thesinge.com
Nieuwsbrief mei 2024
 • Feestweek 2025 - startbijeenkomst
 • Thesinger Fietstocht 2024
 • Hondenpoep
 • Manifest
 • Garagesale
 • Gebiedsverkenning
 • Nieuwbouw in Thesinge - vervolgbijeenkomst

Nieuwsbrief mei 2024

Manifest Dorpscoöperatie Ten Boer

De dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer zijn fijne dorpen om in te leven en wonen, dit met een redelijk voorzieningenniveau.

Door tal van oorzaken komt de leefbaarheid voor bepaalde groepen en kwetsbaren steeds meer onder druk te staan.

De Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. heeft een manifest opgesteld: een eerste stap voor het Samenwerken aan Samenleven in de voormalige gemeente Ten Boer. 

vrijdagmiddag 7 juni 2024 in De Oude School, Kievitstraat 6 in Ten Boer

Meer informatie:

Manifest SamenWerken aan SamenLeven.pdf

Uitnodiging ondertekening manifest.2.pdf

Ideeën voor de toekomst van Thesinge - Gebiedsverkenning Thesinge en ommeland

Deze winter is het in 2023 gestarte traject om een gebiedsverkenning voor het ommeland van Thesinge op te stellen afgerond. In 2023 is in een aantal werksessies onder begeleiding van het door de gemeente  Groningen ingehuurde bureau LAOS door Thesingers input geleverd voor de gebiedsverkenning.
Dorpsbelangen (DB) is blij met de intentie van de gemeente om de inwoners van Thesinge te betrekken bij de verkenning op de toekomstvisie van dorp en omgeving. Tegelijkertijd was de verkenning ook nog leerproces hebben we gemerkt.
De uitgevoerde gebiedsverkenning heeft een verslag opgeleverd dat op onderdelen goed aansluit bij onze dorpsvisie en is wat ons betreft in relatie daarmee waardevol. Daarnaast bevat het door bureau Laos opgestelde verslag ook teksten waar wij ons als Dorpsbelangen niet altijd in herkennen. Ondanks de constructieve poging om dat samen met SLT en EcoThesinge bij te stellen, is dat slechts ten dele gelukt.
Dat betekent dat DB op de onderdelen van het verslag die aansluiten bij onze dorpsvisie, de inhoud van het verslag ondersteunt maar afstand neemt van de inhoud waarvoor geen breed draagvlak is in het dorp.

20231220_22-051_Thesinge gebiedsverkenning-ideeenboek.pdf

Bestuur dorpsbelangen

Contact: mail: dorpsbelangen@thesinge.com | website: thesinge.com/dorpsbelangen

DB-DORPSBELANGEN.JPG

foto (2018): Trijn van der Meulen

Bestuur Dorpsbelangen Thesinge:

 • Hans Wind (Voorzitter)
 • Rogier Heida (Penningmeester)
 • Inger de Goey (Secretaris)
 • Corrie Eijkemans
 • Andries van der Meulen
 • Freek Bronda
 • Harm Vos (niet op de foto)

Contributie: eenspersoons huishoudens €8,50 en een gezin €12,50 per jaar

Roelie Dijkema Bokaal

Thesinge heeft er sinds zaterdag 16 februari 2008 een jaarlijkse prijsuitreiking bij. Roelie Dijkema zat 50 jaar bij toneelvereniging VIOD en kreeg in café Molenzicht de 1e 'Roelie Dijkema Bokaal' uitgereikt door Dorpsbelangen.

ROELIE1.jpg

Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep uit Thesinge die zich onderscheidt op het gebied van vrijwilligerswerk. Het kunstwerk dat bij de prijs hoort is een soort wisseltrofee, gemaakt door Herbert Koekkoek. De bokaal is van Cortenstaal en stelt de "skyline" van Thesinge voor, gezien vanaf het Klunder.

Na het overlijden van Roelie Dijkema in 2020, bestaat de jury die de volgende winnaar kiest uit de winnaars van de afgelopen drie jaar (of een vertegenwoordiger ervan als het om een groep gaat) en een bestuurslid van Dorpsbelangen.

Op 22 april 2024 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan de redactie van de Garmer en Thesinger Express.

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

De Bokaal is sinds 2008 uitgereikt aan de volgende personen:

2024 - Redactie G&T Express
2023 - Welly Boer
2022 - Geen uitreiking
2021 - Annelies Hofstede
2020 - Corona - geen ALV
2019 - Jakob van der Woude
2018 - Kerstbloazers
2017 - Felicitas
2016 - Roelf Jansen
2015 - Thesinge Run
2014 - Janna Hofstede
2013 - Oranje Comité
2012 - Menco van der Berg
2011 - Peter Heidema
2010 - Aukje Groothoff
2009 - Jan Mollema
2008 - Roelie Dijkema 

Roelie Dijkema Bokaal 2024

Tijdens de jaarvergadering van 2024 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan de redactie van de Garmer en Thesinger Express.

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

ALV maart 2024

Vrijdag 22 maart is de jaarlijkse ALV van Dorpsbelangen | 20:00 uur in het Trefpunt.

Na de vaste ingrediënten (notulen, jaarverslagen, begroting en bestuursverkiezing) volgde de uitreiking van de Roelie Dijkema Bokaal. Dit jaar is deze uitgereikt aan de redactie van de Garmer Thesinger Express. 

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

Bij het extra toegevoegde agendapunt werd als verrassing de Thesinger Vlag gepresenteerd:

foto-vlag-plus.jpg

Corrie en Aly presenteren de vlag, met op de achtergrond de Roelie Dijkema Bokaal | Foto: Wolter Karsijns

De vlag, op verzoek van Dorpsbelangen ontworpen door Aly Pepping, is vanaf nu te bestellen. Dit kan door een mail te sturen naar: dorpsbelangen@thesinge.com. Graag naam, adres en formaat vlag vermelden. Formaten: Groot € 37,50 (voor vlaggenmast) of Klein € 17,50 (voor vlaggenstok)
De vlaggen worden t.z.t. aan huis bezorgd en dan vindt de betaling ook plaats (met QR code of contant)
Let op! Dit is een eenmalige actie, over nabestellingen wordt nog nagedacht. Wil je verzekerd zijn van een vlag? Bestel hem dan nu. 

Tijdens de ALV is ook alvast stil gestaan bij de Feestweek van 2025! De feestweek wordt traditioneel in of rond de eerste week van mei gehouden. Helaas moesten we 2020 overslaan door de coronapandemie. De laatste feestweek is dus 10 jaar geleden. Ter inspiratie hebben we na afloop naar de video met de onuitwisbare indrukken uit feestweek 2000 gekeken. Meer inspiratie opdoen? Kijk op de pagina Feest op thesinge.com
Maar ... een feestweek komt er niet vanzelf! Wie meldt zich (om te beginnen) aan voor het centrale feestweekcommissie? Aanmelden of meer informatie kun je inwinnen bij een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelangen@thesinge.com. In het voorjaar volgt een bijeenkomst waarbij we gaan nadenken over het thema, wijken verdelen enz.

Nieuwsbrief december 2023

In deze nieuwsbrief:

 • Ontsteken licht kerstboom
 • Aardbevingsschade en IMG
 • Heggen en struiken
 • Gebiedsverkenning
 • Kerstvavondzang
 • Oudjaarsdag in het Scheuvelhuis
 • Kloksmeren
 • Oud en Nieuw in Trefpunt
 • Nijjoarsverziede Pubkwis

Nieuwsbrief december 2023.pdf

Verbreding Boer Goensepad - inloopbijeenkomst

Nieuws van het Projectteam Boer Goensepad

Op dinsdag 17 oktober bent u van harte uitgenodigd om de plannen voor de aanpassing van het Boer Goensepad te bekijken.
Wij staan van 16.00 uur - 18.00 uur bij de entree van het Boer Goensepad, ter hoogte van Lageweg 5.
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de uitwerking van de verbreding van het Boer Goensepad. Hierbij is rekening gehouden met het gebruik door voetgangers en door fietsers. Dit gezamenlijk gebruik blijven we in het nieuwe ontwerp stimuleren. Ook zijn er ideeën voor de aanpassing van de entree aan de Lageweg. Het project loopt vanaf de entree Lageweg tot aan het einde van het Boer Goensepad bij het bruggetje (Het bruggetje aan de andere zijde van het Boer Goensepad blijft zoals het is.)
U bent van harte welkom!
 
Houdt u onze website in de gaten voor de meest recente informatie: versterkenenvernieuwen.groningen.nl

Nieuwe schepjes

Thesinge poepvrij, iedereen blij!

Al bijna 15 jaar staan hiervoor schepjes langs de wandelroutes in het dorp. Af en toe worden verloren of kapotte schepjes vervangen. Dit gebeurt helaas de laatste tijd steeds vaker. Dorpsbelangen heeft nu gekozen voor een opvallende gele kleur. Het verzoek is de schepjes aan een paal te hangen en niet mee te nemen naar huis.

IMG_7563.jpeg

Brief Gemeente Groningen over woningbouw in de dorpen

Recent  verschenen er in de lokale media berichten over gemeentelijke plannen voor nieuwbouw in de kleine dorpen rond Stad. Thesinge werd in deze artikelen met naam en toenaam genoemd.
In  bijgevoegde brief van het college van B&W aan de Gemeenteraad kun je meer lezen over wat de gemeente van plan is t.a.v. woningbouw in de dorpen, hoe ze de betrokkenheid van de bewoners ziet en welke termijnen ze in gedachte heeft. Dorpsbelangen zal het proces goed in de gaten houden en waar mogelijk iedereen in Thesinge informeren.

2023-woningbouw-in-de-dorpen.pdf

Nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief:

 • AED
 • Aardbevingsschade en IMG
 • Peilbesluit
 • Biodiversiteit in Thesinge
 • Plannen rond weiland en boerderij familie Ritsema
 • EcoThesinge
 • Onderzoek Groninger Taal
 • BSO en Peuterspeelzaal Thesinge

Nieuwsbrief juni 2023.pdf

Roelie Dijkema Bokaal 2023

Nadat de Roelie Dijkema Bokaal in 2022 niet is uitgereikt, was het dit jaar weer zover.
Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge, op 17 maart 2023, werd de prijs uitgereikt aan een totaal verraste Welly Boer, erelid van Dorpsbelangen Thesinge.
Tijdens de mooie speech van Jakob van de Woude had Welly nog geen idee dat zij dit jaar in het zonnetje zou worden gezet. Pas toen er in de speech werd gehint naar haar werkzaamheden als souffleuse van toneelvereniging 'Voorts Is Ons Doel (VIOD)' viel bij haar het kwartje. We eren Welly voor haar tomeloze inzet als vrijwilliger voor het dorp. Een sprakeloze maar glunderende Welly nam de prijs in ontvangst.

WK_RDBokaal2023_Wellie.JPG

Welly en Corrie bij de thuis afgeleverd bokaal

Foto: Wolter Karsijns

ALV 2023

De algemene ledenvergadering van 2023 wordt gehouden op 17 maart om 20:00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Agenda 2023 en notulen 2022:

Agenda 46ste Jaarvergadering 2023.pdf

ALV Notulen 45e jaarvergadering 1 april 2022.pdf

Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief december 2022.pdf

Agenda
juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Binnenkort in Thesinge
5 oktober 2024
Lopend Eten 2024

Het traditionele culinaire hoogtepunt van 2024 komt er weer aan: Lopend eten, editie 2024. Thesingers eten bij Thesingers. Altijd gezellig! Een avond vol verrassende gerechten en leuke ontmoetingen met mededorpsgenoten op plekken waar je vaak langskomt maar waar je nog nooit binnen bent geweest. Hou de brievenbus in de gaten voor het opgaveformulier.

Foto van de maand
202405FvdM.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda