bundel (deel 4) zijn ook de eerder uitgebrachte delen te bestellen.

collage_kleur.png

Deel 1: 1982-1991 (Blauw), deel 2: 1992-2001 (wit), deel 3 2002-2011 (groen) en het nieuwe deel 4: 2012-2018. De bundels kosten € 5,- per stuk. U kunt uw bestelling doorgeven aan Annelies Hofstede op G.N. Schutterlaan 13 of via mail: annelies.hofstede@thesinge.com.
Het bedrag mag overgemaakt worden op NL49 BUNQ 2031 7844 63 t.n.v. A.Hofstede of contant worden bijgevoegd.
In Thesinge, Garmerwolde en Ten Boer worden de bundels medio februari zonder verzendkosten thuisbezorgd.

Haal de scheuvels maar uit het vet!

Op zaterdagmiddag 19 januari is er water op de ijsbaan van Thesinge gepompt. Ijsvereniging de Scheuvel is er klaar voor. Nu nog een paar nachten vorst!

7ebd2692-87f3-47f2-b9e8-16b6972fdeab.jpg

Foto: Reinder van der Veen

Snel internet - laatste week om u aan te melden!

sticker_wij_doen_mee-800x115.jpg

Update 14 januari: groen licht! In de gemeente Ten Boer zijn voldoende aanmeldingen. Dat betekent dat de aanleg definitief door gaat.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om een van de ambassadeurs vragen te stellen. Voor Thesinge zijn dat Pieter Spakman, Geerten Eijkelenboom en Annelies Hofstede. Op woensdag 16 januari zijn er in Het Buurhoes in Ten Boer twee extra informatierondes. U bent van harte welkom om 16.30 uur of om 19.30 uur. Er is een korte presentatie, daarna kunt u vragen stellen over de mogelijkheden. Natuurlijk kunt u zich daar ook aanmelden. Aanmelden kan tot 18 januari 2019.

bordje_s.png

Kat gevonden

De dierenambulance stad Groningen is op zoeknaar het baasje van deze zwart met witte kater. De kat is gecastreerd, maar hij is niet gechipt en heeft geen bandje om.
poesgevonden.jpg
De kat is gevonden op 31- 12- 2018 op de G.N. Schutterlaan, Thesinge.

Kent iemand deze kat? Neem dan contact op met de dierenambulance Groningen- stad. (050) 5791900. Graag even het meldingsnummer 1900 erbij vermelden.

De beste wensen!

HappyNewYear2019.jpg

(klik op de foto voor meer informatie)

Kerst 2018

Na de kerstnachtdiensten in de Kloosterkerken in Thesinge en Garmerwolde op kerstavond, zijn we op eerste kerstdag traditiegetrouw gewekt door de kerstbloazers en -zangers.

De video is gemaakt door Heidi Ridder.

G&T december

Traditiegetrouw komt de G&T van december gerold om een rode kaars. In dit nummer aandacht voor het einde van de Gemeente Ten Boer "Tabee Ten Boer, Moi Stad". Bedankt G&T redactie voor weer een jaar lang een goed gevulde, prettig leesbare en altijd stipt op tijd bezorgde krant!

P.S wist u dat oude G&T's terug te lezen zijn op de website van de G&T Express.

Kerstconcert TheSingers

Kerstvolleybal-toernooi Ten Boer

Volleybalvereniging DES uit Ten Boer organiseert op donderdag 27 december een kerstvolleybal-toernooi in de Tiggelhal in Ten Boer. Ben je ouder dan 14 jaar en heb je zin om mee te doen, geef je dan met je team op met een mailtje naar desvolleybal@live.nl onder vermelding van 'kersttoernooi' en de teamnaam.

IMG-20181211-WA0006.jpg

Advies over de toekomst van Dorpshuis Trefpunt

De commissie die tijdens de bijeenkomst op 27 september in het leven is geroepen om zich te buigen over de toekomst van het Trefpunt, heeft een advies uitgebracht aan het bestuur.
Dit advies kun je lezen op de Trefpunt-pagina.

Reisverslag 'De Ommelanden'

We ontvingen een mail van Weiko Piebus (geboren Groninger, nu woonachtig in het Westen) met de link naar een omvangrijk reisverslag. Gedurende de afgelopen twee zomers heeft hij in etappes elk Groninger dorp bezocht en beschreven. Dus ook Thesinge. Het reisverslag is te lezen via deze link.

Menno en Dineke op tv

Zoals je in de G&T hebt kunnen lezen, laten Menno en Dineke binnenkort hun huis zien in het tv-programma Binnenste Buiten.
Aanstaande vrijdag (7 december) van 18.45 – 19.15 uur is het zover, op NPO 2. Kijken!

Update: hier is het fragment met Menno en Dineke te zien:
binnenstebuiten-mennoendineke.jpg

G&T november

In de G&T van november leest u over de cooperatieve energieontwikklengen in onze dorpen. Sint-maarten werd gevierd, Sinterklaas ingehaald, Max Verstappen deed dat ook, op groot scherm in Trefpunt, en voor de 16e keer al weer Meziek mit Bus in drie dorpen. Veel meer leest u ook deze keer weer in de G&T.

Bordje 'IJsbaan 0,4 km' geplaatst

De weg vinden in Thesinge is weer een stukje gemakkelijker geworden.
Ook gemakkelijk om Oudjaarsdag vanaf 15 uur de weg naar het Scheuvelhuis te vinden voor een oudjaarsborrel en carbitschieten.

ijsbaan.jpg

Foto: Hans Wind

Snel internet in het buitengebied

snelinternet.png

Op 4 december start voor zo'n 200 adressen in de gemeente Ten Boer het project Snel Internet Groningen. Dit is een initiatief van de provincie, de NCG en de Economic Board Groningen om Snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. Zij hebben samen de gelden beschikbaar gesteld om dit project te realiseren. De daadwerkelijke aanleg in de gemeente kan beginnen als minimaal de helft van deze 200 adressen mee doet en een abonnement voor snel internet afsluit. In Thesinge en Garmerwolde gaat het om ruim 80 adressen die in aanmerking komen voor een aansluiting.

Aanpak Lageweg

Bericht van Dorpsbelangen om vast te noteren in de agenda:

Op 22 januari is er om 19:30 uur een informatieavond in Trefpunt voor de aanwonenden van de Lageweg uit Thesinge en Garmerwolde. Zie voor meer informatie de pagina van Dorpsbelangen.

Intocht Sinterklaas Thesinge en Garmerwolde

Op zaterdag 24-11 kwam Sinterklaas samen met enthousiaste pieten weer goed in Thesinge aan, echter ontbrak zijn hoofdpiet hierbij. Deze bleek de afgelopen week een tweetal mailtjes naar de beide basisscholen in Garmerwolde en Thesinge gestuurd te hebben. Hierin vertelde ze dat ze de boot vanuit Spanje gemist had omdat ze te druk was geweest met social media op haar tablet!

13 dorpen: aflevering Thesinge

OOG TV zond gisteren in de serie De Dertien Dorpen de aflevering over Thesinge uit. In deze serie krijgen inwoners van de nieuwe gemeente Groningen een beeld van de dertien dorpen die er per 1 januari deel van zullen uitmaken. De aflevering over Thesinge werd afgelopen juli opgenomen. Gids Haye van den Oever neemt de kijker mee op een wandeltocht langs oude Thesinger locaties. De serie De Dertien Dorpen (negen van Ten Boer en vier van Haren) is wekelijks te zien op de maandagavond.

Gezocht: winterjas

Suzanne Otten was zondag 7 oktober op visite in Thesinge. Haar kinderen speelden in het dorp, bij de school. Thuis bleek dat de nieuwe winterjas van een van de kinderen daar mogelijk is blijven liggen. Suzanne heeft contact opgenomen met de school, maar er is daar geen winterjas gevonden. Heeft iemand de jas gezien? Hij is donkerblauw met een bontrand langs de capuchon. Maat 134, merk We. Zie foto. Mail de redactie als je hem gezien of gevonden hebt.

winterjas.png

G&T oktober

De G&T is weer verspreid met deze keer het hoofdartikel over de boerderij van Piet en Vera van Zanten in Garmerwolde. Verder aandacht voor de Thesingerun, Allerzielen, Sporthondenmassage, Trefpunt, De GEO Rommelmarkt, Historisch Theater en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Schaatsen op Kardinge met de Scheuvel

2018DeScheuvel_Kardinge.jpeg

Woensdag 24 oktober was het weer zover, traditiegetrouw gaat ijsvereniging De Scheuvel op de woensdag van de herfstvakantie met zijn jongste leden schaatsen op Kardinge.
Het was verzamelen om half elf bij De Til deze woensdag en zo'n 23 kinderen hadden zich opgegeven voor dit gratis feestje. Gezamenlijk met zeven begeleiders en -sters werd er afgereisd naar de ijsbaan in de stad. Daar aangekomen werden de ijzers ondergebonden en kon men gebruik maken van de 400 meter baan. Na dik een uur schaatsen stond er een beloning klaar in de vorm van een patatje, frikadel of kroket met een glas ranja er bij. Hier werd natuurlijk dapper gebruik van gemaakt.
Na een uurtje pauze en een welverdiende traktatie kon er gebruik worden gemaakt van de ijshockey baan, ook hier vlogen de vonken er vanaf natuurlijk, rond half drie was een ieder moe gestreden en konden de ijzers weer in de tas, na nog van een dikke ijsco genoten te hebben, werd er moe maar voldaan huiswaarts gereden. Nu maar op naar de winter met een hoop schaatsplezier of anders volgend jaar weer met elkaar naar Kardinge.
Bestuur De Scheuvel.

Thesinge in nieuwe OOG TV serie De Dertien Dorpen

Binnenkort zal de Gemeente Ten Boer deel gaan uitmaken van de Gemeente Groningen, net als de Gemeente Haren.
Dertien dorpen zullen dan opgaan in een grote bestuurlijke organisatie, met 1 burgemeester, onder de naam Gemeente Groningen.
OOG TV heeft het initiatief genomen portretten te maken van deze 13 dorpen middels video interviews, zodat men kennis kan maken met de aanstaande uitbreiding van de stad Groningen. Het video interview over Thesinge werd afgelopen juli opgenomen.
De uitzendingen van de serie De Dertien Dorpen (4 dorpen van Haren zijn er ook bij gekomen) start maandag 29 oktober met de uitzending over Garmerwolde.
De week daarna is Thesinge aan de beurt.

Op het uitzendschema (achter de lees verder) kan je zien wanneer de uitzendingen zullen plaatsvinden.

Haye van den Oever

De molen gaat weer draaien

molen.png

Vandaag zijn de roeden terug geplaatst op de molen. Lees meer in dit artikel bij RTV Noord.

Veur Aaltied

Weet u het nog? Het promotiefilmpje van 'Veur Aaltied' wat vorig jaar is opgenomen in Thesinge? Op de website van de Stichting Pandeon vindt u meer informatie over dit unieke Groningse project.

Heeft u zin om mee te doen in een bijzonder toneelstuk in de Kloosterkerk van Thesinge? Een stuk dat opgevoerd gaat worden voor het dorp, maar ook zoveel mogelijk door mensen uit het dorp? Historische verhalen van ons dorp, de kerk en het kerkhof vormen de basis voor het stuk. We zijn op zoek naar enthousiastelingen, dorpelingen die een rol willen spelen, anderen die willen helpen met bv. decorbouw of het maken van kleding, die hand-en spandiensten willen verrichten en ga zo maar door. Meer informatie leest u op de pagina cultuur.

G&T September

De Garmer & Thesinger Express van september 2018 is weer verspreid. Deze keer aandacht voor het Klunderhof in Thesinge, een kijkje in het bedrijf van Hovenier Jan van der Woude, een portret van Gerard Kingma, nieuwe bewoners in Thesinge, de aanpak van de Kloosterkerk en nog veel meer nieuws uit de dorpen. Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

G&T augustus

In de G&T van augustus leest u in het hoofdartikel over het boek "Achterhaalde waarheden" samengesteld door Jan Werkman. Verder staat de krant weer boordenvol nieuws en verhalen uit onze dorpen.

Wist u dat u oude G&T's terug kunt vinden op de website van de G&T en hier ook digitaal in kunt zoeken? Pas op, eenmaal begonnen is het moeilijk stoppen met lezen.

Werk aan de kerk

Aardbevingsschade Kloosterkerk wordt aangepakt

Vandaag, 29 augustus, wordt begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Kloosterkerk. De aardbevingen hebben de kerk bepaald niet gespaard, maar na werk aan de buiten- en later aan de binnenkant van de kerk kan het gebouw er weer even tegen. Scheuren worden opengemaakt, stenen vervangen, er wordt geïnjecteerd en gevoegd. U zult begrijpen dat dat, zeker wat de buitenkant betreft, enige overlast zal betekenen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Als alles voorbij is kunt u weer verder genieten van de rust en van een van de pronkjuweeltjes van het Groninger land.

Namens de plaastselijke commissie van Thesinge,
Pluc Plaatsman.

Viswedstrijd 6 september

IJs en weder dienende (alhoewel een echte visser zich niet laat weerhouden door weersomstandigheden) is er op donderdag 6 september voor kinderen die nog naar de basisschool gaan weer een viswedstrijd in het Thesinger Maar, aan De Dijk, tussen beide bruggen.
De wedstrijd begint om 18.30 uur en duurt tot ca. 19.45 uur. Opgave vooraf is niet nodig.
Evenals voorgaande jaren wordt er weer gevist om 4 prijzen: die voor de meeste- , de grootste- , de kleinste en de mooiste vis.
Koos van de Belt

guus-viswedstrijd.jpg

Guus Ottens ving vorig jaar één van de grootste vissen.

Zomer 2018

Ook in Thesinge is het effect van deze uitzonderlijk droge zomer goed te zien. Sinds vandaag is de tweede hittegolf een feit en het heeft al maanden nagenoeg niet geregend.

hortensia_alwia.jpg

De 'prachtige' hortensia's van Alwia en Arend Kol

ganzen_paul.jpg

Ganzen vliegen over een akker waar het graan reeds geoogst is, door Paul Witkamp

scheur_klei_janna.jpg

Janna Hofstede fotografeerde de scheuren in de klei

G&T juli

In de G&T van juli het verhaal van twee vrouwen met een lange staat van dienst die zijn vertrokken uit ons dorp, nu zijn Roelie Dijkema en Renate Dijk buurvrouwen in Ten Boer. Verder leest u over de zomerspeldagen 2018 voor de kinderen uit Thesinge en Garmerwolde, de schoolverlaters, het zomeruitstapje van de Noaberstee en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Overdracht PKN Kerk aan SOGK

Op vrijdag 13 juli a.s. droeg de PKN-Gemeente Garmerwolde-Thesinge de gereformeerde kerk te Thesinge over aan de Stichting Oude Groninger Kerken ( SOGK). Na de officiële overdracht werd de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door Stichting Dorpshuis Thesinge.

Lees meer op de pagina van Trefpunt

kerk.jpg

(foto: Wolter Karsijns)

G&T juni

In de G&T van juni leest u over 'voeten en mode', de overdracht van de PKN kerk aan de Stichting Oud Groninger Kerken, de benefietavond voor Gambia, tien jaar Jacobspad en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

De nieuwe G&T is er

De Garmer & Thesinger Express van mei 2018 is weer verspreid. Deze keer aandacht voor Findzo, het bedrijf van Annelies Hofstede, de huldiging van vrijwilliger Hillie Ramaker, terugblik op koningsdag, het komende jubileumfeest van GEO, de herinneringen van Jan Wolt (1918-2018), het kerkelijk 'huwelijk' tussen Garmerwolde/Thesinge, Stedum en Ten Post, en nog veel meer nieuws uit de dorpen. Zo kunt u zich alweer aanmelden voor fietsend eten in G'wolde en lopende eten in Thesinge.
Mis het niet. Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Thesinge in Beeld 2

De tweede expositie Thesinge in Beeld was een groot succes. Het resultaat van een jaar lang fotograferen door tien dorpsgenoten werd op drie locaties getoond. Drie verschillende sferen met voor elk wat wils: bijvoorbeeld de indrukwekkende zevenenhalve meter lange horizon van Sterre en Erik Buitenhuis zwevend boven het podium van Trefpunt, de techniek details van Wolter Karsijns in de smederij, waar je de smeerolie gewoon kon ruiken. En het poëtische Dood in Klunder van Simone Bouwstra in de gymzaal (geurloos overigens).

horizonnen-wimvelema.jpg

De horizonnen van Erik en Sterre Buitenhuis. Foto: Wim Velema.

Thesinge in Beeld #2: fotoquiz - de goede antwoorden

Fotoquiz2018a.jpg Fotoquiz2018b.jpg

G&T april

In de G&T van april leest u weer veel mooie verhalen over onze dorpen, onder andere over de 1 april grap van de Kerstbloazers en Walking voetbal bij VV GEO.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Fotoproject ‘Thesinge In Beeld 2’

TiB2Poster.jpg

Ook in 2018 is er op 3 locaties in Thesinge een bijzondere fototentoonstelling te zien. Na het succes van de grote overzichtstentoonstelling Thesinge in Beeld in januari vorig jaar moest er natuurlijk wel een vervolg komen. Uiteindelijk zijn tien Thesingse fotografen (3 oude en 7 nieuwe enthousiastelingen, zowel professioneel als amateur) weer een heel jaar bezig geweest om ons mooie dorp Thesinge op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarbij is de opzet van het fotoproject dezelfde gebleven: alle fotografen hebben een jaar lang op grond van hun zelfgekozen thema allerlei aspecten van Thesinge gefotografeerd (thema’s dit keer zijn o.a. ‘Thesinge in Glas en Sloot’, ‘Horizonnen’ , ’Achterkant: langs de randen van Thesinge’ – en wat dacht u van ‘Mannen in Schuurtjes?’). Daarnaast ging iedereen elke maand met een gezamenlijk, wat abstracter thema aan de slag, bijvoorbeeld ‘Open’, ‘Contrast’, en het prikkelende ‘Niets Is Wat Het Lijkt’. Ook in deze jaargang is het heel verrassend om te zien hoe verschillend de interpretaties en uitwerkingen van deze thema’s zijn uitgepakt!

Walking football bij vv GEO

Walking football is voetbal voor senioren, mannen en vrouwen van 60 plus.
Binnenkort starten we hiermee bij de VV GEO.
Bij walking football zijn de voetbalspelregels zo aangepast dat het voetballen veilig en verantwoord is. Er mag alleen gewandeld worden en de bal mag niet boven de heup komen. Er zijn kleine lage doeltjes en er zijn géén keepers. Het gaat om het samenspel en spelplezier, niet om wie de meeste doelpunten gescoord heeft.
Een uur buiten sporten, samen bewegen en plezier hebben staan voorop.
En het is gezellig , want vóór en na het sporten zitten we bij elkaar voor een goed gesprek, een kop koffie of een drankje.
voetbal.png

Demonstratietraining
FC Groningen heeft sinds 2014 een groep senioren die aan walking football doen. Deze Old Stars trainen iedere week in Hoogezand en geven regelmatig demonstratietrainingen bij clubs in Stad en Ommeland. Maandag 7 mei om 10.00 uur geven ze een demonstratietraining bij vv GEO.

Ook meedoen?
De trainingen starten maandag 28 mei om 9.30 uur bij vv GEO in Garmerwolde. Je kunt een maand lang proberen of walking football bij je past. Daarna kun je je aanmelden als lid.

Wim Benneker, wim.benneker@gmail.com, 06 - 5051 6317
Kees van Zanten, keesenheina@hotmail.com, 06 - 2982 4610

Aanpak Lageweg

De inspanningen van het bestuur van Dorpsbelangen voor wat betreft de Lageweg hebben het gewenste effect gehad. De Gemeente Ten Boer is voornemens de aanpak van de Lageweg nog in 2018 ter hand te nemen.

Dorpsbelangen roept aan- en omwonende en belangstellende op zich per mail te melden wanneer je zin en tijd hebt betrokken te worden bij het maken van de plannen voor de Lage weg. Je kunt je belangstelling sturen naar e-mail: Dorpsbelangenthesinge@gmail.com

lees meer over dit onderwerp op de pagina van dorpsbelangen

G&T maart

In de G&T van maart leest u in het hoofdartikel over een goede buur in de WF Hildebrandstraat. Verder leest u weer veel mooie verhalen over onze dorpen, onder andere over de eierhandel van de jongens van Holtman, een verslag van een gesprek met de waarnemend burgemeester Frank de Vries en meer over de ALV van Dorpsbelangen Thesinge.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Schaatsen in Thesinge 2018

Geerle van der Veen stuurde dit mooie filmpje in. Schaatsen op natuurijs in Thesinge, 2 maart 2018.

Scheuvelseizoen 2017-2018

Zondag namiddag ging het Scheuvelhuis weer definitief op slot. Tot ieders verrassing had koning winter nog een weekje vorst voor ons in de planning helemaal achter in februari en zelfs een stukje van maart. Alle hens aan dek dus voor het bestuur van de Scheuvel. Met vereende krachten werd de ijsbaan in gereedheid gebracht en zowaar handenwerk dinsdag 27 februari 2108 een ijsvloer waar op geschaatst kon worden. En als een van de weinige ijsbanen in Groningen zo werd al snel duidelijk. Via RTV Noord ging rond dat in Thesinge geschaatst kon worden. Veel kinderen uit Thesinge en de rest van de provincie had een hele middag plezier op het ijs. Helaas was de ijsbaan na deze middag ijspret zo slecht dar het bestuur moest besluiten opnieuw te pompen en de baan onder water te zetten.
Gelukkig konden we op donderdagmiddag weer open en dit keer hield de ijsvloer zich goed tot zondagmiddag 4 maart.
Het bestuur van de Scheuvel bedankt alle leden, alle bezoekers en vooral alle vrijwilligers voor het bezoek aan de ijsbaan, de hulp in het Scheuvelhuis en de gezelligheid en vrolijkheid die iedereen meebracht. Vrijdag 30 november as gaat het Scheuvelhuis weer open. Dan staat de jaarvergadering gepland. We hopen dat het weer even druk wordt.

scheuvel.jpg

Oproep vrijwilligers
Het bestuur van de Scheuvel doet zijn best zoveel en zo vaak als mogelijk de ijsbaan en het Scheuvelhuis geopend te hebben. Daarvoor kunnen we gelukkig ook een beroep doen op vrijwilligers die een dagdeel in het Scheuvelhuis willen staan om de leden en andere bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien. Gelukkig is er al een groep vrijwilligers die ons helpen maar we kunnen nog best extra hulp gebruiken. Als het jij ook wel eens een dagdeel zou willen helpen (afhankelijk van je privé omstandigheden een ochtend, middag of avond) dan houden we ons van harte aanbevolen. Stuur in dat geval een mailtje naar Hans Wind (hanswind@ziggo.nl) of spreek een van de bestuursleden aan! We kunnen je hulp heel goed gebruiken. Immers met elkaar en voor elkaar houden we onze prachtige ijsbaan in stand.

Namens het bestuur van de Scheuvel bedankt voor een prachtig ijsseizoen en tot op de jaarvergadering van 30 november a.s.

scheuvel02.jpg

Dorpsinfo

Heeft u de nieuwe 'knop' Dorpsinfo op thesinge.com al gezien? Hier staat alle algemene informatie over het dorp. Mist er iets? Laat het dan even weten aan een van de redactieleden.

Schermafbeelding 2018-03-05 om 13.20.09.png

G&T februari

In de G&T van februari leest u in het hoofdartikel over het veertig jaar bestaande " Wie Wil Kan". Verder leest u weer veel mooie verhalen over onze dorpen, onder andere over "Noaberschap in de huidige tijd", nieuwe bewoners en " Whatsapp Buurtpreventie".

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

IJsbaan OPEN

Schaatsliefhebbers kunnen ook vandaag (zondag 4 maart) weer terecht in Thesinge. Zolang het ijs goed is kan er geschaatst worden.

De kwaliteit van het ijs was de afgelopen dagen goed. Dinsdag was het ijs beschadigd door een combinatie van sneeuw en een iets te enthousiaste toestroom van schaatsliefhebbers. Er is nieuw water op gepompt en die vormt een mooie ijslaag. Woensdag was de baan nog dicht, donderdag kon iedereen er weer terecht. Ondanks de snijdende wind werd er al goed gebruik van gemaakt.

Meer informatie over de ijsverening en lidmaatschap vind je op de Scheuvel.

Ijsbaan ligt er knap bij.JPG

WWK - 40 jaar

wwk2018.png

Toneelvereninging WWK (Wie Wil Kan) bestaat 40 jaar. Kaarten voor "Mag het een beetje meer wezen?" zijn verkrijgbaar bij Kees van Zanten.

Speeldata: 9 maart(avond), 16 maart(avond) en 17 maart(matineevoorstelling).

Pubquiz

Op zaterdagavond 10 februari was Dorpshuis Trefpunt gevuld met maar liefst 90 personen die meededen aan de Pubquiz. Een gevarieerd gezelschap van vrienden, families, buren, jong en oud vormden 20 teams met hele mooie namen.

In zes vragenrondes en drie bonusrondes kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen voorbij op het gebied van sport, actualiteiten, muziek, de regio en het dorp. De olympische spelen zijn dan wel begonnen maar hoe schrijf je PyeongChang eigenlijk? En waar is Ede Staal geboren? En wist u dat volgens het CBS Thesinge 440 inwoners heeft? En Garmerwolde 410?

Na elke twee ronden werd de tussenstand bekend gemaakt wat de wedstrijdspanning ten goede kwam. Aan het einde van de avond bleken de Allrounders de winnaars van de avond!

Geerle en Hans en de vrijwilligers van Trefpunt heel erg bedankt voor deze mooie avond!

Voor wie een volgende activiteit vast in de agenda wil zetten en/of al kaarten wil reserveren: op de avond van Koningsdag presenteert het Oranje Comité de Coverband Cheerz. (voor meer informatie zie: thesinge.com/agenda)

G&T januari

In de G&T van januari leest u in het hoofdartikel over het bijzondere jaar wat voor het echtpaar Kalkwiek uit Thesinge in het verschiet ligt. Verder leest u weer veel mooie verhalen over onze dorpen, onder andere een terugblik op oud- en nieuw, nieuwe bewoners en de nijjoarsverziedes. In Garmerwolde is een voorlichtingsinbijeenkomst gehouden over het bewust stoken met een houtkachel, een verslag van de avond en een verwijzing naar www.bewuststoken.eu.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Stremming Molenweg Thesinge

In verband met de werkzaamheden aan de molen Germania wordt er op maandag 5 februari een kraan ingezet die de Molenweg blokkeert.

De stremming duurt van 9.30 tot uiterlijk 12.30 uur. Er worden borden geplaatst op de Molenweg (nabij Bovenrijgerweg) en op Dorpsweg in Garmerwolde (nabij Hildebrandstraat).

gestremd.png

Molen Germania stilgezet

molen.jpg

Op vrijdag 26 januari werd het hekwerk van de roeden van molen Germania in Thesinge verwijderd. De molen is op advies van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed uit voorzorg stilgezet door een fout in de boutverbinding.

Lees verder

Pub quiz Thesinge

Op zaterdag 10 februari kun je mee doen aan de Trefpunt Pub quiz in Thesinge.
Aan de pub quiz doe je mee met een team van minimaal 3 en maximaal 5 mensen.
Iedereen kan en mag mee doen. We beginnen om 20 uur (zaal open om 19.30).

De Trefpunt pubquiz is een gezelschapsspel waarbij in teamverband vragen beantwoord worden. De vragen worden gesteld door een quizmaster of via een beamer op een scherm getoond. De onderwerpen van de vragen zijn heel divers; muziek, showbusiness, actualiteit, aardrijkskunde, Groningen enz. Omdat je met een team meedoet en onderling kunt overleggen is de kans dat je het antwoord weet groter en is het zo wie zo gezelliger. Hoe de spelregels precies werken leggen we bij aanvang van de quiz uit.

G&T december

Tradioneel valt de laatste G&T van het jaar opgerold door de brievenbus. Het 'krantjerollen' is een jarenlange traditie bij de G&T. In deze krant krijgt u een kijkje achter de schermen bij de krant. Verder in dit nummer ook weer nieuws uit de dorpen.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

De lichtjes branden

Rob Mulder van Expeditie Grunnen (RTV Noord) heeft op zaterdag 9 december klokslag half 5 de kerstboom op Smidshouk ontstoken. Met gluhwein, marshmallows en de warmte van vuurkorven genoten veel Thesinger(tje)s van de lichtjes in de kerstboom.
Je kunt het hier bekijken, helemaal op het eind van de uitzending vanaf minuut 21.

Op Facebook vind je de gedeelde video van ExpeditieGrunnen's live blog: https://www.facebook.com/wwwthesinge/

expeditie grunnen 09122017.jpg

G&T november

'De Alpenjagers gaan stoppen' is het hoofdartikel in de G&T van november. Meziek mit Bus werd dit jaar voor de vijftiende keer gehouden. Verder in dit nummer veel verslagen van activiteiten in Thesinge en Garmerwolde.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Oud papier 2018

Nog 1 keer oud papier in 2017 (zaterdag 9 december), voor 2018 zijn dit de ophaaldata: de zaterdagen 13 januari, 17 februari, 24 maart, 28 april, 2 juni, 7 juli, 11 augustus, 15 september, 20 oktober, 24 november en 29 december. Vertrek 's morgens 9 uur vanaf Trefpunt.
Contactadres: S. Oudman, 050 3022331.

Schaatsen op Kardinge

Eindelijk toch gelukt!
Al een aantal jaren, werd tijdens de jaarvergadering van ijsvereniging De Scheuvel in Thesinge, de belofte gedaan om met de kinderen beneden de vijftien jaar naar Kardinge te gaan om aldaar te gaan schaatsen.

St. Maarten: móói!!!

Vanavond hebben veel kinderen St. Maarten gelopen en zakken vol snoep opgehaald. En wat hadden ze weer mooie lampions bij zich! Om 19.00 uur telde ik er al 39.
sintmaarten2017.jpg

G&T oktober

'Aan tafel!' is het hoofdartikel in de G&T van oktober, dat kan natuurlijk maar over één ding gaan: het lopend eten in Thesinge op de eerste zaterdag in oktober. Verder in dit nummer veel verslagen van activiteiten in Thesinge en Garmerwolde.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Allerzielen

Allerzielen is oorspronkelijk een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

In Thesinge kiezen we voor een gedenkmoment op de eerstvolgende zondag, namelijk 5 november tussen 18:00 uur en 20:00 uur op de begraafplaats in Thesinge (Molenweg). We willen onze dierbaren gedenken op een laagdrempelige manier, met of zonder geloofsovertuiging, ook wanneer uw dierbaren niet op de begraafplaats in Thesinge zijn begraven. Het is de bedoeling om een ontmoetingsmoment te creëren op de begraafplaats met lichtjes, fakkels, olielampen en vuurkorven etc. Tevens is er gelegenheid voor het drinken van een ‘bakje troost’, het luisteren naar een gedicht, het koor The Singers en mooie (live) muziek.

Samen maken we een hart van bloemen door het planten van bloembollen op de begraafplaats. U kunt een kaarsje branden voor overleden dierbaren.

U kunt langskomen tussen 18:00u en 20:00u zolang u zelf wilt, het programma wordt een aantal keren herhaald.

Werkgroep ‘Allerzielen Thesinge’,
Alex Mollema 06 29036162 - Saskia Vaatstra-Holtman 06 52418186 - Esther Grotenhuis 06 10241459 - Annelies Hofstede 06 2059 1944

G&T september

'Anne Wietsma - tandtechnicus en ridder' is het hoofdartikel in de G&T van september. Verder in dit nummer veel verslagen van activiteiten in Thesinge en Garmerwolde.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

De inloopbijeenkomst straatverlichting is op 27 september

In de huis-aan-huisbrief over de plannen voor de straatverlichting is een foutje geslopen. Als datum staan zowel 20 als 27 september genoemd. De inloop is op woensdag 27 september van 19.00 - 20.00 uur in het Trefpunt.

Vernieuwd biljartlaken

In café Molenzicht is vandaag het poolbiljart opgeknapt. Het oude versleten groene vilt eraf, van de banden ook alle nietjes eruit (dat is nog het meeste werk), en daarna echte lakense stof erover. Het biljart kan weer jaren mee.
De opknapbeurt is precies op tijd voor het nieuwe seizoen van biljartclub De Thaisner Steuters. Iedere donderdagavond klokslag acht uur (of iets later) wordt er gepoold. Nieuwe leden zijn bij de club van harte welkom.
Foto 1: het oude vilt was behoorlijk versleten.
01 het oude laken.jpg
Foto 2: eerst moet alles eraf.
02 geen vilt maar echt laken.jpg
Foto 3: dan het nieuwe laken erop.
03 werk.jpg
Foto 4: het biljart is klaar voor het nieuwe seizoen.
04 het vernieuwde biljart bijna klaar.jpg

Uitnodiging zomerfeest De Til

Heel-Thaisn-bakt-uitnodiging-afbeelding.png

G&T augustus

'Afscheid van burgemeester André van de Nadort' is het hoofdartikel in de G&T van augustus. Verder in dit nummer 'De tennismeisjes uit Thesinge', de ritten van een 12-jarige wielrenner, maar liefst drie ingezonden brieven en veel informatie over komende activiteiten en Garmerwolde in Thesinge.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Kater Sprits is weg

Kater Sprits van Richt Bouma aan de Dijk is vermist. Hij is weggelopen tijdens haar vakantie. Richt schrijft: "hij is nu al bijna een maand weg. Wie oh wie heeft iets gezien? Gekastreerde kater, witte pootje en puntje van de staart, van boven lijkt ie bijna zwart. Ik hoop dat hij elders een voederplek heeft gevonden en nu weer thuis kan komen..." Bel Richt als je Sprits gezien hebt of weet waar hij is: 06 18 84 20 65.

sprits.jpg

Viswedstrijd 15 september!!!

Vorig jaar was de viswedstrijd in het Maar langs De Dijk met 25 deelnemers een succes. En succesvolle zaken mogen herhaald worden. Daarom ook dit jaar weer een viswedstrijd.

Vrijdag 15 september van 18.30 – 19.45 uur

kan de jeugd die nog op de basisschool zit in het Maar een lijntje uitwerpen om een gooi te doen naar één van de vier te winnen prijzen.
Er is een prijs voor wie de grootste vis vangt
Er is een prijs voor wie de meeste vissen vangt
Er is een prijs voor wie de mooiste vis vangt
En er is een prijs voor wie de kleinste vis vangt

Natuurlijk laten we de vissen, nadat ze zijn gemeten en gefotografeerd, weer lekker in het Maar zwemmen.
Opgave vooraf is niet nodig.

Koos van de Belt

G&T juli

In de G&T van junl leest u in het hoofdartikel over Jagers in Thesinge, berichten over de molens in en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Zomer speldagen Thesinge 31-8 & 1-9

Zoals jij/u wellicht weet organiseren we 2 zomer speldagen voor de basisschool jeugd in Thesinge. Er hebben zich reeds 46 enthousiaste kinderen aangemeld. Om deze 2 dagen goed georganiseerd te krijgen zoeken we nog het een en ander aan hulp/materiaal.

Wat zoeken we:

 • Begeleiders (minimaal 15 jaar): interesse vraag/mail Anita van der Veen; molenweg 27 Thesinge / 050-3024830 / jelleanita@ziggo.nl

Om de kinderen hun creatieve fantasieën tot leven te laten komen zoeken we het nodige aan (voor u overbodig) materiaal. Heeft u iets van onderstaande materialen voor ons dan horen/zien we dat graag.

Vooraankondiging Zomerfeest CBS De Til 20 september

Heel Thaisn bakt.jpg

Stremming Rijksweg (N360)

De Rijksweg (N360) is vanwege werkzaamheden drie weekenden gestremd tussen het kruispunt bij Lewenborg en het kruispunt bij Garmerwolde. Het verkeer wordt omgeleid via Ten Boer - Eemshavenweg en Ring Oost.

 • Van 21-7-2017 19:00 tot 24-7-2017 6:00
 • Van 28-7-2017 19:00 tot 31-7-2017 6:00
 • Van 4-8-2017 19:00 tot 7-8-2017 6:00

Schermafbeelding 2017-07-16 om 22.35.24.png

Meer informatie op: groningenbereikbaar.nl

G&T juni

In de G&T van juni leest u in het hoofdartikel over ' De Toekomst van de Til', een verslag van de opening van het baarhuisje en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Feestelijke opening baarhuisje

Dinsdagmiddag 13 juni vond de officiële afsluiting van het project 'Het verhaal van het Klooster van Thesinge' plaats door de feestelijke opening van het baarhuisje.

G&T mei

In de G&T van mei leest u o.a. over de boekenclubs in Thesinge, de foto's van de viering van Koningsdag en nog veel meer nieuws uit onze dorpen.
Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Enquête Oranje Comité

'Ben jij wel of niet bij de activiteiten rond Koningsdag in Thesinge geweest of heb je ideeën voor het Oranje Comité? Vul dan deze korte enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank. Enquête is open tot 16 juni 2017.'

Link enquête

G&T april

In de G&T van april 'Wim Benneker huisarts-af en geridderd'. En u leest over het werk van de in Thesinge geboren Mendel Hardeman en zijn film 'De zee van Pelgrim Antonio', die op 12 mei te zien is in Thesinge. Verder verslagen van de paasactiviteiten in onze dorpen en ook in deze uitgave nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina verenigingen op deze website.

Koningsdag 2017

De weersvoorspellingen voor Koningsdag 2017 deden het ergste vrezen. Met wind, regen, hagel en natte sneeuw moesten we rekening houden!

De verbazing was dus groot dat we woensdagavond 26 april, tijdens de eerste OC Thesinge Koningsnachtvrijmarkt, in een heerlijk zonnetje stonden. Vele Thesingers (jong en oud) waren met hun handel naar het sportveld gekomen om zaken te doen. En tot de zon achter de horizon verdween was het prima toeven en gezellig.

Ook op Koningsdag was het weer boven verwachting.....

Veur Aaltied, een bijzonder project in tien Groninger kerken

In tien oude Groninger kerken, met daarin een historisch en goed bespeelbaar orgel (waaronder de Kloosterkerk in Thesinge), presenteert de Stichting Pandeon een voorstelling die een combinatie is van een orgelcompositie, andere muzikale bijdragen en een theatervoorstelling. De levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten vormen de basis voor het scenario van de voorstellingen. Deze opzet is voor alle tien locaties hetzelfde, maar de voorstellingen worden op inhoud per locatie, samen met plaatselijke amateurs op maat gemaakt waardoor er tien unieke producties ontstaan.

Bekijk hier de Teaser die is opgenomen in Thesinge met Thesingers:

Eitje Tik op de Til

De spanning is om te snijden tijdens de finale van de jaarlijkse Eitje Tik wedstrijd op De Til…
Joris Vos heeft gewonnen!
Eitje-Tik-2017.jpg

Geslaagde paasknutselmiddag

Zaterdag 8 april vond er 's middags voor de kinderen van 4-12 jaar een paas-knutsel activiteit plaats. Ze konden verschillende knutselwerkjes maken. Er deden deze middag een dertigtal kinderen vol enthousiasme mee! Organisatoren Karin & Anita kijken, mede door de enthousiaste helpers, terug op een geslaagde activiteit en beraden zich alweer op het volgende wat ze kunnen organiseren! De volgende activiteit voor de jeugd zal waarschijnlijk eind juni plaats vinden. Nadere berichtgeving over het hoe en wat volgt!
IMG_1381.JPG

G&T maart

In de G&T van maart 'een avondje Trainspotten met Ton Heuvelmans' naar aanleiding van de tweede Trainspotting film 'T2 Trainspotting'. Het is een film waarin veel wordt gevloekt en gescholden in typisch Scots dialect. Hoe vertaal je dat goed naar het Nederlands? Literair vertaler Ton Heuvelmans vertaalde het werk van schrijver Irvine Welsh, waar de film op gebaseerd is. Het interview met Ton Heuvelmans te beluisteren bij de npo (link).

Een verslag van de 41ste algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge. In 2017 ging de Roelie Dijkemabokaal naar Felicitas: ze dragen zorg voor verscheidenheid en diversiteit, besteden aandacht aan jong en oud en ze hebben een breed aanbod van muziek tot toneel.

En ook in deze uitgave nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina 'verenigingen' op deze website.

G&T februari

In de G&T van februari "Het wordt leuker als je goed kijkt", een interview met Tineke Meirink. Een verslag van de foto tentoonstelling 'Thesinge in beeld' waar op veel verschillende manieren is gekeken naar Thesinge. En nog veel meer nieuws uit onze dorpen.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina 'verenigingen' op deze website.

Remco kookt 'Avec Plezier'

Remco de Raad organiseert in Trefpunt maandelijkse 3 gangenverrassingsdiners. De eerste op 18 februari is al volgeboekt, maar voor maart en daarna kun je nog reserveren.
Avec Plezier flyer.jpg
Avec Plezier flyer.pdf

G&T januari

In de G&T van januari leest u een verslag van de bustour die werd opgezet in het kader van de aankomende gemeentelijke herindeling. Verder verschillende verslagen van de oud- en nieuwviering in beide dorpen, de nij-joarsverziede in Thesinge waar Jan Mollema als Tomasvoar Roelf Jansen opvolgde en over ijspret op de ijsbanen. In Thesinge gaat Remco de Raad een maandelijks diner organiseren in Trefpunt. Meer informatie over dit 'pop-up restaurant' die voor het eerst zijn deuren opent op zaterdag 18 februari is te lezen op de website avecplezier.nl.

Meer informatie over de G&T is te vinden op de pagina 'verenigingen' op deze website.

Foto expositie Thesinge in Beeld druk bezocht

Het was druk in Thesinge het afgelopen weekend. Zo?n 360 mensen liepen heen en weer tussen Trefpunt, de Oude School en de Kloosterkerk om de presentatie van de foto-expositie Thesinge in beeld te bekijken. De bezoekers kwamen overal vandaan. Van Dordrecht tot Uithuizen, van Nieuw Schoonebeek tot Delfzijl, maar vooral uit Thesinge. De fotografen hebben de expositie dan ook in de eerste plaats voor de dorpsgenoten georganiseerd. De expositie was niet alleen een mogelijkheid om Thesinge door de ogen van de 10 fotografen te bekijken, maar ook om andere (oud)Thesingers te ontmoeten. Het was een erg gezellig en geslaagd weekend!
foto expo.jpg

(Foto Aly Pepping)

De uitslag van de quiz volgt z.s.m.

IJsbaan geopend!

Ijsbaan ligt er knap bij.JPG
Woensdag 18 januari 2017: bij De Scheuvel gaat de vlag uit. Dat betekent dat de ijsbaan geopend is. Er kan nu al geschaatst worden! Vanaf 14.00 uur zijn er in het Scheuvelhoes warme dranken te koop.
Je bent toch wel al lid van de ijsvereniging? Kost voor het hele gezin maar € 7,00. Kijk hier voor info.

Afvalwijzer 2017

Dit is Afvalkalender 2017.pdf(pdf).

Let op: de regelmaat voor het ophalen van oud papier is gewijzigd.
Kijk hier voor het bericht over de gewijzigde ophaaldata oud papier.

Bram ten Cate biljartkampioen

Op woensdag 28 december werd in café Molenzicht gestreden om de Andries Westra-bokaal. Het was de 25e keer dat deze jaarlijkse poolkampioenschappen werden gehouden. Bram ten Cate won na een spannende eindstrijd. Reini Boer werd 2e en Wim v.d. Veen eindigde op plek 3.
foto poolbiljart 2016.JPG

Kerstochtend

Eerste kerstdag in alle vroegte kun je getuige zijn van één van de mooiste tradities in Thesinge: een groepje zangers en blazers trotseert wind en regen om door het hele dorp heen kerstliedjes te laten horen. Tegen 8 uur bereikt de groep de boerderij van Ritsema waar een welverdiend ontbijt klaar staat.
kerstochtend.JPG
Het was weer mooi, mensen!

G&T december

In de G&T van december 2016, traditiegetrouw opgerold rond een kerstkaars, leest u over de kerstgebruiken van enkele dorpsgenoten. En ook deze maand weer veel nieuws uit Garmerwolde en Thesinge. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Kerstboom feestje op Smidshouk

De kerstboom staat en de lichtjes branden. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit was er een gezellig feestje op Smidshouk, met glühwein en warme chocolademelk. kerstboom optuigen.JPG
kerstboom optuigen 2.JPG
gezelligheid smidshouk.JPG

G&T november

In de G&T van november 2016 leest u over Han Mandema, met pensioen en dan ... . En ook deze maand weer veel nieuws uit Garmerwolde en Thesinge. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Expositie 'Thesinge in beeld'

Alvast voor in de nieuwe agenda: in het weekeinde van 20-21-22 januari 2017 presenteren we de foto's die gemaakt zijn in het kader van het project 'Thesinge in beeld'.
De foto's zijn te bekijken op 3 locaties in Thesinge, die vrijdagavond, zaterdag- en zondagmiddag. Meer informatie volgt over deze bijzondere tentoonstelling.

Eerder bericht over het project 'Thesinge in beeld'

Oud papier: andere ophaalregelmaat in 2017

Het was jarenlang dezelfde regelmaat: laatste zaterdag van de maand oud papier! Voor de maanden november en december 2016 blijft dat nog zo. In 2017 worden de papiercontainers eenmaal in de 5 weken geleegd. Dit zijn de ophaaldata:
4 februari
11 maart
8 april
13 mei
17 juni
22 juli
26 augustus
30 september
4 november
9 december

Schrijf het alvast in je nieuwe agenda!

Agenda op thesinge.com

Organiseer je iets in Thesinge? Geef het dan a.u.b. door aan de redactie van thesinge.com zodat het in de agenda kan worden opgenomen.

Redactie homepage thesinge.com,
Annelies Hofstede, Aly Pepping, Ton Ensing

Hij slaat weer

We kunnen weer rustig gaan slapen (en opstaan). De klok doet het weer.

Het duurde even maar uiteindelijk heeft Theo de Wit dan toch het euvel gevonden. Op subtiele wijze wist hij met een paperclip het uurwerk en slagwerk weer aan de praat te krijgen en te houden. Vorige week heeft de klokkenmaker uit Beerta met een kleine ingreep het uurwerk definitief hersteld, en nu hoort u (en Guusje ook...) de klok weer slaan.

Gelukkig maar.

De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger kerken.
Pluc Plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten

G&T oktober

In de G&T van oktober 2016 leest u over Aukje Groothoff, al 55 jaar inwoonster van Thesinge en erg actief in het dorp. Ook de zevende aflevering van het "lopend eten" in Thesinge was weer een groot succes met maar liefst 82 deelnemers. Verder ook deze maand weer veel nieuws uit Garmerwolde en Thesinge. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Activiteiten voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar

In de gemeente Ten Boer kunnen kinderen en jongeren de komende tijd meedoen aan allerlei activiteiten.
Open Kalender Najaar 2016 (in PDF) en je leest er alles over.
klndr-1-najaar-2016-header.jpg

Dorpsvisie Thesinge

Op donderdagavond 6 oktober werd de Dorpsvisie van Thesinge gepresenteerd.

De dorpsvisie, inclusief de aanpassing n.a.v. de opmekringen op 6 oktober, kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de Gemeentelijke herindeling vindt u op de speciale website Website Herindeling.

Meer informatie over Dorpsbelangen Thesingen vindt u op de pagina van dorpsbelangen.

Wilt u actief deelnemen om een van de onderwerpen verder uit te werken neem dan contact op met dorpsbelangen@thesinge.com of een van de leden van dorpsbelangen of de werkgroep.

G&T september

In de G&T van september 2016 leest u over "Brood en Spelen", het grote theaterstuk wat in september opgevoerd werd in Garmerwolde. Verder ook deze maand weer veel nieuws uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Meziek mit bus 2016

Op zondagmiddag 30 oktober vindt voor de veertiende keer het muziekfestival Meziek mit bus plaats.

Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.

 • In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde spelen de Nederlandse Sunset Travelers: vier oudgedienden die het muzikale hart op de goede plaats hebben zitten. Ze excelleren in oude Amerikaanse rhythm & blues.
 • In het dorpshuis Ruischerbrug treden The Silver Dimes op. De Dimes zijn pas kort bij elkaar maar maken met hun debuutplaat en hun spetterende live-optredens snel naam & faam.
 • In Trefpunt Thesinge geeft Joost de Lange met z'n Rock/Blues Experience acte de prèsence. Stevige blues met een flinke dot rock, waarin het virtuoze gitaarspel van Jimi Hendrix, Rory Gallagher en Stevie Ray Vaughan doorsijpelt.

Wil je mee? Reserveer je kaarten bij Bertus Kol: 06 10461878
Dagkaarten kosten 20 euro, locatiekaarten (voor alle drie sets van de bands op een locatie) zijn 5 euro.

Meer informatie op meziekmitbus.nl

Gemeentelijke herindeling

De provincie en de gemeenten willen graag van hun inwoners weten hoe ze over de samenvoeging van de drie gemeenten denken. U kunt uw mening kenbaar maken door een officiële zienswijze in te dienen op het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ligt tussen 21 september en 16 november 2016 ter inzage op de gemeentehuizen. Ook kunt u het op deze website lezen. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Thesingerun 10e editie

Ook de 10e editie van de Thesinger Dörpsrun was een groot succes, zonovergoten en veel sportieve gezelligheid in het dorp.

Foto's en uitslagen vind u op de website van de Thesingerun.

Pwsonline 001 _D2X5375.jpg

Schaatsen met Presto

Schaatsen op Kardinge, met IJsvereniging Presto, Garmerwolde.

Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewegen op het ijs, dat kan op vrijdagmiddag vanaf 14 oktober 2016 van 17.00 u tot 18.15u op Kardinge. De IJsvereniging Presto uit Garmerwolde verzorgt dan het hele winterseizoen op vrijdag schaatstrainingen voor jong en oud. De trainingen worden gegeven door deskundige trainers. De training is voor iedereen toegankelijk, na opgave. Je kunt ook eerst een paar keer op proef komen en je vriendje of een kennis meenemen.
Ook is het in overleg mogelijk een clinic van 3 trainingen te volgen, op een andere avond. Het gaat vast weer eens vriezen en dan ben je voorbereid op een mooie schaatstocht.
Schaatsen op Kardinge, Vrijdag 17:00-18:15 uur. Voor informatie en opgave: J. Hartog, tel: 050- 5419734, of bij het bestuur, telefoonnummer: 050 - 5416587. Email: jacobhartog@gmail.com

Viswedstrijd 2016. Béét!!

De viswedstrijd op 15 september was een groot succes. Veel deelname, prachtig weer, en de visjes beten.
Viswedstrijd overzicht.JPG
ET Fiets en fietser Viswedstrijd 2016 Beet!!.JPG

Klok problemen

Schermafbeelding 2016-09-07 om 14.58.02.pngBeste dorpsgenoten,

Missen jullie de klok ook zo. Wij wel. We winden hem op maar telkens stopt hij er weer mee. Van alles al geprobeerd maar het euvel is nog niet gevonden.
Maar een goed bericht: wij zoeken door. Hopelijk horen jullie binnenkort weer het vertrouwde geluid van de klok die b.v. zeven slaat.
Tot die tijd; Guusje... grijp je kans!

De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger kerken.
Pluc Plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten

G&T augustus

In de G&T van augustus 2016 leest u over het vrijwilligerswerk van Steven en Sander op Landgoed Nienoord. Verder bericht de krant over de werkzaamheden aan de weg in Garmerwolde, de deelname van Henny Haringa aan het WK Horseball en weer veel meer nieuws uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Enquête Dorpsvisie

kop.png

Wat vooraf ging
Op 26 mei was er in het Trefpunt een informatieavond over de gemeentelijke herindeling, georganiseerd door Dorpsbelangen Thesinge in samenwerking met KAW architecten en de gemeente Ten Boer.

Deze avond had twee doelen:
1. Het verzamelen van Thesinger standpunten die de Gemeente Ten Boer kan meenemen bij de onderhandelingen over de gemeentelijke herindeling met de Gemeente Groningen.
2. Informatie verzamelen voor een Dorpsvisie voor Thesinge.

46 dorpsgenoten hebben deelgenomen aan deze avond. In kleine groepen zijn vijf thema's besproken. Voor elk thema stonden drie stellingen klaar waarover gediscussieerd werd onder leiding van een gespreksleider. Alle meningen en besproken punten werden verzameld en aan het eind van de avond gepresenteerd.

Een voorlopige dorpsvisie
KAW heeft de verzamelde informatie vervolgens uitgewerkt in een voorlopige dorpsvisie. Dit (concept) rapport kunt u hier bekijken. De agenda in deze dorpsvisie zal met uw hulp worden ingevuld.

Uw mening telt!
Omdat niet iedereen aanwezig was en omdat we niet precies weten hoe breed de meningen gedragen worden, hebben we 12 punten uit het rapport gehaald waar we van willen weten hoe belangrijk u deze vindt. Via deze enquête kunt u uw mening aan ons doorgeven: klik hier voor de link naar de enquête (de enquête is afgesloten)

Kent u mensen die de enquête liever op papier invullen, dan dat kan ook. Graag even doorgeven aan Annelies (annelies.hofstede@thesinge.com of 050-5410480).

Presentatie definitieve dorpsvisie 6 oktober
Met de uitslag van de enquête kunnen we de Dorpsvisie compleet maken. De definitieve Dorpsvisie voor Thesinge wordt op donderdag 6 oktober vanaf 20:00 uur gepresenteerd in Dorpshuis Trefpunt. (Eerder is de datum van 29 september genoemd, dit is nu 6 oktober geworden).

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Alex Mollema, Paul Witkamp, Johan Oomkes, Rudy Noordenbos, Madelon Otten (Dorpsbelangen)
Aly Pepping, Daphne Wiegertjes, Theo de Wit, Geerten Eijkelenboom, Ernst Lofvers, Annelies Hofstede (Werkgroep dorpsvisie)

G&T juli

In de G&T van juli 2016 leest u over het "Geboortedorp Thesinge" van de familie Huisman. Verder leest u over " de Dekselse deksels", de werkzaamheden aan de Rijksweg en nog veel meer nieuws uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Stadsweg ZO?ZO!

De historische Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer dreigt te verdwijnen. De provincie wil een 3 m brede fietssnelweg aanleggen over de Stadsweg met daarnaast kunststofrasters voor landbouwverkeer.
Een aantal belanghebbenden die tegen dit beleid zijn, hebben zich verenigd in een actiegroep: Stadsweg ZO?ZO! U kunt de werkgroep volgen via de Facebookpagina van StadswegZO?ZO!.

Vorige week is door de werkgroep een bezwaarschrift tegen het geven van de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeenten Groningen en Ten Boer. U kunt dit bezwaar ook ondertekenen. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van StadswegZO?ZO!.

De Thesinger Sarcofaagdeksels

fotofb.jpg

De sarcofaagdeksels, ooit opgegraven buiten Thesinge, liggen sinds 4 juli 2016 in het baarhuisje van Thesinge.

Drie stenen deksels van de graftombes waren opgeslagen in het depot van het Groninger Museum. Sinds 2012 is geprobeerd ze terug te krijgen. Dat is deels gelukt. Het derde compleet in tacte exemplaar blijft in het depot in Hoogkerk.

Het hele project is daarmee nog niet afgerond en wanneer de officiële opening is, is nog niet vastgesteld.

Zie ook:

G&T juni

In de G&T van juni 2016 leest u over "Natuur als werk en ontspanning", over het werk en de ontspanning van Ernst Lofvers. Verder het verslag van het Rondje Nostalgie 2016, het sprankelende concert van Thesingers en nog veel meer nieuws uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Thesinger fietstocht verjongt

Een week lang stond in Thesinge een zwarte herenfiets geparkeerd met een kartonnen reclamebord erop: 'Fietstocht Thesinge. Vrijdag 17 juni. Opgave va 18.00 café Molenzicht' . Het bericht over de jaarlijkse Dorpsbelangen activiteit werd ijverig gedeeld via thesinge.com en facebook. Ook dat heeft vast meegeholpen om de Thesingers op de fiets te krijgen. Of was het 't mooie weer? Maar liefst 37 verschenen er aan de start, met een opvallend grote deelname door de jeugd.
Organisatoren Dora Westra en Jakob van der Woude hebben het stokje met succes overgenomen van het ijzersterke duo Roelie en Roelf, die er na 34 jaar mee waren gestopt. Roelie kreeg na afloop het eerste vaantje mee naar huis van de 'Roelie en Roelf editie', met een dankwoord door Dorpsbelangen voorzitter Alex Mollema.
Nieuw element waren de quizvragen in de routebeschrijving. Die zorgden bij de deelnemers voor verwarring en hilariteit. Het groepje van Jelle v.d. Veen won door de 3 vragen goed te beantwoorden. Verder was het als vanouds een prachtige tocht van zo'n 30 kilometer. Hoe kan het dat je zo dichtbij huis altijd weer onbekende mooie plekjes tegenkomt? De tussenstop was in Loppersum, waar de beheerder van het dorpshuis het terras voorzag van verfrissingen.
Met dank aan Dora en Jakob: volgend jaar weer.
De antwoorden op de quizvragen:
Het 1e 'import' echtpaar Kool kwam uit Zuid-Holland (Woubrugge).
Dr. Van Leeuwen was de hervormde predikant (en niet ds. Hamming, die was gereformeerd).
C.H.U. = Christelijk Historische Unie.

ET Fiets en fietser 45 Thesinger fietstocht Cor en Titia van Zanten en dochters.JPG
ET Fiets en fietser 44 Thesinger fietstocht 17 juni - Bert en Gijs Mollema.JPG
ET Fiets en fietser 53 Thesinger fietstocht - Jo Schuppert.JPG
ET fiets en fietser 54 Thesinger fietstocht - Mannen Oomkes, Mollema en Van der Veen klaar voor de start.JPG
IMG_1369.JPG

Geslaagd!

Voor deze leerlingen ging half juni de vlag uit. Zij slaagden voor hun eindexamen:
Jarrin Liefhebber, Heleen Ritsema (beiden C.S.G. Wessel Gansfort), Manon van Zanten (Groene Lyceum, 1ste deel), Jamie Voorn (H.J. Werkman College).

Charlene Castillo mocht op 1 juli de vlag* in top hijsen (H.J. Werkman College).

Van harte gefeliciteerd!

charlene.jpg

*Onderdeel van het protocol is dat de vlag de grond niet mag raken (bron: Alex Mollema)

Vrijdagavond fietstocht!

ET Fiets en fietser 40 Reclame fietstocht.JPG

Superleuke kinderdisco!

De kinderdisco afgelopen vrijdagavond was een daverend succes. Alle kinderen deden mee en ondertussen zaten de ouders en opa's en oma's gezellig op het terras van de Oude School. Foto's: Joost v.d. Berg..

Jolanda en Martijn Bol.JPG

PKN kerk in boek Kerkinterieurs

Op 20 juni 2016 komt het boek Kerkinterieurs in Nederland uit. In dit boek zijn foto’s van en tekst over het interieur van de PKN kerk (voormalig gereformeerde kerk) in Thesinge.
In totaal werden door de makers 100 kerken geselecteerd uit de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Alle kerken in het boek zijn op een of andere wijze bijzonder, en de moeite om door een groter publiek opgemerkt te worden. Het boek biedt niet alleen een overzicht van kerkelijke architectuur, maar ook van het Nederlandse kerkelijk landschap. Topfotograaf Arjan Bronkhorst heeft alle kerken nieuw in beeld gebracht. Ruim 50 experts hebben de kerken beschreven. Achterin het boek is praktische informatie over de 100 kerken te vinden.
Klik hier voor meer info.

G&T mei 2016
In de G&T van mei 2016 leest u over werkzaamheden in de kerk van Garmerwolde "Het Van Oeckelenorgel valt even stil ...". Verder het verslag van het vieren van Koningsdag in beide dorpen, de takkenbende die roeken veroorzaken in Thesinge, het Thesinger weerstation van Stoffer en Edward en nog veel meer nieuws uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.
Kinderdisco

Thumbnail image for Schermafbeelding 2016-05-15 om 17.31.53.png

Thesinge vanuit de lucht

Koningsdag 2016

Kor van Zanten schrijft namens het Oranje Comité: "Het Oranje Comité kijkt, ondanks de weersomstandigheden, tevreden terug op Koningsdag. Met dank aan Rudy en het aangepast programma, hebben we toch de dag kunnen vullen met activiteiten. Wij bedanken iedereen voor de aanwezigheid en inzet, samen hebben we er een mooie feestelijke dag van kunnen maken."

Hier ziet u een foto-impressie van de gehele dag.

G&T april

In de G&T van april 2016 leest u over het werk van dorpsgenote Isabelle van Gelder, hoogleraar cardiologie in het UMCG. Historie in de vorm van een verslag van de jaarlijkse foto- en praatmiddag in Garmerwolde en een verhaal van Jan Wolt over herinneringen aan de oogsttijd. Verslagen en aankondigingen van vermaak in onze dorpen. Zorg voor elkaar, dank voor hulp, informatie over de telefooncirkel van het Rode Kruis, een heel mooi initiatief in Garmerwolde voor een 'Hofje'. En nog veel meer berichten uit Garmerwolde en Thesinge. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Schade speeltoestel schoolplein

schooltoestel.jpg

Onrust onder vrijwilligers

De vrijwilligers die het kerkhof van de Kloosterkerk maaien houden vanavond (vrijdag) een korte demonstratie om hun ongenoegen te uiten over het feit dat zij gepasseerd zijn door het besluit het gras in het vervolg te laten maaien door een robotmaaier.

G&T maart

In de Garmer & Thesinger Express van maart leest u over de nieuwe uitdaging van Henk Busscher. Verder staat de krant weer vol met allerlei wetenswaardigheden uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Tentoonstelling Duran

Marcel Duran exposeert zoals gebruikelijk rond Pasen in de Kloosterkerk. Zijn expositie 'Schilderstreken' loopt van 19 maart t/m 3 april en is in het weekend geopend.
Kijk voor meer informatie onder het kopje cultuur/beeldende kunst.

Roelf Jansen wint Dijkemaprijs

Tijdens de 40e jaarvergadering van Dorpsbelangen werd gisteravond de Roelie Dijkemaprijs uitgereikt aan Roelf Jansen, vanwege zijn jaren- en jarenlange inzet voor het dorp. In het bestuur van De Scheuvel, als toneelspeler, als de helft van 'Tomasvaer en Pieternel', en als onkreukbare scheidsrechter bij het touwtrekken 'Pak Touw' op Koninginnedagen, enzovoorts enzovoorts.
foto1.jpg
foto2.jpg

WWK speelt "Tinus zien poppie"

Toneelvereniging WWK speelt op 11, 18 en 19 maart "Tinus zien poppie", een blijspel in drie bedrijven.

Er zijn nog kaarten beschikbaar!
Reserveren kan via Trieneke Schuppert (050) 302 1602.

G&T februari

In de Garmer & Thesinger Express van februari een interview met André van de Nadort, de laatste burgermeester van de gemeente Ten Boer. Verder staat de krant weer vol met allerlei wetenswaardigheden uit Thesinge en Garmerwolde. Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

G&T januari

In de Garmer & Thesinger Express van januari "Genieten, gezelligheid, saamhorigheid en presenteren" over Oleg Morovoz, een man met energie. Een terugblik op kers en oud&nieuw in onze dorpen, de winter van 2016 en nog veel meer.

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Oud papier 30 januari

Het oud papier wordt op 30 januari opgehaald en niet zoals op sommige plaatsen staat vermeld de 23e.

Scheuvelbaan in aantocht

ijsbaan.jpg
Foto: Geerten Eijkelenboom

Taisner Snijploug

Aukje Groothoff en Reinder van der Veen op Smidshouk.

snijploug.jpg

Foto: Janna Hofstede

Poolkampioenschap

In café Molenzicht vond op 30 december de jaarlijkse poolkampioenschap om de Andries Westrabokaal plaats, met ruim 20 deelnemers.
De eindstrijd was zeer spannend. Klik hier voor het filmpje op You Tube.
Dit zijn de nieuwe kampioenen: v.l.n.r. Dennis Westra (3e), Reini Boer (2e) en Hans van den Brand (1e).
Poolkampioenen2015.jpg

Inzameling afval

U kunt uw grijze container op woensdag 13 januari aan de weg zetten op de dag dat uw groene container aan de beurt is. Hierdoor slaat de groene container één keer over. U kunt dus 2 weken achter elkaar de grijze container aanbieden (op woensdag 13 en 20 januari).

Bron: Gemeente Ten Boer
Afvalwijzer Thesinge: Afvalwijzer 2016

Volle maand met halo

Foto Hans van den Brand, gemaakt kerstavond 23.30 uur:
HaloMaanKerstavond2015-3.jpg

Fotoproject // Thesinge in beeld

Afgelopen zomer, tijdens de fotografie workshop in het kader van het Werkman project met de kubus, ontstond de gedachte om ons dorp in beeld vast te leggen. Tijdens de feestweek zagen wij dat de oude foto's van het dorp en mensen, veel herinneringen en verhalen naar boven halen. Wat nu niet belangrijk of interessant lijkt, is dat over twintig jaar waarschijnlijk wel. Deze beeld-verhalen zouden bewaard moeten blijven, want verhalen zorgen voor verbinding, van generatie op generatie.

Vandaar dat wij, Ton Ensing en Simone Bouwstra, het initiatief hebben genomen om dit fotoproject te gaan starten. We willen ons dorp in beeld brengen aan de hand van verschillende thema’s, waar iedereen die zich daartoe aangesproken voelt aan deel kan nemen zodat het een gezamenlijk project wordt: voor en door Thesingers!

Eén keer in de twee maanden komen we samen om het gemaakte werk te bespreken; leerzaam en inspirerend. Aan het eind van het jaar willen we een selectie van de foto's exposeren en/of bundelen in een boek. Je kan alleen aan de gang gaan of met iemand samen.
Thema's waar je aan zou kunnen denken zijn: het Thesinger straatbeeld, de natuur, activiteiten in het dorp, mensen en hun beesten, dorpse bezigheden tijdens het weekend, beroepen en ambachten, portretten van dorpsbewoners, etc...

Voorwaarden:
Je maakt 1x per week een foto (max. 5 foto's) en je kunt deze digitaal uploaden naar een server.
Je bent enthousiast en wilt deze uitdaging serieus aangaan voor een jaar.
Je bent 6x beschikbaar om aanwezig te zijn bij de werkbesprekingen.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 7 januari om 20.30 uur, met tekst en uitleg!

Lijkt het je leuk om mee te doen, laat het ons weten! Je kunt een email sturen aan sbouwstra@hotmail.com en/of ton.ensing@gmail.com.

Ter inspiratie alvast twee van onze eigen Thesinger foto’s:

IMG_4967.jpg
foto Simone

IMG_4740.jpg
foto Ton

Kerstnachtdienst

Op kerstavond 24 december wordt de kerst in Thesinge ingeluid met een kerstnachtdienst die door dorpsgenoten is voorbereid.
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar een goede kerst te wensen onder het genot van glühwein en chocolademelk.
Het spreekt voor zich dat iedereen van harte welkom is!
20:30 uur Kloosterkerk Thesinge
Voorganger is kerkelijk werker dhr. Louis Hilbers.
De Bazuin (o.l.v. Pieter de Jong) uit Groningen verleent muzikale invulling en ondersteuning.
Organisatie PKN Garmerwolde/Thesinge, Chr. Geref. Kerk en Dorpsbelangen Thesinge .
kloosterkerk1.jpg

Kerstboom staat prachtig

Zaterdag 12 december is de jaarlijkse kerstboom gearriveerd op Smidshouk, iets later dan verwacht, maar mét warme chocolademelk, glühwein of een biertje voor de helpers en toeschouwers.
IMG_0952.JPG

IMG_0970.JPG

IMG_0968.JPG
kerstballen.jpg

met lichtjes.jpg
(Foto's Hans van den Brand)

Werkgroep ongerust over Stadsweg

Met wat dorpsgenoten uit Thesinge en Garmerwolde hebben we soort werkgroep gevormd, omdat we enorm ongerust zijn over de plannen van de provincie om de Stadsweg om te vormen tot een zeer breed betonnen fietspad, met ernaast een landbouwweg van granulaat en kunststof versterkte graszoden. Het unieke landelijke karakter zullen we daarmee kwijtraken. De Groninger internet courant besteedde er al aandacht aan:
klik hier voor de internetkrant

Namens de werkgroep, Ernst Lofvers (Schutterlaan)

G&T November

In de Garmer & Thesinger Express van november "Ga gewoon eens een gesprekje aan" over wat je zelf kunt doen voor vluchtelingen, felicitaties en waardering voor Hillie R-T 25 jaar bij de G&T, een verslag van Meziek mit Bus 2015, de voettocht van Eric Elbertsen door Lapland, aankondiginen van diverse activieten en nog veel meer. 

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Handen uit de mouwen bij Kloosterkerk

Natuurwerkmorgen.JPG
Zaterdag 21 november was er een natuurwerk morgen bij de Kloosterkerk. In totaal staken 14 natuurwerkers de handen uit de mouwen en ligt het kerkhof er na een ochtend snoeien en bladharken weer pico bello bij. Dat het soms wat lastig was om de bomen langs het water te snoeien toont bijgaande foto wel. Meer foto's zijn te vinden op www.kerkthesinge.nl.
Heel erg bedankt allemaal voor jullie hulp. Grote Klasse!
De plaatselijke commissie van de SOGK
Pluc Plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten.

Meer foto's op de website van Kerk Thesinge.

Natuurwerkmorgen zaterdag 21 november Kloosterkerk

Zaterdag 21 november a.s. willen we om half negen beginnen met een natuurwerkmorgen bij de Kloosterkerk; bladeren harken en bomen snoeien. De morgen duurt tot ongeveer half één. Iedereen die zin heeft de handen uit de mouwen te steken is van harte welkom. Neem zo mogelijk gereedschap (snoeischaar, bladhark e.d.) mee. Om 10.00 is er pauze en daarin bedanken we onze grasmaaiers voor hun geweldige werk in het afgelopen maaiseizoen.
We sluiten de natuurwerkmorgen af in café 'De Oude school' met Rudy's erwtensoep.
Wil je wel helpen? Laat ons even weten als je komt! Dat kan door te mailen naar pluc.plaatsman@gmail.com of te bellen 3021927 of schiet een van ons even aan.

De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken, Thesinge
Pluc plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten

natuurwerkdag.jpg

Extra proefles seniorengym in gymzaal

Afgelopen dinsdag was er een proefles senioren gymnastiek / sport en bewegen gegeven in de gymzaal in Thesinge (achterkant Oude School). Er kwamen 5 enthousiaste senior-sporters. Dit is natuurlijk een mooi begin. Maar er kunnen nog mensen bij.

Daarom is er op dinsdag 10 november nog een extra proefles. Het gaat dus om gymnastiek / bewegen voor senioren (55+) op dinsdag 10 november van 13.30 tot 14.30 uur.

Contactpersoon: Jeanette Toxopeus, telefoon 06 4446 4809.

G&T oktober

In de Garmer & Thesinger Express van oktober het verhaal van de Tour for Life van Mathieu Lam, verslag van diverse activiteiten waaronder het succesvolle Lopend Eten in Thesinge, de Rommelmarkt van Geo, de Tocht om de Noord door beide dorpen en nog veel meer. Daarnaast ook aandacht voor de snelheid in onze dorpen en uitleg over verschillende werkzaamheden waaronder die bij de NAM locatie aan de Lageweg. 

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Wie heeft oude foto's van de Schoolgang?

Samen met een paar oud Thesingers ben ik (Janna Hofstede) op zoek naar een foto van de Schoolgang (Schoulgankje) uit de jaren 1950/1960.
Eigenlijk de tijd dat er in de Schoolgang nog woningen waren. De woningen zijn destijds afgebroken en hebben plaatsgemaakt voor het huidige gymlokaal.
Het zou mooi zijn als er een foto boven water komt waar die woningen opstaan.
Als u in het bezit bent van bedoelde foto, zou u dan contact met me willen opnemen? Ik ben bereikbaar via telefoon 050-3022475 of mail: jannahofstede@home.nl.

Meziek mit bus 2015

Op zondagmiddag 25 oktober vindt voor de dertiende keer het muziekfestival Meziek mit bus plaats.
Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met  drie bands en  ouderwetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.

 • In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt The Damned and Dirty op: twee vuige deltablues-mannen, voorzien van rauwe vocalen, een snerpende slidegitaar en een huilende bluesharmonica, die met hun drie platen evenzovele keren in de prijzen vielen.
 • In het dorpshuis Ruischerbrug speelt het Zaanse vijftal Little Steve and The Big Beat. Hun officiële debuutplaat moet nog uitgebracht worden maar ondertussen bouwden ze wel alvast een fikse live-repuatie op met hun opwindende mix van blues en soul.
 • In Trefpunt Thesinge geven AJ And The Wildgrooves acte de présence. Katwijk-aan-zeëers die hun vissersblues het liefst rauw en stevig serveren. Zangeres AJ kan trouwens ook met gemak gevoelig werk aan. Johan Derksen is hun grootste fan.

Aanvangstijd: 13:00 uur, festivalkaart: 20 euro, locatiekaart: 5 euro.
Meer informatie op meziekmitbus.nl

G&T September

In de Garmer & Thesinger Express van september een verslag van het 40-jarig jubileumfeest van de Garmer & Thesinger Express, veel informatie over de komende activiteiten in Thesinge en Garmerwolde waaronder ( Meziek mit bus, 'De Scheikundige', Jan Rot in de Kloosterkerk en een kennismaking met Toneelcursus voor Grote Mensen). Verslagen over de activiteiten in de afgelopen maand waarbij veel aandacht voor de succesvolle theatervoorstelling de Omslag en alle activietien die in het kader van Poplart werden georganiseerd. 

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Enquête Tocht om de Noord

Afgelopen weekend was het zover, de 10e editie van de Tocht om de Noord. In 10 jaar tijd hebben de wandelaars menig dorpen gezien, gehoord, geproefd en gevoeld. Elk jaar staat namelijk één van de zintuigen centraal. Zo ook op 26 september jl. heeft het geluid van Groningen de enthousiaste wandelaars via uw dorp naar de eindstreep gele

Zonder de inzet van uw dorp was het nooit gelukt om het wandelfestival tot een succes te maken. Namens de organisatie van de Tocht om de Noord ben ik, Evelien Walker een studente Sport, Gezondheid en Managent aan de Hanzehogeschool, bezig met een onderzoek naar de sociale impact van het wandelfestival op de deelnemende dorpen.

De meningen van de inwoners van Thesinge zijn van groot belang voor de organisatie van de Tocht om de Noord. Daarom hebben wij een anonieme enquête opgesteld die u middels deze link kunt openen. Graag willen wij u vragen ons te helpen en wij hopen dat u 5-10 minuten vrij wilt maken.

Werkplaats Verhalenschrijven

RA2000aduardLR.jpg

Eind augustus gaf schrijfster Sanneke van Hassel een werkplaats verhalenschrijven in de Poplartkubus.
Twaalf deelnemers, onder wie zes uit Thesinge, werkten aan de opdracht om een verhaal te schrijven bij een foto van Harry Cock. Het werden verrassende, bijzondere verhalen.
Een ervan is Flessenpost door Irene Plaatsman.
In het septembernummer van de Garmer & Thesinger Express worden de verhalen van Richt Bouma en Aly Pepping gepubliceerd.

Flessenpost
Hij deed het nog steeds, zo vanuit het werk, of op een zaterdagmiddag; even een rondje op de fiets. Dat verbrak de dag en je zag nog eens wat andere mensen. Net als op die warme zaterdag begin juli toen hij naar café Hamming in Garnwerd was gefietst. Het was druk op het terras. Alle tafels waren bezet. Het zou niet in hem zijn opgekomen om aan een tafeltje met anderen te gaan zitten. Dat deed je niet, tenminste hij niet. Toen had zij haar hand opgestoken. ?Hier is wel een stoel vrij.? Voor hij het wist zat hij met een meisje op een terras te praten. Nou ja praten, zij praatte. Hij luisterde en dronk een biertje.

Tocht om de Noord 2015 in Thesinge

Namens de organisatie van de Tocht om de Noord Thesinge wilde ik alle vrijwilligers heel erg bedanken voor jullie inzet voor de Tocht om de Noord van zaterdag 26 september. Wat wonen we toch in een geweldig dorp. 't Is elke keer weer verbazend hoe gemakkelijk het gaat om enthousiaste mensen bij elkaar te krijgen die met elkaar helpen zo'n dag tot een groot succes te maken, van muzikanten tot broodjes smeerders, van verkeersregelaars tot opruimers, van tenten-opzetters tot fototentoonstelling-afbrekers, iedereen is even bereidwillig om waar mogelijk te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Het liep allemaal op rolletjes en de wandelaars waren erg enthousiast over wat hier allemaal gebeurde. Ontzettend bedankt daarvoor.

Namens de organisatie, Pluc Plaatsman

IMG_0804.jpg

Drukte bij de Kloosterkerk

IMG_0806.jpg

Drukte bij de Kloosterkerk

IMG_0815_3.jpg

Albert Viersen en Tjalling Nijboer speelden in de PKN kerk

G&T augustus

In de Garmer & Thesinger Express van augustus verhalen over de vakanties van de boeren in onze dorpen, de Dijkverstering van de Eemskanaalkade, verslagen van verschillende activiteiten in onze dorpen, waaronder Pronte Pracht, een evenement om trots op te zijn en blikken we wederom vooruit op de  Toch om de Noord, nu vanuit Garmerwolde.

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Een kort verhaal van schrijfster Sanneke van Hassel

Rondje Klunder
Een verhaal van schrijfster Sanneke van Hassel naar aanleiding van haar bezoek aan Thesinge.

Ik trek de deur achter me dicht. Een lichte bries trekt langs mijn gezicht. Het waait hier altijd, in het begin kon ik er niet aan wennen, maakte het me onrustig, maar al snel suste het me dat de natuur zich hier voelbaar maakte zodra ik de deur opendeed.

Ik loop de straat uit en ga het kleine pad op. Eind juni, alles staat in bloei, de vlieren geuren zwaar. Links ligt de vaart en rechts strekt zich het weiland uit. Langs het water lopen, grashalmen wuiven aan weerszijden van het pad. Ze staan hoger dan de ouwe Bob, die me vergezelt, zijn staart halfstok. Bob is op de leeftijd dat hij liever thuis blijft. Een eend plonst van de steiger zodra ze de hond en mij in de gaten krijgt. Haar kuikens volgen, piepend, rommelig fladderend. Bob snuffelt aan een paaltje en ik sta met hem stil. Zonder hem ga ik niet graag uit. De mensen zouden kunnen denken: wat doet zij daar in haar eentje? Zomaar wat lopen, waarheen dan, waarom? Een hond verschaft een alibi. Of ik zou moeten gaan hardlopen, maar daar zijn mijn knieën te slecht voor.

Culturele werkplaatsen in het kader van het Werkmanjaar in Thesinge

Van 3 tot en met 20 september speelt Poplart Theatre de voorstelling "De Omslag" in Thesinge. Een nieuw theaterstuk over het leven van kunstenaar H.N. Werkman, verteld vanuit het perspectief van zijn jongste dochter Fie. In de weekenden voorafgaand aan het theaterstuk worden er diverse culturele werkplaatsen georganiseerd.

Yoga in Thesinge

Mareen Becking is begonnen met een cursus meditatieve hatha yoga. De lessen zijn op maandagavond van 19.00 - 20.15 uur in de gymzaal van Thesinge. Kosten: 10 euro
per keer. Heb je interesse, stuur een mailtje naar mareen_b@hotmail.com

G&T juli 2015

In de Garmer & Thesinger Express van juli "De psychiater heeft het zelf ook", een interview met dorpsgenoot en psychiater Menno Oosterhoff. Verder leest u in deze krant onder andere over de Thesinger fietstocht, steenmarters in onze dorpen, stelt de nieuwe 'knecht' van vv GEO zich voor, blikken we vooruit op de Toch om de Noord, een verslag van de 'beestenboel' en Garmerwolde, de Garmerwolder Feesteweek en andere mooie verhalen uit onze dorpen.

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Oogstfeest in Garmerwolde verplaatst naar 1 augustus 2015

Het lag in de bedoeling om zaterdag 25 juli een nostalgisch oogstfeest
te organiseren in Garmerwolde, maar het zeer slechte weer noopte
de organisatoren om het af te gelasten.

Op deze dag zou een perceel tarwe worden gezicht met de hand als wel met een ouderwetse zichtmachine, ook zou er een streekmarkt zijn.
Omdat de weersvooruitzichten de komende dagen beduidend beter zijn hebben de organisatoren besloten om op zaterdag 1 augustus 2015 een
nieuwe poging te wagen. Nu echter zonder de streekmarkt.

Tussen 13.00 en 16.00 u bent u welkom op het perceel naast Grasdijkweg 8 te Garmerwolde.
De toegang is gratis.

Dam Op Fietse in Thesinge

Op 25 juli werd Dam op Fietse uitgezonden. Wiebe Klijnstra fietst in 'Dam Op fietse' een rondje langs de dorpen rond de stad. Wiebe bezocht ondermeer Smederijmuseum Smidshouk in Thesinge. Daar mag hij ook zelf letterlijk aan de slag. Verder nam Wiebe in een kijkje in de meest scheve toren van ons land; de toren van de Walfriduskerk in Bedum. In het Boterdiep ziet hij een prachtig zelfgemaakt zeilvlot, gemaakt door de plaatselijke jeugd.

Pronte Pracht 2015

Voor de 4e keer: een ontdekkingstocht in je eigen leef-omgeving, in Thesinge en in Garmerwolde.

Op zaterdagmiddag 15 augustus 2015 organiseren de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ en de Historische Commissie Garmerwolde voor de vierde keer ‘Pronte Pracht’. Een ontdekkingstocht langs natuur en cultuurhistorie in je eigen directe omgeving. Deze tocht leidt langs diverse boerderijen en historische panden. Agrariërs vertellen er over hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten de geschiedenis van het gebied zien.

Poplart start kaartverkoop voor De Omslag

Op woensdag 15 juli start Poplart met de kaartverkoop voor theatervoorstelling De Omslag. Joke Tjalsma (Iep!) en Tom Jansen (Penoza) brengen daarmee een eerbetoon aan de Groninger kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman, die 70 jaar geleden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd.

De voorstelling gaat over een cruciale periode in het leven van Werkman en ontleent zijn titel aan de omslag die plaatsvond toen hij van ondernemer en ambachtsman, kunstenaar werd. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van zijn jongste dochter, Fie.

De rol van Fie wordt vertolkt door Tjalsma, Jansen speelt de rol van Werkman. Striptekenaar Barbara Stok schreef de tekst, die vervolgens weer werd bewerkt door Tom Jansen. De regie is in handen van theatermaker Michiel Johannes Jansen.

Cultureel programma in Thesinge
Het bijzondere verhaal wordt gespeeld op een passende locatie in het pittoreske dorpje Thesinge. Het karakteristieke houten pop-uptheater van Poplart verrijst daar op de fundamenten van het oude klooster, vlak achter de molen ‘Germania’. Thesinge ligt op slechts 10 kilometer afstand van de stad Groningen.

In de maand augustus worden er rondom de theatervoorstelling en de rijke historie van Thesinge diverse culturele workshops georganiseerd. In de weekenden van 22/23 en 29/30 augustus worden er onder meer een grafische workshop, en fotoworkshop en een schrijfworkshop georganiseerd.

Speeldata en prijzen
De Omslag speelt op locatie in Thesinge en is te zien tussen 1 en 20 september 2015. De exacte voorstellingsdata zijn te vinden op de website van Poplart, www.poplart.nl. De entreeprijs bedraagt € 16,- per persoon en de premièrevoorstelling is reeds uitverkocht.

Muzikanten gezocht!

Het wandelfestival Tocht om de Noord, dé culturele ontdekkingstocht van Nederland, gaat in 2015 de 10e editie organiseren en loopt op 26 september (tussen 11 en 15) door Thesinge. Dit jaar gaat de Tocht verticaal door de provincie Groningen: "van Drenthe tot aan 't Wad" en staat in het teken van het zintuig "horen". Het thema van Tocht om de Noord 2015 luidt: "Laat je leiden door het Geluid van Groningen!"

De route voor de ca. 3800 wandelaars wordt aangegeven door middel van hét geluid van Groningen. In Thesinge zijn al een aantal muzikanten bereid gevonden om live muziek te maken op 26 september. Wil je ook muziek en/of geluid maken? Je kunt je aanmelden via de mail bij dorpsbelangen of bij een van de leden van de voorbereidingsgroep: Jan Mollema, Alex Mollema, Heina van Zanten, Clara van Zanten, Pluc Plaatsman of Annelies Hofstede.

G&T juni 2015

In de Garmer & Thesinger Express van juni "Wat te doen met het goedmakertje van de NAM?", enkele voorbeelden hoe de waardevermeerderingssubsidie kan worden besteed. Verder leest u in deze krant onder andere over ZorgSaam Garmerwolde, nog meer over de gaswinning, theater, natuur, sport en andere mooie verhalen uit onze dorpen. Deze maand het historische G&T verslag van 2005 - 2015. U kunt zich nog aanmelden voor het jubileumfeest van de G&T tot 15 juli! 

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Tweede Poplart omslagavond

In september 2015 speelt Poplart in Thesinge de voorstelling De Omslag. Als voorbereiding op deze voorstelling vond op 18 juni de tweede Omslagavond plaats. De avond begon met huisgemaakte soep, gemaakt onder leiding van Michel Jansen van de Kleinste Soepfabriek.

Twee sprekers
Na de soep vertelde fotograaf Harry Cock - die als huisfotograaf bij het project betrokken is - over zijn werk, zijn werkwijze en zijn plannen voor het Poplart project.
Na de pauze vertelde schrijfster Sanneke van Hassel over haar boeken en haar plannen voor de schrijfwerkplaats die zij in augustus gaat leiden. Ze las korte verhalen voor uit haar boek 'Hier blijf ik', dat een dynamisch portret van de grote stad schetst, waarin verschillende personages dicht op elkaar hun uiteenlopende levens leiden. Voor deze bundel liet ze zich inspireren door nieuwe stadsbeelden van jonge fotografen.

Rim Lucassen maakte een korte film over de avond:  https://www.facebook.com/PoplartTheatre

Eerste Poplart omslagavond: soep en info.

Het Poplart Theatre is een mobiel theater in de vorm van een kubus. In september 2015 speelt het theatergezelschap Poplart in die kubus in Thesinge de voorstelling 'De Omslag'. Voorafgaand aan de voorstelling vinden in Thesinge een serie 'Omslagavonden' plaats waarin de verschillende kanten van de productie belicht worden.

Op 4 juni vond de eerste avond plaats. Deze 'kennsimakings'avond begon met huisgemaakte Apostelsoep met 12 groentes en kruiden van Thesinger bodem - onder leiding van Michel Jansen van de Kleinste Soepfabriek.

Drie sprekers
Na de soep nam initiatiefnemer/artistiek leider/theatermaker Michiel Johannes Jansen het woord om te vertellen over de geschiedenis van het Poplart theater dat in voorafgaande edities onder meer neerstreek in Enumatil, Zuidwending, Slochteren en Loppersum.
Daarna vertelde Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum, over de geschiedenis van het Groninger landschap in het algemeen en dat rond het klooster in Thesinge in het bijzonder. De plek waar de Poplart kubus komt te staan.
Tot slot vertelde Haiko Meijer van Onix architecten over het gebruik van populierenhout in constructies. Daarbij stond de kubus in al z'n verschijningsvormen centraal. Een intrigerend verhaal over vormen, functies en locaties.

De omslagavond in beeld
Harry Cock maakte prachtige foto's van deze eerste 'Omslagavond' in Thesinge: https://www.facebook.com/PoplartTheatre

Hieronder een videoverslag:

.

Kijk in de kerk - expositie

Expositie 'Kijk in de kerk van Thesinge'
In de weekenden van zaterdag en zondag 13/14, 20/21 en 27/28 juni 2015 exposeren Noor Agter, Rieneke Gollnau en Petra van Kalker in de Kloosterkerk.
De expositie is open van 13.00 -17.00 uur en de drie kunstenaars zijn aanwezig.
Kijk voor meer informatie onder het kopje cultuur/tentoonstellingen of cultuur/beeldende kunst

G&T mei 2015

In de Garmer & Thesinger Express van mei het verhaal van de Land Rover van Naomi en Jan Willem en hoe deze van oud naar nieuw gaat. Verder leest u in deze krant onder andere over de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen Garmerwolde, verslagen van Koningsdag en de Thesinger Feestweek, een gesprek met Roelf Ganzeveld en deze maand het historische verslag van 1996 - 2005. En natuurlijk weer veel mooie verhalen uit onze dorpen. 

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Feestweek 2015

Eens in de vijf jaar wordt er in Thesinge een feestweek georganiseerd. Van 4 t/m 9 mei 2015 was het weer zover. Het thema van de feestweek was ‘Oud & Nieuw’. Het organisatiecomité heeft een hele mooie week gefaciliteerd wat voor en door heel veel Thesingers een groot succes werd!

feestcomite-def.jpg

lees verder

Tentoonstelling tijdens feestweek: 'Oude foto's in hun nieuwe omgeving'

Wat is het verschil tussen het oude Thesinge en het nieuwe? Volgt het dorp de snelle veranderingen van onze tijd, die van steden een altijd open bouwput maken? Of deint het onveranderlijk mee op het ritme van de seizoenen? Dat soort dingen kun je je afvragen tijdens een bezoek aan de fototentoonstelling in de feestweek van Thesinge: 'Oude foto's in hun nieuwe omgeving'. De foto's worden de hele feestweek getoond, van maandag 4 mei, t/m zaterdag 9 mei 2015. De tentoonstelling in het dorp is te bezichtigen tot en met maandag 11 mei. 

Kapelstraatjaren20-450.jpg

lees verder

Foto's van de feestweek op 'Flickr'

Thesinge heeft een eigen  Flickr-foto-pagina. De foto's die daarop staan worden getoond op feestweekthesinge.nl en thesinge.com/feestweek. Wil je alle foto's in één keer zien, kijk dan op:  Activiteiten Thesinge

Heb je zelf leuke foto's gemaakt? Klik hier voor instructie als je zelf foto's op deze pagina wilt zetten.

G&T april 2015

In de Garmer & Thesinger Express van april het verhaal van Eric Elbersen, over zijn geplande voettocht door de ongerepte en verlaten vlaktes en bergen van Lapland. Verder leest u in deze krant over de fietstocht van Mathieu Lam, hardlopen met Harjo de Poel en wederom een mooi historisch verslag van de G&T, nu over de jaren 1984 - 1995. En natuurlijk meer mooie verhalen uit onze dorpen. 
Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Schoolles over Hendrik Ridder en het monument op Smidshoek

ridder 001.jpgTer voorbereiding op de 4-mei herdenking kregen de schookinderen les over het monument op Smidshoek en de persoon Hendrik Ridder.
De kinderen kregen een herdenkingskaart met een foto en het levensverhaal van Hendrik Ridder. Lees het hele verhaal over Hendrik Ridder  hier.

Vader en dochter - Toen en Nu

devries.jpg
Toen: Henderika de Vries - Ridder en Geert Ridder (vader en dochter) Nu: Henderika de Vries, kleindochter van Henderika de Vries - Ridder en Renger Hendrik de Vries, kleinzoon van Geert Ridder | Toen&Nu.

Koningsdag 2015

Het was een prachtige Koningsdag. Het Oranjecomité heeft weer enorm uitgepakt, waarvoor namens het hele dorp hartelijke dank. Van Kor en Titia van Zanten kregen we dit mooie plaatje van de lammetjes die de dochter van Jessica Blaauw in een karretje meevoerde.

DSC_7967.JPG

Uitslag van de stratenzeskamp:
1ste prijs: Bovenrijgerweg / Achter Thesinge / Lutjewolde
2de prijs: G.N. Schutterlaan
3de prijs: Lageweg
Dit jaar hadden we voor het eerst een wisselbokaal, deze is ontworpen en gemaakt door Aly Pepping en Herbert Koekkoek!

Winnaar Kloukste Thaisner 2015: Rudy Noordenbos/ Daphne Wiegertjes/ Jori Noordenbos

Link naar foto's van Kor van Zanten.

V.I.O.D. zoekt nieuwe toneelspelers

VIOD-Febr2015_320.jpgToneelvereniging V.I.O.D. bestaat bijna 78 jaar. Dat is in deze tijd een hele prestatie. Toch loopt het niet zoals we graag willen. Een deel van onze spelers, we zijn bijna allemaal 55 plussers, wil eigenlijk wel stoppen maar we willen wel dat de club blijft doorgaan.
Daarom zoeken we nieuwe toneelspelers, jong(er)e enthousiaste, liefst een beetje Gronings sprekende mensen die de volgende generatie worden van onze toneelvereniging Voorts Is Ons Doel.
Mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij onze secretaris Roelie Dijkema of stuur een mail naar meulstra@planet.nl
Meer informatie over V.I.O.D. vind je hier.

Namens het bestuur, Andries van der Meulen

Feestweek 2015

Zie:

Schermafbeelding 2015-04-25 om 09.32.12.png

G&T maart 2015

De Garmer & Thesinger Express bestaat 40 jaar. In de krant van maart, de laatste krant van de veertigste jaargang, leest u over 'een duizendpoot uit Ruischerbrug', een mooi verslag van de G&T in de jaren jaren 1975 - 1985 en een verhaal over de belevenissen van een vijftienjarige jongen die in het laatste oorlogsjaar moest onderduiken in Garmerwolde. En natuurlijk veel meer nieuws uit onze dorpen.
Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Palmpaasoptocht

palmpasen.jpgAanstaande donderdag, 2 april houden de kinderen van De Til een Palmpaasoptocht.
Vanaf ongeveer 11.00 uur lopen ze de volgende route: Kerkstraat - Kapelstraat - Bakkerstraat - Moeshorn - Luddestraat - Havenstraat - de Dijk - Kerkstraat.
Het zou leuk zijn als u langs de route gaat staan om de palmpaasstokken te bewonderen!
Maar... bij regen en/of harde wind gaat de optocht niet door! U bent dan van harte welkom op school, om daar de versierde palmpaasstokken te zien en de paasliedjes te horen.

Marcel Duran exposeert

Marcel Duran exposeert voor de tiende keer in de Kloosterkerk.
Kijk voor meer informatie onder cultuur/tentoonstellingen.

Foto- en praatmiddag Garmerwolde

Een paar uurtjes bijpraten over vroeger? De Historische commissie Garmerwolde organiseert op zaterdag 21 maart haar jaarlijkse Foto- en Praatmiddag. Speciaal bedoeld voor de oudere Garmerwolders. Maar natuurlijk ook voor iedereen die ooit in Garmerwolde gewoond heeft, er geboren is of in een andere relatie tot ons dorp staat. Aanvang: twee uur 's middags. Waar: dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. Einde: ongeveer om half vijf.
Graag vooraf even melden dat u van plan bent te komen. Dat kan via een mailtje naar hvliem@hotmail.com of telefonisch: 050 5416341.
219_1200.jpg

WWK toneel afgelast

De voorstellingen van W.W.K op 21,27 & 28 maart in Trefpunt kunnen wegens omstandigheden niet doorgaan.

G&T februari 2015

Afgelopen weekend is de nieuwe Garmer & Thesinger Express bezorgd. In dit februari nummer leest u een verhaal over Andreas onze folderbezorger, het Afscheid van de Vrouwen van Nu in Garmerwolde, Chrétien Schouteten en ‘De Scheikundige’, de 75ste voorstelling van VIOD, het Hartveilig zijn van onze dorpen enz. enz.
Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Website Taisner Feestweek 2015

Eens in de 5 jaar wordt er in Thesinge een feestweek georganiseerd. Van 4 t/m 9 mei 2015 is het weer zover. Het wordt een leuke en gevarieerde week met goeie muziek, veel vertier en een gezellige sfeer zoals dat hoort in Thesinge.

Het feestweek thema in 2015 is ‘Oud & Nieuw’! Hierbij kun je denken aan oliebollen, vuurwerk en champagne, wat uiteraard ook van harte welkom is, maar het feestweek comité poogt met dit thema oude en nieuwe generaties te verbinden.

Een speciale website is online gegaan: feestweekthesinge.nl.

Vergadering Dorpsbelangen

Er is weer de algemene leden vergadering van Dorpsbelangen Thesinge. U bent welkom in café Molenzicht op vrijdag 13 maart om 20.00 uur.
Klik hier voor de stukken.

Ontwerp een vlag

Lees er meer over op de facebookpagina van feestweek Thesinge.

Filmpje Tomasvaer en Pieternel

Filmpje Nijjoarsverziede op You Tube.

Vernielingen tijdens jaarwisseling

Lees verder op de pagina van Dorpsbelangen.

Voedselbank inleverpunt in de Molen en Informatieavond openbare verlichting

Dinsdag 16 december kunt u tussen 14 en 17 uur uw bijdrage leveren aan de actie 'Samen voor de voedselbank'.
Lees in het foldertje wel boodschappen men het liefste zou ontvangen.
Foldertje met boodschappenlijst

De gemeente Ten Boer geeft een informatieavond over openbare verlichting, op dinsdag 16 december vanaf 20 uur in Trefpunt. Graag vooraf aanmelden
Uitnodiging informatieavond OVL Thesinge.pdf

Kerstnachtdienst 2014

Op kerstavond 24 december wordt de kerst in Thesinge ingeluid met een kerstnachtdienst die door dorpsgenoten is voorbereid. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar een goede kerst te wensen onder het genot van glühwein en chocolademelk. Het spreekt voor zich dat iedereen van harte welkom is!

20:30 uur Kloosterkerk Thesinge
Voorganger is ds. mw. Tjitske Hiemstra uit Groningen.
Esther Grotenhuis (saxofoon), Tanneke Schoppen (viool), Piet Ettema (orgel) verlenen muzikale invulling en ondersteuning.

De Restauratie van de Kloosterkerk te Thesinge in 1973

Sinds 1971 is de Stichting Oude Groninger Kerken eigenaresse van de kloosterkerk. Zij ziet het als haar taak prachtige, historisch belangrijke gebouwen zoals deze zo goed mogelijk te restaureren en te conserveren. Het meest recente staaltje van goede zorg moge blijken uit de afhandeling van de schade die dit jaar (2013) ontstond, toen er een brandje uitbrak op de zolder van de kerk. Niet alleen werd de directe schade hersteld en alles schoongemaakt, maar werden alle elektriciteitsvoorzieningen aangepast aan de moderne tijd.

Lees hier het hele artikel van Haye van den Oever over de restauratie van de Kloosterkerk in 1973.

Filmpje intocht Sinterklaas

Filmpje op You Tube.

Meziek mit bus 2014: per bus naar drie bands op drie locaties.

Zondagmorgen 26 oktober: de crew van Meziek mit bus is druk bezig met het aankleden van het Trefpunt in Thesinge. Binnen wordt de zaal geprepareerd. Stoelen aan de kant, de projector gaat op scherp voor de sponsor-presentatie en in de keuken draait de frituur warm voor de gehaktballen en andere lekkere hapjes. Dit alles om het jaarlijkse muziekfestival Meziek mit Bus weer van een toplocatie te voorzien.

DSC_0184.JPG

DSC_0284.JPG

Kleurplaat Sinterklaas

Klik hier om naar de pagina Dorpsbelangen en de kleurplaat te gaan.

Kerstconcert TheSingers

Zondagmiddag 14 december 14.30 uur is er in de Kloosterkerk een kerstconcert van TheSingers in Zuid-Amerikaanse sfeer. Ariel Ramirez’ Navidad Nuestra (Ons Kerstverhaal) staat centraal in het programma. Muzikanten van de Stichting Argentijnse muziek. begeleiden het koor en laten daarnaast ook andere Zuid-Amerikaanse muziek horen.
Het programma biedt ook traditionele Christmas Carols en andere muziek in de kerstsfeer.

TheSingers zijn erg enthousiast over het programma en de bijdragen van de Zuid-Amerikaanse begeleiding. Tijdens de voorbereidingen op het concert hebben de Argentijnse muzikanten de koorleden tot grote hoogten opgezweept. Het ritme wordt tot in de botten gevoeld!

De toegang is 12,50 Euro in de voorverkoop en 15 euro aan de deur.
Bestellingen graag richten aan Theo de Wit

Jonge poes kwijt?

Is er een dorpsgenoot die een jonge poes mist? Truus Bolt mailt de redactie: "in de 2e helft van augustus is bij ons aan de Lageweg een jong poesje aan komen lopen. Ze is bij onze boerderij steeds in de buurt gebleven en voelt zich steeds meer thuis bij ons. In het begin zag ze er slecht uit, maar nu is ze weer een stuk beter. Ook veel minder bang. Mogelijk is dit jonge poesje van iemand. Als iemand haar mist kan ze bij ons worden opgehaald. De poes is wit met rood en is volgens mij maar een paar maanden oud."

Klinkt bekend? Neem dan contact op met Truus: 06-46701540

Monumentendagen 2014

In het weekend van 13 & 14 september is het weer Monumentendag. Het thema van dit jaar is 'Op reis'
De Kloosterkerk is geopend vanaf 10.00 uur en er is gelegenheid Thesinger Sarcofaagjes te kopen.
Zondagmiddag om 15.00 uur vertelt Theo Remkes over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Hij laat ook veel foto's van de tocht zien. Kom luisteren!
Kijk ook op www.kerkthesinge.nl

Bbq 'Dik doun in t Loug' + oud papier

Zaterdag 30 augustus dorpsbarbecue voor het hele dorp. 't Wordt weer een festijn!! Dik-doun-in-t-loug-2014.pdf

Zaterdag 30 augustus: zorg dat het papier op tijd buiten staat.
Organisatie: Sybolt Oudman, Molenweg 26, telefoon 302 2331.

Niet vergeten: bbq op 30 augustus!

Vergeet niet je aan te melden voor de grote dorps bbq op 30 augustus. Klik hier voor alle informatie.

G&T juni 2014

Dit weekeinde is de nieuwe Garmer & Thesinger Express bezorgd. Een greep uit het juni nummer: terugblik op rondje nostalgie in Garmerwolde, vooruitblik op lopend eten in Thesinge (oktober a.s.), het succes van de Walk 4 Infinity, Jacob van Zanten en zijn beeldenstorm, uitstapje Noaberstee, slotweekend GEO, het Treffertje met Iris de Glee, trapveld Thesinge heropend, enz. enz.
Kijk hier voor meer info over de dorpskrant van Thesinge en Garmerwolde.

Terugblik Walk for Infinity

Wandelaars, dorpsgenoten en vrijwilligers kijken terug op een zeer geslaagde doorkomst van de Walk for Infinity, het internationaal wandelfestival ter ere van het 400 jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. De wandelaars hebben genoten van twee prachtige zonnige wandeldagen: op 29 mei in Duitsland en 30 mei in Groningen! Van de doorkomst in Thesinge en de activiteiten in en rond de Kloosterkerk zijn een hoop leuke foto’s en filmpjes gemaakt.
De organisatie heeft een aantal mooie fotoverslagen verzameld en online gezet.
In Duitsland zond de NDR een reportage uit “Hallo Niedersachsen” , OOGTV maakte een leuke film over het deel door Nederland.

Een buitenkansje tijdens de Tuin- en Kunsttiendaagse 2014!

nomad.jpgEd Nomad en Minette zijn de kloppende harten die leven geven aan het NOMAD THEATER uit Frankrijk. Ze zijn met hun woonwagen neergestreken in de tuin van van Patricia Suer en Michelle Smelik.
Op woensdagmiddag aanstaande (25 juni) spelen ze in hun woonwagen, die omgetoverd wordt tot theatertje, de schaduwspelvoorstelling Een Reisverhaal.
Duur 20 minuten, leeftijd vanaf 4 jaar; er is plaats voor 25 mensen.
Ze spelen om 14.00 en om 17.00 uur.
Locatie: in de tuin van Lageweg 22 A.
Geen entree, ze gaan met de pet rond dus een vrijwillige bijdrage is welkom.
Kijk ook maar op hun site: www.nomadtheater.nl

Fietstocht 20 juni

De Dorpsbelangen fietstocht is gepland op vrijdag 20 juni. Kijk hier voor meer informatie.

G&T mei ligt in de bus

Deze meimaand weer een bomvolle G&T met veel nieuws en wetenswaardigheden:
- een diepte-interview met Taisner onderneemster Dorien Zweers
- waarom Rita van Maar uitvaarttoespraken houdt
- een spannende reportage over culturele aardbevingsschade
- verslagen van paas- en koningsdagactiviteiten in de dorpen
- een leerzaam verhaal over bijen.
Verder wordt u bijgepraat over Noaberstee en Eemskanaaldijk.
En een beetje griezelig: vleesetende planten!
Dit alles met heel veel interessante foto's.
Veel leesplezier, Jan Ceulen

Draaiorgel door Thesinge

De organisatie van Rondje Nostalgie Garmerwolde deed donderdagavond 15 mei een rondje door Thesinge, met draaiorgel en al. Leuke reclamestunt voor zondag 25 mei. Meer weten? Er is een website: www.rondjenostalgie.nl.
draaiorgel op de til.jpg

Bedankje van Oranjecomité

Het Oranjecomité kijkt tevreden terug op Koningsdag 2014 en zegt: Thesinge bedankt!!

De uitslag van de stratenzeskamp is als volgt:
1ste prijs Molenhorn
2de prijs Lageweg
3de prijs Achter Thesinge-Bovenrijgerweg

De Kloukste Thaisner is Wendy van Benten (Molenhorn)

Hier een link naar Picasa om foto’s te bekijken van koningsdag 2014. Klik hier.

Kor van Zanten.

Workshop Thais koken in de Oude School

Anja Ensing en Rudy Noordenbos organiseren op zondag 18 mei de volgende kookworkshop in de Oude School. Deze keer staat de Thaise keuken centraal. De workshop begint om 13.30 uur en eindigt na de maaltijd om ca. 18.30 uur. Na uitleg over ingrediënten en kooktechnieken maken de deelnemers in groepjes van twee een heerlijke Thaise maaltijd waar iedereen als afsluiting samen van gaat genieten. Anja heeft de recepten verzameld tijdens haar reizen door Thailand, waar ze ook regelmatig kooklessen heeft gevolgd.

Wil je meedoen? Geef je dan per mail (info@oudeschoolthesinge.nl) of telefonisch (06 54604339) op. De middag kost € 35,- euro per persoon, inclusief luxe maaltijd, koffie en thee en receptenboekje. Je kunt je tot 14 mei opgeven. Ervaring met Aziatisch koken is niet nodig. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen, dus wacht niet te lang!

Koningsdag Thesinge 2014

Het Oranjecomité heeft zichzelf dit jaar weer overtroffen. Thesinge beleefde op het sportveld een vlekkeloos georganiseerd feest met alles erop en eraan: springkussens, spelletjes voor de jeugd, 's middags vrijmarkt en een zeer geslaagde stratenzeskamp (met voor het eerst ook een jongerenteam!). De catering werd ook verzorgd door de mannen van het Oranjecomité, met de gebruikelijke sloten koffie en thee, bier en wijn, broodjes hamburger, gehaktballen enz. Bij de prijsuitreiking in Molenzicht, na afloop, bleek het team van Molenhörn nummer 1. Anja Ensing stuurde een paar foto's in:
Oranje-2014-optocht 1.jpg

Fietssleutels kwijt?

Dorien Zweers heeft op vrijdag 18 april fietssleutels gevonden in t Klunder. Wie mist ze?
Ze zijn af te halen aan Luddestraat 11.

G&T februari

De Garmer & Thesinger Express ligt er weer: de 39e jaargang, februari 2014. Onderwerpen o.a. de Rijdende Popschool, Jazz & diner in Trefpunt, Noaberstee activiteiten, voorbereiding Open tuinendag, tweedehands boeken gevraagd voor de voedselbank, verslag politiek café, start aanleg baggerdepot in Garmerwolde, marktekens in muren, vrijwilligers gevraagd voor rondje nostalgie op 25 mei, promotie Freek Mandema, oproep om mee te denken over stellingen Dialoogtafel, en nog veel meer.

Dorpsbbq op 30 augustus!!

De dorpsbbq zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 30 augustus. Hou de datum alvast vrij! De organisatie is in handen van het Comité Dorpsbarbecue.

Geen toneel, wel gezelligheid

Dit jaar geen voorstellingen van VIOD in de februarimaand! Eén van de hoofdrolspelers viel uit door ernstige rugklachten. Er was geen tijd meer om een invaller in te werken. Gelukkig zijn er nog wel andere gezellige activiteiten in het dorp: o.a. elke woensdagmorgen Noaberstee in Trefpunt, elke vrijdag vanaf 17 uur eten en drinken in de Oude School, en nu gaat ook weer elke zaterdag om 16 uur café Molenzicht open.

G&T januari 2014

De nieuwe Garmer & Thesinger Express ligt in de bus. Weer veel onderwerpen deze keer:
- een kookschool in het bankgebouwtje aan de Kerkstraat in Thesinge
- Jongerenclub Garmerwolde met plannen voor 2014
- oproep aan tuiniers om stekjes en zaken te ruilen
- terugblik op de jaarwisseling
- overdracht van het kloosterterrein achter de molen in Thesinge
- komt de geplande pluimveestal aan de Lageweg 1?
- muziek en theater
- Noaberstee gaat door: elke woensdagmorgen tussen 9 en 11.30 uur in Trefpunt in Thesinge
en nog veel meer wetenswaardigheden.

Vrijwilligers gevraagd voor 30 mei

Op 30 mei (de vrijdag na hemelvaartsdag) wandelen de deelnemers van de Walk for Infinity door Thesinge.
De Walk for Infinity is een bijzondere wandeltocht van Greetsiel in Oost-Friesland naar de stad Groningen. Dit evenement staat geheel in het teken van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een voorbereidingscommissie is bezig met het opstellen van het programma. We verwachten die dag ca 1500 gasten in ons dorp. We zijn op zoek naar ongeveer 20 vrijwilligers die op deze dag willen assisteren (van 10uur tot 16uur op 30 mei + een afspraak kort daarvoor op een avond). Wil je meehelpen? Dan graag even contact opnemen met Annelies Hofstede of Clara van Zanten.

Nog meer vandalisme

Berichtje en foto van Koos van de Belt:
Als dank over een opmerking over het misbruik van vuurwerk ontkwam ook deze regenafvoer niet aan het zinloze sloopwerk van een paar vandalen. De daders zijn gelukkig bekend.
IMG_8799.jpg

Bloembakken aan 't Klapke

Tijdens de jaarwisseling zijn de bloembakken van 't Klapke helaas volledig gesloopt. Jammer! Arend Kol is bezig om een constructie te verzinnen die wat meer 'hufter-proof'is.

DSCN5830.JPG

DSCN5831.JPG

(Foto's Arend Kol)

Andries Westra Bokaal 2013

Op 27 december j.l. werd voor de tweeëntwintigste keer gestreden om de Andries Westra Bokaal. Er deden twintig deelnemers mee aan dit jaarlijks terugkerend poolbiljarttoernooi. Na vijf uur spanning in café Molenzicht werd uiteindelijk de finale gespeeld tussen Wim van der Veen en Jan Veenkamp. Wim van der Veen bleek net iets sterker en deze won voor de vijfde maal de Andries Westra bokaal. Dora Westra won in een eerdere wedstrijd tegen Henk Tammens de strijd om de derde plaats.
foto Andries Westra Bokaal 2013.jpg

Foto gemaakt door Henk Tammens, voor nog meer foto’s klik hier.

Afvalwijzer zelf uitprinten

De gemeente Ten Boer bezorgt de papieren afvalwijzer niet meer bij ons thuis. De vertrouwde afrvalwijzer kunnen we op 2 manieren in huis halen:
- door te downloaden en eventueel zelf uit te printen op de site van Ten Boer
- door te bellen naar het gemeentehuis (050 3028888), daar maakt men dan een printje dat u per post thuisbezorgd krijgt.

Nu steeds meer mensen internet gebruiken en papier steeds eerder naar het 'oud papier' gaat, heeft de gemeente hiervoor gekozen.
Klik hier om naar de Afvalwijzer te gaan op de site van de gemeente Ten Boer.

G&T december 2013

De Garmer & Thesinger Express van december 2013 is - met de traditionele kaars erin gerold - bij u bezorgd. Prachtige verhalen deze keer over de pastorieën van Garmerwolde en van Thesinge. En natuurlijk nog veel meer decemberzaken.

Kijk hier voor meer informatie over de G&T.

Terrein achter molen wordt 'monument'

Klik hier het bericht op de website van het Groninger Landschap.

G&T november 2013

Bericht van G&T-redacteur Jan Ceulen:
De G&T van november barst van de actuele foto's: De Storm, Sinterklaas, cultuur, onderhoudswerk en ontspanning in de dorpen.
Het hoofdartikel is een interview met wethouder Peter Heidemaa over de aanstaande veranderingen in de gemeente Ten Boer.
Voorts volgen we Stoffer Havinga op zijn zoektocht naar eten en leest u weer talloze weetjes en watjes over Garmerwolde en Thesinge.

Meer over de G&T.

G&T oktober ligt in de bus!

De Garmer en Thesinger Express van oktober bevat weer veel nieuws over Thesinge en Garmerwolde. Het hoofdartikel is een interview met het 'kruidenvrouwtje oet Taisn': Gonny Sloot. Verder een verslag van een boottocht, een verhaal over 'Het Treffertje' en een foto van het scheuvelhoesdrama. En de 'never ending story' Nereda: de opening. Een kritsch artikel over de aanpak van de aardbevingen door de NAM.
Ook veel aankondigingen van komende activiteiten en verslagen en foto's van voorbije activiteiten.

Kijk hier voor meer informatie over de dorpskrant.

Stormschade

Heel jammer voor de harde werkers van De Scheuvel: het nog gloednieuwe chalet van onze ijsvereniging is door de storm van maandag 28 oktober zwaar beschadigd. Jan Ceulen kreeg het dak nét niet op z'n kop, maar kon er wel meteen foto's van maken:

foto 1.JPG

foto 2.JPG

Let's dance again!!

Op 23 nov komt DJ Wolter naar Thesinge. DJ Wolter is maandelijks in de 3 Uiltjes in Groningen en daarnaast eigenaar van vintage kledingwinkel Recessie in Groningen. Hij draait 70''s, 80's, 90's muziek, met uitstapjes naar dance, modern, Zuid Amerikaans enz. De deuren van Trefpunt gaan open om 20.30 uur, start is om 21.30 uur. Entree is € 5,- incl hapjes.

Organisatie o.m. Willeke Huistra, telefoon 06-10500773

Felicitas en Mijn Ede

Stichting Felicitas haalt het NNT naar Thesinge of beter gezegd Marcel Hensema met het stuk Mijn Ede.
De prachtige voorstelling gaat over Marcel Hensema jeugd en zit vol liedjes van Ede Staal.
Kijk voor informatie onder het kopje cultuur/felicitas .

Een mysterieus gesprek...

Een gesprek tussen twee mannen. De een is geboren in 1906 en de ander in 1911. Hun beroep is onbekend. Het gesprek gaat over het muziekkorps, zangkoor, dat alles zo duur is en over een krasse oude heer.
In 1951 is deze geluidsopname gemaakt in Thesinge. Anne van Zanten kwam hem op het spoor bij het Meertensinstituut. Wie kan helpen bij de zoektocht naar de hoofdrolspelers?
Lees en luister bij Verzoamelstee>themaochtenden voor meer informatie.

Update! Inmiddels is bekend wie de heren zijn: Piet Vegter en Tiddo Schutter.

Meziek mit bus 2013

Op zondagmiddag 27 oktober vindt voor de elfde keer het muziekfestival Meziek mit bus plaats.

Een uniek festival op drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en drie bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde speelt Giel Beelen's Beste Singer-Songwriter finaliste Mattanja Joy Bradley met haar band Bradley's Circus: een frisse eigentijdse mix van blues, rock en americana. In het dorpshuis Ruischerbrug treedt bluesveteraan Hans van Lier met z'n band the Sidekicks op: rhythm & blues vol rauw gitaarwerk, afgemeten drumshuffles en sobere bass grooves. In Trefpunt Thesinge geven The 4Horsemen acte de présence: blues(rock) met een hoog Cuby & the Blizzards gehalte.

De prijzen
Dagkaart: 20 euro. Losse kaarten per locatie: 5 euro.

De kaarten
Reserveringen + kaartverkoop vanaf 5 oktober.
Als je de bustour in Thesinge wilt beginnen en eindigen bel dan Bertus Kol: 06 10461878.
Info over de bands, aanvangstijden, busschema en verkoopadressen (met bijbehorende opstapplaatsen voor de bustour) op meziekmitbus.nl.

Uitslagen dörpsrun

Kijk hier voor de uitslagen van de dörpsrun die zaterdag 21 september werd gelopen. Het was weer een mooi evenement waar Thesinge trots op mag zijn.

G&T september 2013

De Garmer en Thesinger Express van september 2013 opent met een interview met een bijzondere bakker: Klaes Hoekstra uit Bedum.
Verder een interessant verhaal over de sarcofaagdeksels van Steerwolde ( de volledige versie staat op deze website).
Uiteraard ook aandacht voor al het gefeest in onze dorpen: het Feestweekend Garmerwolde en het jubileumfeest van het Oranje Comité Thesinge.
Voorts artikelen over Open Monumentendagen, de steenmarter als bedreiging, de vleermuis als bedreigde, de Verzoamelstee, Felicitas, de Rijdende Popschool en nog veel meer!

Meer over de G&T.

Felicitas start in dorpshuis

Stichting Felicitas seizoen 2013-2014
Het nieuwe seizoen van Stichting Felicitas begint weer.
We trappen af op zaterdag 12 oktober a.s. om 14.00 uur in het dorpshuis. Daar speelt kindertheatergroep Heisa de voorstelling 'Daar'.
U kunt alle informatie over deze voorstelling en het hele programma voor dit seizoen vinden op onder het kopje cultuur/felicitas.
Een mooi cultureel seizoen toegewenst.
Stichting Felicitas,
Marion Vuijst, Clara van Zanten en Pluc Plaatsman

Nog een mooie foto: koe in Klunder

Ingestuurd door Myla Uitham.
Klunder Koe.jpg

Thesinge het leukste dorp?

leukstedorp.jpgDe jaarlijkse strijd tussen de groninger dorpen is weer losgebarsten.
Je kunt nu stemmen om Thesinge in de finale van Het leukste dorp van Groningen te brengen. Op 6 juli wordt bekendgemaakt welke 10 dorpen de meeste stemmen hebben verzameld en doorgaan naar de finale.
Meer informatie op hetleukstedorpvangroningen.nl
Via deze link kom je meteen waar je je stem uit kunt brengen.

Geo D1 kampioen

Bericht en foto ingestuurd door Henk Tammens:
Geo D1 is kampioen geworden door zelf niet te hoeven spelen.
Omlandia was zo vriendelijk om niet met 14-0 maar slechts met 10-0 te winnen, en dat was niet genoeg. Er waren veel supporters van Geo (60 man) meegereisd naar Omlandia om te zien of Actief de sportieve plicht vervulde. En dat deed Actief !

Geo kampioen jpg
Op de foto: spelers en supporters

Nieuwe bewoners stellen zich voor

Mareen Becking, inmiddels al helemaal thuis in Thesinge
Ernst Eijkhout, Rosalie Kampinga-Eijkhout en hun dochter Linde wonen aan de Kapelstraat 3

G&T van mei 2013

De Garmer en Thesinger Express van mei 2013 zet de schijnwerpers weer op gebeurtenissen en mensen in de dorpen.
Jan Ceulen doet een greep:
- Een ander mens na een half uur massage door Carla Winkelman
- Nieuwe bewoners
- Veel foto's van de K(r)oningsfestiviteiten
- Aandacht voor akkerranden en een fietstocht
- Plannen Rijksweg belicht
- Vervolg enquête uit 1828 over Thesinge
- Fredje
en nog veeeel meer.

Meer over de G&T elders op deze site.

‘Pronte Pracht’: fiets/autotocht langs cultuurhistorie en bloeiende akkerranden

Op zaterdag 29 juni 2013 organiseren de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ en de Cultuurhistorische werkgroep van Dorpsbelangen Garmerwolde opnieuw de unieke fiets/autotocht ‘Pronte Pracht’. Deze tocht leidt u langs cultuurhistorische panden en bloeiende akkerranden in de omgeving van Garmerwolde, Thesinge en Sint Annen. De route is ook met de auto af te leggen.
Tussen 10.00 en 16.00 uur zetten circa vijftien boerderijen en diverse monumenten hun deuren open. De tocht geeft een kijkje in de geschiedenis van het gebied en de toepassing van agrarisch natuurbeheer.

Spullen rommelmarkt

Voor de rommelmarkt van het Oranje Comité op 15 juni kunt u leuke verkoopbare spullen aanleveren op zaterdag 8 juni tussen 10 en 16 uur bij Martijn Bol (Moeshorn 7) of bij Jan van der Veen (Lageweg 17). Ook op 15 juni 's morgens kunt u op het schoolplein nog spullen brengen.

Programma Oranjecomité Thesinge Jubileumfeest 2013

Op 13 en 14 september a.s. zal op het sportveld een grote tent verrijzen voor het jubileumfeest ter ere van het 75 jarig bestaan van het Oranjecomité Thesinge.
Al vanaf 1938 worden er, ter ere van de verjaardag van de Koningin, door én voor Thesingers op Koninginnedag (en in de toekomst op Koningsdag) festiviteiten georganiseerd. Het huidige bestuur valt de eer te beurt om het 75 jarige jubileum luister bij te zetten.
Een eer die we niet lichtvaardig hebben opgevat.
Vanaf vrijdagavond t/m zaterdagnacht zullen er in- en om de tent tal van gezellige festiviteiten worden georganiseerd.

Overzicht van de festiviteiten van het Jubileumfeest Oranjecomité Thesinge.

Wat: Jubileumfeest
Waar: Sportveld Thesinge.
Wanneer: Vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2013.
Waarom: 75 jarig bestaan Oranjecomité Thesinge

Thesinge in de Telegraaf

Naar aanleiding van de presentatie van de Dorpenmonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau, haalt de Telegraaf (2 mei 2013) Thesinge aan als voorbeeld van de positieve aspecten van het leven in een plattelandsdorp. Met een hoofdrol voor de heren Leijssenaar.
Thesinge_Telegraaf.pdf

Foto's Koninginnedag

Het was een supergezellige Koninginnedag, als vanouds voortreffelijk georganiseerd door het Oranjecomité.
Kor van Zanten stuurt deze foto-serie.

DSC_2794.JPG

Filmpje Koninginnedag 2013

De start van Koninginnedag in Thesinge: optocht, muziek en zingen op het sportveldje.
Klik hier voor het filmpje.

Bedankt Janneke Vos!

Het was een geweldige avond in Trefpunt. Lees hier meer.

Filmpje van De Til

Filmpje op you tube van de leerlingen van de basisschool, die samen een 25 meter lange sjaal breien. Waarom ze dat doen?
Kijk hier voor het filmpje.

Jeu de boulesbaan in Thesinge?

U mag zeggen wat u daarvan vindt. Kijk op de pagina Dorpsbelangen en vul de enquete in.

Eerste prijs neutenschaiten

manon klein.jpg
Heidi Ridder maakte 2e paasdag wat foto's van het neutenschaiten in Trefpunt. Zo ook één van Manon van Zanten die zichtbaar blij was met haar eerste prijs.
Gefeliciteerd!

Computerproblemen oplossen via Kikabouw-actie

Dorpsgenoot Paul Witkamp van de Molenweg heeft een actie bedacht om geld te verzamelen voor de actie Kikabouw: steentjes bijdragen aan een ziekenhuis voor kinderkankerpatiëntjes. Paul biedt aan om tussen nu en eind mei allerlei computerproblemen op te lossen tegen een bescheiden tarief en de hele opbrengst gaat naar de actie. Kijk hier voor meer informatie.

Laatste Felicitas concert dit seizoen

De laatste voorstelling die Stichting Felicitas dit seizoen in de Kloosterkerk organiseert, is een klassiek concert van het cellokwartet ‘Cellomania(cs)’. Vier jonge, zeer getalenteerde musici, gek op hun instrument, geven op zaterdagmiddag 20 april een prachtig celloconcert. Het concert begint om 16.30 uur.
Het is mogelijk een combikaartje te kopen; een concert gevolgd door een heerlijke maaltijd.

Meer weten? Kijk op deze site onder het kopje cultuur/felicitas

G&T maart: weer veel te lezen!

De G&T van maart ligt (binnenkort) op de deurmat.
Onderwerpen o.a.:
- de kerk van Garmerwolde zal tot november haar deuren sluiten voor restauratiewerkzaamheden
- nog ander nieuws over deze kerk
- informatie over de jaarvergadering van dorpbelangen Thesinge
- een sfeerimpressie van de eerste ' fietsend eten' in Garmerwolde
- diverse activiteiten van Dorpshuis de Leeuw die geweest en zij nog komen
- waarom Thesinge twee betontorens rijker is.

Nog geen abonnee? Kijk hier voor meer info.

Betonblokken: proef

Tsjekpoint-Tsjarlie.jpg

De betonblokken aan de Schutterlaan zijn een proef om te kijken of deze effect hebben op de rijsnelheid van vrachtverkeer. Het vrachtverkeer zorgt voor trillingshinder in de woningen rond het drempelplateau.

Ouderen in veilige handen

Waar gaat de themaochtend van Verzoamelstee over op 3 april?
Kijk hier voor de affiche.

Kijk hier voor meer informatie.

G&T februari 2013

De G&T van februari heeft weer allerlei leuke wetenswaardigheden van mensen en gebeurtenissen in de dorpen.
Zoals over:
- mensen die wonen en werken in het dorp
- de werkzaamheden aan de dijk van het Eemskanaal
- wat die hoge kranen doen bij de Langelandster molen
- de complottheorie van Fredje
- februari de maand is van VIOD
- hoe de Sirkelslag-jeugd bij vele mensen uit het dorp de beentjes van de vloer kreeg
- Cees Leurs die de jeugd muziek brengt
- nieuwe bewoners die worden voorgesteld
- nieuwe informatie van de historische commissie
- rustpunt hebben in het dorp

De redactie van de G&T wenst u veel leesplezier!
Meer over de G&T, klik hier.

Cursus fotografie

Op zaterdag 6 april is er in Trefpunt een cursus fotografie. Deze wordt gegeven door Gerard Kingma in samenwerking met Janna Hofstede. Kijk hier voor alle informatie en aanmelding: CURSUS FOTOGRAFIE.pdf

Sirkelslag- update

Ingrid Oudman doet verslag:
'De uitslag is bekend, Taisn 1 is 33ste en Taisn 2 is 66ste geworden van de 420 groepen!
Een super goede prestatie. Met dank aan alle dorpsbewoners (en de burgemeester) die bij de laatste opdracht naar het Trefpunt zijn gekomen om samen met de groepen een dans te doen.'

--------------
Op vrijdag 1 februari doen er in Thesinge 2 groepen mee aan Sirkelslag. Wil je meer weten deze interactieve spelavond? Kijk dan op www.sirkelslag.nl. Landelijk doen er 376 groepen mee!
Het spel wordt in het Trefpunt gespeeld vanaf 19.30 uur. Vooraf eten de deelnemers samen.
Je kunt je niet meer opgeven om mee te doen, maar als je wilt komen kijken, ben je van harte welkom!

G&T Express januari 2013

Met veel nieuws en veel foto's:

Robin ter Veld: Fascinerend interview met eenbenige voetballer.
De scheuvel: Jakob van der Woude graaft in het verleden en het heden.
Boekbespreking: Chrétien Schouteten schreef het toneelstuk 'De Scheikundige'.
Scrooge: Een fotoimpressie.
Damclub Thesinge: Interview met Jan Plijter.
Verslagen over kerst en nieuwjaar
Diverse reportages.
En verder:
- nieuw bewoners
- aankondigingen en oproepen
- het geval Spike
- Fredje
- foto van de maand
en nóg meer…

Vernieuwde site thesinge.com

Onze website is vanaf vandaag vernieuwd. Terug van weggeweest: de mogelijkheid om bij ieder webonderdeel aan te geven of u een mailtje wilt ontvangen als er iets nieuws is geplaatst.
Nieuw is de agenda: er zijn nu altijd twee maanden tegelijk in beeld, zodat je beter kan zien welke evenementen of vergaderingen er aan komen.

In opdracht van het pilot project ‘de Verzoamelstee’ heeft webmaster Ton Ensing een nieuw onderdeel gemaakt: NOABERSCHAP. De achterliggende gedachte van NOABERSCHAP is: ouderen kunnen langer zelfstandig wonen als ze hier en daar een handje worden geholpen. Daar staat tegenover dat oudere mensen veel te bieden hebben aan jongere Thesingers. NOABERSCHAP brengt vragers en aanbieders van diensten met elkaar in contact door middel van de rubrieken ‘Ik zoek en Ik bied aan’ (bv. lift naar ziekenhuis of tandarts, hulp bij huiswerk, stoepje sneeuwvrij maken, hond uitlaten, sokken stoppen, planten water geven tijdens afwezigheid, enz.
Mogelijkheden te over.

De website is er in elk geval klaar voor.

Filmpje priksleewedstrijden

Henk Tammens heeft zaterdag 26 januari de priksleewedstrijden gefilmd van IJsvereniging De Scheuvel.
Klik hier om naar het filmpje te gaan.

Thesinge in de NRC

Nico Karsijns (zoon van Roelie en Wolter) woont tegenwoordig in Hilversum. Hij sloeg op zaterdagmorgen zijn krantje open en zag Thesinge in het nieuws! NRC 19-1-2013.pdf

Filmpje Thomasvoar en Pieternel

Nijjoarsverziede gemist?
Bekijk hier het filmpje van Thomasvoar en Pieternel, die optraden op zaterdag 12 januari in café Molenzicht.

Inwijding Scheuvelhoes

Nieuwsgierig hoe het nieuwe Scheuvelhoes er van binnen uitziet? Kom vrijdag 21 dec. naar de jaarvergadering.

Oranjecomité dankt Thesinge!

Thesinge BEDANKT.

Het Oranje comite jubileumfeest op 13 en 14 september 2013 is een stuk dichterbij gekomen. De oud ijzer actie van het Oranje Comité was zeer succesvol. Dank aan alle Thesingers voor het oude ijzer en andere metalen die we zaterdag 15 dec. op konden halen.

Oudijzer-2012.JPG

G&T kerst 2012

Het kerstnummer van de G&T gaat over 'duurzaamheid'. De G&T verkent de ontwikkeling op 'duurzaamheid' in onze dorpen. Het blijkt dat veel mensen er op hun manier mee bezig zijn:
- zoals zonnepanelen die op de daken van diverse huizen zijn gekomen
- energiezuinig huizen dmv een houtgestookte cv, aardwarmte of verwarmde lemenmuren
- huizen waarin men materialen hergebruikt dmv het zuiveren van water, het aanleggen van een waterput of het gebruik van oud hout
- iemand met een auto die geen CO2-uitstoot heeft
- mensen die hun eigen eco-producten verbouwen, ecologische boeren, de groentewinkel die locale (eco)producten verkoopt, de mensen met een eigen groentetuin
- en wat betekent duurzaamheid in de natuur

Dit kerstnummer van de G&T (een krant die gezien zijn leeftijd toch ook wel duurzaam genoemd mag worden) is weer een mooie 'dikke' themakrant, die met een plof op uw deurmat zal vallen.

Alle medewerkers van deze krant wensen u een vrolijke kerst en een duurzaam 2013.

Meer over de G&T en de data voor kopij inleveren in 2013: klik hier.

Bewonersgids Thesinge

De eerste Bewonersgids Thesinge is een feit. In eerste instantie hadden we het plan om een gids voor nieuwe dorpsbewoners te maken. Als leidraad hebben we de koppen en onderkoppen die op de website van Thesinge staan genomen. Alle verenigingen, cafés, monumenten, de kerken en de school zijn gevraagd om in 8 zinnen iets te schrijven over hun club of groep. En, zoals u verderop kunt zien, is hier vol enthousiasme gehoor aan gegeven.
Omdat de gids toch wel een aardig totaalbeeld geeft van wat er allemaal te doen is in Thesinge, werd al snel duidelijk dat het jammer zou zijn om de gids alleen aan nieuwe bewoners te verstrekken. We hebben nu besloten om de naam te veranderen in Bewonersgids Thesinge en deze gids eerst op de website van het dorp te zetten. Er zijn plannen om er in de toekomst ook een papieren versie van te maken en deze aan eenieder te verstrekken.
Bij diverse groepen staan contactnamen en –adressen. We hopen deze met uw hulp up-to-date te houden.

Dorpsbelangen Thesinge - December 2012

Klik hier voor de laatst bijgewerkte gids

Toy Run 2012

Klik hier voor de fotoreportage van Toy Run 2012.

Oud ijzer actie

Het Oranje Comité gaat oud ijzer in zamelen. Iedereen die ijzer of andere metalen heeft liggen en daar wel vanaf wil kan dit op zaterdag 15 december aan de kant van de weg leggen. Vanaf 9.00 uur komen we langs de deuren om al het oud ijzer op te halen. Uiteraard kan na telefonisch overleg met het Oranje Comité ook een afspraak gemaakt worden.
Bel gerust met één van deze leden om te overleggen: Appie Ridder tel. 06-15692503, Jan van der Veen tel. 06-46743050 of Jelle van der Veen tel. 06-30369109.

Kerstconcert in de kerk

Om niet te missen: kerstconcert in de Kloosterkerk met nazit in de Oude School, 15 dec.
Kijk bij cultuur / felicitas voor meer informatie.

Jubileumjaar Oranje Comité

In 2013 is het 75 jaar geleden dat de Oranje Vereniging Beatrix werd opgericht, voorloper van het huidige Oranje Comité. Dat wordt feesten! Noteer alvast 13 en 14 september 2013 voor een onvergetelijk feest in een grote tent op het sportveld. Er moeten ook nog wat inkomsten geregeld worden, o.m. via een Oud ijzer Actie op zaterdag 15 december 2012 en een rommelmarkt op zaterdag 15 juni 2013.

Klik hier voor alle informatie:
Nieuwsbrief Oranje Comite december 2012.pdf

Foto van intocht Sinterklaas

Janna Hofstede stuurde deze sfeervolle plaat in van de intocht 2012:

Sinterklaas intocht 2012 050.jpg

G&T november

Hierbij een impressie van de november G&T:

2 verhalen over bijzondere mensen uit Thesinge;
- Edward Oudman, die samen met zijn medewerkers nieuwe ideeen uitwerkt.
- Roël en Anneke Bakker die al voor de elfde keer de actie Toy Run organiseren.
Diverse verslagen van activiteiten die de afgelopen maand hebben plaatst gevonden, zoals:
- voor de tiende keer 'Meziek mit bus'
- Sint Maarten
En natuurlijk de aankondigingen van de activiteiten in de komende maand.
En mocht u door Garmerwolde rijden dan weet u na het lezen van de krant wie er nieuw zijn komen wonen.

Nieuwgierig geworden?
Met vriendelijke groet,
Desiree

Redactie G&T Express

Banket en nieuwbouw De Scheuvel

Scheuvelhoes2012.jpg

IJs en weder dienende organiseert ijsvereniging De Scheuvel een grote banket verkoopactie, in week 48 vanaf maandag de 26e november komen er vrijwilligers van de club bij u (in Thesinge en Garmerwolde) langs met heerlijke banketstaven. Heerlijk bij de koffie tijdens de aankomende feestdagen. De actie is ter versteviging van de kas en voor het nieuwe in aanbouw zijnde Scheuvelhoes. Dat wordt smullen voor het goeie doel. Zegt het voort, zegt het voort.

Bestuur De Scheuvel.

Ondertussen vordert het werk aan het nieuwe Scheuvelhoes razendsnel. Foto: Hans van den Brand, gemaakt op donderdag 22 november.

Meedoen aan 'Vroag & Antwoord'

Op dit moment wordt er onderzoek verricht naar het Gronings van alledag en van de hele provincie.
Het onderzoek heet ‘Vroag & Antwoord’.
Ik, als echte Groninger, wil graag op deze manier het onderzoek onder jullie aandacht brengen.
Informatie over het onderzoek kunt u vinden via deze link.
De onderzoekers zullen u dankbaar zijn als u ook de vragenlijst invult. Klik hier voor die vragenlijst.

Hartelijke groet,
Janna Hofstede

G&T Express oktober 2012

De G&T Express van oktober 2012 biedt weer veel nieuws en achtergronden, zo meldt Jan Ceulen:

Kapsalon Tatiana
Een levendig verslag over een enthousiaste starter.
Lopend Eten Thesinge
Voor de derde keer een doorslaand succes.
Opening Boekdrukatelier
Twee gedreven kunstenaars hebben hun drukpers onder dak.
Openschooldag De Til
Ouders kunnen een kijkje achter de schermen krijgen.
Dorpshuis Garmerwolde
Wat er allemaal weer te doen is.
Scrooge komt eraan
Theaterspektakel van Wester in kerk Garmerwolde…

En verder:
- AED Garmerwolde
- diverse aankondigingen
- heel wat foto's
- Fredje
- Foto van de maand
en nóg meer…

Cadeautip Sinterklaas

"Thomasvoar en Pieternel" deel 3 gemakkelijk bestellen? November actie, zie:
thesinger artikelen november-actie

Verzoamelstee weer actief

Janna Hofstede heeft op de woensdagmorgen de draad weer opgepakt met de inloop- en themaochtenden.
U kunt meer lezen op onderstaande links.

verzoamelstee inloopochtenden

verzoamelstee activiteitenkalender

Lopend koken

soep300.jpgOp 6 oktober liepen meer dan 80 Thesingers door het dorp, van voorgerecht via het hoofdgerecht naar het toetje.
Koks die hun recepten voor Lopend eten wilden delen met anderen, hebben ze beschikbaar gesteld voor een receptenboekje: Lopend koken.
Eet smakelijk!
lopendkoken2012.pdf

Gezocht voor 'Thesinge in beeld'

Voor het project Thesinge in beeld is men op zoek naar foto’s, video, filmmateriaal, ansichtkaarten, voorwerpen over de historie. Heeft u beeldmateriaal? Mail naar thesingeinbeeld@gmail.com of kijk hier voor meer informatie.

Jubileumeditie Meziek Mit Bus

Op zondagmiddag 28 oktober vindt voor de tiende keer het muziekfestival Meziek mit bus plaats.
Een uniek festival door de combinatie van blues-, roots- en soulmuziek en het bijzondere vervoer met oude bussen tussen de drie podia in Ruischerbug, Zuidwolde en Thesinge.
Voor dit lustrum is er een speciaal programma samengesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er deze keer aan het eind van de middag één grote slotmanifestatie in dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde speelt bluesverteraan Lefthand Freddy met z'n band. In het dorpshuis Ruischerbrug treedt Rootbag op - met muziek die zo uit het zuiden van de Verenigde Staten zou kunnen komen. En in Trefpunt in Thesinge sluit de vaderlandse funk & soulsensatie The Soul Snatchers het festival af.

De prijzen
Dagkaarten: 20 euro
Losse kaarten voor Zuidwolde en Ruischerbrug: 5 euro
Er zijn géén losse kaarten verkrijgbaar voor The Soul Snatchers in Thesinge

De kaarten
Reserveringen + kaartverkoop vanaf 6 oktober
Als je de bustoer in Thesinge wilt beginnen en eindigen bel dan Bertus Kol: 06 10461878

Info over de bands, aanvangstijden, busschema en verkoopadressen (met bijbehorende opstapplaatsen voor de bustoer) op meziekmitbus.nl

We hebben weer een molenaar

Thesinge heeft weer een molenaar! Anne Ridder is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn molenaarsexamen.
Dit na meer dan 2 jaar elke zaterdag op cursus op de diverse molens. Thesinge én Anne: gefeliciteerd.

Opening molen molenaar.jpg


G&T september 2012

De redactie van de G&T Express laat weten, het nummer van september 2012 staat bomvol nieuws:
Puppy-boom (spreek uit: boem!)
Een virus of toeval: heel veel nieuwe hondjes in Taisn.
Stage India
Interessant verslag uit een andere wereld
Feestweekend Garmerwolde
Wederom drukbezocht en een groot succes – met veel foto's.
Boekenmarkt Garmerwolde
Een zeer geslaagde actie voor het uurwerk van de kerktoren.
Dorpshuis Garmerwolde
Wat er allemaal weer te doen is.
N360
Wilde plannen: hou het in de gaten!

En verder:
- Popschool Garmerwolde
- Walfridusloop
- Fotogroep Garmerwolde
- Oog voor detail: Carel Hazeveld
- ChiRunning
- Presto
- Vuurwerkangst
- VIOD
- Fredje
- Foto van de maand
en nóg meer…

Meer over de GenT, klik hier.

Walfridus door Thesinge

vaderjacob.jpg

Reinder van der Veen maakte zaterdag 1 september een foto van 'de taisner nonnetjes en vader Jakob'. Dit was in het kader van de Walfridus voettocht. De smederij was open en werd druk bezocht. De nonnen en abt deelden koek uit vanuit Taisner Koukstad. De route was helaas op het laatste moment veranderd waardoor er weinig bezoekers waren in de kloosterkerk. In Trefpunt werd er gestempeld en koffie gedronken.

G&T augustus '12

In de augustuskrant van de G&T staan artikelen over oud en nieuw;
- het oude gaat over de historie van de gaslocatie en van het huis Luddestraat 5.
- nieuw zijn de artikelen over de nieuwe bewoners, en over jong en oud:
- de jeugd heeft de toekomst bij GEO
- de juf van volksdansgroep, 'De Meulndaansers'.
En natuurlijk aandacht voor de komende activiteiten:
- internationaal congres in Trefpunt
- de 6e Thaisner dorpsrun

Veel leesplezier!
Desiree Luiken, redactie G&T

Meer over de G&T, klik hier.

Oogsttijd

De afgelopen weken hadden de boeren het druk met combinen,stro persen en zorgen dat ze het onder dak kregen.
Ook voor dorpsgenoot Jan Veenkamp en ex dorpsgenoot Tonnie Elema waren het drukke tijden.
Janna Hofstede had de camera in de aanslag.
oogsttijd 1.jpg

Wandeltocht door Thesinge

Op zaterdag 1 september wordt de derde Walfridusvoettocht gehouden met als thema "Wandelen door polders en langs waterlopen in het land van Walfridus". De tocht van 30 km, die in Bedum begint, loopt door Thesinge.
Meer informatie vindt u op www.walfridusvoettocht.nl

Dag Scheuvelhoes

Het Scheuvelhoes bij de ijsbaan is gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouwtje. De restanten zijn via Marktplaats verkocht en werden deze week opgehaald.

Foto's Daphne Wiegertjes:

zomer 2012 954.jpg

zomer 2012 955.jpg

zomer 2012 957.jpg

zomer 2012 958.jpg

Thesingerweg 21?

Erik Hut uit Warffum wil graag meer weten over het huis dat stond aan de Thesingerweg 21 in Thesinge. Zijn vader is daar geboren in 1957. In het verleden was het een arbeiderswoning. Wanneer het huis is afgebroken is bij de familie Hut niet bekend. Is er mischien iemand in Thesinge die meer weet en misschien zelfs een foto heeft waar het huis op staat? Erik Hut heeft er eentje, maar daar staan onbekende personen op. Zijn opa en oma heetten Jansje Dijkstra en Tjeerd Hut, gescheiden rond 1965. Jansje Dijkstra ligt begraven op het kerkhof te Garmerwolde.

Weet u meer? Graag een mailtje naar Erik Hut.

Zwemvierdaagse Ten Boer

Ook dit jaar organiseert de Zwemvereniging Ten Boer de jaarlijkse zwemvierdaagse. Deze 43e editie vindt plaats van 3 tot 6 juli 2012. Elke dag is er van 19.00 uur tot 20.30 uur gelegenheid om de benodigde meters te zwemmen in zwembad ‘De Blinkerd’ in Ten Boer. Voor kinderen tot 10 jaar kan je kiezen tussen 250, 500, 750 of 1000 meter. Boven de 10 jaar zwemmen de deelnemers 500, 750 of 1000 meter. Heb je al deze meters gezwommen? Dan krijg je een welverdiende medaille!
Inschrijven kan vooraf bij zwembad De Blinkerd (Sportlaan 1a, Ten Boer) van 25 tot en met 29 juni en maandag 2 juli van 18.30 tot 19.30 uur. Ook kun je je nog inschrijven op de eerste dag van de zwemvierdaagse. De kosten bij voor inschrijving zijn 7,50 euro en bij inschrijven op de eerste dag van de zwemvierdaagse 8,50 euro. Zie voor meer informatie de website: www.zwemverenigingtenboer.nl.

GEO E1 Kampioen!!!

Tekst en foto: Henk Tammens:
In een zeer spannende wedstrijd heeft GEO E1 met 5-2 gewonnen van naaste concurrent Eenrum E2.
Daarmee behaalden de spelers van leider Henk Tammens en trainer Hielke Stuivenberg het kampioenschap.
Het binnenhalen van de titel werd door spelers en de talrijke supporters enthousiast gevierd en voorzitter Wim Benneker feliciteerde namens het bestuur de spelers, leider en trainer met deze prachtige prestatie.
Na de patat en de frisdrank maakte E1 nog met veel gezang een ereronde door Garmerwolde en Thesinge
Een uitgebreid fotoverslag staat op geotoppers.nl.
voetbal2012.JPG

‘Pronte pracht’: fiets/autotocht langs cultuurhistorie en bloeiende akkerranden

Op zaterdag 16 juni organiseren agrarische natuurvereniging Ons Belang en de cultuurhistorische werkgroep van Dorpsbelangen Garmerwolde de unieke fietsautotocht ‘Pronte pracht’ langs cultuurhistorische panden en bloeiende akkerranden rond Garmerwolde, Thesinge en Sint Annen. Tussen 10.00 en 16.00 uur zetten vijftien boerderijen en monumenten hun deuren open.
De route kun je hier downloaden: Route historische objecten 2012.pdf

Namugongo Children’s Choir

Op donderdag 31 mei 2012 komt dit kinderkoor naar Thesinge!
Overdag verzorgt het koor op basisschool de Til de nodige activiteiten voor de kinderen en ’s avonds zal het Namugongo Children’s Choir een onvergetelijk optreden verzorgen in de PKN Kerk aan de Kerkstraat.
Aanvang 18.30 uur. De toegang is vrij. Tijdens de voorstelling is er een collecte voor Kinderhulp Afrika. Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij dit unieke concert.
kinderkoor.jpg

'Lees de Tillegraaf'

Goed nieuws voor kinderen uit Thesinge: er is nu een website die gemaakt wordt door kinderen en voor kinderen. Beheerder is Daan Kingma. Je kunt bij hem terecht als je er meer over wilt weten.

http://tillegraaf.webklik.nl/page/journaal

Toneelgroep Waark komt!

We willen u graag alvast laten weten dat de Groningse toneelgroep Waark naar Thesinge komt.
Op vrijdagavond 2 november spelen ze het stuk 'Haardloper Huzengoa' in het dorpshuis.
Dat duurt nog wel even maar 't is maar dat u het weet.
Kijk op de site onder cultuur/felicitas voor meer info.
Stichting Felicitas

Oranjecomité gaat door

Koninginnedag 2012: het Oranje Comité kijkt mede dankzij het prachtige weer terug op een geslaagd feest. Zie de foto’s voor een indruk van deze dag. En volgend jaar dan....

Koninginnedag op filmpjes

1. Kijk hier naar het filmpje, opgenomen op 30 april 2012 in de ochtend.

2. En later in de middag: kijk hier.

Filmpje nr. 3

Filmpje nr. 4

Filmpje nr. 5

Filmpje nr. 6

Filmpje nr. 7

Filmpje nr. 8

Over de bbq op 7 juli

Zoals eerder al gemeld: op zaterdag 7 juli is er ‘Dik doun in t Loug’, van 17.30 tot 22.00 uur, daarna uitbuiken tot in de late uurtjes in De oude school.
Het organisatiecomité bestaat uit Cor Van Zanten, Martin Wierenga, Martijn Bol en Henk Busscher. Er is een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle wijken geweest.
Dankzij een groot aantal sponsoren uit Thesinge en omstreken, kan de prijs laag blijven en zullen er ook wat speelvoorzieningen zijn voor de kinderen.

Meer info volgt.

G&T april 2012

Wat vinden we deze maand in de Garmer- en Thesinger Express? Redacteur Jan Ceulen belooft u een nummer dat interessanter is dan het Catshuisoverleg. Lees verder....

Lintje voor Jan Mollema

Burgemeester André van de Nadort heeft vrijdag 27 april in Thesinge een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Jan Mollema werd verrast in het Trefpunt. Waarom hij een lintje kreeg? Natuurlijk vanwege al zijn werk als beheerder van het dorpshuis, maar ook vanwege zijn inzet voor het huurdersplatform en al zijn andere activiteiten in het dorp, bijvoorbeeld als mede-initiatiefnemer van het millenniumfeest in 2000. Paul Sloot maakte foto's.

Jan, gefeliciteerd!!

Wachten op Jan

Foto's meezingers

Ruim 60 mensen waren zondag 18 maart in de Kloosterkerk: meezingen in Thesinge.
Uit volle borst werd gezongen, van Bach tot de Zuiderzeeballade; alles kwam voorbij.
Desiree Luiken maakte foto's.
DSC_0046.JPG

G&T maart 2012

Wat brengt de G&T deze keer:
- maart is de maand van W.W.K en van de jaarvergadering van Dorpsbelangen
- en de maand waarin de motor weer uit de schuur wordt gehaald om heerlijk rond te toeren
- verder een beschrijving van een stage in Cambodja
- een terugblik op muzikale activiteiten
- en we eindigen natuurlijk met de lente!
De redactie van de G&T

Knutselclub gaat door

IMG_3448.jpg
De proefles van de knutselclub op 11 maart was erg gezellig en er zijn in De Oude School hele mooie beesten geknutseld! Vanaf 1 april begint de knutselclub weer, met die week paasdingen knutselen! Het wordt 1 groep van half 2 tot 3 uur en we hebben nog plaats! Dus geef je op! De knutselclub is voor alle kinderen van 3 t/m 9 jaar. Mail naar jori.noordenbos@ziggo.nl of doe een briefje in de bus aan de Dijk 7.
Groetjes, Jori Noordenbos

Filmpje feestweek 2000

Op 20 maart 2012 is dit prachtige filmpje op youtube geplaatst. Weer een mooie herinnering aan de feestweek van 2000. Met dank aan dhr. van Kouwen.

Klik hier voor het filmpje op You Tube.

Verzoamelstee op de site

De Verzoamelstee is nu gemakkelijker te vinden op deze website, met een eigen knop in het menu. Wat er allemaal al gedaan is en in de komende tijd op de agenda staat? Kijk onder de button Verzoamelstee hierboven. Voor informatie kunt u ook gewoon terecht bij de verzoamelstee medewerker:
Janna Hofstede
G.N. Schutterlaan 11 - 9797 PA Thesinge
Telefoon (050) 302 2475

G&T februari

De nieuwe G&T is al weer een paar dagen geleden op de mat verschenen.
Wat brengt deze krant:

Natuurlijk de ijspret. Zowel in Thesinge als in Garmerwolde werd er volop geschaatst.
Maar ook hield de ' tocht de tochten' de gemoederen bezig.
En er zijn kampioenen; een kaartkampioen en een roodbontfokker-kampioen.
En natuurlijk een terugblik en een vooruitblik op alle activiteiten.

Meer weten over de G&T: klik hier.

Proefles knutselclub

Hallo allemaal,

Wij starten een knutselclub voor kinderen van 3 tot 9 jaar. Zondag 11 maart is een proefles om te kijken hoeveel belangstelling er is en of je het leuk vindt. Het is de bedoeling om twee of drie groepen te maken naar leeftijd.
Per groepje gaan we dingen maken, denk bijvoorbeeld aan een eigen kalender, een beest knutselen, muziekinstrumenten maken of schilderen op doek.

Een les zal per groep ongeveer 1,5 uur duren (inclusief pauze met ranja en koekjes!). De kosten bedragen € 4,-- per keer. De club zal gehouden worden in de Oude School in Thesinge. Dus heb je zin om te knutselen? Geef je dan op voor de proefles! Stuur vóór zondag 4 maart een mail naar jori.noordenbos@online.nl of doe een briefje in de bus op de Dijk nr. 7 met daarop naam, leeftijd en een e-mailadres voor verdere informatie. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 11 maart!

Jori Noordenbos, Patricia Hoeksma & Angela Swint

Winterpret op Thesinger Maar

Kinderen die vol trots hun schaatskunsten laten zien. Jong geleerd is oud gedaan. Prachtig! Thesinge geniet en Janna Hofstede maakte er foto's van.

Winter 2012 075.jpg

Prikslee kampioenschap!!

Zaterdagmiddag 11 februari organiseert ijsvereniging De Scheuvel de Thesinger priksleekampioenschappen in drie leeftijdscategorieen: 12 t/m 16 jaar, 17 t/m 50 jaar en 50+. Inleg is twee euro per deelnemer. Aanvang 14.00 uur, opgave op de ijsbaan voor 14 uur.
Alleen deelname door leden van de ijsvereniging. Nog geen lid? Bel Trieneke Schuppert, telefoon 3021602.

Datum 7 juli vrijhouden! Dik doun in t Loug

barbeque2.jpg

Dorpsgenoten. Zorg dat je zaterdag 7 juli in je agenda nog even vrijhoudt. Dan wordt er een grote dorpsbarbeque ('Dik doun in t loug') georganiseerd met muziek, spektakel, gezelligheid, enz. enz.
Een avond om niet te vergeten. Zorg dat je erbij bent en dat je de datum nu alvast met rood viltstift aankruist in je agenda!!!
Verdere info volgt. En hoort zegt het voort.

Winter 2012

De ijsbaan is al een paar dagen in de vol bedrijf. Thesinge is veranderd in sprookjesachtig winterlandschap. Janna Hofstede maakte er foto's van.
Winter 2012 014 kl.jpg

De G&T Express van januari begint het jaar goed

Jan Ceulen meldt hierover:
De vier vrouwen die zo belangrijk waren voor Cheryl
Een mooi verhaal over vier vrouwen die de vijfde helpen integreren en in het rare Nederland.

Elke woensdag: inloopochtend Verzoamelstee

Elke woensdag tussen 9.00 en 11.30 uur is iedereen van harte welkom tijdens de inloopochtend van de Verzoamelstee in het Trefpunt.
De eerste woensdag van de maand is er een themaochtend. De onderwerpen staan vermeld in de agenda en in dit artikel: De verzoamelstee gaat uit de startblokken

Nijjoarsveziede

Het was als altijd in cafe Molenzicht gezellig en druk bij de Nijjoarsveziede op 14 januari. Tomasvaor en Pieternel deden hun onmisbare 'jaaroverzicht' op rijm en de muziek werd verzorgd door het Groninger muziektrio 'Mag wel'.
Andries van der Meulen maakte een paar foto's:

januari 2012 004.JPG

Carbid in Thesinge

Henk Tammens was erbij en maakte foto's en een filmpje:
DSCF1684.JPG

Nieuw in Thesinge

Sabine Otten en Cees van der Gaag wonen sinds kort aan de G.N. Schutterlaan 32.
Aline en Jan Werkman wonen sinds november aan de Molenweg 22.

G&T Kerstkrant 2011

De kerstkrant van de Garmer- en Thesinger valt komend weekeinde in de brievenbus. Met ....

De Bibliobus stopt

Al bijna 30 jaar parkeert Hilma Ubels de bibliobus elke maandagochtend vakkundig tegenover de basisschool. Kinderen staan dan vaak al te wachten om boeken uit te zoeken: een lekker leesboek, een stip, een boek over ruimtevaart, paarden of dinosaurussen. Volwassenen komen voor romans en tijdschriften.
Daaraan komt nu een eind. De gemeente heeft besloten deze bibliotheekdienst niet meer te bekostigen.
Op 19 december stopt de bibliobus voor de laatste keer in Thesinge. Hilma was op 12 december al voor het laatst, omdat ze de 19e verhinderd is. Verschillende vaste klanten kwamen langs om afscheid te nemen.
De vrijwilligers hebben voor haar een passend aandenken aan de Thesinger halteplaats geregeld.
afscheid-bibliobus.jpg

Kerstavond in de Kloosterkerk

Op kerstavond 24 december wordt de kerst gezamenlijk ingeluid in Thesinge. Een groep dorpsgenoten heeft een kerstnachtdienst samengesteld. De sfeervolle kerstmuziek van de Bazuin, de kerstblazers en (solo)zang mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een goede kerst te wensen onder het genot van glühwein en chocolademelk. Het spreekt voor zich dat iedereen van harte welkom is!

om 20.30 uur in de Kloosterkerk Thesinge
thema 'Van donker naar licht, feest der verwachting'

met medewerking van
Muziekvereniging " De Bazuin" uit Groningen
Laura en Cynthia Buiter uit Garmerwolde
Thesinger Kerstblazers
Vereniging Dorpsbelangen Thesinge
Plaatselijke Commissie Stichting Oude Groninger Kerken
Christelijk Gereformeerde Kerk Thesinge
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge

kloosterkerk1.jpg

foto: Wolter Karsijns


Toy Run door Thesinge

Roël en Anneke (Singel 5) organiseren al jaren de actie Stoomboot, nu actie Toy Run geheten. Honderden stoere motorrijders gaan dan weer Sinterklaascadeautjes brengen aan zieke kinderen in het UMCG. Zondagmorgen reed een onafzienbare stoet motoren toeterend en zwaaiend door de Schutterlaan. Een prachtig gezicht en een daverend lawaai.
Meer weten over de Toy Run actie? Kijk op de website.

ToyRunKol.jpg

Foto Arend Kol

De nieuwe G&T Express

De redactie laat weten:
De G&T Express van november staat weer vol leuke artikelen en mooie foto's.

Het geheim van de clown
Een diepgravend interview naar de beweegredenen van een clown.
En....

Theater te Water in Thesinge!

De bekende theatergroep komt woensdagavond 18 januari naar Trefpunt in Thesinge met de voorstelling Luchtkastelen. Kijk op de pagina cultuur voor meer informatie. U kunt al kaarten reserveren. De stichting Felicitas organiseert dit optreden.

Filmpje van klokluiden

De Kloosterkerk is zaterdag 19 november officieel heropend.
Annelies Hofstede maakte een filmpje: klik hier voor het filmpje op you tube.

Kloosterkerk klaar!!

Beste Thesingers,
De vlag kan uit. De klok weer geluid. De restauratie van de dakruiter van de Kloosterkerk is klaar.
Zaterdag 19 november om 12.00 uur wordt dit samen met alle betrokkenen bij dit project, al de vrijwilligers en de
omwonenden gevierd met het smeren van de klok.
De plaatselijke commissie van Thesinge.

Kloosterkerk klaar.pdf

Garmerwolde daagt Thesinge uit

De feestweekcommissie Garmerwolde organiseert op 25 november, 20.30 uur in café Jägermeister weer een quizavond. Gezellig quizzen tegen en met je dorpsgenoten. Deze keer met een ronde Garmer en Thesinger trivia!!
Thesinger teams zijn ook van harte welkom!
Gewijzigde gegevens: Entree 2,00 pp.
Teams van maximaal 8 personen kunnen zich vanaf 20.00 opgeven in het café.

Lopend koken

lopendkoken.jpgVeel van de koks die fantastisch gekookt hebben op 1 oktober, hebben hun recept ingestuurd voor het kookboekje van Lopend eten 2011. Ze zijn gebundeld in een pdf die hier te downloaden is.
lopendkoken2011.pdf
In de G&T van oktober staat een leuk interview met de organisatoren van Lopend eten: Ton Heuvelmans en Christien Huizinga.
Het artikel is ook te lezen op www.gentexpress.nl

'Meziek mit bus' nog enkele kaarten!

Op zondagmiddag 30 oktober aanstaande organiseren de Culturele Commissies van Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge voor de negende maal het muziekfestival 'Meziek mit bus'. De combinatie van blues- en rootsmuziek en het bijzondere vervoer met bussen uit een grijs verleden tussen de drie podia maakt 'Meziek mit bus' tot een uniek evenement. Er staan drie fantastische bands op het programma: Ad Vanderveen en Kersten de Ligny (Thesinge), Denvis & The Real Deal (Zuidwolde) en JB's BluesCrew (Ruischerbrug).
De kaartverkoop voor Meziek Mit Bus 2011 start op 10 oktober. Dagkaarten kosten 20 euro. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor wie wil opstappen in Thesinge (verzamelen om 13.00 uur bij café Molenzicht). Uitgebreide informatie over de bands en de kaartverkoop vind je op MeziekMitBus.nl

Thesinge goes Irish

Zaterdag 5 november 2011 "Thesinge goes Irish". Overdag workshops Ierse muziek in het Trefpunt, ‘s avonds gevolgd door een folkconcert door Ierse muzikanten in de Kloosterkerk. The Star of the North Ceili Band speelt voor aanvang van het concert. Kijk voor meer informatie op deze site onder het kopje cultuur/muziek

Concert Felicitas uitgesteld

Bericht van de stichting Felicitas:
Toen wij De Eendracht bereid hadden gevonden ons jaar te openen wisten we niet dat op 30 oktober a.s. ook "Meziek mit Bus' georganiseerd werd in Thesinge. Twee evenementen op dezelfde dag in ons dorp is wat veel van het goede. We hebben geprobeerd het concert een of twee weken te verschuiven maar dat lukte niet. Toen is in goed overleg besloten het concert tot nader datum uit te stellen.
In de eerste plaats vinden we het heel vervelend voor De Eendracht, maar daarnaast ook voor u. Onze excuses!
Voor informatie over Felicitas en het programma kunt u terecht onder het kopje cultuur/muziek Stichting Felicitas.

Hugo de Groot??

In het kader van de Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober 2011) was er voor de kinderen in Thesinge een helden-vossenjacht georganiseerd. Bij de Kloosterkerk zat Hugo de Groot, terwijl Minny Mouse vrolijk door het dorp stepte (foto's Simone Bouwstra). Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van Superhelden - Over dapper durven zijn.

Minny Mouse.jpg

Gewijzigde tijden bibliobus

De bibliobus staat sinds 1 oktober 's maandags van 9.05 tot 10.30 uur in Thesinge.
Als je een abonnement in Ten Boer of Groningen hebt, kun je er ook boeken lenen en terugbrengen. Ook de boeken die je elders geleend hebt.

Molenvriendendag

Groninger Molenhuis organiseert Molenvriendendag 2011 in Thesinge

Molenvrienden kunnen op zaterdagmiddag 29 oktober hun hart ophalen in Thesinge, waar de jaarlijkse Molenvriendendag wordt georganiseerd. Er zijn activiteiten in en rondom...

G&T september

Uw brievenbus wordt dit weekeinde weer fijn gevuld:

Kid Harpin in Trefpunt!

Zaterdagavond 8 oktober staan Kid Harpin & The Rollers in Trefpunt in Thesinge. Ze beginnen om half tien en voor € 6,- ben je binnen.

Thesinge Run

De Thesinge Run: een groot succes bij mooi weer en record aantal deelnemers. Hier een paar mooie foto's gemaakt door Paul Sloot.

PWS 24 09 2011 -007 Thesingerun.jpg

Zomerfeest De Til

Buiten lijkt het wel herfst. Tijd om de zomer nieuw leven in te blazen!
Donderdag 15 september organiseren we van 17.00 uur tot 19.00 uur het jaarlijkse zomerfeest. Het thema is: Van oud naar nieuw.
We hebben voor het zomerfeest Oudhollandse spelletjes gehuurd die u met uw kind(eren) kunt spelen. Ook kunt u eten en drinken kopen en meedoen aan een enveloppenspel. Thuis eten is dus niet nodig! Neemt u a.u.b. kleingeld mee om zoveel mogelijk gepast te betalen.
 
De afgelopen twee maanden is er druk gewerkt aan een nieuwe uitstraling voor onze school. Vele mensen hebben zich vrijwillig ingezet om de school van binnen een facelift te geven. Ons nieuwe meubilair is binnengekomen en hiermee is de herinrichting bijna voltooid. We willen iedereen de gelegenheid bieden om de school te bewonderen. We bedanken een ieder die zich heeft ingezet voor de herinrichting heel hartelijk!
We hopen u te begroeten op het zomerfeest!
 
Met vriendelijke groet, Team CBS De Til

Alweer ballonnen over Thesinge!!!!

Op 3 september 2011 werd de Groninger Ballonfiesta gehouden.De vertrekplaats was dit keer Meerstad, maar de luchtstromen stonden zo, dat bijna alle ballonnen recht over ons dorp kwamen...
Sommigen heel dicht bij de grond, anderen weer wat hoger, en zelf een enkele "tedere" botsing....
Bijgaand een impressie!
Paul Sloot

ballon1.jpg

Ga verder voor meer foto's.

Molen De David restaureren?

Bericht van Louwerens Boer:

Als oud inwoner van Thesinge wil ik jullie even attent maken op de "molenprijs" van de bankgiro loterij.
Er is een prijs van €50.000 te verdienen om de molen "De David" te restaureren. U kunt hiervoor een stem uitbrengen!
Een oud-collega [Piet Groot] heeft deze molen van de ondergang gered. Het was zijn bedoeling om deze zelf als molenfanaat te restauren. Zijn gezondheid laat het echter niet toe.
Zelf ben ik in Thesinge geboren en tot een 15 jaar terug kwam ik nog heel regelmatig in Thesinge bij mijn grootouders Louwerens en Hilje Dreise aan de Luddestraat. Mijn beide ouders [Roelf Boer en Grietje Dreise] zijn ook geboren en opgegroeid in Thesinge.

Molen "De David" heeft gestaan op het terrein van Jansen; achter het cafe van Dijkema. Nu zijn er woningen gebouwd aan de Bakkerstraat. Molen De David kan gerestaureerd worden en een nieuwe plek krijgen in het museum Het Hogeland in Warffum.

Voor meer informatie:
Internetpagina: http://www.molendedavid.nl/index.htm
Op deze pagina vind je ook een link naar de prijsvraag.

En natuurlijk moeten zoveel mogelijk inwoners en oud-inwoners van Thesinge op de restauratieplannen stemmen.
Bij realisatie van de restauratie blijft een stukje historie van Thesinge behouden.
Er kan gestemd worden tussen 1 en 28 september.

Vriendelijke groeten,
Louwerens Boer

lopendeten.jpg
'Volgend jaar weer'. Daar was iedereen het over eens na de zeer smakelijke eerste aflevering van Lopend eten. Ton en Christien hebben de organisatie voor dit jaar weer op zich genomen. Op 1 oktober is het weer zover! Wil je dit meedoen, geef je dan voor 1 september op met het formulier dat je kort geleden in de bus hebt gekregen.

Luchtballon landt bijna in tuin

Kor van Zanten (Jzn) stuurt foto's: zoals jullie weten was de landing net achter bij de Molenhorn op het land van Ritsema, bijna in de tuin.
Ballon Vlaik boven dak 001.JPG

Er zijn meer foto's:

G&T augustus

Aan het einde van de week valt de nieuwe G&T weer in de bus.
Wat valt er allemaal te lezen:

- Een interview met Rudy Noorderbos, eigenaar van cafe ' oude school'
- na de vakantie kan men weer starten met sporten; zumba, conditietraining en damesgymnastiek
- vertelt Theo Remkes over zijn pelgrimage en Jan Ceulen vertelt over zijn ontmoeting met Theo
- Tjeerd Drabe en Anne van Zanten vertellen over hun stage in Belfast
- kan men op 10/11 september 'een weekendje weg in Garmerwolde'
- hebben we bij de G&T een jubilaris
- en een overvolle agenda.

Spokotel!!!!!

Op 20-7-2011 vond de jaarlijkse toneelvoorstelling plaats van CBS de Til.

De titel van het stuk was “SPOKOTEL”, en het ging over de belevenissen in een hotel waar mensen konden logeren, die graag eens een nacht lekker wilden griezelen.
De groep die had gereserveerd kwam niet opdagen, maar “geheel toevallig” kwam er een andere groep aan die de verdwaald was!

Dit leidde tot allerhande grappige situaties en het ene misverstand werd op het andere gestapeld..
De kinderen van groep 7 en 8 speelden en zongen vol vuur. Ook de aankleding, de kostuums, de verlichting, en het geluid waren fantastisch!

Het was weer genieten. Een kleine foto-impressie:

PWS_D7C1184.jpg

G&T juli

De juli G&T is een jeugdige krant:
Saskia van Bruggen blijkt niet alleen goed te zijn in voetbal, maar ook in autotrek.
De schoolreisjes zijn weer geweest; in Thesinge gingen de kinderen bij 32 graden
op schoolreisje. Gelukkig werd er getrakteerd op ijsjes.
De kinderen van Garmerwolde kregen een echte klimcursus; ze hingen als aapjes in de touwen.
De kinderen van de groepen 8 verlaten de basisschool; zij gaan na de zomervakantie
naar de middelbare school.

Kijk voor meer over de G&T op deze site.

Thaisner Dorpsrun

Op zaterdag 24 september wordt alweer de 5e editie van de Thaisner DörpsRun gehouden. Speciaal voor dit eerste feestelijke lustrum is een aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste is de halve marathon (21,1 km) die aan het programma is toegevoegd. Ook is de afstand voor de 11 km ingekort tot de meer courante 10 km. Tot slot zijn de routes van de 4 mijl en de 10 km behoorlijk aangepast zodat Thesinge vanuit een andere invalshoek kan worden bekeken.

Kijk op http://www.thesingerun.nl voor meer informatie en het inschrijven.

Thesinge 20e bij verkiezing Leukste dorp van Groningen

Afgelopen zaterdag zijn de veertien finalisten bekend gemaakt van de verkiezing "Het leukste dorp van Groningen". Vandaag werd de volledige einduitslag bekend gemaakt. Thesinge is geëindigd op de 20e plek. Er deden 167 dorpen mee aan de verkiezing.

Radio Noord vanuit Thesinge!

Morgen, op vrijdag 8 juli, Radio Noord vanuit Thesinge.
Thesinge is morgen ook op Radio Noord het leukste dorp van Groningen.(we staan nu op nr. 29 van de 163, dus als iedereen gaat stemmen, maken we nog kans om bij de eerste 14 te zitten en door te gaan voor de volgende ronde).
Het radioprogramma wordt morgenochtend uitgezonden tussen 7:00u en 12:00u.

Opening molen in foto's

Paul Sloot maakte een paar mooie plaatjes bij de opening van de molen, op zaterdag 2 juli:
Muziek bij opening molen.jpg
Muziek 2 bij opning molen.jpg

G&T juni ligt in de bus

De dikke G&T Express van juni staat boordevol leuke en informatieve stukken. Met extra veel foto's deze keer! Kijk bij 'lees verder' voor alle onderwerpen. En als experiment: er is nu ook een digitale G&T: www.gentexpress.nl. U kunt daar zelfs even invullen of het u wat lijkt, zo'n dorpskrant op scherm.

Nog gauw stemmen op Thesinge!!!

leukstedorpklein.jpg

Henk Tammens maakte een fimpje: klik hier om het filmpje te zien.
Zoals bekend, plaatsen de 14 dorpen met de meeste stemmen zich voor de finale. Alle dorpen hebben nog tot en met 22 juli de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Laat ons weten welke acties daarvoor worden ondernomen: redactie@hetleukstedorpvangroningen.nl

Tot slot nog even aandacht voor de weekopdracht van RTV Noord:
Maak een mooie tekening van je (favoriete) dorp, stuur 'm op en verdien zendtijd voor je dorp!

Klik hier om te gaan stemmen!

Foto molentje gezocht

Frouwkje van der Veen is op zoek naar een foto uit (plusminus) de jaren zeventig van het zwarte molentje dat toen nog in Klunder stond, vlak voorbij waar nu de dam is. Liefst een kleurenfoto. Reacties naar 050 302 2689.

Harde werkers maar geen bouwaktiviteiten

Er wordt hard gewerkt rond de Kloosterkerk. Gierzwaluwen vliegen af en aan om hun kroost van voedsel te voorzien, ze hebben er maar een zware taak aan. Maar van de andere harde werkers geen spoor.

Leukste dorp? Thesinge natuurlijk!!

leukstedorpvangroningenklein.jpg

Thesinge doet mee aan de verkiezing 'het leukste dorp van Groningen'.
Meer informatie via http://www.leukstedorpvangroningen.nl/
Daar kan ook gestemd worden!

De eerste stemronde sluit op 22 juli. De dag erna worden de 14 finalisten bekend gemaakt, dat zijn de dorpen met de meeste stemmen. In september is de finale.

G&T mei 2011

De nieuwe G&T komt komend weekeinde in de bus!
Kijk hier alvast voor de inhoud.

Let's dance again

Zaterdagavond 8 oktober 2011 is het weer zo ver. LET's DANCE AGAIN!!! Na een succesvol optreden van de Brothel Brothers in 2010 gaan nu 'Kid Harpin' and the Rollers' Thesinge en verre omstreken een swingende avond bezorgen in Trefpunt. Om andere afspraken in jullie agenda's voor te zijn; reserveer 8 oktober.

Kloosterkerk: Dag van de Bouw

Dakruiter.jpeg

Op zaterdag 28 mei 2011 van 10.00 - 16.00 uur is het rond de Kloosterkerk: de Dag van de Bouw.
De dakruiter van de Kloosterkerk van Thesinge is aan een fikse opknapbeurt toe. De kerk staat nu in de steigers en de restauratiewerkzaamheden zijn van start gegaan. U bent welkom om te komen kijken (lees verder.....)

Open tuinendag

Op zaterdag 18 juni van 11.00-17.00 uur is er weer een Open tuinendag in Thesinge. Info via mail labloem@hetnet.nl of per telefoon op 06 10500773. Op de site www.labloem.nl komt tzt weer het overzicht van de tuinen die meedoen.

Koninginnedag 2011

Kor van Zanten stuurde een paar mooie foto's op van de zonovergoten Koninginnedag 2011.

G&T april 2011

De G&Texpress van april bevat 16 pagina's lezenswaardigheden en foto's over onze dorpen. Lees hier de inhoud.

Zwemmen in het Maar?

Myla Uitham heeft bij het waterschap Noorderzijlvest gevraagd naar de waterkwaliteit in het Thesinger Maar. Kun je er in zwemmen? Het antwoord luidt kort gezegd: beter niet!
Weliswaar is de waterkwaliteit goed te noemen in algemene zin (bijv. voor de planten en dieren), maar of er voor mensen schadelijke bacteriën in zitten wordt niet gemeten. Hier ligt dus een risico. Ook kan er van alles op de bodem liggen.
Lees verder voor de complete reactie van het waterschap.

Bedankje voor bezoekers Oude School

Afgelopen zaterdag 9 april vond eindelijk de opening plaats van de Oude School, het nieuwe dorpscafé aan de Kapelstraat. Daphne, Jori en ik hadden erg naar deze dag toegeleefd en we waren ook best een beetje nerveus. Onnodig, bleek achteraf, want het was een groot succes. Voor ons, maar ook voor de bezoekers, die zich volgens mij prima vermaakt hebben in het café en op het terras. De opkomst was overweldigend, de sfeer geweldig en de vele cadeaus, bloemstukken, kaartjes, gelukwensen en complimenten hartverwarmend. Natuurlijk speelde het prachtige weer ook een belangrijke rol.

opening oude school 017.jpg

Er was maar één minpuntje: door de drukte ben ik er nauwelijks aan toegekomen om de bezoekers voldoende persoonlijke aandacht te geven. Daarom wil ik iedereen vanaf deze plaats van harte bedanken voor hun komst en hun bijdrage aan de gezelligheid. Speciaal de mensen die spontaan meehielpen bij het schoonmaken van het plein, het rondbrengen van de hapjes, het afruimen van de tafels en het opruimen van de keuken. Grote klasse!

opening oude school 022.jpg

Het bleek zaterdag dat er nog veel vragen zijn over onze openingstijden. Ik wil daarom nog graag even meedelen dat we iedere zaterdag open zijn van 3 tot 8 uur. Door de week kunnen bedrijven, instellingen en overheden de zaal huren voor vergaderingen, cursussen of andere bijeenkomsten. Voor vragen of reserveringen kunt u bellen (06 54604339) of e-mailen: info@oudeschool.nl. De maand augustus zijn we, zoals het er nu uitziet, gesloten.

Graag tot ziens in de Oude School!

Rudy Noordenbos

'De Oude School' open

Vanaf zaterdag 9 april is 'De Oude School' aan de Kapelstraat wekelijks geopend voor een dorpsborrel, zaterdags vanaf drie uur tot een uur of acht. Om de opening te vieren kost op 9 april een drankje slechts 1 euro. Wij zorgen voor de hapjes. Rudy Noordenbos en Daphne Wiegertjes.

Opening molen op 2 juli!

Op zaterdag 2 juli om 15.30 uur wordt de fraai gerestaureerde molen Germania officieel geopend. Na afloop van de jaarvergadering van Dorpsbelangen op vrijdag 1 april vertelde Anne Wieringa van de Molenstichting over de historie en de restauratie van Germania, en wat de plannen voor de toekomst zijn. Er is ook een oproep gedaan: wie heeft er een leuk idee om op die eerste zaterdag van juli met het dorp iets te ondernemen om de officiele opening te vieren? Iets voor de hele dag, of alleen de middag; elk idee is welkom.
Neem even contact op met Henry Zuidinga of met Jan Mollema.
Er worden ook nog dringend donateurs gevraagd voor de molen: kijk op de pagina monumenten.

Oproep Wierenga en Huisman

Marjan Wessels-Wierenga uit Nieuw Dordrecht is op zoek naar familiegeschiedenis van Jan Wierenga (1900-1983) en Jantje Wierenga-Huisman (1902-1992), beide geboren in Thesinge. Dit zijn Jan en Jantje:
Jan en Jantje-thumb-500x343-190.jpg
Lees verder voor meer informatie en meer foto's....

G&T maart 2011

De G&Texpress van maart is een voorbode dan wel metgezel van de lente.
Er staat weer veel lezenswaardig in over mensen en dingen in onze dorpen.
Dus kijk even verder......

Inzamelingsactie Voedselbank Groningen

De PKN Gemeente Garmerwolde -Thesinge besteedt tijdens de 40 dagentijd, van 13 maart t/m 20 april, aandacht aan zes aansprekende projecten. Een van de projecten is een inzamelingsactie voor de Voedselbank Groningen. Meer informatie over dit project en hoe Thesingers een bijdrage kunnen leveren, vind je hier.

Nieuw in 't dorp

Er zijn weer een aantal huizen van bewoners gewisseld in de afgelopen periode.
Lees over Peter en Simone en André van de Nadort en Han de Boer.

G&T februari 2011

Komend weekeinde wordt de nieuwe G&T bezorgd. Met deze keer:

1. Laborant en notabele strijken neer in Thesinge
Han en André voelen zich thuis en op hun gemak in de luwte van de Kloosterkerk.
2. Joyce Mollema: de nieuwe directeur van De Til
Vanaf 1 november 2010 is Joyce Mollema benoemd als directeur van De Til in Thesinge. Zij volgt met deze voor haar nieuwe functie Greet Veenkamp op. Reden om eens kennis te maken.
3. In memoriam van Willem van der Schans
4. ‘Nijdam’ op Ruischerbrug
Een gesprek met de G&T-adverteerder Jeroen Nijdam op Ruischerbrug.
5. Sirkelslag
Sirkelslag is een spel voor 12- tot 17-jarigen dat we al sinds een paar jaar spelen in Thesinge
6. Recensies van:
• Zelle
• “Grensgeval” geeft snertconcert
• VIOD maand
• Kick-off Groninger Verzoamelstee
• Trio-Kwartet
7. Aankondigingen van:
• Kamerkoor Tiraña in kerk Garmerwolde
• Foto- en Praatmiddag
• DiCaprio Thrilleravond
• Gratis concert met ‘De Smit’
• Garmerwolde Doet; vrijwilligersdag
8. Overige artikelen:
• Hondenpoep, een hoop ergernis!!!
• Menno Ridder kaartkampioen
• Nieuwe faciliteiten in Kerkhörn
• Nieuwe bewoners
• Burgernet
• Thesinge heeft weer een galerie
• Het bankje
• Fredje
• “Uit de oude doos

Voor meer info over ons fraaie dorpsblad: kijk hier.

G&T januari 2011

De G&T van januari:
Er is weer van alles gebeurd in de afgelopen winterse maand december en de , voor Fredje, wat sombere maand januari. Maar februari is in aantocht met veel leuke activiteiten.

Theo Spijker
"Doe eens bewust iets anders en wacht het resultaat af. Dat kan iets heel nieuws opleveren", zegt Theo Spijker. De bloemenhandelaar, kunstschilder, wadloper, hardloper en hobbykok met belangstelling voor filosofie is er zelf het levende bewijs van. Een gesprek over lastige klanten, een van de mooiste dagen uit zijn leven en snot voor de ogen.

Irene Plaatsman
Nadat ze in 2008 al haar studie Godsdienstwetenschap had afgerond, voltooide ze twee jaar later de studie Geestelijk Verzorger. In beide gevallen lag de nadruk van de opleiding op de filosofie. En – heel bijzonder – in beide gevallen studeerde ze cum laude af, met lof.

Witte Kerst
Artikelen over diverse kerstactiviteiten in Thesinge en Garmerwolde; de kerstnachtdiensten, de kerstnacht- en de kerstochtendblazers.

Oud & Nieuw:

Artikelen over diverse O&N-activiteiten in Thesinge en Garmerwolde; een jaarwisseling zonder vuur, maar met kloksmerene nee en voortzetting in Het Trefpunt en Jägermeister.

Nijjoarsveziede

Het nieuwe jaar is geen nieuwjaar zonder de Nijjoarsveziedes.

Aankondiging activiteiten
- Meezingen in thesinge
- Rondje nostalgie
- Snertconcert Grensgeval
- Getwitter in het sprookjesbos
-
En verder
- het euvel van de groene container
- Verpletterend doelsaldo van GEO_E1
- De herkenning in ‘Zusse en zo’ van Theater te water
- Fredje; ‘Van der Mollenfeeste’

Meer over de G&T: klik hier.

Nijjoarsverziede 2011

Het was als vanouds een gezellige, drukke, vrolijke, lawaaierige avond in cafe Molenzicht, op zaterdag 15 januari 2011. Muziek door 'Daip River' (daip as in 'damsterdaip' vanzulf). Een weergaloze Tomasvaer en Pieternel. En ook nog een tombola van jewelste. Foto's: Hans van den Brand.

Nijjoarsverziede 2011 -1.jpg

De Groninger liedjes van Daip River waren afwisselend. Bij het laatste nummer nl. het Grunnens laid stond de hele zaal op en werd uit volle borst meegezongen.

Nijjoarsverziede 2011 -2.jpg

Brandewijn met rozijnen. Jammie!


Nijjoarsverziede 2011 -3.jpg

Tomasvaer struikelend over buitenlandse woorden of snoeren op toneel, het maakte niet uit. Samen met Pieternel / Roelie Dijkema gaf Roelf Jansen ons weer een mooi beeld van het voorbije jaar.

Nijjoarsverziede 2011 -4.jpg

En dan de tombola. Een van de nieuwe inwoners mocht op het podium helpen om de lootjes voor te lezen en hij deed dat voortreffelijk. Andre mag blijven. Maar... wat is eigenlijk een tafelhaard????

Nijjoarsverziede 2011 -5.jpg

Nijjoarsverziede 2011 was weer een avond die je niet gemist wilt hebben.
Met dank aan Dora en familie, Remi, Menco vd Berg, Tomasvaer en Pieternel, Daip River, en het publiek.
Tot volgend jaar!

Bord kapot

We hebben een mooie jaarwisseling gehad. Prachtig vuurwerk, gezellige sfeer in het dorp, met dank aan de 'kloksmeerders', de mensen van Trefpunt en aan iedereen die mee feest vierde.
Jammer dat een enkele feestvierder dan opeens wat stuk moet maken: zonde van zo'n duur bord.
Misschien kan het nog gemaakt worden?

Karline Malfliet maakte er in elk geval een foto van:

Jaarwisseling2010-11.jpg

De kerstblazers

Kerstmorgen in Thesinge.

kerstochtend2010klein.JPG

Ook dit jaar werd kerstmorgen in het nog vredige, maar vrieskoude Thesinge ingeluid door kerstliederen gespeeld en gezongen door een zo langzamerhand bekend groepje Thesingers. Om 05.30 uur druppelden aan de Schoolstraat de mensen binnen. Eerst nog even een kop koffie of thee, met een plakje suikerbrood, krentenbrood of spijsbrood.
Om 06.00 uur, met uiteindelijk 16 personen naar buiten (waaronder Fred Ritsema, over uit Amerika).
Traditioneel werd begonnen met ‘Stille nacht, heilige nacht’ en daarna werden onder diverse lantaarns de kerstliedjes ten gehore gebracht. De zangers en zangeressen hadden het relatief gemakkelijk: zij konden de handen meestentijds nog wel warm houden. De muzikanten, met hun instrumenten hadden het moeilijker. Het is lastig spelen met dikke handschoenen aan. En na verloop van tijd - het ene instrument is gevoeliger voor vocht dan het andere – gingen de ventielen vastzitten, waardoor er nog wel eens een noot wegviel of er helemaal geen tonen meer te produceren waren. Maar vanuit het Dorp naar Molenweg, weer terug naar Dorp en toen naar Schutterlaan en terug, overal konden de liedjes toch nog worden gespeeld en gezongen, zelfs al ontstonden er op den duur ijspegels aan sommige instrumenten. En een muzikant minder betekende een zanger meer.
In menig huis werd, zelfs op dit vroege tijdstip, al een gordijn opzij geschoven om ook even te kijken naar de muzikanten. Weer op de brug aangekomen werd, ook al traditioneel, afgesloten met het ‘Ere zij God’. Om bijna acht uur kwamen we én de instrumenten bij mevrouw Ritsema weer op temperatuur onder het genot van een heerlijke kerstontbijt.

Koos van de Belt

G&T van december 2010

Deze week valt het decembernummer in de bus van de Garmer- en Thesinger Express. Het kerstthema is: mensen die in Thesinge en Garmerwolde hebben gewoond vragen hoe zij terugkijken op de kerst en oud en nieuw in Thesinge/Garmerwolde en wat de verschillen zijn met nu.

Helemaal kerstsfeer

In een volle Kloosterkerk werd zondag 12 december het kerstconcert gegeven door The Singers. Het was erg gezellig, en er werden veel mooie liederen gezongen. Er waren diverse solisten w.o. Roos Plaatsman, die deze keer zichzelf op de piano begeleidde. Deze keer deed ook een aantal kinderen van de basisschool mee.
Buiten was er knappend haardvuur, binnen was de sfeer geweldig.
Paul Sloot

Kerstconcert Roos Plaatsman.jpg


Kerstconcert kindertjes.jpg

Thesinge krijgt Burgernet

We kunnen in Thesinge lid worden van Burgernet. Dit is een systeem waarbij politie via de mobiele telefoon (ingesproken bericht of sms) mensen betrekt bij opsporing. Kijk op de pagina van Dorpsbelangen of het u wat lijkt.

Noord Op Stee

Op zaterdag 4 december was het radioprogramma Noord op stee live vanuit Trefpunt te beluisteren. Klik hier voor een verslag.


Sinterklaas in Thesinge

Op zaterdagmiddag 27 november was Sinterklaas in Thesinge. Het was erg spannend want Sinterklaas zat niet in de koets. Gelukkig hebben de kinderen van Thesinge en de Pieten hem gevonden in de molen 'Germania'. De molen is helemaal opgeknapt en Sinterklaas wilde dit graag bekijken. Onder leiding van veldwachter van der Woude en het fanfarekorps Adorp maakte Sinterklaas een tocht door het dorp en heeft een aantal Thesingers bezocht.
Het had een klein beetje gesneeuwd! Sinterklaas vond dit heel bijzonder.
Burgemeester van de Nadort heeft Sinterklaas welkom geheten in Dorpshuis Trefpunt.
Meer foto's: klik hier.

IMG_4574_2.jpg


IMG_4538_2.jpg

IMG_4642_2.jpg
G&T november

De nieuwe Garmer & Thesinger Express (36e jaargang, november 2010) is weer bezorgd. Hoofdartikel gaat over oppas-opa Henk Vliem. Verder aandacht voor nieuwe inwoners in Garmerwolde, de nieuwe tennisbanen van Ten Boer, het afscheid van juf Greet en nog veel meer.
Voor de volgende G&T kan men kopij inleveren tot uiterlijk dinsdag 14 december 18.00 uur.

Meer over G&T klik hier.

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas kwam in Thesinge. Kijk onder Jong voor een kort verslag. Een uitgebreide fotoreportage staat hier.

Terug in de Bakkerstraat

famVanDijken.jpgSinds 3 juli 2010 woont de familie Van Dijken in de Bakkerstraat op nummer 14, in Thesinge.
Jan Emo heeft 10 geleden ook al in dit huis gewoond, hij is dus een oude bekende in het dorp.
Vanuit Oldebroek is hij weer in Thesinge komen wonen, nu samen met zijn vrouw Patricia en dochter Maya.
Jan Emo is werkzaam als monteur bij het bedrijf Agri Nijborg, Patricia gaat binnenkort werk vinden in de zorg, zodra ze haar opleiding heeft afgerond.
Maya, ze is 12 jaar, zit op het Wesselgansfort College, in de 1e klas.

Hij komt!!!

Op zaterdag 27 november komt Sinterklaas weer naar Thesinge.
En dat gaan we vieren in Trefpunt vanaf ongeveer 13:30u.
De burgemeester zal Sinterklaas welkom heten.

De caravan van Sinterklaas staat vanaf 25 november weer op het schoolplein.

Dit was de intocht van Sint een paar jaar geleden:
2007_1125thesingesinterklaas0073[1].jpg

Herhalingscursus verkeer in Thesinge

Iedereen die graag zijn of haar verkeerskennis wil opfrissen en op de hoogte wil zijn van de nieuwste verkeersregels, kan woensdagavond 24 november terecht in café Molenzicht.
De avond wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ten Boer. De heer Vriesema, voormalig rijschoolhouder, geeft de voorlichting.
De toegang is gratis; je krijgt er een kopje koffie bij. De aanvang is 19.30 uur.

Lopend koken

Kook lekker uit het receptenboekje van Lopend eten 2010. lopendkoken.pdf

'Over een zonnetje en een donkere wolk'

photo-bieb640.jpg
De bibliobus staat elke maandagochtend van 10.15 tot 11.40 uur tegenover de school. Aan boord de vaste bibliothecaris Hilma Ubels en een van de vrijwillige medewerkers Roelie Karsijns, Aly Pepping en Ina van Zanten. Roelie doet dit werk al 12,5 jaar; daarvoor werd ze onlangs in het zonnetje gezet. Allevier doen ze dit werk met veel plezier. Maar hoe lang nog?
Door gemeentelijke bezuinigingen dreigt een derde van de bibliotheken in de provincie te verdwijnen. Wat dit betekent voor onze bibliobus is nog niet met zekerheid te zeggen, maar de toekomst is erg onzeker.
Het verdwijnen van de bibliobus zou betekenen dat volwassenen en vooral kinderen niet meer in het dorp terechtkunnen voor een lekker leesboek, informatie voor een werkstuk of spreekbeurt of een prentenboek om uit voorgelezen te worden. De basisschool raakt een stille ondersteuning van het leesonderwijs kwijt.
We hopen dat iedereen die gebruik maakt van de bibliotheek, of het nu de bus is of een van de vestigingen Ten Boer en Groningen, deze voorziening zal steunen als er concrete acties ondernomen moeten worden.

Meziek Mit Bus 2010

MeziekmitBus.jpgZondag 31 oktober vindt in Thesinge, Ruischerbrug en Zuidwolde de derde editie van Meziek Mit Bus (voorheen Blues Cruise) plaats. De combinatie van steengoede rootsmuziek en het bijzondere vervoer tussen de drie podia met ouderwetse bussen maakt Meziek Mit Bus tot een uniek evenement. Van t Jopje kunnen we helaas geen gebruik meer maken, Café Molenzicht is de vervanger.

Er staan drie fantastische bands op het programma: in Café Molenzicht spelen Remmelt, Muus & Femke; in het dorpshuis Ruischerbrug horen we Swamp en in Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt Taneytown op.

Kaarten voor Meziek Mit Bus 2010, startplaats Thesinge zijn te bestellen bij Bertus Kol, tel. 06-10461878. Dagkaarten kosten 20 euro. Losse locatiekaarten zijn 5 euro. Kijk voor meer informatie over de bands en het tijdschema op MeziekMitBus.nl.

Lopend Eten 2010

Een verslag van Ton Heuvelmans.

Zaterdag 2 oktober zag de start van een nieuwe Thesinger traditie: het Lopend Eten. Een groep van zesenveertig Thesingers genoot van een uitgebreide viergangenmaaltijd. Lopend van koud voorgerecht naar warm voorgerecht en van hoofdgerecht naar dessert, bezochten steeds wisselende groepjes van zo’n man of zeven in totaal twintig verschillende woningen, waar heerlijke schotels hun wachtten: van eenvoudige kost tot haute cuisine, maar alles overheerlijk en met liefde bereid. Het was weldadig om in intieme kring en in steeds wisselende samenstelling, gastvrij ontvangen te worden in diverse huizen die je tot die avond alleen van de buitenkant kende.

Onder de koffie na afloop in het Trefpunt bleek het enthousiasme tot grote hoogte te zijn gestegen: er werden recepten uitgewisseld en er werd een plan gesmeed: dit initiatief verdient een herhaling. En zo werd besloten dat op zaterdag 1 oktober 2011 de jonge traditie van het Lopend Eten in Thesinge zal worden voortgezet.


Veel blauw op straat!

Thesingerun 2010 Paul Sloot.jpg
Bij de Thesinge Run was er opvallend veel 'blauw' op straat. Het nieuwe shirtje van de Thesinger hardlopers werd voor het eerst tijdens een wedstrijd gedragen (foto Paul Sloot). De run trok net als andere jaren veel deelnemers, ook bij de Kids Run.
Voor meer: zie de website van Thesinge Run.

Nacht Zonder Dak 2010

Een foto-overzicht van de Nacht Zonder Dak 2010.

t Jopje is historie

Met de sluiting van t Jopje blijven alleen de herinneringen aan de gezellige stamtafel, lekkere etentjes, leuke optredens, serieuze besprekingen en vrolijke feesten. Karin Sitalsing schreef een mooi artikel over 'ons' Jopje (Volkskrant 30-08-2010). We plaatsen het onder 'Historie'.

Een nacht zonder dak

Doe mee of doneer!!
Tijdens Nacht Zonder Dak (NZD) slaapt de jeugd van Thesinge en omstreken één nacht in een zelfgebouwd krot, zoals jongeren aan de andere kant van de wereld elke nacht moeten doen.
De nacht wordt georganiseerd in de nacht van 11 op 12 september op het schoolplein van basisschool ‘De Til’. De nacht wordt voor de jeugd ingevuld met een gevarieerd programma van sport, spel en muziek. Met het geld dat de jeugd ophaalt steunen zij de straatkinderen in Bolivia.

Dus doe mee! Help mee! Sponsor mee! De kosten voor deze nacht zijn 2 euro per deelnemer. Geef je op voor 30 augustus door een mailtje te sturen naar: nachtzonderdakthesinge@hotmail.com

The Brothel Brothers en de Maradona's

Op zaterdag 18 september treden The Brothel Brothers en de Maradona's op in Trefpunt in Thesinge. Aanvang 22:00 uur. Meer informatie: www.xorp.nl of onder Agenda.

lopendeten.jpg
Heb je zin in lekker uit eten, niet te duur, in gezelschap van dorpsgenoten, doe dan mee aan Lopend Eten op 2 oktober 2010. Het diner bestaat uit vier gangen. Deelnemers lopen voor elke gang naar een ander adres in het dorp. Wie wat waar eet en met wie, wordt die avond om halfzeven in het Trefpunt bekendgemaakt. Niet alleen de gangen wisselen per adres, ook de samenstelling van de groepjes.
Geef je vóór 14 juli op door middel van het strookje op de flyer die huis-aan-huis verspreid wordt.
Graag inleveren bij Heuvelmans/Huizinga, G N Schutterlaan 29.

Thesinge Run op 25 sept.

Voor de vierde keer organiseert de stichting Thesinge Run
de Thaisner DorpsRun en wel op zaterdag 25 september 2010.

Het programma ziet er als volgt uit:
- We starten met een KidsRun voor de basisschoolkinderen van 600 en 1200
meter om 15:00 uur;
- Daarna komen om 17:00 uur de hardlopers aan bod met de afstanden 4 km, 4
mijl en 11 km
- De wandelaars kunnen de 4 km en de 4 mijl afleggen;
- Na afloop is er een pasta party in het dorpshuis "Trefpunt" ;
- Voor de hardlopers worden de bruto- en netto tijden geregistreerd door het
Gateway Systeem;
- Voor beginnende lopers en jongeren wordt er een clinic georganiseerd in de
maanden augustus en september; de loopclinic wordt georganiseerd in Thesinge voor volwassenen en kinderen, waarbij Gerhard Lugard de clinics zal gaan begeleiden. Voor wie zin heeft kan er ook weer in groepsverband worden gelopen op de dinsdagavonden. Karline, Menco en Stoffer zullen dit begeleiden.

Voor meer informatie en aanmelding zie www.thesingerun.nl .

Open tuinendag

tuinendag244.jpgOp zaterdag 19 juni opent een negental zeer diverse tuinen de hekken. Van boerderijtuin tot parktuin, van bostuin tot cottagetuin.
Voor een overzicht van de tuinen en een plattegrond om mee te nemen, klik plattegrond_2010.pdf. 
Een plattegrond is ook te verkrijgen in de buitenwinkel van La Bloem, G.N. Schutterlaan 35.

AED/reanimatie training

In Thesinge hebben 30 mensen een AED/reanimatie training gevolgd. Voor deze mensen wordt in september een herhalingsles gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een volledige training gegeven voor mensen die nog niet eerder een training gevolgd hebben. Deze training duurt een hele avond en kost € 35,-. Opgave is mogelijk tot 15 juni bij Annelies Hofstede (050-5410480 of a.hofstede).

Nieuw in 't dorp

bats244.jpgDe familie Bats woont sinds februari in de Bakkerstraat 4.
Maureen is 7 jaar en zit in Thesinge op school, Miranda is administratief medewerkster bij Tuinland in Assen en Klaasjan is planner bij Elting Stukadoors/afbouwbedrijf.
Miranda en Klaasjan komen beiden uit Groningen (Vinkhuizen) en hebben de laatste 15 jaar in Garmerwolde gewoond. Poes Sammie en konijn Guus zijn natuurlijk ook meeverhuisd.

23 juni: Het jaarlijkse zomerfeest

Het jaarlijkse zomerfeest van De Til heeft dit jaar als thema het WK voetbal 2010. Op 23 juni is iedereen, jong en oud, van 17.00 - 19.00 uur welkom in de school en op het plein om dit feest mee te vieren.

Nog bedankt....

piratenfeest2010.JPG

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het komen en de gezelligheid van ons piratenfeest. Volgend jaar weer.

Piraten Combinatie Thesinge

Feestweek: Woodstock aan het Maar
In het kader van de feestweek spelen The Brothel Brothers & the Maradona's in de feesttent bij het Trefpunt.
Kampioenen!

voetbalkampioenen2010.JPG
Het dames voetbalteam van groep 7/8 van de Til is kampioen geworden op het jaarlijkse voetbaltoernooi in Woltersum. Na een bloedstollende finale waarin in het o-o bleef, nam de Til de penalties beter en werden kampioen.
Foto: Henk Tammens

Vissen - geen rommel achterlaten aub

Aan alle vissers (en vrienden),

berm-vuil-voorjaar2010

Het wordt weer mooi weer. En wat is dan leuker dan met een stel vrienden te vissen in het Maar? Hartstikke gezellig natuurlijk. Maar helaas er blijft er de laatste tijd weer regelmatig troep liggen. Troep die door de bewonders van de Dijk dan maar weer opgeruimd wordt.
Hopelijk gaan we een lange en mooie zomer tegemoet. Om het gezellig te houden hierbij het dringende verzoek om je troep op te ruimen als je weggaat!

De bewoners van de Dijk (en alle dorpsgenoten die hun best doen om het dorp netjes te houden).

“Het gezicht” van Thesinge is terug

Op vrijdagmorgen 23 april 2010 zijn de kap en het gevlucht (de wieken) van de stellingmolen Germania weer op hun plaats getakeld. Na een ingrijpende restauratie in 1973 was de molen in 2004 toe aan een nieuwe restauratie. Na het organiseren van voldoende financiële middelen was het in 2009 zover. In oktober 2009 werd, nadat de roeden waren gestreken, de kap met een grote kraan verwijderd. Zes maanden later, in april 2010, zijn de kap en het gevlucht (de wieken) terug geplaatst.

IMG_3852.jpg

Pasen in Thesinge

Tekst: Desiree Luiken.
Foto's notenschieten door Henk Tammens, foto's eieren zoeken door Desiree Luiken

Op tweede paasdag kwam  de zon te voorschijn. Precies op tijd voor de paasactiviteiten. Voor 32 kinderen werden in de peuterspeelzaal een paasverhaal
voorgelezen. Daarna gingen ze in 5 tuinen eieren zoeken en spelletjes spelen.
In het Trefpunt waren ondertussen 33 mensen bijeengekomen voor het
notenschieten; 19 volwassenen en 14 jeugd. Onder leiding van Roelie Dijkema en
Jakob vd Woude werden er veel noten geschoten. Na een spannende strijd tussen Renger de Vries en  Henk Tammens nam Henk de nieuw ingestelde wisselprijs  mee naar huis.

Uitslag notenschieten:
Volwassenen: 1. Henk Tammens, 2. Renger de Vries, 3. Renee Oudman
Jeugd:     1. Peter vd Veen, 2. Nora Anker, 3. Thom de Vries

pasen2010-5.jpg

Notenschieten

Op Paasmaandag wordt weer eierenzoeken en notenschieten georganiseerd. U hebt een brief in de bus gehad daarover. Inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 30 maart inleveren bij Mieke van 't Hoog, Kerkstraat 9.

Cultuur-website Ten Boer

Gemeenten en bibliotheken zijn gestart met 'cultuurloketten'. Dat zijn websites waarop evenementen getoond worden die plaatsvinden binnen één gemeente. Ook voor Ten Boer komt er nu zo'n cultuurloket. Het doel is het op één plaats het aanbod te presenteren van activiteiten, evenementen en nieuws op het gebied van toerisme, recreatie, sport, hobby & vrije tijd en cultuur. Evenementen die op onze Thesinger site staan, kunnen overgenomen worden door het cultuurloket ofwel de digitale >Agenda van de gemeente Ten Boer.
Als vereniging of organisatie kunt u ook zelf culturele evenementen aanmelden bij het cultuurloket. Laat het weten via www.cultuurintenboer.nl.

Ook is het mogelijk als organisatie zelf de redactie te voeren over activiteiten, met een eigen inlogaccount. Heeft u daarvoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Netty Niehoff, 0596-613108 of via n.niehoff@mijneigenbibliotheek.nl.

Foto's van prikslee-festijn

Henk Tammens maakte mooie foto's bij het priksleeën, op zaterdag 16 januari: klik hier om naar Henk's fotosite te gaan.

Sneeuwfoto 2010

Zo'n foto kun je niet ieder jaar maken van de hondenpoepschepjes:

foto%20sneeuwpaaltje%20jet.jpg

Ingestuurd door Jet de Wilde, aan De Dijk.

Trieneke in het zonnetje

Tijdens de jaarvergadering van De Scheuvel op 20 november j.l. werd Trieneke Schuppert in het zonnetje gezet. Ze is namelijk al 25 jaar trouw bestuurslid van de ijsvereniging. Als dank kreeg Trieneke bloemen en een mooie pen. Ze blijft overigens gewoon aan als penningmeester. Op naar het volgende jubileum!
Trieneke.jpg

Kerstblazers: ondanks de kou!

In de vroegte van kerstochtend heeft Thesinge ook dit jaar de traditionele muziek mogen horen. Terwijl buienradar weinig goeds beloofde:
tn_DSCF2973.JPG
Koos van de Belt stuurde foto's en een verslag in.

G&T december 2009

De nieuwe Garmer & Thesinger Express is verschenen. Thema van dit decembernummer is 'oud en nieuw': dorpsgenoten die ergens anders opnieuw beginnen of andersom.
Het hoofdartikel kunt u t.z.t. ook op internet bekijken: via deze site.
Eindredactie voor Thesinge: Desiree Luiken, Luddestraat 3.
Voor het volgende nummer kunt u kopij aanleveren uiterlijk dinsdag 19 januari 18.00 uur.

Intocht Sint

Heidi Ridder maakte foto's tijdens de intocht van Sinterklaas. Al is de Sint alweer terug naar Spanje, we zetten toch de foto's nog even op de site.
Foto 1 : Hij komt,hij komt........
tn_sint2009-1.JPG

Begrip a.u.b.

Er wordt momenteel aan de site gesleuteld. Mogelijk zijn er als gevolg daarvan onregelmatigheden. We vragen uw begrip daarvoor.

Natuurwerkdag succes

De natuurwerkdag van 7 november j.l. was een groot succes. Een kleine twintig enthousiastelingen hebben erin korte tijd voor gezorgd dat het kerkhof er weer opgeknapt bij ligt. Alle natuurwerkers geweldig bedankt voor jullie inzet.
De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken

Pluc Plaatsman stuurde mooie foto's mee!

P5160769.jpg

Reénie Basisschool De Til

Tijdens de reénie op 5 september en de jubileumdienst op 6 september zijn foto's gemaakt.
Je kunt ze bekijken op www.cbsdetil.nl en op www.burfo.nl , met gebruikersnaam: TXT en wachtwoord: 079.

Hondenbezitters voor poepvrij dorp

Maandag 17 augustus stemde ruim 60% van de hondenbezitters in Thesinge ermee in om het dorp vrij te houden van hondenpoep. Het Dagblad van het Noorden schreef hierover als volgt:
'Een grote meerderheid van de hondeneigenaren uit Thesinge is vanavond akkoord gegaan met het plan om hun dorp hondenpoepvrij te houden....'

Reunie CBS De Til: het kan nog!

Reunie op 5 september 2009. Het kan nog!! De tent is nog niet vol.
Wacht niet langer, er kunnen nog meer mensen bij in de tent bij Dorpshuis Trefpunt. Nog niet alle oud-leerlingen en leerkrachten hebben zich opgegeven. Weet je nog iemand die zich niet heeft aangemeld, laat hem/haar zich dan opgeven. Bij aanmelden ter plekke kunnen we geen maaltijd garanderen.
Hoe geef je je op: zie verder: www.cbsdetil.nl. Als deze site eruit ligt, mail voor informatie naar Willie Havinga.

Schilderijen in de kerk

In de Kloosterkerk is twee weekeinden achter elkaar expositie: LANDSCHAPPEN OP DE GRENS VAN FIGURATIE EN ABSRACTIEé

'Het vlakke land daagt me uit. Wegen,lijnen, land en wolken; het spel van licht en donker zijn daar de ingrediénten. Deze probeer ik door middel van het schilderen met eitempera, die ik zelf maak, uit te beelden. 400 grams papier wordt behandeld met gesso en vaak begin ik met een onderschildering van sienna, oranje, groen of blauw. Bij eitempera schijnt de onderliggende laag door de volgende heen. Die transparantie is boeiend.
Een beeld uit het landschap, meegenomen in m`n hoofd, is meestal de aanleiding. Al schilderend verdwijnt vaak de relatie met de werkelijkheid. Als figuratie en abstractie op gespannen voet met elkaar staan, wordt het voor mij interessant.'

Jetske Ypma, Thesinge

De expositie in kloosterkerk is op 8/9 en 15/16 aug. van 13 tot 17 uur.

Tijdelijk geen foto's

Beste sitebezoekers,

Door omstandigheden kunnen we momenteel geen foto's plaatsen bij de artikelen. We hopen dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost wordt, maar we weten helaas niet hoe lang het gaat duren. We hopen in elk geval dat de website vanaf september weer normaal functioneert.

Webredactie thesinge.com

Thesingers op de kaart

In september is het weer monumentendag. Het thema dit jaar is 'Op de
kaart'.
Een van de activiteiten is het exposeren van ansichtkaarten die
Thesingers sturen vanuit hun vakantiebestemming. Uiteraard moet op die
kaart iets van het erfgoed uit die plaats of omgeving staan. Dat kan
bijvoorbeeld een klooster zijn, een kerk, een monument, een
schilderij, een oud stadsgezicht of een mooi beeld.
Stuur de kaart naar: Plaatselijke commissie SOGK, p/a Kor van Zanten,
Kapelstraat 9, 9797 PJ Thesinge.
Sturen!
(Dit bericht is een bewerking van de oproep in de GT.)

Nieuw in Thesinge

Thesinge heeft in de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe bewoners gekregen. Enkelen zijn op vertrouwd terrein komen wonen, voor anderen is Thesinge helemaal nieuw. Thesinge.com en de Garmer & Thesinger Express geven ze graag de gelegenheid om zich voor te stellen.
In deze editie zijn dat
Rik van der Woude
Meranda Spanjer en haar drie kinderen
Jet de Wilde en dochter Famke.
Binnenkort zullen enkele nieuwkomers volgen die op het punt staan in het dorp neer te strijken.
De foto's zijn gemaakt door Myla Uitham.

Zomerfeest 2009

Heidi Ridder stuurde foto's van het Zomerfeest 2009

DSCN1314.jpg

Tuinendag

Overzicht van deelnemende tuinen op de tuinendag 20 juni 2009

- Kirsten en Bernard van Galen - Kerkstraat 2 - Wilde tuin
- Koos en Betsy v/d Belt - Schoolstraat 4 - Fruit/Groente/Bloementuin met historische elementen
- Dineke en Menno Oosterhof - Schutterlaan 20 - Natuurtuin
- Anja Huistra - Schutterlaan 17 - Bos/Parktuin
- Willeke en Geerle vd Veen - Schutterlaan 35 - In 2 é jaar van voetbalveld naar Familie/ Leef-tuin
- Hatta en Neel Hardewijn - Kapelstraat 5 - Doorlooptuin
- Ria en Mark Elzer - Singel 3 - Kleine, besloten tuin met landelijk uitzicht
- Myla en Alix Uitham - De Dijk 14 - Leef-tuin
- Geerten en Dorien - Luddestraat 11 - Groene/besloten tuin met landelijk uitzicht
- Harmien en Yvonne - G.N.Schutterlaan 8 - Aanleg en ontwerp door éde natuurtuiné uit Haren
- Jan en Carla - G.N.Schutterlaan 5 Landelijk uitzicht-tuin
- Hans en Anja - De Dijk 18 - Bos/Park-tuin

Mobieltje kwijt in Klunder?

Iemand heeft in Klunder een mobiele telefoon verloren. Helaas, deze is niet heel teruggevonden omdat er inmiddels was gemaaid. Mobieltje aan flarden, dus. Wel is de simkaart teruggevonden, zo te zien onbeschadigd.
Meldt u bij de vinder Rudy Noordenbos, De Dijk 7, tel. 302 2742.

Kies Jan Mollema Ned. vrijwilliger 2009

Afgelopen zaterdag is Jan Mollema genomineerd als vrijwilliger van het jaar 2009 in Nederland. Per provincie zijn er 4 vrijwilligers genomineerd. Van iedere genomineerde is een kort filmpje opgenomen. Dit filmpje is te zien op www.maakhetverschil.nl. De bedoeling is dat deze week gestemd wordt é door de Thesingers natuurlijk op Jan é via de website. Stem op Jan, zodat hij met de andere winnaars van de overige provincies de strijd aan kan binden voor de titel éVrijwilliger van het Jaaré.

Deze week zal in het radioprogramma Plein 5 (iedere werkdag van 14.00 é 16.00 uur op Radio 5) ook aandacht besteed worden aan de nominaties. De luisteraars bepalen dan door hun stem uit te brengen welke vrijwilliger doorgaat naar de finale. Helaas nog niet bekend welke dag Jan aan de beurt is.

Kortom, open de website, bekijk de 4 korte filmpjes en stem op Jan! Dat kan nog tot vrijdag 12 juni.

N.B. In het filmpje van Jaap Beintema is ook een bekende Thesinger te zien. Maar op hem kan er niet gestemd worden zodat er binnen ons dorp geen rivaliteit kan ontstaan.

Zomerse muziekmiddag

Op zondagmiddag 7 juni om 15.00 uur organiseert het Thesinger koor éThe Singersé een muziekmiddag in de Kloosterkerk in Thesinge.

Nieuwsbrief Reunie De Til

Basisschool ‘De Til’ in Thesinge bestaat dit jaar 125 jaar. Daarom komt er een reünie op zaterdag 5 september 2009 om 13.00 uur in Trefpunt, Kerkstraat 5 in Thesinge.
Klik hier voor de nieuwsbrief

Raamposter uitprinten

U kunt nu uw eigen raamposter printen voor de Tuinendag / Garage Sale van 20 juni. Klik hier
voor de poster.

Voor de tuinendag zijn al de volgende aanmeldingen:
Uiteraard kan er meer bij, dus probeer je buren, dorpsgenoten te motiveren.
Graag ook nog Molenhorn, Dijk/Singel, Molenweg, en Bakkerstraat.

Koos en Betsy van der Belt Schoolstraat 4
Renee en Rudy Bremer Schutterlaan 15
Anja Huistra Schutterlaan 17
Willeke en Geerle Schutterlaan 35
Neel Hardewijn en Hatta Kapelstraat 5
Kirsten en Bernard van Galen Kerkstraat 2
Menno en Dineke Schutterlaan 20

Lees verder.

Kinderpret op koninginnedag

Ingrid Oudman mailde een serie leuke foto's van kinderen tijdens het koninginnedag feest.

april-2009-168.jpg

Meer foto's Koninginnedag

De uitslag van de stratenzeskamp:
Dorp 14 punten
Molenweg/Kerkstraat,Lageweg,Molenweg (vanaf Top)/Bovenrijgerweg/Achter Thesinge,Molenhorn allen 20 punten
Dijk/Singel 26 punten
G.N.Schutterlaan 36 punten

Kor van Zanten maakte een serie foto's:

Koninginnedag%202009%20043.JPG

Manon en Manouk zijn klaar voor de optocht

Koninginnedag: ondanks alles...

We waren er toch, en hadden ondanks de vreselijke aanslag in Apeldoorn toch met elkaar een goeie dag. De Oranjevereniging had als altijd heel veel werk gemaakt van de aankleding en de organisatie.... hulde daarvoor!
Heidi Ridder maakte foto's:

Oranje%202009%20foto%201.JPG

Foto 1: De optocht.

Nieuw in de bibliobus

Geen postzegels in huis? Vergeten een cadeautje te kopen? Sinds kort kun je in de Bibliobus terecht voor postzegels, strippenkaarten, theaterbonnen en irischeques. En natuurlijk voor een gevarieerd en regelmatig wisselend aanbod van romans, tijdschriften, luisterboeken en informatieve boeken. Elke maandagochtend van 10.15 - 11.40 uur.

Tuinendag en 'Garage Sale': print een raamposter!

U kunt nu uw eigen raamposter printen voor de Tuinendag / Garage Sale van 20 juni. Klik hier
voor de poster.

Zoals we al eerder meldden: hou zaterdag 20 juni vrij in uw agenda!!!! Dan vallen er twee leuke evenementen te beleven in Thesinge: de Tuinendag (die georganiseerd wordt door Willeke Huistra) en een Garage Sale ofwel Stoepstruundag op initiatief van De Dijk, maar het hele dorp kan eraan meedoen, net als in 2006.

Reunie De Til

De christelijke basisschool De Til in Thesinge bestaat 125 jaar. Op zaterdag 5 september 2009 wordt er een reunie gehouden. Hoort, zegt het voort!

Expositie geopend

Het was gezellig druk bij de opening van de expositie van Marcel Duran, hoewel niet iedereen onder de indruk was.

tn_IMG_1485.JPG

tn_IMG_1492.JPG

Foto's: Piet Huisman.
Voor meer informatie over de tentoonstelling in de Kloosterkerk, klik hier.

Tuinendag in juni

Oproep van Willeke Huistra:
Omdat ik vaker van mensen hoor dat het leuk zou zijn om eens een kijkje in andermans tuin te mogen maken, wil ik graag een oproep doen.
Ik wil 20 juni graag een Open Tuinen Dag organiseren in Thesinge.
Je hoeft uiteraard geen enorme tuin te hebben, maar als je trots bent op je mooie groentes, aparte planten, leuk ontwerp, mooie kunstwerken of wat je allemaal met je tuin kunt doen, geef je dan op!
Het is natuurlijk het leukst als veel mensen zich opgeven.
Mocht er mensen zijn die me mee willen helpen organiseren ( niet zo veel werk hoor) hoor ik het ook graag.
Info en opgave
Willeke Huistra
G.N.Schutterlaan 35
tel 3021984
email labloem@hetnet.nl

Expositie Marcel Duran in Kloosterkerk

Rond Pasen is er een tentoonstelling van Marcel Duran in de Kloosterkerk. In het weekeinde van 4 en 5 april en in het paasweekeinde 11-12-13 april kunt u hier terecht tussen 13 en 17 uur. Kijk op de pagina cultuur.

Nog één keer stunten?

'Geweldig, wat leuk.'
Op nieuwjaarsmorgen waren de reacties van de dorpelingen op de traditionele stunt positief. Iedereen had het erover. 'Heb je het barretje gezien? Er zitten zelfs lampjes op!'
Diezelfde lampjes zijn nu bezig - met het hele barretje en de poppen die erop zaten - te verzinken in het Maar. Geen bergingsploeg bemoeit zich ermee. Kunnen de kinderen in de zomer nog veilig met hun opblaasbootjes spelen? Zwemt er straks een reuzesnoek met twee ledlampjes in z'n ogen?

Bij deze een oproep. Wie laat nog even een superstunt zien, namelijk het opruimen van de troep...

IMG_9423.JPG

(Foto: Myla Uitham)

Ja, even opruimen, jongens. Dan heeft het dorp daarna wéér iets leuks om over te praten. Bij voorbaat dank!

Winterfoto's

Jolanda Bol stuurt nog wat fraaie winterfoto's van de gezelligheid in het Scheuvelhoes.
winter%202009%20016.JPG

Boetenbaintjes!!!!!

De Boetenbaintjes komen zaterdag 28 februari in Trefpunt. Klik hier voor meer.

Deurpakkers!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ten Boer is de stichting Dorpshuis Thesinge uitgeroepen tot 'Deurpakker van het jaar 2008'. Roelie Karsijns, Peter Heidema en Jan Mollema mochten de prijs in ontvangst nemen: een fraaie fotoreeks gemaakt door Gerard Kingma. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Rika Pot.
Deurpakker%202009%20006.jpg
Foto: Wolter Karsijns

Omvallende bomen

Soms zijn er gewoon teveel bomen voor een te klein stuk grond. Dan moeten er helaas een paar verdwijnen. Joost van den Berg mailde de foto's die hij maakte van het kappen van de bomen bij G.N. Schutterlaan 40. Eén actiefoto van de harde werkers, drie van omvallende bomen en één groepsfoto van de werkers met het resultaat van hun inspanningen. Een mooie serie.

IMG_4135.jpg

IJsbaan open!!

Alle schaatsen uit het vet: de ijsbaan is open.

30dec.JPG

Frederika Woltman maakte op deze zonovergoten decemberdag dit plaatje bij het Scheuvelhoes.

Kerst 2008 in Thesinge

tn_kerst%202008%20016.jpg

De kerstkaart van het jaar!! Foto Koos van de Belt

Van Kerstavond en van het Kerstblazen 's morgens zijn diverse foto's ingestuurd. Paulien van Beesten kiekte de 'nachtdienst', Koos van de Belt stuurde foto's in van het Kerstblazen. Nog een paar foto's plus een sfeerbeschrijving kregen we van Kor van Zanten Jzn.

School viert kerst in de kloosterkerk

Woensdag 17 december had de school haar jaarlijkse kerstviering. Ditmaal in de Kloosterkerk. Een fotoverslag van Kor van Zanten (Jzn).

kerst-school-kloosterkerk-016.jpg

Sinds enige tijd: nieuw op Schutterlaan 2

jetskeypma.jpgJetske Ypma woont sinds enige tijd op de hoek van de Schutterlaan en De Dijk.
Ze is min of meer door toeval hier terecht gekomen. De laatste 20 jaar heeft ze in Utrecht gewoond, midden in de drukte. Thesinge doet me aan mijn jeugd denken, ik kan de horizon weer zien.
Ze was werkzaam in het onderwijs, ontwikkelingswerk in Chili en tenslotte in het UMC Utrecht. Nu ze met pensioen is, kan ze meer tijd in haar atelier doorbrengen om te schilderen.

Sinterklaas op bezoek bij de peuterspeelzaal

Donderdag 4 december kwam hij ’s morgens langs, voor alle kinderen (en de juffen) had hij een klein kado mee.
Na wat zingen, dansen en praten werden de kinderen een voor een bij sinterklaas geroepen om hun kado te halen.
Aan 't eind kregen ze allemaal wat pepernoten, en was de gezellige ochtend ook weer voorbij.

december-2008-016.jpg

Intocht Sinterklaas

Kor van Zanten (Jzn) maakte foto's van de intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag. Het was weer een erg leuk feest.

tn_Sinterklaasintocht%202008%20007.JPG

Waarom een caravan???

Waarom staat er een caravan bij de school?

tn_IMG_5485.jpg

Déérom.

Sint Maarten

Dinsdag 11 november 2008: overdag wind en regen, maar 's avonds gelukkig prachtig weer om rond te lopen. De kinderen hebben vast bergen snoepgoed opgehaald.
Paul Sloot maakte een paar mooie sfeerplaatjes.

tn_Maryse%20en%202%20groepen%20DSC9138.jpg

Kleurrijk Halloween

Trefpunt was afgelopen vrijdag een bloederig en eng tafereel, vol spinnewebben, griezelige monsters, afgehakte vingertjes en oogbollen op een schaal (of waren dat toch knakworstjes met ketchup en hardgekookte eieren? ik durfde er niet van te eten....). Halloween, georganiseerd door een club jongeren, was een geslaagd griezelfeest. Kijk zelf als je durft.

tn_halloween%20monsters%20marga.JPG

Oud papier... elke maand een klus

Elke laatste zaterdag van de maand gaat een ploegje dorpsgenoten op pad om oud papier op te halen. Ingrid Oudman maakte op de laatste zaterdag van september deze foto's onder het motto 'Jong geleerd is oud gedaan'.

tn_Oktober%202008%20179.jpg

tn_Oktober%202008%20180.jpg

Die ochtend liepen Jus Bus en Jaap Oudman, geholpen door zoonlief Daniél! Meer weten over de route en tijdstip? Kijk hier.

Hard gewerkt op Burenklusdag

tn_groep%20klussers%20burendag.JPG

Op allerlei plaatsen in het dorp is op deze Burenklusdag werk verzet: op het schoolplein, bij Trefpunt, op het sportveldje, in de molen, bij de haven...
Klik hier voor meer.

Een ijsvogel in Thesinge!

Je kunt in Thesinge geen ijsje kopen, maar wel een ijsvogel zien! Paul Sloot wist er zelfs eentje op de foto te zetten.

Iconen in de Kloosterkerk

T/m 19 oktober kunt u in de weekeinden een bijzondere tentoonstelling bekijken in de Kloosterkerk. Bulgaarse iconen zijn daar te zien.
Iconen%20expo%20IMG.jpg
Kijk voor meer informatie op de pagina cultuur.

De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn weer begonnen, zo ook de peuterspeelzaal.
12 Augustus mochten de kinderen weer naar Juf Bettina toe.
Deze ochtend was meteen een hele creatieve ochtend.
En zelfs de nieuwe kindjes deden actief mee.
Dit beloofd weer een gezellig nieuw schooljaar te worden.

verjaardag-ingrid-%26-dani%EBl-2008-001.jpg

Maansverduistering

Op zaterdag 16-8-2008 konden we rond 23:00 uur getuige zijn van een mooi schouwspel. Het was te zien aan de zuid-oostelijke hemel, o.a. aan de Schutterlaan kon je het dus mooi zien, en velen hebben geprobeerd dit te fotograferen.

thesinge%20maan.JPG

Ik gebruikte een lange (1000mm) telelens, die normaal gesproken voor vogelen wordt gebruikt, met dit als resultaat. De maansverduistering (de maan wordt door onze eigen aarde afgeschermd) was voor 85% compleet op 23:10 uur en iets dergelijks is pas over 3 jaar weer te zien.

Paul Sloot

Nog een AED-cursus

Acht Thesingers zijn al naar reanimatiecursus cursus geweest om een AED-apparaat te leren bedienen. Dit najaar wordt een extra avond georganiseerd. Als u interesse heeft, mailt u dan even naar Menco van der Berg of bel 3023352.
De cursuskosten bedragen 35 euro.

Buren(klus)dag

Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 20 september - de nationale burendag - een klusdag. Op deze dag worden allerlei klussen in Thesinge aangepakt, bijvoorbeeld karweitjes aan de molen, een hekje langs het pad naar MOlenhorn, wieden van onkruid bij de haven, afronden bestrating bij Trefpunt, het maken van een hek bij Trefpunt, enz.
Start om 9 uur bij Trefpunt. We sluiten de dag af met een borrel in Trefpunt.

De laatste schooldag van De Benjamin

door Silvia Oudman – van der Veen

Het is vandaag 26 juni 2008 en het is alweer de laatste schooldag. We gaan vandaag niet naar school, maar we gaan gezellig naar de boerderij van juf Bettina in Baflo. Alle mamma’s mogen mee. Ik verwacht dan ook dat ze een beetje buitenaf woont, maar dit is niet het geval, ze woont namelijk midden in het dorp. In een boerderij met een hele grote schuur/stal. Binnen komen we in de gezellige keuken met mooie ramen erin. Echt knus van binnen. Als bijna iedereen aanwezig is gaan we met zijn allen door de stal naar buiten. Eerst moet het grote varken Mister Blue samen met de kleine Pien nog even opgesloten worden, want anders krijgen we niet iedereen mee naar buiten.Wat een ruimte heeft ze achter en wat veel dieren. Het lijkt hier wel een kinderboerderij. We worden verwelkomd door de twee ka’s Mozart en Einstein. Eén van de twee gaat gezellig op m’n schouder zitten. Nadat hij (eindelijk) weer weggevlogen is, lopen we door naar de twee wasbeertjes. Eén van beide laat zich graag zien en de kinderen mogen haar zelfs brood geven. Ook lopen er geiten, kippen, ganzen, poezen. Er is een volière met vogels en ik heb nog een konijn gezien. Zelfs nog een muisje gezien.

laatste-schooldag-2008-006.jpg

Hans de Troubadour

Dinsdag 24 juni kwam Hans de Troubadour met zijn gitaar muziek maken met de
kinderen.

Liedjes van de Bij de Olifant en de Tovenaar en nog veel meer.

De kinderen waren leuk, interactief erbij betrokken en vonden het geweldig.

Het was een erg leuke ervaring voor de kinderen.

peuterspeelzaal-24-juni-006.jpg

Op bezoek bij de boer

Een groep kleuters ging op bezoek bij de boerderij. Ook voor plattelandskinderen is dat een hele belevenis. Ingrid Oudman stuurde een verslag en foto's.

tn_April%202008%20101.jpg

Circus: vrolijke voorstelling

De kinderen van De Til verzorgden woensdagavond een leuke circusvoorstelling op het plein. Er waren allerlei soorten acrobaten, jongleurs, clowns en zelfs een paar echte kleine leeuwtjes met een leeuwentemmer erbij die zorgde dat ze door de 'brandende' hoepel sprongen.
De circuskinderen hadden erg hun best gedaan op leuke acts: met linten, ballen, hoepels, knotsen, met diabolo's, enzovoorts, te veel om op te noemen. Er waren zelfs acrobaten die piramides bouwden of een snelle radslag sloegen en op hun handen liepen. Er was ook een klein circusorkestje bij; de drumsolo's zorgden dat spannende momenten nog spannender werden.

circus-til-mei-2008-003.jpg

Foto's: Harmina Paap

Thaisner DorpsRun: nu inschrijven

Vandaag is de inschrijving geopend van de 2e Thaisner DorpsRun op zaterdag 27 september 2008 om 17:00 uur.

Op bezoek bij de boer

Een groep kleuters ging op bezoek bij de boerderij. Ook voor plattelandskinderen is dat een hele belevenis. Ingrid Oudman stuurde een verslag en foto's.

tn_April%202008%20101.jpg

lees verder

Juf Harmina Getrouwd

tn_juf%20Harmina%20046.jpg
Vrijdagmiddag 16 mei zijn Juf Harmina Paap en Willem Toolsema getrouwd
Na de plechtigheid in het gemeentehuis kwam het bruidspaar aan in Thesinge
Daar gaven ze een feestje voor de kinderen van de Til.
tn_juf%20Harmina%20050.jpg
Onder prachtig versierde bogen ging het bruidspaar het Trefpunt in.
tn_juf%20Harmina%20052.jpg

Monument Hendrik Ridder

Zondag 4 mei is onder zeer grote belangstelling het monument onthuld ter herinnering aan Hendrik Ridder, geboren Thesinger, die in de oorlog duizenden mensen in de provincie aan onderduikadressen hielp.

tn_IMG_0460.JPG

Foto onthulling: Nellian Dijkema.


Het monument op Smidshouk is gemaakt door Herbert Koekkoek. Het stelt voor een bladzijde uit het liedboek waar Hendrik Ridder graag uit zong. Het blad is afgescheurd, net als zijn leven. Hij werd in 1944 in Westerbork gefusilleerd.

Foto's: Bertus Kol.

tn_Monument%201.jpg

tn_Monument%202.jpg

Koninginnedag 2008

Kor van Zanten (Molenhorn) maakte deze foto's met Koninginnedag:
tn_DSC02948.JPG
Het inblazen.

Kindermodebeurs in Trefpunt

Willeke Huistra is gevraagd weer een kindermodeshow/beurs te organiseren in Trefpunt. De opbrengst is bedoeld voor activiteiten voor de jeugd. Datum: zaterdag 7 juni vanaf half vier.
Hierbij een oproep om kinderkleding te verzamelen. Alle maten zijn welkom.
Graag inleveren bij Ineke Wessels Molenweg 15 of bij Willeke Huistra aan de Schutterlaan.
Ook vrijwilligers om die dag te helpen, zijn van harte welkom.

Willeke Huistra
Telefoon 3021984
e-mail labloem@hetnet.nl

Toneelavond succes

Vrijdagavond 18 april speelden kinderen van de basisschool toneel in het Trefpunt. Ze hadden hiervoor toneelles gekregen door Richt Bouma. Uiteraard waren er ook weer veel andere mensen actief geweest om van de avond een succes te maken en iedereen had eer van z'n werk: het was een spetterende avond, en er is veel gelachen!
Hier drie foto's gemaakt door Paul Sloot:

tn__DSC1671.jpg

tn__DSC1726.jpg

tn_Grote%20finale.jpg

'Mijn tent is top' landde bij Lageweg

Vrijdagavond 11 april was het programma ''Mijn tent is top'' in Thesinge. Dit is een tv-show over mensen die net een restaurant begonnen zijn. In het kader van de show vertrok een luchtballon vanaf de Grote Markt en landde het rode team hier in Thesinge, achteraan de Lageweg.
Joost van den Berg maakte foto's.

tn_IMG_0746.JPG

Nieuw in het dorp

De afgelopen periode zijn er aardig wat nieuwe bewoners in Thesinge neergestreken. Een aantal van hen stellen zich graag hier én in de G&T Express voor.
Cor en Mirjam Ganzeveld met zoon Sander
Geerten en Dorien Eikelenboom en hun dochters Tessa en Fu Mei
Ria Stoppels en haar dochter Joyce Bolhuis (zij staan al in deze rubriek)
Joliene Bosmans
Milou Suér
De foto's zijn gemaakt door Myla Uitham.

Pasen 2008: wel koud

Paasmaandag 2008 begon met een dun laagje sneeuw. Desondanks konden de geplande festiviteiten gewoon doorgaan, gelukkig voor een groot deel binnenshuis!
tn_eizoeken%20jeugd%202008%20marion.JPG

Thesinger tieners in de prijzen

Een groep tieners uit Thesinge heeft een prijs gewonnen bij het landelijke spel Sirkelslag. Ze zijn regiowinnaar geworden en strijden 4 april om de landelijke titel. Op de foto de prijsuitreiking aan de winnende groep en hun begeleiders. Meer informatie en fotoés op de kerkpagina.

IMG_4780.jpg

Inleveren enquéte activiteiten Trefpunt

Beste dorpsgenoten,

Inmiddels hebben we een aardig aantal van de verspreidde enquétes binnen gekregen. Volgende week willen we de gegevens gaan verwerken. Heeft u hem nog niet ingeleverd doe dat dan snel bij een van de contactpersonen die op het formulier staan.

De activiteitencommissie dorpshuis Trefpunt

Roelie Dijkema Bokaal

Thesinge heeft er sinds zaterdag 16 februari een jaarlijkse prijsuitreiking bij. Roelie Dijkema zat 50 jaar (!!) bij toneelvereniging VIOD en kreeg in café Molenzicht de 1e 'Roelie Dijkema Bokaal' uitgereikt door Dorpsbelangen.
ROELIE1.jpg

Nieuwe bewoners aan de molenweg

Ria-Joyce.jpgRia Stoppels en haar dochter Joyce Bolhuis wonen sinds kort aan de Molenweg 9a.

Ria (39) is secretaresse/ spreekuurassistente in de polikliniek Anaesthesiologie van het Martiniziekenhuis.
Joyce (17) is 1e jaars student Zorg en welzijn aan het Alfa College.

Ze hopen met veel plezier te wonen op dit mooie plekje naast de molen.

Peuterspeelzaal verhuist naar nieuwe plek

De verhuizing is een feit, op dinsdag 8 januari jl. gingen de peuters naar de "nieuwe peuterspeelzaal".
Al tijden was juf Bettina bezig om de kinderen voor te bereiden, boekjes over de verhuizing, spulletjes inpakken. En zelfs de grote schoonmaak kon niet ontbreken. En juf Bettina kon op vele helpende handjes rekenen.
Na de kerstvakantie was het dan ook zover. De kinderen vonden het prachtig, en het leuke was ook al het nieuwe speelgoed wat ze zelf uit konden pakken die ochtend.....

P1080070.jpg

Dus Juf Bettina en de kinderen gaan zeker veel plezier beleven in de "nieuwe peuterspeelzaal".

VIOD speelt

Toneelvereniging VIOD speelt: Natuurlijke liefde zonder lintje. Blijspel in drie bedrijven door Henri Schijf, opgedragen aan Roelie Dijkema vanwege haar 50-jarig julibeum bij de toneelvereniging!
Locatie: café Molenzicht.
Vrijdag 1 februari: generale repetitie (hier kunnen kinderen komen kijken, gratis toegang).
Uitvoeringen: op de zaterdagavonden 2 februari (rookvrij), 9 februari, 16 februari (besloten avond) en 23 februari.
Kaarten zijn te bestellen bij Roelie Dijkema, telefoon 302 1305.

Nieuwjaarsbrunch

Maandag 7 januari hadden de kinderen een nieuwjaarsbrunch in het Trefpunt
met (echte) champange werd er een toast uit gebracht op een nieuw gezond en gelukkig jaar!
tn_DSC_0010.JPG

Oud en nieuw 2007/2008

Een mistige maar mooie oudejaarsnacht was het dit jaar. Met véél vuurwerk, goeie aanloop bij het kloksmeren en daarna nog tot in de late uurtjes gezelligheid in het Trefpunt.
Op nieuwjaarsdag hing er een snorfiets boven het Maar, op de hoek van het oude kerkhof.
Hans van den Brand maakte een serie foto's.
tn_1.jpg
Meer foto's>>>>>>

Carbid schieten

Op het dijkje bij de ijsbaan staan ze op oudejaarsdag met een hele ploeg: de carbidschutters van Thesinge. De traditie wordt in ere gehouden.
tn_PC310071.JPG
tn_PC310059.JPG
(Foto's Henk Tammens).

Bericht van Kor van Zanten:
Ook Erwin en ik hebben met carbid geschoten (deze keer voor de laatste keer) na ongeveer 20 jaar stoppen we ermee ivm het verhuizen van onze ouders, en het stokje is reeds overgenomen door de jongens van de ijsbaan. Het is niet te zien met foto's maar met bewegende beelden op youtube.
Groet Kor

http://nl.youtube.com/watch?v=4yLUeBqVrtM

http://nl.youtube.com/watch?v=zl4fHOCWDbA

Poolbiljart kampioen 2007

(tekst en foto door biljartverslaggever Henk Tammens)
27 december werd in Thesinge voor de zestiende keer gestreden om het kampioenschap van Thesinge. Aan dit toernooi deden 22 spelers mee, er werd gespeeld volgens het knock-out systeem. De strijd om plaats 3 en 4 ging tussen Klaas Jan Bats en Alex Mollema. Klaas Jan Bats won dus de derde plek was voor hem.

De strijd om plaats 1 en 2
Kor Ganzeveld en Arjan Balkema maakten er er puike pot van, goed spel, mooie gepotte ballen, missers door de spanning en een bijzonder einde van deze finale.
Kor Ganzeveld en Arjan Balkema moesten aan het slot van de finale de laatste zwarte bal in hun pocket spelen, door de spanning en de lange duur van de partij potte Kor Ganzeveld zeer resoluut en doelbewust de zwartebal in de pocket, helaas de verkeerde waardoor Arjan Balkema met de Andries Westra bokaal naar huis ging en zich een jaar lang kampioen van Thesinge mag noemen.
tn_pool%202007%20%284%29.JPG
Op de foto van links naar rechts
Alex Mollema, Klaas Jan Bats, Kor Ganzeveld, Douwe Westra en Arjan Balkema.

Kerstblazen 2007

Het is even voor 05:00 uur. In enkele woningen in Thesinge en één in Sint Annen gaat de wekker, tijd om op te staan. Tijd voor het traditionele éKerstblazené in Thesinge.
Een verslag met geluidsopname.
tn_DSC02742.JPG

musical "Engelen "

Woensdag 19 december hebben de kinderen van de Til
de musical " Engelen "gespeeld .
tn_Afbeelding%20055_edited.jpg

Wat goed ! Wat mooi !
Een gevleugeld bericht!'
't Is Kerstmis,'t is Kerstmis,
en dan is het licht.

Dorpshuis geopend

Vrijdag 21 december is het nieuwe dorpshuis 'Trefpunt' gedoopt en feestelijk geopend. 't Was bomvol! De mensen werden al bij de voordeur welkom geheten met muziek en daarna trok een bonte stoet van Thesings talent voorbij: koorzang, pianospel, breakdance, solozangers, leuke dansjes, het was fantastisch. Ik noem maar geen namen, want dan vergeet ik er eentje.
Figuranten van de toneelverenigingen vulden de gaatjes op die vielen als er weer gesleept moest worden met een keyboard o.i.d.
Tussendoor waren er natuurlijk de toespraakjes...
De avond werd afgesloten met optreden van maar liefst twee bands. Ook de gezellige bar van Trefpunt is ruimschoots ingewijd.
tn_Dorpshuis_thesinge_1_600.JPG
(Foto Paul Sloot).

Kerstmarkt

Even wintersfeer proeven. Er is weer een kerstmarkt bij Willeke Huistra aan de G.N. Schutterlaan 35, Thesinge, steeds van 11 tot 17 uur, op deze data:
Vrijdag 7 dec
Zaterdag 8 dec
Woensdag 12 dec
Vrijdag 14 dec
Woensdag 19 dec

Sint en zijn zwarte pieten bezoeken de Til

tn_Afbeelding%20003.jpg
Woensdag 5 dec om 9.00 kwamen de zwarte pieten op de skelter naar de Til
Waar was Sinterklaas nu?????????????

Sinterklaas op Peuterspeelzaal Benjamin

Vorige week was er een brief waarin Sinterklaas vroeg om 1 nachtje in school te mogen slapen, dus hebben de kinderen samen met Juf Bettina een hele mooie slaapkamer ingericht voor de Sint. En toen vanmorgen de school openging, moesten we allemaal stil doen, want Sinterklaas lag nog te slapen. Als ontbijt wilde hij graag pepernoten, dus die hebben we toen maar gebakken, want je moet sinterklaas wel verwennen hoor.

PB270203.jpg

Sinterklaas kwam in Thesinge

Op 24 november kwam Sinterklaas op bezoek in Thesinge en beleefde daar weer de nodige avonturen. Gelukkig had Heidi Ridder een camera bij de hand om foto's te maken.
Foto 1 : Daar komt 'ie!
tn_Sinterklaas%202007-1.JPG

Sint Maarten

Donderdagochtend half 10 staan de kinderen van peuterspeelzaal klaar om als eerste door Thesinge heen te lopen voor Sintmaarten. Vanaf school wandelen ze met hun zelfgemaakte slak - lampionnetjes naar Oma Dijkje daar werd het eerste liedje gezongen en beloond met een leuk zakje snoep. Vanaf daar gaat de optocht verder en eindigen ze in het dorpshuis in de Nieuwe Peuterspeelzaal. Hier waren de "werkmannen & vrijwilligers" reeds ingelicht en stonden dus ook klaar om de zingende peuters te verwelkomen.

thumb-100_0360.jpg

Van wie was de lampion???

tn_sintmaarten%20005.jpg
Heeft u het ondekt????
De lampion was van Sanne Trijssenaar
tn_sintmaarten%20016.jpg
Ook de heren hadden hun lampion op tijd klaar.

Er moet nog hard gewerkt worden..................

Het is bijna zover dan is het weer St. Maarten de kindren van de Til hebben zoals elk jaar weer prachtige ontwerpen gemaakt voor hun lampions.
Maar het maken er van vraagt veel tijd en inspanning van de kinderen,maar het resultaat mag er zijn .
tn_sintmaarten%20op%20school%20001.jpg
Cato Krol hard aan het werk.

Juf Jessica Prinsessica

Lieve kinderen van groep 3 en 4

Ik moet jullie iets vertellen.

Heel, heel lang geleden, in het jaar 1969 van de vorige eeuw, werd er op een koude herfstdag een meisje geboren. Haar vader was Koning en haar moeder Koningin. Ze waren dolgelukkig met hun dochter en gaven haar de naam ' Prinsessica '.............................

tn_juf%20jarig%20en%20leon%20entante.s%20012.jpg

Eerste steen dorpshuis

Zaterdag 3 november mocht heel Thesinge komen kijken naar de vorderingen in het nieuwe dorpshuis. Omdat het vrijwilligersdag was, werden alle vrijwilligers en andere betrokkenen uitgebreid in het zonnetje gezet. Het project in Thesinge kreeg zelfs een prijs: in het kader van samenwerking vrijwilligers en bedrijfsleven.
Vlak voor donker mocht Peter Heidema nog snel even de officiéle eerste steen tegen de gevel metselen. Koos Oudman maakte foto's.
Zie ook de pagina Dorpshuis.
klein%20peter%20heidema%20legt%20eerste%20steen.jpg
klein%20eerste%20steen.jpg
tn_dorpshuis%20vrijwilligers%20op%20foto.JPG

Nacht van de Nacht

Zaterdagnacht 27 oktober, als de zomertijd afloopt, is de 'Nacht van de nacht' Het is een initiatief van natuur- en milieuorganisaties om de toenemende lichtvervuiling onder de aandacht te brengen. Ook in Thesinge wordt het donker royaal verlicht: de straatlantaarns staan te gloeien, de lampen van Kardinge en GEO zijn oogverblindend. Enige tijd geleden heeft Herbert Koekkoek mede namens een aantal inwoners van Thesinge dit probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht. Inmiddels staat éduurzaamheidé ook op de agenda van Ten Boer, dus er is hoop dat raad en gemeentebestuur al dat licht zullen zien.
Wie wil ervaren hoe donder de nacht kan zijn, kan zaterdagnacht op verschillende plaatsen in de provincie terecht. Zie www.laathetdonkerdonker.nl (een tip van Geerle van der Veen).

Ken uw dorp

In het kader van de dorpshuis actie wordt zaterdag 27 oktober een leerzaam rondje dorp georganiseerd. Weet u bijvoorbeeld waar dit plaatje ergens te zien is???
tn__DSC7388.JPG

Nieuw op de website: de peuterspeelzaal

De activiteiten van de peuterspeelzaal zijn vanaf oktober te volgen via het onderdeel Verenigingen. Daar hebben de peuters een eigen pagina waarop regelmatig verslag zal worden gedaan van belangwekkende gebeurtenissen. Het eerste artikel gaat over het boekenproject en de visite van Boekenbeer. De uitgebreide fotoreportage vind je hier.

Boekenproject peuterspeelzaal

door Ingrid Oudman

"Boekenbeer was op visite, en zoals jullie zien, en alle kinderen waren hiervan diep onder de indruk.
Het is een aktie vanuit stichting PSZ om de kinderen kennis te laten maken met verschillende boeken.
Nu kunnen de kinderen, net als in een bibliotheek, per week een boek lenen en thuis lezen.
De kinderen vinden het erg leuk, en 't is ook een feest als je boek weer geruild mag worden, want het zijn ook zoveel leuke boeken waaruit je kunt lezen.
Gelukkig was de Boekenbeer een goede bekende van de kinderen, en Juf Bettina zal het vast wel warm gehad hebben, maar het was een succes zoals jullie kunnen zien!"

boekenbeer_2007_thesinge_001.jpg

Storing verholpen

Zoals u gemerkt zult hebben, leed onze website de laatste weken aan technische mankementen, waardoor de redactie geen nieuwe stukjes kon plaatsen. Gelukkig is dat allemaal verholpen; we zijn er weer!

Mooie Singel!

ervoorerna.jpg

Voordat de Kerkstraat en Molenweg straks tot de mooiste straten van Thesinge worden uitgeroepen, verdient de Singel op zijn minst een nominatie. Sinds een paar weken is de reconstructie klaar en het resultaat mag er zijn.
Eind 2006 blijkt dat een éopknapbeurté de toestand van de Singel er niet beter op heeft gemaakt. Een stukje op thesinge.com leidt tot een artikel in het Dagblad van het Noorden en de gemeente komt tot de conclusie dat een grondiger aanpak noodzakelijk is.
B&W besluiten de Singel mee te nemen in de reconstructieplannen van 2007. In heel korte tijd is in overleg met de bewoners een plan gemaakt. In juni startten de werkzaamheden en na ruim vier weken met laarzen door de modder en voeten in de aarde ligt er nu een mooi straatje.
We zijn er blij mee!

Werkzaamheden aan de Kerkstraat

Ingezonden door é Heidi Ridder

tn_kerks6.JPG

Groep 8 neemt afscheid met een musical

C%20PWS%20DSC6306%20400.jpg
Woensdag avond 4 juli was het de afscheids avond van groep 8,met een prachtige musical
"de Fam. Schreeuwstra "komt er een einde van de Bassisschooltijd.en worden het nu "Brugpiepers" ook groep 7speelde mee en het was een geweldig succes.

Bruisend Thesinge

fototcollage.jpg

"Deur elk en ain, veur elk en ain"

Voor meer nieuws over het dorpshuis klik hier

Schoolzwemmen

Elke donderdag morgen gaan de jongens en meisjes van groep 3 en 4 schoolzwemmen
vorige week donderdag werd er gezwommen voor een overlevingsdiploma
tb_IMAG0053.jpg

C.B.S.de Til loopt voor het dorpshuis.

Woensdag avond was er een sponserloop voor het nieuwe dorpshuis.
nog een kort foto verslag.
tb_soponerloop%20dorpshuis%20017.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20022.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20027.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20028.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20035.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20037.jpg
tb_soponerloop%20dorpshuis%20047.jpg

Zwaluwen ook in de Schutterlaan

Zwaluwen brengen geluk.
De liefde voor de natuur van de bewoners van dit huis, Menno en Dineke, is onder anderen goed te zien aan het aantal zwaluwnesten aan de gevel...

DSC6193%20400.jpg

Zomeractie "Zoek de zwaluw! "

zwaluw.jpg

Zwaluwen zijn het beschermen waard.
De gemeente Ten Boer en Natuurmonumenten vinden dat ook,
vandaar dat ze dit jaar starten met de zomeractie
Zoek de zwaluw!

Thesinger nesten geregistreerd:
Op de kerkzolder, onder de til van Thesinge en bij Menno en Dineke aan de Schutterlaan!

tn_zwaluw.jpg
é foto Paul Sloot

Werk aan de Molenweg

Heidi Ridder maakte een paar plaatjes van de werkzaamheden:
tn_nr.01.JPG
Foto 1: Uitgraven.
(kijk verder....)

Openlucht-modeshow op nr 35

Ten bate van ons nieuwe dorpshuis werd een 2e hands kinderkledingbeurs gehouden.
Er kwamen veel kijkers EN kopers! Het was een leuk evenement.
Op verzoek van de organisatrice, Willeke Huistra, op ons deel van de site ook nog een paar foto's:
PWS%2022062007%2057%20400.jpg

Kun je zingen? Zing dan mee!

Door Hetty van Linge
Foto Wolter Karsijns

tn_Koor.JPG

De oproep van Mieke van ét Hoog om in Thesinge een -project- koor op te richten is goed ontvangen.

Schutterlaan BBQ

Beste straatgenoten,

De GN Schutterlaan BBQ staat al weer voor de deur, en traditiegetrouw inmiddels,
zal deze plaatsvinden op de laatste zaterdag van de basisschool vakantie:

zaterdag 18 augustus.

De BBQ vindt dit jaar plaats bij de familie Zijl,
GN Schutterlaan 42. We verwachten U vanaf 17.00.

Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de loods van de familie Oudman.

Voor een opgaveformulier, volg onderstaande link!
Bestand downloaden

De peuters van Benjamin naar de bassisschool

tb_de%20peuters%20naar%20de%20basisschool%20004.jpg
Dindagmorgen 19 juni gingen de peuters van juf Bertina een ochtend naar de bassisschool,
allemaal een rug zakje op met een broodje en drinken voor in de pauze gingen ze op stap naar
de bassisschool .
tb_de%20peuters%20naar%20de%20basisschool%20006.jpg
tb_de%20peuters%20naar%20de%20basisschool%20007.jpg
spannend was het wel maar goed dat juf Bertina er bij was ,maar na de zomer vakantie gaan er al 2 peuters echt naar juf Annelies en de rest volgd vanzelf

Schoolreis naar Nienoord

tb_schoolreisje%2C%2C%2CNienoord%20017.JPG
Maandag 11juni zijn de groepen 1t/m4 op schoolreis geweest naar Nienoord,
het was een warme ,zonnige en gezellige dag.
zie verder foto verslag.

Welkom op de Schutterlaan!

schutterlaan%20luchtfoto.jpg

Met dank aan: Profiel Uitgeverij - Bedum

Tijdelijke wijziging standplaats bibliobus

In verband met de reconstructie Kerkstraat/Molenweg zal de bibliobus op 2 en 9 juli niet in Thesinge staan.
Thesingers die dan boeken willen ruilen kunnen terecht in Garmerwolde. De bibliobus staat op die dagen in Garmerwolde van 9.40 é 11.40 uur.
Van 16 juli tot 13 augustus is de bibliobus wegens vakantie gesloten.
Waarschijnlijk staat hij op 13 augustus wel aan de Kerkstraat, maar de weken erna zullen Thesingers weer naar Garmerwolde moeten.
Mocht de bus onverhoopt in andere weken Thesinge ook niet kunnen aandoen, dan staat hij gedurende dezelfde tijd in Garmerwolde.

Juf Minny 50 jaar

tb_DSCF6625.jpg
juf Minny Muder is 50 jaar geworden, als verrassing had de klas groep 7/ 8 een taart voor haar gekocht.
Deze werd door de jarige met smaak opgegeten.
Van Harte Gefeliciteerd Minny en nog heel veel gezonde jaren toe gewenst.

groep 5 en 6 waren op schoolreis

tb_schoolreis%20groep%205%20001.jpg
Woensdag 21 mei waren de jongens en meisjes van groep 5 en 6 op schoolreis.
( de foto,s zijn wat laat maar ze waren even zoek )
de reis ging naar het avontuurlijk ondekkingscentrum "AEOLUS "in Sexbierum in Friesland.

Klusdag bij de Til

Een keer per jaar wordt er bij basisschool De Til geklust door een aantal pappa's en mamma's. Heidi Ridder had de camera bij de hand om dit vast te leggen en ze schreef er commentaar bij.
tn_001.JPG
Foto 1: Werkoverleg?

Verkeersexamen voor Groep 8

tb_DSCF6272.jpg
Woensdag 23 mei deden de jongens en meisjes van groep 8 praktisch verkeersexamen.
Eerst werd er op het dorpsplein van Ten Boer uitleg gegeven over de dode hoek bij vrachtwagens,en dat je toch heel goed moet opletten als je staat tewachten naast een vrachtwagen.Daarna ging iedereen op de fiets om een route af teleggen in Ten Boer, waar verschillende controle posten waren om op de fouten teletten.

Groep 7 en 8 op schoolkamp in Grollo

tb_DSCF5588.jpg
Vanochtend om 10.00uur vertrokken groep 7 en 8 op schoolkamp naar Grollo.
Drie dagen lol beleven met elkaar,om woensdag middag weer zeeeeeeeeeeer vermoeid in Thesinge terug tekeren.

Meer foto's Koninginnedag

Alleen maar foto's van De Dijk? Gelukkig liepen er behalve Mark Elzer nog meer fotografen rond. Met dank aan 'De Riddertjes' (en met de groeten van Heidi Ridder uit de Luddestraat) en Henk Tammens.

tn_1.JPG

groep 8 van de Til kampioen op schoolvoetbal in Woltersum

tb_school%20voetbal%20017.jpg
Groep 8 met de twee gewonnen bekers.
Een beker voor de poul van het gemengde team en een beker van de twee poulen van het gemengde team.

De Til werkt mee met de herdenking van4 mei inTen Boer

Enkele jongens en meisjes van groep 7 en 8 hebben op 4 mei meegewerkt met de herdenkings dienst en de stille tocht in Ten Boer.
tb_DSCF4638.jpg

Zonnig Oranjefeest 2007

Koninginnedag 2007 was zonnig en mooi. Het Oranjecomité had weer alles uit de kast gehaald om er een leuk feest van te maken. Hulde aan alle vrijwilligers (vooral ook die van de catering!!!).
Mark Elzer stuurde een paar foto's in:
tn_Koninginnedag%202007%20foto%205.jpg

Voor meer: lees verder.

Brief over de zendmast

Omdat we geen prikbord meer hebben op de site, moet het maar even op deze manier. Karline Malfliet (De Dijk 3) heeft een brief aan B&W gestuurd over de zendmast die is geplaatst aan de Bakkerstraat.

Klik hier voor de brief

Nieuw op thesinge.com: de Schutterlaan

De eerste Thesinger straat met een eigen website is verhuisd. Dat wil zeggen: de site van de Schutterlaan is vanaf vandaag officieel opgenomen in thesinge.com. De Schutterlaan is te vinden onder de nieuwe rubriek Straten. Een plek die in de toekomst eveneens plaats kan bieden aan de websites van de Dijk/Singel, de dorpskern of Achter Thesinge. Of willekeurig welke andere straat of streek dan ook maar het plan opvat om (ex)Thesingers op de hoogte te houden van de locale gebeurtenissen.

De deelsite Schutterlaan zal bijgehouden worden door Paul Sloot, bekend van ondermeer de foto's die hij ook voor thesinge.com maakte. Heb je nieuws, informatie of andere Schutterzaken die dringend publiciteit behoeven, meld het dan aan Paul.

Paas spelletjes ,knutsels,hapjes op de Til

Woensdag morgen 4 april was het een gezellige boel op de Til.
Deze ochtend stond in het teken van pasen.
tb_paasviering%20school%20013.jpg
Bij juf Minny werd in kleine groepjes de sedermaaltijd gevierd.
Dit is en Joods gebruik om zo de uit toch van Egypte tevieren,Dit gebeurd op de eerste avond van het paasfeest,het huis is schoon en de maaltijd kan beginnen.Tijdens de seder drinkt men 4 glazen wijn ( bevrijding uit Egypte) eet men bittere kruiden (herinnering aan de bitterheid van de slavernij ) ook eet men appel en noten pasta (caroset genaamd.)herinnerd aan de stenen die gebruikt werden om de piramiden tebouwen.En men eet Matses (ongezuurd brood .herinnerd aan de snelle uittocht).

Projecten van alle groepen van de Til

Allegroepen van de Til hebben vanaf 13 februari tot de voorjaarsvakantie bezig gehouden met verschillende projecten.
Groep 1en 2 hadden het over ´boeken en beren´`
tb_de%20klas%20in%20de%20euroborg%20018.jpg

éNieuwé aan de Moeshorn

Bol244x192.jpgMartijn en Jolanda Bol wonen inmiddels al een tijdje aan de Moeshorn 7. Zij stellen zich graag voor.

éPer 1 april 2006 hebben wij de sleutel gekregen van ons huis. We zijn lang op zoek geweest naar een huisje en onze voorkeur ging uit naar Thesinge, omdat het er altijd zo gezellig is. We waren er al veel en voelden ons er erg thuis. Donderdag 15 juni 2006 zijn wij in het huwelijksbootje gestapt.
Martijn werkt bij landbouwmechanisatiebedrijf Oudman. Hij zit sinds kort in het Oranje Comité en in het bestuur van ijsvereniging De Scheuvel. Jolanda werkt bij Haarverzorging Barber in Ten Boer als assistent bedrijfsleider. Zij is een dochter van een oud-Thesinger: Kor Huisman.é

Schoolvoetbal toernooi in Leek

tb_schoolvoetbal%20003.jpg
Woensdag 14 februari deden de jongens en meisjes van groep 7 en 8 mee aan een voetbaltoernooi georganiseerd door de k.n.v.b

Kunstenares in de klas

Drie weken lang gaan de kinderen van groep 3-4 aan de slag met een kunstproject!
Hiervoor komt kunstenares Tineke Meirink 3 keer langs in de klas.
tb_Kunstproject%20school%20Herbert%20Koekoek%20009.jpg
Mika krijgt uitleg van de kunstenares Tieneke

Cito toetsen

Morgen begint voor groep 8 de CITO
tb_groep%208%20002.jpg
Veel succes gewenst:
Yannick-Niels-Léon-Bertine-Roos-Isabel en Iris.

Schaakjeugd 2e in Bedum!

Onder aanvoering van Gerard Sewuster heeft de schaakgroep meegedaan aan het schoolschaaktoernooi van Bedum. Dit toernooi vond plaats in de cbs De Regenboog. Thesinge werd vertegenwoordigd door de schaakclub vanuit de Til en behaalde een zeer knappe tweede plaats!!!
schaakclub%20tn.jpg
Foto Paul Sloot.

Site help

Zoals je ziet is de vernieuwde thesinge.com online. De site heeft een facelift gekregen, en er zijn een aantal dingen bijgekomen. Zo hebben we de maandelijkse agenda toegevoegd. Zo kan je nu in één oogopslag zien op welke dag er deze maand iets te doen is in Thesinge. Ga je met de muis over de dag in kwestie, dan krijg je een kort titeltje te zien van de betreffende gebeurtenis. Klik je op de dag dan krijg je uitgebreide informatie te zien.

Een andere nieuwigheid is dat je kan instellen in welke lettergrootte je de site wilt lezen. Maak een keus tussen de kleine, middelgrote of grote a in de zwarte functiebalk onder de foto. Deze instelling blijft net zo lang staan tot je hem zelf verandert.

Ook hebben we een verbeterde versie van de notificatie per email. Als je zo'n emailnotificatie-abonnement hebt krijg je automatisch een email als er een nieuw bericht op het betreffende onderdeel van de site verschijnt. Je kan je nu via deze email ook afmelden, als je dat zou willen of als je een ander emailadres wilt gaan gebruiken.

Tenslotte: mocht je deze tekst lezen op een kale witte pagina, klik dan op één van de drie a's.

Update thesinge.com

Zoals je ziet is de vernieuwde thesinge.com online. De site heeft een facelift gekregen, en er zijn een aantal dingen bijgekomen. Zo hebben we de maandelijkse agenda toegevoegd. Zo kan je nu in één oogopslag zien op welke dag er deze maand iets te doen is in Thesinge. Ga je met de muis over de dag in kwestie, dan krijg je een kort titeltje te zien van de betreffende gebeurtenis. Klik je op de dag dan krijg je uitgebreide informatie te zien.

Een andere nieuwigheid is dat je kan instellen in welke lettergrootte je de site wilt lezen. Maak een keus tussen de kleine, middelgrote of grote a in de zwarte functiebalk onder de foto. Deze instelling blijft net zo lang staan tot je hem zelf verandert.

Ook hebben we een verbeterde versie van de notificatie per email. Als je zo'n emailnotificatie-abonnement hebt krijg je automatisch een email als er een nieuw bericht op het betreffende onderdeel van de site verschijnt. Je kan je nu via deze email ook afmelden, als je dat zou willen of als je een ander emailadres wilt gaan gebruiken.

Via de helpknop rechtsbovenin kan je informatie vinden over diverse zaken met betrekking tot de site.

Tenslotte: mocht je deze tekst lezen op een kale witte pagina, klik dan op één van de drie a's.

Enquéte speelplaats

Wat vindt u of vind jij van de speelplekken in Thesinge? Kijk op de pagina Dorpsbelangen en doe mee aan de enquéte.

Henk Bats poolbiljart kampioen van Thesinge

Henk Bats won woensdag 27 december in cafe Molenzicht met poolbiljart de Andries Westra bokaal. Hij won in de finale van Luit Oomkes. Johan Oomkes werd derde en Bert Mollema vierde.

henk1.JPG

éGaet aan geender straetené

(regel uit het kerstlied Nu sijt wellekome)

25 december. De datum geeft aan dat het toch echt kerst is, al gaf het weer ons dit jaar niet het kerstgevoel. Maar met het traditionele kerstblazen begint voor ons hoe dan ook de kerst. Blijft leuk om te doen! Dit jaar weer met de vaste muzikanten Lammert Plijter en Carolien Plijter-Kits, Hans van de Berg, Gerard Kingma, Titia van Zanten-Plijter, en dit jaar nieuw als gast speler Camille Scheepens uit Sint Annen. En de zangers Koos en Betsy van de Belt, Desiree Luiken, Renger de Vries, Roelie Karsijns-Schievink en Kor van Zanten Jzn.

DSC02114.JPG

En nog meer....

feestelijke kerstmaaltijd

Donderdag avond was er een feestelijke kerstmaaltijd voor de leerlingen en het team van de Til
tb_kerst dineer de Til 007.jpg
bij de groepen 5/8 werd er gegourmet.

Het kerstverhaal verteld door kinderen van de Til

Woensdagavond 20 dec. is het kerst verhaal uitgebeeld op 7 verschillende lokaties. Om half 7 werden alle kinderen, vaders en moeders, opa en oma's en dorpsgenoten verwacht in het Trefpunt. De avond begon met het gezamenlijk zingen van het kerstlied Komt allen tezamen, prachtig begeleid door Gerard Kingma, Titia van Zanten, Hans v.d.Berg en Lammert en Carolien Plijter op hun blaasinstrumenten.
tb_DSCF1548.JPG

tb_DSCF1547.JPG

Kerst voorstelling basisschool de Til

tb_kerststal en boom 012.jpg

Woensdag 20 december hopen de kinderen van de Til een kerstvoorstelling tegeven.We hebben voor een andere vorm gekozen dan we meestal gewend zijn.We hebben het kerstverhaal in 7 stukken geknipt..................

De sint bezoekt de Til

tb_voetbal en sinterklaas op de til 053.jpg

De sint bracht op 5 december een bezoek aan de Til.Twee zwarte pieten had hij meegebracht om alle pakjes naar de school te brengen.
Veel gezellige dingen werden er gedaan o.a. pieten gym.Wie brengt het snelst een pakje door de schoorsteen en wie zit er het snelst op het dak?
Ook werden er speculaasjes versierd en konden de kinderen naar een voorstelling kijken.

Goed nieuws voor de Singel

Het College van B&W heeft besloten om de Singel mee te nemen in de reconstructiewerkzaamheden van het voorjaar 2007. Dat is goed nieuws voor Thesinge en in het bijzonder voor de bewoners van het straatje.
In principe wordt de huidige verhardingslijn aangehouden. Het is de bedoeling dat het asfalt wordt verwijderd, een stevige ondergrond wordt aangebracht en er vervolgens klinkers worden gelegd.
Bij een aantal bewoners leeft de wens om in overleg met de gemeente enige invloed hebben op het nieuwe straatbeeld. We hopen dat de gemeente daar ruimte voor geeft.
Volgens Fenneke Meeuwes van de gemeente Ten Boer zal na de winterperiode een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.

Sinterklaas kwam in Thesinge

Het was natuurlijk weer een heel spektakel, de komst van Sinterklaas in Thesinge.
Marga Boswijk stuurde een paar foto's:

tn_DSC00142.JPG

Nog 2 nachtjes slapen en dan is het 11 nov.


Op school wordt nog hard gewerkt aan de lampionen
tb_lampionen 049.jpg

tb_lampionen 047.jpg

tb_lampionen 050.jpg

Bibliobus voor alle biebklanten

Wist je dat je met je bibliotheekpas in alle vestigingen en bibliobussen binnen de provincie Groningen terecht kunt? Dus ook met een pas van een van de vestigingen in de stad kun je in de Thesinger bibliobus boeken lenen en terugbrengen.

lees verder é

Nog een paar foto's van het nationaal ontbijt

tb_ontbijt op school 014.jpg

tb_ontbijt op school 016.jpg

tb_ontbijt op school 017.jpg

Nationaal Schoolontbijt

Dinsdag 31 oktober deed de Til mee aan het nationaal ontbijt.Alle kinderen op sloffen en in de pyjama kwamen naar het Trefpunt om met elkaar te genieten van een overheerlijk ontbijt.
tb_ontbijt op school 010.jpg

Nogmaals de Singel

Dinsdag heeft de verantwoordelijke gemeenteambtenaar met de aannemer de Singel bezocht om het asfalteringswerk te beoordelen. Fenneke Meeuwes (afdeling Ruimte/Beheer gemeente Ten Boer) legt naderhand telefonisch uit wat het grootste struikelblok was bij de werkzaamheden. Ze geeft bovendien aan dat noodzaak van een spoedige reconstructie van de Singel alleen maar groter is geworden. Lees een samenvatting van haar bevindingen.

Ken uw straat

Op 28 oktober speelden we aan de Schutterlaan KEN UW STRAAT!.
Een spel met foto's, hoe goed ken je je directe omgeving eigenlijk? Het was erg gezellig!

De uitslag (waar we allemaal op gewacht hebben!)
1e plaats: Groep Stoffer/Yannick/Henry/Marinus
2e plaats (gedeeld): Groep Gonny/Willy/Fam.Oudman en groep Saskia/Marjolein/Jan/Hetty
3e plaats: Groep Wilma/Roos/Reina/Aryan en Julian
4e plaats (gedeeld): Groep Suzan/Leanne/Annemiek en groep Yvonne/Marleen/Karlijn/Marja/Lisa
5e plaats: Groep Martin/Carla/Theo
6e plaats: Groep Astrid/Roelie/Harmien

Allemaal van harte gefeliciteerd!!

Wat is dit?

asfalt-1.jpg

a] De Singel véér de asfalteringswerkzaamheden
b] De Singel na de asfalteringswerkzaamheden
c] De Lageweg, achter in het Klunder
De gemeente Ten Boer heeft de Singel dit jaar opgenomen in de asfalteringsplanning. Dat betekent concreet: de gootlaag wordt opnieuw gesteld en er zal een strook van 1,5 meter opnieuw geasfalteerd worden. Het werk is de afgelopen week uitgevoerd. En het resultaat? Helaas is b het goede antwoord.

lees verder op "Ik zoek - ik vind"

Afsluiting kinderboekenweek

Donderdagmiddag hebben de kinderen van de Til de kinderboekenweek op een feestelijke wijze afgesloten.
De groepen 1 en 2 hadden een liedje met een dansje er bij,en de groepen 3 en 4 zongen ook een liedje en begeleiden hun zelf met eigen gemaakte muziekinstrumenten. Natuurlijk gingen de liedjes over dieren het thema van de kinderboekenweek.
tb_DSCF8717.jpg
tb_DSCF8720.jpg

De 4mijl lopers van de Til

Trots op de foto met de medaille.

Thesinger wint borstvoedingsprijs

stefankleintjes.jpgThesinger kinderdiétist Stefan Kleintjes is op 3 oktober 2006 in Ede door de deelnemers aan het congres 'Borstvoeding werkt' gekozen tot winnaar van de Borstvoedingsprijs 2006.

Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van borstvoeding in Nederland. Het is de eerste keer dat deze prijs aan een man wordt toegekend.

Kleintjes kreeg de prijs voor zijn enorme inzet ter promotie van borstvoeding. Hij is auteur van 'Eten voor de Kleintjes - van borst tot boterham' en eigenaar/beheerder van de website www.borstvoeding.com, een drukbezochte bron van inspiratie en informatie over borstvoeding.

Kinderboekenweek

Het Thema dit jaar van de kinderboekenweek is over dieren 'De leeuw is los'.
de leerlingen van de Til werden getrakteerd op een voorstelling van de juffen.

Het stuk de"DE KIKKER EN DE VREEMDELING" geschreven door Max Velthuijs werd prachtig na gespeeld door het team.
tb_DSCF8462.JPG

Dierendag

4 oktober dierendag dan mogen alle kinderen van de Til hun knuffeldier meenemen,het was een gezellige boel met al die beesten ,maar de knuffel van Nora was wel heeeeeel groot en kon haar klas niet in,daarom heeft ze haar paard maar snel weer naar de wei gebracht.

tb_Afbeelding 004.jpg

Proef 4 mijl: snelle tijden!!!!

Zondagmorgen, 1 oktober. Bij de zandbak aan de Haven verzamelen zich de hardlopers. Voordat ze volgende week aan de start verschijnen van de échte 4 mijl van Groningen, lopen ze nu een proefrun.

Klik op leesverder voor de uitslagen en voor de foto's die gemaakt zijn door Daphne Wiegertjes en Koos vd Belt.

011006 014.jpg

Nieuw op thesinge.com: Dorpshuis

De werkgroep Dorpshuis in Oprichting, aangesteld door Dorpsbelangen en de Protestantse Kerk, heeft op de thesinger website een eigen plek gekregen om de Thesingers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het nieuwe Dorpshuis.
Roelie karsijns zal namens de werkgroep, die verder uit Peter Heidema (voorzitter en contactpersoon),Jan Mollema (financién), Hans de Rouw en Jan Alix Uitham bestaat, regelmatig verslag uitbrengen.
Meer informatie: www.thesinge.com/dorpshuis

DE school is weer begonnen


4 september 2006 kwamen alle leerlingen uitgerust weer van vakantie terug.
De kindren kwamen allemaal in nieuwe groepen en een enkele leerling ging voor het eerst naar de bassisschool DE TIL.
Veel plezier gewenst in het nieuwe leerjaar voor de Juffen en de Leerlingen

Kijk maar even mee in de klassen

tb_Afbeelding075.jpg

Groep 7 en 8

De Schutterlaan barbecue

Op Zaterdagmiddag 2 september was het eindelijk zover: de Schutterlaan barbecue vond plaats! De organisatie had bedacht, dat het gezien het "fraaie" zomerweer de laatste tijd, het handig was om onder dak te gaan. Bij Oudman was een grote ruimte ingericht waar iedereen op aangename wijze van de lekkernijen kon genieten. Het was dus:

Goed geregeld, erg smakelijk en heel gezellig!

Als u er niet bij was, heeft u wel wat gemist... Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen, bij deze een serie foto's, gemaakt door Renee Oudman:

Nieuwe bewoners aan de Schoolstraat

heide_visser.jpgPiet van der Heide en Martha Visser zijn de nieuwe bewoners van de Schoolstraat 3, voorheen het huis van Menco van der Berg en Desiree Luiken.

Piet is projectleider bij het UMCG en Martha docent verpleegkunde aan het ROC Alfa College. Hun dochter Mirjam en zoon Karst wonen al op zichzelf.
Ze hebben Thesinge als woonplaats gekozen omdat het zoén mooi dorpje dichtbij de stad, dus dichtbij hun werk is.

Molenhorn Baby's

Op de Molenhorn kondigde de ooievaar drie maal de geboorte van een baby aan. Op de foto de jongste bewoners van deze nieuwe wijk in de armen van hun moeders.
molenhornbabys.jpg
Floor Lise, dochter van Aletta van der Neut en Luit Oomkes (geboren 2 augustus)
Thijs Bertus, zoon van Karen van der Berg en Wim Holtman (geboren 30 juni)
Casper, zoon van Ingrid en Jaap Oudman, broer van Daniél ( geboren 26 mei)

Roelie Karsijns

Beluchten van het water

Vervolg van het stukje van 6 augustus over dode vissen in 't Maar. Zaterdag 19 augustus kwam een ploegje brandweerlieden om het water te 'beluchten', d.w.z. er wordt een pomp geplaatst en zo moet er weer nieuwe zuurstof in het water komen.
Daarna is de pomp van de ijsbaan dag en nacht aan het werk gezet.

Theo de Wit maakte foto's:
tn_Water spuiten brandweer auto.JPG

Dode vissen

Ook de vissen in 'Het Geweijde' (in het Thesinger Maar bij de kerk) hadden te lijden van de tropische temperaturen. Helaas zijn vele honderden door zuurstofgebrek gestorven.
Klaas Kol en Henk Blaauw hebben er een aantal gered en overgebracht naar het Damsterdiep.
Dick v.d. Ree plaatste een klokpompje in het water waardoor het zuurstofgehalte op die plek tot een acceptabel niveau werd teruggebracht.
Na klachten van aanwonenden van het Thesinger Maar heeft het Waterschap de dode vissen opgeruimd. Jammer dat het Waterschap geen pompen heeft geplaatst. Het is toch haar taak om het water schoon en zuiver te houden.

Piet Huisman

Zomer vakantie


De deur is op slot, het hek is dicht ,de kinderen en de juffen hebben vakantie

Maandag 4september komen we uitgerust weer op school.

Allemaal een fijne vakantie toegewenst

tn_HPIM1959.JPG

© foto Frederika Woltman

Afscheid van groep 8


Woensdag 19 juli was het afscheid van groep 8 . Met een prachtige musical
DE BOSKAMPI'S samen met groep 7 was dit de afsluiting van de basisschool.

tn_DSC00093.JPG

Kiki, Ria, Leigh, Lisa, Nanda Devi, Lottie, Lisa, Chesron, Hendri, en Matthijs veel succes op de nieuwe school

©foto Lucie Kol

School kamp in Drouwen

Op het laaste moment van het schooljaar zijn er gelukkig nog foto's van het schoolkamp van groep 7 en8 binnen gekomen.

21,22,en 23 juni waren ze in een kampeerboerderij 'De Kwartjesberg'in Drouwen.
Het thema van dit kamp was : het WK
De foto's brengen u weer helemaal in de oranjesferen!!

tn_IMG_0044.JPG

Garage Sale Schutterlaan

Op zaterdagmiddag 15 juli kon iedereen in Thesinge spullen "op de oprit" te koop aanbieden. Hieraan was regionaal bekendheid gegeven.

Het gevolg was een gezellige drukke dag in ons dorp, ook dankzij het schitterende weer. Hieronder wat sfeerplaatjes van de Schutterlaan. Voor de andere straten, zie hier.

Paardendiploma

Vier trotse Thesingse meiden: ze hebben hun paardrijdiploma gehaald. Sanne haalde diploma 1 en Els, Tika en Jori haalden diploma 2. Sanne reed op Cocktail, Els op Josien, Tika op Mouse en Jori op Molly.

tn_blij met diploma.jpg

(Foto Daphne Wiegertjes)

Sale 2006: een geweldige dag!

De Garage Sale 2006 was een succes. Veel Thesingers deden mee (of namen zich voor om dat volgend jaar te gaan doen!!) en zaten dus met hun overtollige huisraad op de oprit. Het was allemaal heel gezellig: de één schonk limonade bij, de ander bakte poffertjes, er was muziek. We hadden best nog wat meer publiek van buiten het dorp willen hebben, maar het was toch een geslaagde dag, die voor De Dijk zelfs nog doorging in een geslaagde avond met een gezamenlijke barbecue.

Stoffer Havenga liep overdag het dorp rond om foto's te maken:
tn_Garage Sale 1 005.jpg

En nog veel meer foto's....

Zomerfeest op de Til


Het was weer gezellig druk op het schoolplein tijdens het zomerfeest.

tn_HPIM1916.JPG

Meester Ben neemt afscheid van C.B.S. de Til

Woensdag 12 juli heeft meester Ben afscheid genomen van alle leerlingen en het team van de school.
Sinds 1 dec. 1997 was Ben verbonden aan de school,maar gaat nu genieten van zijn welverdiende rust.

tn_HPIM1899.JPG

Met wie bellen de juffen????

Op schoolreis van groep 5 en 6 naar het Drouwenerzand ,hebben juf Greet en Juf Minny het heel druk met het bellen.

tn_DSC00002.JPG

Helaas zij er niet meer foto.s gemaakt.

© foto Christa Zendveld

Foto verslag van het verrassings ontbijt bij juf Greet

Alle kinderen komen om 7.45 bij de boerderij van Joost en Wouter Bustn_HPIM1821.JPG

In optocht naar juf Greet
tn_HPIM1823.JPG

Juf Greet 25 jaar bij c.b.s de Til


tn_HPIM1831.JPG

Woensdag 5 Juli was Juf Greet 25 bij de c.b.s. de Til

een foto verslag van deze dag komt z.s.m

© foto Frederika Woltman.

Naar de Sprookjeshof

In juni 2006 gingen de groepen 1 t/m 4 op reis naar de Sprookjeshof in Zuidlaren.
De foto's vertellen genoeg! Dus een fotoverslag.

tn_PICT0640.JPG

tn_PICT0641.JPG

tn_PICT0646.JPG

Luizenteam

tn_dsc00090.jpg

De luizenopsporingsdienst heeft dit schooljaar geen hoofdluizen opgespoord.
De geplande inspectie van 14 juli gaat niet door. Aan het begin van het volgend schooljaar gaat het LOT (weer) op zoek naar eventuele buitenlandse zomergasten.

Garage Sale

Loop je al een tijdje rond om de garage of de zolder op te ruimen? Maar stel je het steeds weer uit omdat je een andere klus moet doen? Grijp nu je kans want op zaterdag 15 juli 2006 wordt er in Thesinge een éGarage Saleé gehouden.
Dit is de gelegenheid om spullen die je niet meer gebruikt van de hand te doen. Oftewel verkoop al je 2e hands spulletjes/gereedschap uit de garage (schuurtje), tuin of vanaf de oprit.
En dit is dus ook dé gelegenheid om goedkoop aan spullen te komen: het kindertentje dat je nog nodig had voor de vakantie, de tuintafel, de grasmaaier of ... vul maar in. Om niet alleen de Thesingers op de been te krijgen maar ook volk van buiten het dorp, komt er een vermelding in het Dagblad vh Noorden en op de lichtkrant bij Garmerwolde.

Waar komt éGarage Saleé vandaan?
Net als bij vele andere zaken is dit fenomeen overgewaaid uit Amerika en Canada. Daar wordt het al jaren gedaan en zijn er zelfs boeken geschreven hoe je het beste een verkoop uit de garage kunt organiseren.
Tegenwoordig hebben de websites éMarkplaats, Speurders en eBayé de verkoop van 2e hands spullen grotendeels overgenomen. (Alleen is dat véél minder gezellig!)

Wat is de bedoeling?
Zet tussen 10:00 en 15:00 uur de spullen die je wilt verkopen in de garage, tuin of op de inrit. Probeer op een vrolijke manier de aandacht te trekken zodat potentiéle klanten op je koopwaar af komen. Je kunt denken aan ballonnen en vlaggetjes langs je oprit te hangen. Of bordjes met éGarage Saleé in de berm te plaatsen. Of live muziek maken. Het maakt niet uit als het maar gezellig is.

Misschien is het ook leuk om op een aantal plaatsen in het dorp koffie, thee of fris met cake/koek te verkopen? Met name voor mensen die buiten Thesinge komen (er worden advertenties geplaatst in diverse kranten) kan dit een aangename versnapering zijn en kan het de kooplust bevorderen.

Succes met het verkopen,
Dorpsbelangen Thesinge

Vragen?
Mocht er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn. Neem dan contact op met Stoffer Havinga, e-mail: garage-sale@schutterlaan.nl

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse was dit jaar weer heel leuk.
IMG_8278.jpg
(verdere tekst volgt)

IMG_8279.jpg

Nieuw in het dorp

stefan244x170.jpgStefan Kleintjes woont sinds april j.l. in het huis van de familie Slager.

Ik ben hier komen wonen omdat ik behoefte had -en heb- aan frisse buitenlucht, een wat meer gemoedelijkere omgeving en een tuin.
Ik werk als voedingsdeskundige/diétist en heb ik twee praktijken: eentje via de e-mail en eentje in de binnenstad van Groningen. Op de bedrijvenpagina van deze site kun je meer informatie over mén werk vinden.

Schutterlaan.nl

Stoffer Havinga mailt dat de Schutterlaan een eigen website heeft. Hij schrijft:

"Begin dit jaar hebben een aantal vrijwilligers vanuit de Schutterlaan een buurtcomité opgezet. Afgelopen jaren bleek dat we moeilijk mensen konden krijgen bij activiteiten. Om dit en de saamhorigheid te bevorderen organiseren we voor jong en oud een aantal activiteiten (max. 3 stuks).
Sinds een aantal maanden hebben we ook een website en plaatsen daar onze nieuwsbrieven, agenda en foto's."

Het adres van de website is www.schutterlaan.nl.

Nieuw aan de Molenhorn

TomSonja_0122.jpgSonja Velthoen (27) en Tom Bouchier (26; zoon van de fotograaf uit Garmerwolde) wonen sinds 21 april aan de Molenhorn 14. Voorheen het huis van Jelle van der Veen en Anita op den Kelder.

Wij wonen er met zijn tweeén, wij hebben geen kinderen. Hiervoor hebben wij drie jaar in Groningen gewoond. Sonja werkt als inkoper voor een internationale handelsonderneming, waar ze wereldwijd sterke drank inkoop. Tom werkt als auto lease-adviseur in Groningen.

Koninginnedag 2006

(met nieuwe foto's)

Het was nog onverwacht mooi weer op zaterdag 29 april. Wel koud, maar gelukkig niet de beloofde regen, hagel en onweer. 's Middags brak zelfs de zon door. Gelukkig voor het Oranjecomité dat dit jaar weer alles uit de kast had gehaald om er een leuk feest van te maken. Vanwege de weersomstandigheden moesten we uitwijken naar het schoolplein en Trefpunt, maar dat vond niemand erg, integendeel. Eigenlijk is het veel gezelliger als je midden in het dorp feest viert. Al heeft de zachte ondergrond van het sportveld wel voordelen als je van plan om van attracties af te vallen!
Bij het Trefpunt had het Oranjecomité een hele rij partytenten opgesteld, zodat er een overdekt terras was bij de catering. De koffie, thee, fris, snoep, gehaktballen, hamburgers etc. etc. werden in grote hoeveelheden aangesleept. Zoals ieder jaar: de organisatie liep vlekkeloos. Namens het hele dorp: complimenten en bedankt!

Na de stratencompetitie was de prijsuitreiking traditioneel in café Molenzicht, waar het gelegenheidsduo Hans van den Brand / Richard Kol voor gezellige muziek zorgde.

Foto's Jan Mollema:

richard speelt thumpnail.JPG

tn_DSC04308.JPG

Ondertussen ook foto's binnengekregen van Erik Buitenhuis. Zie verder.

Paasfeest voor de kinderen

Op zaterdagmiddag 15 april was het voor de kinderen groot feest! Paaseieren zoeken in de tuinen van de Schutterlaan!

De kinderen hebben er met plezier aan meegedaan, en soms was het nog best moeilijk om alle eieren te vinden. Wie weet heeft een tuinbezitter tijdens het werken in de tuin, tussen de struiken nog een paar eieren gevonden!!

Hieronder een foto-impressie, met dank aan fotograaf Stoffer.

(Op)nieuw in Thesinge

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal mensen in Thesinge komen wonen. Onder hen Jakob van der Woude (Bakkerstraat) en Floor Goettsch (Hendrik Ridderplein). Zij stellen zich voor aan wie ze nog niet kent.

vervolg schoolschaken

Vervolg schoolschaken

Zaterdag gingen de 4 schakers ( Jaap Dries Robbin en Leon )op voor de finale van het schoolschaken van Groningen en Drenthe,het was niet zoals eerder vermeld in Coevorden maar lekker dicht bij huis in het wijkcentum HET DOK in Lewenborg. Een beetje zenuwachtig waren ze wel want nu moet je schaken met de beste scholen van Groningen en Drente. Ook moesten ze voor het eerst spelen met een tijd klok. Maar de heren hebben het prima gedaan ze hebben de 8ste plaats gehaald van de 17 scholen. Als ze nog een jaar....

341 Thesingers gingen stemmen

Op dinsdag 7 maart hebben 341 Thesingers hun stem uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst per stemmachine! Het was opeens heel anders binnenkomen in het Trefpunt.
De uitslagen van Thesinge zijn
CDA 139
PvdA 107
Christen Unie 31
Algemeen Belang 55
VVD 9
Voor meer informatie, kijk op de website van de gemeente Ten Boer.

Wat valt er te kiezen op 7 maart?

Het Politiek Café op in Ten Boer trok zoén 20 mensen uit Thesinge. Niet zo raar, want er spelen belangrijke zaken voor ons dorp. Helpen de standpunten van de partijen over het dorpshuis, de gymzaal en de verbinding tussen de N360 en de Eemshavenweg om een keuze te maken? We gingen er goed voor zitten. Vooral Theo de Wit. Want toen de discussieleider aan het begin vroeg wie er nog twijfelden, stak hij zén vinger op en werd daarmee éde zwevende kiezer van de avondé. Een verslag door Aly Pepping.

Voorjaarsvakantie

De school is met vakantie van 20 februari t/m 25 februari. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.

Schoolschaken

C.B.S de Til ging voor goud !!!!!

Op woensdag middag 15 febr. 2006 is de Til eerst geworden
op het schoolschaken in Eelde.
Onder leiding van Gerard Sewuster gingen 8 jongens en meisjes
de strijd aan met andere scholen uit de provincie,na veel trainen
op de woensdag middag en vrijdag middag is het gelukt om de
eerste en de vierde plaats te behalen.
Twee groepen werden er gevormd.
De Til 1 ( Dries Anker – Jaap Bosma- Robbin Sewuster - Leon van Zanten)
De Til 2 ( Niels Tromp- Bertine van Beesten –Michiel Ritsema- Sanna
Van de Oever)
De heren van de Til 1 gaan daar naar een provinciaal toernooi van Groningen en Drente op 11maart in Coevorden. Als ze daar ook een eerst plaats behalen gaat de strijd door in Nijmegen voor het landelijk kampioenschap .
Ook de Til 2 heeft het heel knap gedaan. Gefeliciteerd !!!!!!!
Ga zo door jongens en meisjes, we horen vast wel weer van jullie.
Veel succes bij het volgende toernooi!!!!!!!!!!!

Afscheid bij Kaartclub

Op de jaarvergadering (januari 2006) van kaartclub De Eendracht legde mevrouw P. Kampen-Ridder - al was ze er zelf niet bij - om gezondheidsredenen de voorzittershamer neer. Veertig jaar lang zat zij in het bestuur, eerst als secretaris en de laatste dertien jaar als voorzitter. Het bestuur waardeerde dit met het benoemen van mevrouw Kampen tot erelid.

tn_KaartclubErelid.jpg

Omdat zij niet aanwezig kon zijn, zochten penningmeester Greet vd Meer en secretaris Roelie Dijkema haar thuis op om de oorkonde en een mooi boeket bloemen te overhandigen.

Tekst ingestuurd door Roelie Dijkema.

Doe mee aan de Grote Website Enquéte

Gemiddeld komen er per dag 200 bezoekers op de Thesinger website. We kunnen daar uit opmaken dat u de site waardeert. Toch willen we graag nog iets meer weten, zodat we het (nog) beter kunnen gaan doen. Vandaar deze enquete.
Klik op:
Download file

Rss help

Met rss is het nog makkelijker om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Bekijk de berichten van meerdere websites in een enkel scherm. De laatste koppen en (een gedeelte van) de tekst van die berichten worden overzichtelijk verzameld. Je bepaalt zelf welke artikelen je in z'n geheel wilt lezen. Mis dus niets meer met de rss-feed van thesinge.com.

Waar vind ik de thesinge.com rss-feed?
Als je rss-reader automatisch een rss-feed herkent hoef je alleen maar op de rss-button te klikken.
Anderen kunnen het onderstaande adres kopiéren naar de rss-reader.
https://www.thesinge.com/index.rdf
Moderne browsers tonen automatisch een rss-icoon in de locatiebalk of statusbalk als de website een rss-feed aanbiedt.
Elk onderdeel op thesinge.com heeft z'n eigen feed.

Wat heb ik nodig om rss te lezen?
Om een rss-feed te kunnen lezen, heb je een speciaal programma nodig. Deze zogeheten rss-readers verschillen onderling behoorlijk van kwaliteit en functionaliteit. Een paar goede (gratis) readers zijn:
Rss Owl(Windows)
Rss Bandit (Windows)
Rss Xpress (Windows)
NetNewsWire Lite (Mac, link onderaan de pagina)
Vienna (Mac)
Straw (Linux)
Bloglines (Website, platform onafhankelijk)

Hoe gebruik ik een rss-feed op mijn computer?
Als je eenmaal het adres hebt van de rss-feed, is het makkelijk.
Klik op de link naar de rss-feed en kopieer het internetadres dat boven in het scherm staat. (Bijvoorbeeld https://www.thesinge.com/index.rdf). De link wordt ook vaak aangeven met een RSS icoontje.
Voeg deze toe aan je rss-reader en je bent klaar. Je wordt nu automatisch op de hoogte gehouden als er nieuwe berichten op de site verschijnen.

Hehe... eindelijk weer ijs!

Paul Sloot is de eerste (en vast niet de laatste) die schaatsfoto's instuurt:

tn_DSC_6947.jpg

En zelfs al van de verlichting, eindelijk in gebruik:

tn__DSC6961.jpg

Fans gevraagd door jonge dorpsgenote

Annemiek Havinga schrijft een opdrachtje voor school en tot haar eigen verrassing is haar werkstuk nu opeens geselecteerd om uitgevoerd te worden in de stadsschouwburg in Groningen en in de Tamboers in Hoogeveen. Er is een wedstrijd aan verbonden waarbij het publiek jury is. U begrijpt het al...

Zwarte kat doodgereden

Barbara van Molenweg 24 schreef het volgende trieste bericht in de discussierubriek 'Ik Zoek - ik vind'. Ken je de kat, of heb je een mening over de maximum snelheid in Thesinge, plaats dan hier je reactie.

Kerstblazers, bedankt!

Kerstochtend.........
Ook dit jaar was het weer zover. De avond voor kerst het slaapkamerraam een stukje verder open gezet om alles beter te kunnen horen. Kerstochtend werd ik rond zes uur wakker door de zoete klanken van muziek en stem. Wat is dat genieten!
Ik herinner mij de eerste kerst in Thesinge, nu 19 jaar geleden. De kerstklanken in het stille dorp waarmee ik werd gewekt. En al die jaren daarna, elke keer weer betoverend. één keer hebben we gehoor gegeven om kerstavond al naar 'het westen' te vertrekken. Maar wat miste ik 's morgens bij het ontwaken deze kersttraditie. Kerstochtend zijn we dus in Thesinge!
Al die mensen, die elk jaar deze traditie in ere houden: hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet, Marion Vuijst

Kerstblazen 2005

Van Hans van den Berg kregen we de volgende foto-impressie van die prachtige Thesinger traditie: het kerstblazen. Hij mailde het volgende:

muziek: Lammert en Carolien Plijter, Titia van Zanten, Gerard Kingma en Hans van den Berg
zang: Jo Schuppert, Cor van Zanten, Roelie Karsijns, Betsy van de Belt en Fred Ritsema
met dank aan: de koffie vooraf (Lammert en Carolien) en het ontbijt na afloop (fam. Ritsema)
voor geinteresseerde nieuwkomersin 't dorp (vooral koperblazers): volgende keer verzamelen op 25 december 2006 om 5.30 uur. Plaats volgt.

Kerstspel door de kinderen

Woensdag 21 december was een spannende avond voor de schoolkinderen. In een volle Kloosterkerk traden de leerlingen van groep 1 tot en met 8 op in een echt kersttoneelstuk over Jozef en Maria. Frederika Woltman maakte er foto's van:

tn_HPIM1452.JPG

Dag Sinterklaasje

Sinterklaas kwam weer naar Thesinge. En zoals elk jaar, was het wéér er iets bijzonders aan de hand. Frederika Woltman (Molenweg) had gelukkig een camera bij de hand om foto's te maken.
wachten op sint.JPG
De kinderen stonden al reikhalzend bij het hek, die vrijdag. Maar wie zat er nou op het paard van Sinterklaas?

Geslaagd schaaktoernooi

Vijftien kinderen uit Thesinge hebben deze maand meegedaan aan een schaaktoernooi in Bedum, dat werd georganiseerd door schaakvereniging Bedum. Het was een groot succes.

IMG_1526.JPG
Dylan Luders is een echt toekomstig schaaktalent.


De groep ging erheen op initiatief van de schaakgroep Thesinge, die onder leiding staat van Gerard Sewéster. De kinderen oefenen elke woensdagmiddag in de school. Blijkbaar met succes, want in Bedum speelden ze dat de stukken eraf vlogen.

Een verslag met foto's door Gerard Sewéster.

2e in verhalenwedstrijd!

Nanda Devi van der Veen is tweede geworden in een, door het Dagblad van het Noorden en het Kinderboekenmuseum uitgeschreven, fantasie-verhalenwedstrijd. Lees hier haar verhaal.

Natuurwerkdag op het kerkhof

Zoén 18 deelnemers hebben zaterdag 5 november op het kerkhof meegewerkt aan de 'Natuurwerkdag' onder auspicién van Landschapsbeheer. Deze onderhoudsdag werd georganiseerd door de stichting Oude Groninger Kerken. Wolters Karsijns maakte foto's:

tn_IMG_2419.jpg

tn_IMG_2421.jpg

tn_IMG_2427.jpg

tn_IMG_2429.jpg

Grasmaaien op zondag?

Via deze site hebben we geregeld een nieuwe stelling waarover u uw mening kunt geven. Grasmaaien op zondag is blijkbaar nog altijd een hot item, want in totaal hebben er 362 Thesingers hun stem uitgebracht - een record aantal.

En wat vond u ervan?
Nee. De zondag is een rustdag, dus dan hoor je geen gras te maaien. (90x)
Ik hou rekening met degenen die zich aan zo'n lawaaiklus kunnen storen. Bovendien is het wel lekker, zo'n stille dag in het dorp. (167x)
Onzin, als ik door de week geen tijd heb, moet ik het wel op zondag doen. Het maakt me niet uit hoe anderen daarover denken. (105x)

Een zeer grote meerderheid is dus véér de zondagrust. Ikzelf ook trouwens, eigenlijk vooral omdat ik de stilte waardeer, een dag zonder motormaaiers, cirkelzagen of andere herrie-apparaten.
Maar wat moeten die dorpsgenoten nu die doordeweeks geen tijd hebben om te maaien? Gewoon op zondag maaien en hopen dat de buurtgenoten niet thuis zijn? Of: Gras vervangen door sierbestrating? Of: buurman te hulp vragen? Of: minder gaan werken?

De nieuwe stelling gaat over verlichting met kerst. Hoe moet Thesinge er straks met Kerst uitzien, volgens u?

Feestelijke opening van een mooi verbouwde School.

Al heel vroeg hoorde ik op de radio, Jaap Nienhuis, bij het programma: De Standplaats, van Radio Noord. Hij bezocht De Til om samen met het team en de kinderen deze feestelijke dag te openen.

tn_IMG_2336.jpg

Ongetwijfeld zijn er leerlingen, leerkrachten, of ouders die de volgende foto''s willen toelichten.

tn_IMG_2378.jpg

Uitslagen 4 mijl

4mijlploeg.jpg

Na maanden trainen en deelname aan diverse andere loopjes was het afgelopen zondag zover. De jeugdloopgroep Thesinge ging om 5 over drie van start in de 4 mijl van Groningen. Met Nora, Peter, Sanne, Chesron, Nanda Devi, Dylan, Liza, Vincent, Robbin en Folkert verschenen we aan de start. Helaas geen Dries want die moest afhaken met een vervelende blessure.
Iedereen kwam binnen de 39 minuten over de finishlijn, een hele goeie
prestatie en dat met voor lopersbegrippen eigenlijk een iets te hoge
temperatuur. Het slokje water bij het Sterrebos ging er dan ook wel in.
Een grote medaille en een fles water met mineralen waren de beloning. En
natuurlijk veel plezier, wat uit de foto wel blijkt. Gefeliciteerd!
Naast de genoemde lopers deed er nog meer jeugd vanuit Thesinge mee, met ook prima prestaties.

Groeten,
Geerle vd Veen

Ook de volwassen Thesinger liepen massaal mee met de 4 mijl. In totaal deden er 44 Thesingers mee. Kijk naar de uitslagen:

4 mijl komt eraan

Zondagmorgen 2 oktober. Bij t Jopje verzamelt zich een volledige hardloopgroep. Doel: een proef 4 mijl lopen. De route was: vanaf t Jopje het Klunder in, helemaal doorlopen tot aan de Schutterlaan (daar stond de catering klaar met bekertjes water), omdraaien en weer terug naar t Jopje.
Er werden nu al supersnelle tijden gelopen door jong en ouder. Dat belooft wat voor de echte 4 mijl, die op zondag 9 oktober gaat plaatsvinden.

4 mijl.jpg

Foto: Wolter Karsijns

Foto's van de startweek

Kijk op de pagina kerk.

Nieuw bedrijf

In het 'bankgebouwtje' aan de Kerkstraat heeft zich een nieuw bedrijf gevestigd. Kijk op de bedrijvenpagina.

Barbecue Schutterlaan

Joost van den Berg stuurde ons het volgende (foto)verslag van de barbecue van de Schutterlaan.

De Schutterlaan barbecue was een succes, er kwamen meer mensen dan verwacht. Het was heel mooi weer, wat het nog leuker maakte.
Het evenement vond plaats bij de schuur van Henk & Reina.
Iedereen vermaakte zich wel, voor wie er zin in had was er in de schuur een ping-pong tafel, een tafelvoetbalspel en een sjoelbak. Volgens mij vond iedereen het wel een succes, omdat alles meezat: het weer en de gezelligheid en enz. Wij als Schutterlaan kunnen trots zijn op wat we hebben georganiseerd.

Schoolfeest 13 juli 2005

De kinderen van groep 1 en 2 zingen een heel mooi lied.

Schoolfeest 2005

Op woensdag 13 juli wordt het zomerschoolfeest gevierd, Thema Voeding, en dat is te merken, er zijn weer een heleboel lekkere dingen te koop. Soep, Poffertjes, hamburgers, fruitstokken.

Het schoolfeest

Op woensdag 13 juli was het jaarlijkse schoolfeest. Héél mooi weer, leuke attracties, lekkere hamburgers, muzikale optredens door de kinderen, en hopelijk ook een goede opbrengst voor de school.
Bijzonder was de levende fruitautomaat waarop de gokkers zich konden uitleven (foto's Marga Boswijk):

tn_fruitautomaat.JPG

tn fruitautomaat 2.JPG

Verslag en foto's van de tuinfair

Zaterdagmorgen 25 juni 6:00 uur, onweer waait over Thesinge. Hoe zal het weer zich gaan houden vandaag tijdens de door Anja en Willeke Huistra (La Bloem) georganiseerde Tuinfair? Lees het uitgebreide verslag op
www.labloem.nl.

Verbouwing School

‘De Til verzadigd van urine’

“In de christelijke basisschool De Til in Thesinge doet zich een opmerkelijk verschijnsel voor. De bouwkundige van de gemeente Ten Boer heeft het zelf geconstateerd en aan het papier toevertrouwd. Om de gemeenteraad te overtuigen dat er een goede reden is om eindelijk geld uit te trekken voor de verbouwing van deze school. De raad was snel overtuigd en trok de knip. Een belangrijk onderdeel is de vernieuwing van de toiletgroep, waarvan de 74 leerlingen gebruik maken. Want, zo rapporteert de ambtenaar ‘de aanwezige tegelvloer is verzadigd van urine’. En hoewel ze in Thesinge doorgaans trots zijn op dingen van ‘vrouger’ en dat ook zoveel mogelijk intact willen laten, moet de ‘van urine verzadigde tegelvloer’ nu toch zo snel mogelijk vervangen worden. Wie nog nooit zo’n bijzondere tegelvloer heeft betreden of geroken, kan nog tot de vakantie terecht in De Til. Want, pas als de onnauwkeurige ‘zeikerdjes’ zomervakantie vieren, wordt de vloer vervangen”.

Dit artikel stond enige weken geleden in het Dagblad van het Noorden. Navraag bij een teamlid van De Til werpt een hele andere blik op deze precaire zaak. Het is echt niet zo dat de toiletten niet naar behoren zijn schoongemaakt gedurende al deze jaren. Het is ook niet zo dat de Thesinger kinderen grotere zeikerds zijn dan de kinderen elders. Deze aanpassing is tevens niet de hoofdmoot van de verbouwing in de basisschool.

Al jarenlang bestaat er behoefte aan een ruimte waarin de directeur ongestoord kan spreken, waar kinderen ongestoord Remedial Teaching (extra ondersteuning) kunnen krijgen en waar vergaderd kan worden. Al deze mogelijkheden biedt de zolderruimte na de verbouwing. Op de begane grond wordt de personeels/directiekamer aangepakt. De personeelskamer blijft maar er komt bovendien een keuken waar , naast de koffie en theevoorziening voor het team, een kookvoorziening wordt aangebracht. De wens om met de leerlingen te koken en te bakken gaat (eindelijk) in vervulling. De bouwplannen worden volgens de planning nog voor de bouwvakantie uitgevoerd. Aan de klaslokalen verandert trouwens niets. Tijdens de verbouwing krijgen de groepen 7 en 8 les in Ons Trefpunt

De toiletgroep zou in eerste instantie (jaren) later worden aangepakt. Na enig aandringen wordt deze klus nu meteen meegenomen. De tegeltjes worden gevoegd met vochtwerend materiaal en niet met een poreuze voeg waar vocht met een geurtje intrekt. Eindelijk voldoening voor de schoonmaker nadat de toiletten zijn gereinigd. De –blijvende- urinegeur is dan verleden tijd. Bij het maken van de foto van één der toiletten, waarbij ik even moest bukken om een goed perspectief te krijgen, heb ik de twijfelachtige eer gehad om de penetrante geur waar te nemen……
Roelie Karsijns

De kinderen van groep 7 en 8 krijgen tijdelijk les in Ons Trefpunt.

voetballen


Schooljeugd van CBS De Til wordt Kampioen.
Een verslag hierover volgt.

Voorlezen in Kloosterkerk

In de Kloosterkerk werd er voorgelezen in het kader van de Annie M.G. Schmidt-activiteiten. Gerard Kingma maakte een paar plaatjes.

Middeleeuwen

De kinderen van groep 1 en 2 hadden ook een hele leuke dag.
Zelf een mooie jurk of een ridderpak maken, Pannenkoeken eten, genieten van een hele mooie poppenkast voorstelling en ook nog meedoen aan de ridder-jonkvrouwtest.

Middeleeuwen

Tijdens de meivakantie gaat het thema middeleeuwen voor de kinderen nog wel even door.

Bijna alle kinderen deden mee aan de riddertest, en na deze met goed gevolg te hebben afgelegd, werden ze uitgeroepen tot Ridder of Jonkvrouw van Thesinge.

Oranjefeest 2004: mooi weer en veel activiteiten

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft weer een hoop werk verzet, maar het was de moeite waard. Alles werkte mee om op het sportveldje in Thesinge het iedereen naar de zin te maken. Hier een foto-impressie van het middagprogramma:

Overzicht.jpg

Spoorzoeken met een metaaldetector, het viel niet mee om dat binnen de tijd te doen met zo'n brilletje op:

Balkema_bril.jpg

Eén van de zevenkamp-onderdelen: met het hele team over de balk klimmen, terwijl je elkaars handen vast blijft houden:

Balk_klimmen2.jpg

De catering was weer zeer goed verzorgd. Johan Mollema, Alex Mollema en tal van andere helpers zorgen de hele dag voor koffie, fris, bier, broodjes, gehaktballen, enz.

Johan_Alex.jpg

Terwijl de spelen aan de gang waren, vermaakten de kinderen zich met hun vrijmarkt:

Vrijmarkt3.jpg

De jongste en kleinste deelnemer (Toos, goeie versterking van het Schutterlaan-team) was vooral vaak te vinden bij de catering:

Toos.jpg

Klaas Kol druk bezig met de zeer fraaie vlieger van het team De Dijk-Singel:

Vlieger_Klaas.jpg


Alles moest ook nog even opgeruimd worden:

Afbreken2.jpg

Cor van Zanten zorgde in café Molenzicht voor de prijsuitreiking.

Cor-Juniuor.jpg

Piet Beukema speelde traditiegetrouw op het orgeltje:

Pietje3.jpg


Henk van Zanten moest ook nog even in het zonnetje gezet worden, want hij was nl. óók jarig:

Henk.jpg

Het was weer heel gezellig (voor sommigen zelfs tot in de late uurtjes):

Prisuitreiking.jpg

Bezoek Oudheidskamer

Kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 bezochten afgelopen week de Oudheidskamer in Uithuizermeeden. Alvast een voorproefje op de middeleeuwen.

bezoek oudheidskamer.JPG

Ooievaar in Thesinge?

Op tweede paasdag, rond 19.00 uur zagen we een ooievaar overvliegen, zo
ongeveer van de ijsbaan richting Schutterlaan. Zoiets zie je niet elke dag
in Thesinge. Je vraagt je meteen af: heeft hij (of zij) ergens een nest in
de buurt? Is de ooievaar al eerder gezien? Zou het beest nog eens
langsvliegen?
Heb je hem ook gezien of weet je waar hij nestelt? Reageer!

De laatste winterfoto's?

Koos van de Belt fotografeerde op 4 maart 's morgens de volgende plaatjes.

040305 007.jpg

040305 011.jpg

29e jaarvergadering Dorpsbelangen

Er waren 43 leden aanwezig in café Molenzicht, voor de 29e jaarvergadering van Dorpsbelangen.
Het bestuur nam afscheid van Clara van Zanten en Kor van Zanten. Theo de Wit werd herkozen en als nieuwe bestuursleden traden aan Henry Zuidinga en Jacob vd Woude. Het drietal kreeg resp. 37, 34 en 31 stemmen.

En nog meer winter

Henk Blaauw stuurde deze foto in: ijspegels aan de schuur van Ritsema:

winter 2.jpg

Nog meer winter

Het is een plaatje, daarbuiten, met al die sneeuw. Iedereen gaat met een fotocamera op pad om dat moois vast te leggen. Joost van den Berg (Schutterlaan) hoefde er niet ver voor te lopen. Deze foto maakte hij in de achtertuin.

Koud Hoor!!!!!!

Vrijdagmorgen 4 maart komen alle kinderen verkleumd op school. het is wel heel erg koud, op sommige plaatsen wel - 15. BRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Toch willen een aantal kinderen wel even poseren voor een winters plaatje.

Maar in Thesinge heeft het niet alleen hard gevroren, het lijkt ook of er een zware sneeuwstorm is geweest. de ingang van school is nl helemaal dicht gesneeuwd?(geschept)?.


En waar is ineens die mooie sneeuwpop gebleven die op het schoolplein stond?

Glas in Lood

De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen hier uitleg over glas in lood tijdens hun bezoek aan een atelier in Uithuizen.

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie daar waren , ondertussen hebben jullie zelf ook allemaal mooie glas in lood ramen gemaakt. Knap werk.

Fam. Haak onderscheiden

Uit de Volkskrant van dinsdag 22 februari 2005:

"Willem en Antje Haak uit het Groningse Thesinge krijgen vandaag postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoge onderscheiding is van de staat Israel voor niet-joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog joden hebben gered. Het echtpaar Haak bood van 1942 tot de bevrijding onderdak aan onderduiker Philippus Knorringa. Zelfs de zes kinderen Haak wisten niets van de onderduiker."

Ingestuurd door Hans Wind.

Visie op de toekomst

Geerle van der Veen zette in de rubriek Ik vind een complete Regiovisie neer. Lees en reageer!

Henk Tammens wint bokaal

Afgelopen woensdag avond 29 december werd in café Molenzicht voor de dertiende keer gestreden om de Andries Westra bokaal. Aan dit tournooi doen jaarlijks ruim 20 spelers mee. De winnaar van dit jaar Henk Tammens was ook al eerder in de prijzen gevallen: 1994 een derde plaats, 1997 een tweede plaats, 2002 een eerste plaats en nu weer in de prijzen met een eerste plaats.
Een ander opvallende prestatie was die van Henk Bats (63), de nestor van het tournooi, nog nooit in de prijzen gevallen en dan nu een dik verdiende derde plek door winst op zijn 40 jaar jongere tegenstander Bert Mollema. De wisselbokaal werd uitgereikt door Douwe Westra, broer van de vroegere kroegbaas Andries Westra naar wie de bokaal is vernoemd.

De uitslagen van de kwart finale:
Arjelle Werkman-Johan Oomkes 0-1
Henk Bats-Geert Hoekstra 1-0
Bert Mollema-Luit Oomkes 1-0
Henk Tammens-Arjan Balkema 1-0

De uitslagen van de halve finale:
Johan Oomkes-Henk Bats 1-0
Henk Tammens-Bert Mollema 1-0
om plaats 3 en 4
Henk Bats-Bert Mollema 1-0

Finale
Henk Tammens-Johan Oomkes 1-0

Eindstand
1 Henk Tammens
2 Johan Oomkes
3 Henk Bats
4 Bert Mollema

tn_DSC04647.JPG

Van links naar rechts:Henk Bats- Johan Oomkes-Bert Mollema- Douwe Westra- Henk Tammens

Sinterklaas

Sinterklaas bezoekt De TIl.

Verloren

Afgelopen maandag heb ik tijdens gym een hanger verloren in de gymzaal. Mijn ketting deed ik na de les weer om en mijn hanger was weg. Het is een zilveren hanger met mijn initialen, VB. Deze hanger was speciaal voor mij gemaakt, en ik was er erg aan gehecht. Ik hoop dat iemand hem heeft gevonden.
Vincent Boswijk.

november 2004


Luizencontrole
Op vrijdag 29 oktober 2004 ging het LOT team 's morgens op jacht.
Maar helaas….weer niets gevangen! Weet u dat we nu al een jaar “luisvrij” zijn???


Bedankje
We willen de familie Van der Berg van de Schutterlaan bedanken voor hun
opruimwoede en natuurlijk voor…………..de oude hoedjes en andere
verkleedkleren die we van hen hebben gekregen.

Breakdance

Bijna alle kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de workshop Breakdance en ik heb me laten vertellen dat jullie het "Super" vinden.
Wie wil er zelf nog wat over vertellen?
breakdance 1.JPG breakdance 2.JPG breakdance 3.JPG

Sint Maarten

lampiongr1.JPG lampiongr2.JPG
In groep 1 en 2 hangen de eerste lampionnen voor het raam, nu nog een lichtje erin en lopen maar. Als jullie ook nog mooie liedjes gaan zingen, komen de zakken met snoep vanzelf wel vol.
Veel plezier!!!!!!!

Sint Maarten

In groep 5 en 6 zijn ook al een aantal lampionnen klaar.
lampiongr5.JPG lampionnengr5.JPG gameboylampion.JPG
Van wie zijn die laatste twee lampionnen? Zo te zien hebben jullie wel je best gedaan. Ze zijn erg mooi geworden.

Sint Maarten

lampiongr7.JPG lampiongr8.JPG lampion.JPG
Voor de kinderen van groep 8 is het misschien wel de laatste keer dat ze Sint Maarten gaan lopen, Als ze slim zijn bewaren ze deze lampion nog een jaartje op zolder. Je weet maar nooit.

Sint Maarten

Wat voor mooie lampionnen worden hier gemaakt?
gr 7 en 8.JPG
volgende week zien we het resultaat van al deze ontwerpen.

Sint Maarten

Dit is het ontwerp van Bertine.
ontwerp van bertine.JPG
Daar kan ze straks een hoop snoep mee vangen.

Sint Maarten

In groep 3 en 4 staan de ontwerpen op dit moment te drogen.
ontwerpen uit gr 3 en 4.JPG

Sint Maarten

In groep 1 en 2 maken ze hele mooie lampinonnen.
marleen .JPG
Marleen uit groep 2 laat hier haar ontwerp zien.

4 Mijl - foto's en uitslagen

Tussen de ruim 15.000 mensen die op zondag 9 oktober 2004 de 4 mijl van Groningen, waren 41 Thesingers. Een hele club kinderen van De Til (en wat hebben ze hun beste beentjes voorgezet - ongelooflijk goed!) en ook nog een hele club volwassenen. Het was een prachtige dag, zonnig en lekker koel weer, precies goed voor een stukje hardlopen. De sfeer was heel gezellig.
Hier zijn een paar foto's gemaakt door Willie Havinga:
tn_M5110032.JPG

tn_M5110033.JPG

tn_M5110034.JPG

tn_M5110035.JPG

tn_M5110039.JPG

De tijden (met dank aan Geerle):

De kinderen van de basisschool:
Chesron Elgin 29.01.7
Bennie van Zanten 31.55.5
Michiel Admiraal 32.31.0
Folkert van Zanten 33.10.0
Matthijs Kol 34.06.9
Dries Anker 34.07.7
Nanda Devi vd Veen 37.05.2
Lisa van der Weert 37.08.2
Sanne Trijssenaar 43.26.2
Tessa Tammens 43.26.5
Robbin Sewéster 44.16.8
Peter van der Veen 44.31.1

Dames:
Mieke Zijl 35.22.8
Elisabeth Tolenaar 38.56.3
Anja Ensing 39.01.7
Jolanda Tuinstra 39.12.2
Karline Malfliet 39.14.0
Saskia Vaatstra 43.27.8
Anita op den Kelder 45.57.0
Ria Elzer 46.11.5
Annelies Hofstede 50.18.1

Heren:
Tim vd Belt 25.59.8
Wisse vd Berg 26.32.0
Menco vd Berg 26.45.8
Maarten de Raad 27.03.3
Edzard Krol 29.03.2
Pieter van Zanten 29.39.9
Marco vd Belt 31.38.4
Jelle vd Veen 32.16.5
Stoffer Havinga 32.45.9
Tjeerd Vaatstra 32.49.2
Marcel Kol 33.22.3
Hans Wind 33.52.5
Remco de Raad 35.12.9
Klaas Jan Hofstede 35.52.9
Alex Mollema 35.56.5
Koos vd Belt 36.56.4
Luit Oomkes 37.22.4
Matthijs Bolt 37.33.2
Mark Elzer 44.05.0
Wolter Karsijns 44.22.5

Wat 'n geweldige prestatie om met zoveel Thesingers zulke goeie tijden te lopen. Allemaal gefeliciteerd! Kijk ook nog even op de pagina school.

P.S. Ontbreekt er toch nog iemand in de lijst? Mail even.

4 mijl Het Sprookje?

12rennendekinderenvanthesinge.jpg
In een klein dorpje in het hoge gure noorden van Nederland woonden 12 rennende kinderen. Ze renden altijd van huis naar hun, tussen 3 kerken in gelegen, school. Na de zomer van 2004 veranderde er iets....

4 mijl Een paar foto's

driesmatthijs.jpg
Dries en Matthijs in actie. En in gesprek?
wilrobpet_klein.jpg
Willeke, Robbin en Peter. Bijna bij de finish.
Fotograaf: Willie Havinga

Klik hier voor de groepsfoto.

4 mijl Succeswensen + uitslag

Bedankt!!!

Alle kinderen hebben met succes de 4 mijl volbracht! Fantastisch en gefeliciteerd!

Hieronder de tijden die zijn gelopen:

Chesron 29.01.7
Peter 44.31.1
Michiel 32.31.0
Dries 34.07.7
Sanne 43.26.2
Nanda Devi 37.05.2
Bennie 31.55.5
Tessa 43.26.5
Lisa 37.08.2
Folkert 33.10.0
Robbin 44.16.8
Matthijs 34.06.9

Nogmaals: Klasse!!

4 mijl Wist U dat..... VERNIEUWD 11/10

* Michiel een t-shirt en een frisbee won omdat hij de laatste was die ons succes wenste?
* hier een overzicht is te downloaden met alle Thesingers die de 4 mijl liepen?
* we om 14:50 starten en dat u dus om 15:00 in de Herestraat moet staan?
* dat we door Jessica en Arno in de VIP-tent zijn uitgenodigd? ;-)
* het nog 1 nachtje slapen is?! (9-10-04)
* Jacob en Ina via het DvhN succes toe wensen aan Bennie en alle lopers uit Thesinge?
* dat de ‘Koploper-rubriek’ van het DvhN 7 oktober nog aandacht besteedt heeft aan de rennende kinderen van Thesinge?
* het Geerle in de rug geschoten is? :-(
* er op de training gevraagd werd: 'Door wie'?
* Snickers helaas niet wou sponsoren in de vorm van 12 snickers?

--------------------------------------------------------------------
* een Snickers 4002 kJ per Euro bevat en dat dat dus heel goed eten is 3 uur voor de wedstrijd?
* dat we TV Noord nog niet in