thesinge.com
ALV 2023

De algemene ledenvergadering van 2023 wordt gehouden op 17 maart om 20:00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Agenda 2023 en notulen 2022:

Agenda 46ste Jaarvergadering 2023.pdf

ALV Notulen 45e jaarvergadering 1 april 2022.pdf

Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

Antwoorden op vragen ALV 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2022 is een aantal vragen van de leden verzameld. Deze vragen hebben we vervolgens voorgelegd aan Eric Mooij, gebiedsmanager Ten Boer bij de gemeente Groningen.

Zijn antwoorden delen we nu graag met jullie.

Antwoorden op de vragen van ALV 01-04-2022.pdf

ALV 2022

Op vrijdag 1 april om 20:00 in het Trefpunt: de ALV 2022 van Dorpsbelangen Thesinge
Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

De gemeente Groningen komt iets vertellen over de mogelijkheden van een Deelauto.
De Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge geeft een presentatie waarin ze u bij praten
over de afgelopen periode en de toekomstplannen.

De Dorpsbelangen Archief commissie en de werkgroep Ommetjes geven een update van het resultaat
van hun inspanningen en u wordt bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Til.

En de reguliere agendapunten zoals de bestuursverkiezingen, financiën, welzijnssubsidie enz. komen
voorbij.

In onderstaand linkje bij dit bericht staat de definitieve agenda voor vrijdag 1 april om 20 uur in het Trefpunt:

Agenda 45ste Jaarvergadering 2022 + aanvraagformulier Welzijnssubsidie

Bij de agenda van de ALV 2022 is weer het bekende strookje voor de aanvraag van de Welzijnssubsidie toegevoegd.

Voor een subsidie aanvraag kun je deze invullen en bij Inger de Goey inleveren (Molenweg 5) of alle gegevens van het aanvraagformulier overnemen in een mail en deze voor 31-3-22 sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com

Informatie over de vorige ALV('s) is te vinden in het archief ALV.

Toegevoegd op 14 april 2022: ALV Notulen 44e jaarvergadering 8 oktober 2021.pdf

ALV 2021 DORPSBELANGEN

Op 8 oktober houdt de Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge haar 44e ALV. Aanvang 19.30 uur.

Ongeveer 1,5 jaar na de oorspronkelijk geplande datum (maart 2020) is de situatie rond Corona nu voldoende verbeterd om een bijeenkomst in het Trefpunt te organiseren.
Agenda 44ste Jaarvergadering 2021.

Notulen vorige ALV: Notulen 43e jaarvergadering 8 maart 2019

Dit is traditioneel ook het moment om de jaarlijkse Welzijnssubsidie te verdelen.
Hiervoor kunnen alle leden een aanvraag indienen met dit formulier: Aanvraag Welzijnssubsidie 2022
Zorg dat de aanvraag voor 7 oktober a.s. in wordt geleverd bij Johan Oomkes, Harm Vos of per email verstuurd wordt naar dorpsbelangenthesinge@gmail.com.

ALV 2019 Dorpsbelangen

Op 8 maart vindt de 43e Algemene Ledenvergadering plaats voor de leden van de vereninging van Dorpsbelangen.

Aanvang: 19:30 uur in Dorpshuis Trefpunt

Agenda: Agenda 43ste Jaarvergadering 2019

Notulen vorige ALV: Notulen ALV 2018.pdf

Margreet Wieske en Vincent Hazelhoff zullen, tijdens de ALV van de Stichting Dorpsbelangen, hun onderzoek naar het Thesinger Klooster Germania presenteren.

42ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Op vrijdag 2 maart vindt om 20 uur in cafe Molenzicht de 42ste jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge plaats. Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2018. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur.

Via onderstaande koppelingen heeft u inzage in de agenda, de notulen van 2017 en de nieuwsbrief.

Agenda 42ste Jaarvergadering.pdf

Notulen 41e jaarvergadering 10 maart 2017.pdf

Nieuwbrief februari 2018.pdf

Buiten alle formele zaken om is er uiteraard ook tijd om bij te praten met de andere dorpsbewoners.

Wij hopen u allen te zien tijdens de jaar vergadering zodat we er met ons allen weer een mooi jaar van kunnen maken.

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdagavond 10 maart werd de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge gehouden. De voorzitter verwelkomde de 37 leden en in het bijzonder de ereleden. Helaas was het bestuur niet op volledige sterkte omdat Rudy Noordenbos is opgenomen in het ziekenhuis.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden voorgelezen door onze secretaris Johan Oomkes, zo ook het jaarverslag van 2016. Met name uit het jaarverslag kunnen we concluderen dat we als dorp Thesinge niet stil zitten.

Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Thesinge.docx

Hierna kwam onze penningmeester Paul Witkamp aan het woord en gaf een toelichting op de financiën. Het oordeel van de kascommissie was dat het er keurig uitzag en verleende het bestuur decharge. We zien dat de subsidie aanvragen en zo ook de bedragen oplopen. Voor het bestuur was het dan ook een lastige keuze om de subsidie te verdelen. Het bestuur heeft met draagvlak van de leden besloten om de contributie met €2,50 te verhogen. Dit houdt in dat voor een alleenstaande €8,50 en een gezin €12,50 aan lidmaatschap per jaar wordt gerekend. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de begroting voor bepaalde activiteiten te verhogen en kritisch te kijken waar we bepaalde initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Paul en Alex zitten aan hun termijn van drie jaar, maar geven beide aan zich herkiesbaar te stellen. Madelon Otten heeft al bijna een jaar het bestuur zeer actief ondersteund en stelt zich ook verkiesbaar. Ook heeft Corrie Eijkemans zich aangemeld. Na de stemronde werd duidelijk dat de leden er unaniem voor waren om deze setting goed te keuren. Waar we in 2015 nog met drie bestuurders verder moesten, zijn we nu erg blij en trots dat we weer een bestuur van 6 personen hebben.

Na de pauze was het moment daar om de vrijwilligersprijs ‘De Roelie Dijkema bokaal’ uit te reiken. Er waren weer een aantal genomineerden, maar de prijs werd uiteindelijk verdiend toegekend aan de stichting Felicitas en werd in ontvangst genomen door Pluc Plaatsman. Namens alle bewoners van harte gefeliciteerd!

Na dit heugelijk feit zijn we ingegaan op de activiteiten voor 2017 en waar Dorpsbelangen zich momenteel mee bezighoudt. Een nieuw op te starten project is Allerheiligen, een Katholiek ritueel waarbij we onze geliefden die zijn overleden gezamenlijk kunnen herdenken met bijvoorbeeld een bakje troost. Dit zal in de maand november gaan plaatsvinden en u wordt hier verder nog over geïnformeerd. Ook gaf de voorzitter aan erg blij te zijn met het ontstaan van de activiteitencommissies. We zien hierin een stijgende lijn. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor verbetering, maar we zijn op de goede weg en dit geeft het bestuur de nodige warmte! Uiteindelijk is het belangrijk dat we met alle bewoners zorgdragen voor de leefbaarheid van eenieder.>

Ook werden de punten voor het overleg met Burgermeester en Wethouders geïnventariseerd. Bewoners aan de Molenweg maken zich zorgen over de snelheid waarmee auto`s en motoren de Molenweg passeren. Met name merken ze op dat dit veelal door de eigen dorpelingen gebeurd. De voorzitter verzoekt met klem om hier rekening mee te houden en geeft aan dat het bestuur met de aanwonenden in gesprek gaat om te kijken naar een passende oplossing.Ook waren er klachten over de trage internet verbinding vooral buiten het dorp Thesinge. We weten dat dit een aandachtspunt is en we gaan ons hier verder in verdiepen. De slechte staat van de Lageweg werd natuurlijk ook aangehaald en zo ook de Molenweg ter hoogte van de begraafplaats. De zijkanten van de weg worden aangevuld met grind om elkaar op deze smalle weg te passeren, maar we zien na korte tijd dat het grind binnen een mum van tijd weer is verdwenen waardoor er gevaarlijke gaten ontstaan. Het bestuur zal deze punten meenemen voor het gesprek met B&W.

Op verzoek werd de algemene ledenvergadering van 2018 gepland op 9 maart. Zet deze datum alvast in je agenda. Voor de rest waren er geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sloot deze avond af. Hierna werd er nog een oude film uit de jaren zestig gedraaid en bleven de meesten leden nog even gezellig nazitten onder het genot van een borrel.

Bestuur Dorpsbelangen,

Johan Oomkes, Madelon Otten, Paul Witkamp, Rudy Noordenbos, Corry Eijkemans en Alex Mollema

41ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Op vrijdag 10 maart vindt om 20 uur in cafe Molenzicht de 41ste jaarvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze avond bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2017. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur.

Via onderstaande koppeling krijgt u inzage in de agenda de notulen van 2016 en de nieuwsbrief .

Agenda 41ste Jaarvergadering

Notulen 40e jaarvergadering 11 maart 2016

Nieuwsbrief februari 2017

Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met de andere dorpsbewoners.

Wij hopen u te zien tijdens de jaarvergadering zodat we er met ons allen weer een mooi jaar van kunnen maken!

Stukken 40ste ALV Dorpsbelangen Thesinge over 2015

Op vrijdag 11 maart vindt in cafe Molenzicht de 40ste Algemene Ledenvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2016. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur. Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met dorpsgenoten.

Via deze weg stellen wij de stukken alvast digitaal beschikbaar. Op de avond zelf zullen deze documenten ook beperkt geprint beschikbaar zijn, dit uit kosten- en natuuroverweging.

Wij hopen u te zien tijdens de vergadering zodat we er weer een mooi jaar van kunnen maken in Thesinge!

Agenda 40ste jaarvergadering.pdf

Notulen 39e jaarvergadering 13 maart 2015.pdf

Jaarverslag 2015 Dorpsbelangen Thesinge.pdf

B&W verslag Thesinge 2015.pdf

2014 jaarverslag plus ledenvergadering stukken

Op vrijdag 13 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelangen Thesinge plaats. Hieronder kun je alle stukken alvast inlezen. De agenda wordt volgende week ook nog in papiervorm rondgebracht. Graag tot de 13e!

Het jaarverslag over 2014 : Jaarverslag 2014

Agenda algemene ledenvergadering : Agenda 2015

Notulen jaarvergadering 2014 : Notulen 2014

Aanvraagformulier welzijnssubsidie : Welzijnssubsidie 2015

2013 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2013:  Jaarverslag 2013

Concept notulen jaarvergadering 2013, 7 maart 2014: Notulen 38e jaarvergadering 7 maart 2014 - concept.

2012 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2012:  Jaarverslag 2012

Notulen jaarvergadering 1 maart 2013 (vastgesteld op 7 maart 2014):  Notulen 37e jaarvergadering 1 maart 2013

2011 Jaarverslag

Het jaarverslag over 2011: Jaarverslag 2011

Notulen jaarvergadering 9 maart 2012 (vastgesteld op 1 maart 2013):

2010 Jaarverslag

Jaarverslag over 2010: Jaarverslag 2010.pdf

Notulen jaarvergadering 1 april 2011 (vastgesteld op 9 maart 2012): Notulen 1 april 20112006-2009 | jaarverslagen

Jaarverslag 2006.pdf
Jaarverslag 2007.pdf
Jaarverslag 2008.pdf
Jaarverslag 2009.pdf
Jaarvergadering 1 april 2011


U wordt van harte uitgenodigd om de Jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge bij te bij te wonen op vrijdag 1 april 2011. Aanvang 20:00u in Café Molenzicht.

De agenda zal deze week huis-aan-huis worden verspreid maar is ook hier te vinden:

Klik hier voor de uitnodiging en agenda voor de 35ste Jaarvergadering

Ook is het weer mogelijk om welzijnssubsidie aan te vragen. U kunt subsidie aanvragen, uit het beperkte subsidiebudget, voor:

  • verhoging van de leefbaarheid van Thesinge
  • activering van de dorpskern van Thesinge
  • het ontwikkelen van een eigen initiatief

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen aanvragen van individuen die een activiteit willen organiseren voorrang krijgen boven bestaande verenigingen.

Klik hier voor het aanvraagformulier Welzijnsubsidie 2011

Agenda
juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Binnenkort in Thesinge
5 oktober 2024
Lopend Eten 2024

Het traditionele culinaire hoogtepunt van 2024 komt er weer aan: Lopend eten, editie 2024. Thesingers eten bij Thesingers. Altijd gezellig! Een avond vol verrassende gerechten en leuke ontmoetingen met mededorpsgenoten op plekken waar je vaak langskomt maar waar je nog nooit binnen bent geweest. Hou de brievenbus in de gaten voor het opgaveformulier.

Foto van de maand
202405FvdM.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda