thesinge.com
Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdagavond 10 maart werd de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge gehouden. De voorzitter verwelkomde de 37 leden en in het bijzonder de ereleden. Helaas was het bestuur niet op volledige sterkte omdat Rudy Noordenbos is opgenomen in het ziekenhuis.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden voorgelezen door onze secretaris Johan Oomkes, zo ook het jaarverslag van 2016. Met name uit het jaarverslag kunnen we concluderen dat we als dorp Thesinge niet stil zitten.

Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Thesinge.docx

Hierna kwam onze penningmeester Paul Witkamp aan het woord en gaf een toelichting op de financiën. Het oordeel van de kascommissie was dat het er keurig uitzag en verleende het bestuur decharge. We zien dat de subsidie aanvragen en zo ook de bedragen oplopen. Voor het bestuur was het dan ook een lastige keuze om de subsidie te verdelen. Het bestuur heeft met draagvlak van de leden besloten om de contributie met €2,50 te verhogen. Dit houdt in dat voor een alleenstaande €8,50 en een gezin €12,50 aan lidmaatschap per jaar wordt gerekend. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de begroting voor bepaalde activiteiten te verhogen en kritisch te kijken waar we bepaalde initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Paul en Alex zitten aan hun termijn van drie jaar, maar geven beide aan zich herkiesbaar te stellen. Madelon Otten heeft al bijna een jaar het bestuur zeer actief ondersteund en stelt zich ook verkiesbaar. Ook heeft Corrie Eijkemans zich aangemeld. Na de stemronde werd duidelijk dat de leden er unaniem voor waren om deze setting goed te keuren. Waar we in 2015 nog met drie bestuurders verder moesten, zijn we nu erg blij en trots dat we weer een bestuur van 6 personen hebben.

Na de pauze was het moment daar om de vrijwilligersprijs ‘De Roelie Dijkema bokaal’ uit te reiken. Er waren weer een aantal genomineerden, maar de prijs werd uiteindelijk verdiend toegekend aan de stichting Felicitas en werd in ontvangst genomen door Pluc Plaatsman. Namens alle bewoners van harte gefeliciteerd!

Na dit heugelijk feit zijn we ingegaan op de activiteiten voor 2017 en waar Dorpsbelangen zich momenteel mee bezighoudt. Een nieuw op te starten project is Allerheiligen, een Katholiek ritueel waarbij we onze geliefden die zijn overleden gezamenlijk kunnen herdenken met bijvoorbeeld een bakje troost. Dit zal in de maand november gaan plaatsvinden en u wordt hier verder nog over geïnformeerd. Ook gaf de voorzitter aan erg blij te zijn met het ontstaan van de activiteitencommissies. We zien hierin een stijgende lijn. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor verbetering, maar we zijn op de goede weg en dit geeft het bestuur de nodige warmte! Uiteindelijk is het belangrijk dat we met alle bewoners zorgdragen voor de leefbaarheid van eenieder.>

Ook werden de punten voor het overleg met Burgermeester en Wethouders geïnventariseerd. Bewoners aan de Molenweg maken zich zorgen over de snelheid waarmee auto`s en motoren de Molenweg passeren. Met name merken ze op dat dit veelal door de eigen dorpelingen gebeurd. De voorzitter verzoekt met klem om hier rekening mee te houden en geeft aan dat het bestuur met de aanwonenden in gesprek gaat om te kijken naar een passende oplossing.Ook waren er klachten over de trage internet verbinding vooral buiten het dorp Thesinge. We weten dat dit een aandachtspunt is en we gaan ons hier verder in verdiepen. De slechte staat van de Lageweg werd natuurlijk ook aangehaald en zo ook de Molenweg ter hoogte van de begraafplaats. De zijkanten van de weg worden aangevuld met grind om elkaar op deze smalle weg te passeren, maar we zien na korte tijd dat het grind binnen een mum van tijd weer is verdwenen waardoor er gevaarlijke gaten ontstaan. Het bestuur zal deze punten meenemen voor het gesprek met B&W.

Op verzoek werd de algemene ledenvergadering van 2018 gepland op 9 maart. Zet deze datum alvast in je agenda. Voor de rest waren er geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sloot deze avond af. Hierna werd er nog een oude film uit de jaren zestig gedraaid en bleven de meesten leden nog even gezellig nazitten onder het genot van een borrel.

Bestuur Dorpsbelangen,

Johan Oomkes, Madelon Otten, Paul Witkamp, Rudy Noordenbos, Corry Eijkemans en Alex Mollema


Agenda
december 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
9 december 2023
Kerstboom op Smidshouk

Op zaterdag 9 december ontsteken we traditiegetrouw om 16:30 uur het licht in de kerstboom. Smidshouk is dan sfeervol aangekleed met een 'speciale' kerstboom, vuurkorven, muziek, een hapje en een warme drank voor alle volwassen en kinderen. De kerstboom van dit jaar is in Thesinge opgegroeid, en nu nog te bewonderen op 'De Dijk'. Graag zien we jullie allemaal op de 9e!
Peter, Esther, Bert

Foto van de maand
KvdB_nov2023.png

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda