thesinge.com
Roelie Dijkema Bokaal

Thesinge heeft er sinds zaterdag 16 februari 2008 een jaarlijkse prijsuitreiking bij. Roelie Dijkema zat 50 jaar bij toneelvereniging VIOD en kreeg in café Molenzicht de 1e 'Roelie Dijkema Bokaal' uitgereikt door Dorpsbelangen.

ROELIE1.jpg

Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep uit Thesinge die zich onderscheidt op het gebied van vrijwilligerswerk. Het kunstwerk dat bij de prijs hoort is een soort wisseltrofee, gemaakt door Herbert Koekkoek. De bokaal is van Cortenstaal en stelt de "skyline" van Thesinge voor, gezien vanaf het Klunder.

Na het overlijden van Roelie Dijkema in 2020, bestaat de jury die de volgende winnaar kiest uit de winnaars van de afgelopen drie jaar (of een vertegenwoordiger ervan als het om een groep gaat) en een bestuurslid van Dorpsbelangen.

Op 22 april 2024 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan de redactie van de Garmer en Thesinger Express.

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

De Bokaal is sinds 2008 uitgereikt aan de volgende personen:

2024 - Redactie G&T Express
2023 - Welly Boer
2022 - Geen uitreiking
2021 - Annelies Hofstede
2020 - Corona - geen ALV
2019 - Jakob van der Woude
2018 - Kerstbloazers
2017 - Felicitas
2016 - Roelf Jansen
2015 - Thesinge Run
2014 - Janna Hofstede
2013 - Oranje Comité
2012 - Menco van der Berg
2011 - Peter Heidema
2010 - Aukje Groothoff
2009 - Jan Mollema
2008 - Roelie Dijkema 

Roelie Dijkema Bokaal 2024

Tijdens de jaarvergadering van 2024 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan de redactie van de Garmer en Thesinger Express.

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

Roelie Dijkema Bokaal 2023

Nadat de Roelie Dijkema Bokaal in 2022 niet is uitgereikt, was het dit jaar weer zover.
Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge, op 17 maart 2023, werd de prijs uitgereikt aan een totaal verraste Welly Boer, erelid van Dorpsbelangen Thesinge.
Tijdens de mooie speech van Jakob van de Woude had Welly nog geen idee dat zij dit jaar in het zonnetje zou worden gezet. Pas toen er in de speech werd gehint naar haar werkzaamheden als souffleuse van toneelvereniging 'Voorts Is Ons Doel (VIOD)' viel bij haar het kwartje. We eren Welly voor haar tomeloze inzet als vrijwilliger voor het dorp. Een sprakeloze maar glunderende Welly nam de prijs in ontvangst.

WK_RDBokaal2023_Wellie.JPG

Welly en Corrie bij de thuis afgeleverd bokaal

Foto: Wolter Karsijns

Roelie Dijkema Bokaal 2021

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan Annelies Hofstede. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp.

Helaas is de naamgeefster, Roelie Dijkema-Oomkens, in het najaar van 2020 gestorven. Maar, de in 2019 met deze prijs onderscheidene, Jakob van der Woude vertelt dat Roelie in het voorjaar van 2020 van harte heeft ingestemd met het idee om Annelies Hofstede met deze prijs te eren. 'Zai het altied veul doan en dut nog altijd veul veur t dörp', aldus Roelie.

Annelies is voor en achter de schermen actief in tal van verenigingen en initiatieven in Thesinge. Voor het Trefpunt, de begrafenisvereniging, EcoThesinge, de Thesinger-chat, deze website en tal van andere activiteiten zijn de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van Annelies van grote waarde.

KvdB_RDBokaal_Annelies_knip.png
Foto: Koos van de Belt

Roelie Dijkema Bokaal 2019

Tijdens de ALV op 8 maart 2019 werd de Roelie Dijkemaprijs uitgereikt aan een glunderende Jakob van der Woude, voor al zijn handen spandiensten aan het verenigingsleven in Thesinge.

KvdB_RDBokaal_Jakob.jpg

Foto: Koos van de Belt

Roelie Dijkema bokaal 2018

Tijdens de algemene jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge werd ook weer stilgestaan bij de uitreiking van de Roelie Dijkema bokaal. Een prijs die in 2008 in het leven is geroepen voor onze topvrijwilligster Roelie. Ieder jaar wordt een persoon of vereniging in het zonnetje gezet en deze mag de bokaal een jaar lang als waardering in zijn tuin hebben staan.

Er is een commissie in het leven geroepen die hier een besluit in neemt. Deze bestaat uit de drie laatste winnaars van de bokaal, een bestuurslid van Dorpsbelangen en uiteraard Roelie zelf. Dit jaar was de keuze niet moeilijk en waren de commissie leden het snel met elkaar eens.

De prijs gaat als waardering en meer dan verdient naar de kerstbloazers en om de volgende reden. Het ontstaan van de verenging was ommenabij het jaar 1973. Ieder jaar laten ze het dorp weer in alle vroegte genieten van hun prachtige klanken. Bij regen, harde wind of ijzel, doorzettingsvermogen pur sang. Trompet en zang en daarbij hoort natuurlijk het overheerlijke ontbijt bij mevrouw Ritsema, ook een jaarlijkse traditie.

Lammert Plijter is een van de belangrijkste schakels binnen deze groep en verzorgd ook de muzikanten. Kor van Zanten zorgt voor de zangers. Samen zorgen ze er elk jaar weer voor dat er een team van ongeveer 15 personen onze huisjes voorbij gaan op eerst kerstmorgen.

Vanuit het bestuur en alle bewoners van Thesinge hopen wij dat jullie hier nog jarenlang mee doorgaan, een Taisner traditie die niemand wil missen. Van harte gefeliciteerd!

KvdB_RDBokaal_Kerstbloazers_IMG_8434.jpg

vlnr: Alex Mollema, Lammert Plijter, Hans van den Berg, Kor van Zanten, Roelie Dijkema, Titia Plijter, Johanna van Zanten, Daan Kingma, Gerard Kingma

foto: Koos van de Belt

Roelie Dijkema Bokaal 2017

Ook dit jaar waren er weer een aantal genomineerden voor deze Taisner vrijwillegersprijs. Het blijft mooi om te zien dat personen of groepen zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. De jury voor deze bokaal bestond uit de drie laatste winnaars, een bestuurder van Dorpsbelangen en natuurlijk Roelie Dijkema.

Dit keer werd de prijs toegekend aan de stichting Felicitas om de volgende reden: ze dragen zorg voor verscheidenheid en diversiteit, besteden aandacht aan jong en oud en ze hebben een breed aanbod van muziek tot toneel.

Pluc Plaatsman, Clara van Zanten en Marion Vuijst regelen hun eigen programma en zorgen voor een brede publiciteit waardoor Thesinge ook provinciaal op de kaart wordt gezet. Namens het bestuur en alle bewoners van harte gefeliciteerd met deze verdiende waardering en we hopen nog lang van jullie aanbod te mogen genieten.

Roelie Dijkemaprijs, Joost van den Berg (3).JPG

vlnr Alex Mollema, Clara van Zanten, Roelie Dijkema, Marion Vuijst en Pluc Plaatsman rond de bokaal (foto Joost van den Berg)

Roelie Dijkema Bokaal 2016

Tijdens de ALV op 11 maart 2016 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan Roelf Jansen. De verkiezing van de Roelie Dijkema prijs heeft dit jaar een nieuwe opzet gekregen. Er is een jury geformeerd die bestaat uit naamgeefster Roelie Dijkema, de winnaars van de afgelopen drie jaar, of een vertegenwoordiger van de winnaar wanneer deze uit meerdere personen bestaat, en een bestuurslid van Dorpsbelangen. Juryvoorzitter Rudy Noordenbos reikte de Roelie Dijkema prijs dit jaar uit aan Roelf Jansen. Rudy prees zijn jarenlange tomeloze inzet als vrijwilliger voor het dorp, bijvoorbeeld in het bestuur van de Scheuvel en Dorpsbelangen, bij het plaatsen van de kerstboom, zijn inzet voor WWK, de organisatie van de fietstocht en zijn rol als Tomasvaer.

WinnaarRDprijs-2016_JB.jpg

Foto (G&T) v.l.n.r. Johan Oomkes, Roelie Dijkema, Paul Witkamp, Roelf Jansen, Rudy Noordenbos en Alex Mollema (foto Jori Noordenbos)

Roelie Dijkema Bokaal 2015

Tijdens de ALV op 13 mei 2015 is de Roelie Dijkema Bokaal uitgereikt aan de Taisner Run als dank dat zij Thesinge al 8 jaar sportief op de kaart zetten door dit goed georganiseerd evenement.

Roelie Dijkema Bokaal 2014
Op haar eigen verjaardag heeft Roelie Dijkema, samen met Geerten Eijkelenboom, de naar haar vernoemde prijs vandaag uitgereikt aan Janna Hofstede. De Roelie Dijkema prijs wordt jaarlijks  uitgereikt aan een Thesinger of groep Thesingers die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de leefbaarheid in ons mooie dorp.
Janna Hofstede ontvangt dit jaar de prijs omdat zij zich al langere tijd inzet voor het project Noaberstee. De stee is een initiatief voor ouderen in Thesinge die wekelijks van 9 tot half 12 bijeenkomen en waar ontmoetingen, mooie contacten en bruikbare initiatieven tot stand komen. Waar mensen met elkaar in contact komen en, waar nodig, hulp geboden wordt. Daarnaast organiseert de Noaberstee uitjes, etentjes en voorlichtingsochtenden voor iedereen die deel wil nemen.
De Noaberstee is een prachtig initiatief, waar veel ouderen in Thesinge dankbaar gebruik van maken. Door de vrijwillige inzet van Janna wordt dit allemaal mogelijk gemaakt en kan Noaberstee in Thesinge bestaan. De Roelie Dijkema prijs is haar dan ook van harte gegund.
IMG_20140407_190858.jpg
vlnr Janna Hofstede, Roelie Dijkema en Geerten Eijkelenboom
Roelie Dijkema Bokaal 2013
De Roelie Dijkema Bokaal is een wisselprijs ingesteld door de vereniging Dorpsbelangen Thesinge en bestemd voor Thesingers die zich op buitengewone en vrijwillige wijze hebben inzet voor (het vergoten van) de leefbaarheid in Thesinge. De inzet van Roelie Dijkema voor het dorp dient daarbij als voorbeeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2013 is de prijs toegekend aan het Oranjecomité. De voorzitter motiveerde de uitreiking middels dit juryrapport:
"In de 75 jaren dat het Oranjecomité Thesinge  inmiddels bestaat is Koninginnedag een dag geworden die bij iedere Thesinger al ver voor 30 april in de agenda staat. Elk jaar weer maakt het Oranjecomité er een dorpsfestijn van. Dit gebeurt altijd op een zeer professionele, maar vooral ontspannen manier. Voor jong en oud is er die dag van alles te beleven met als traditioneel hoogtepunt de stratenzeskamp. Voor hun enthousiaste inzet en het feit dat zij op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en de leefbaarheid in Thesinge is de commissie die de Roelie Dijkema prijs uitreikt van mening dat de Roelie Dijkema Prijs in dit 75 jarig  jubileumjaar van het Oranjecomité meer dan verdiend wordt uitgereikt aan de leden van het Oranjecomité Thesinge."
Op 19 maart is de prijs uitgereikt en ging het voltallige bestuur met Roelie Dijkema op de foto.
RDPRIJS2013_OC.jpg
v.l.n.r.
Alfred Ottens,Kor van Zanten, Menko Ridder, Jan van der Veen, Appie
Ridder, Martijn Bol, Patrick van Zanten, Roelie Dijkema, Hans Wind, Lammert
Plijter, Jelle van der Veen
Roelie Dijkema Bokaal 2012


Tijdens de jaarvergadering op 9 maart is de Roelie Dijkema Prijs uitgereikt aan Menco van der Berg. Menco is jaren actief geweest als voorzitter van Dorpsbelangen en is een van de drijvende krachten achter de Thaisner Dörpsrun.

DSC_0092_WEB.jpg

Roelie Dijkema Bokaal 2011


Tijdens de jaarvergadering op 1 april 2011 is de "Roelie Dijkema prijs" toegekend aan Peter Heidema. De prijs is een blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk wat Peter doet in Thesinge.

Op 8 april is de prijs overhandigd:
RoelieDijkema2011.png


Roelie Dijkema Bokaal 2010


Op zaterdag 27 maart 2010 werd de Roelie Dijkema Bokaal in de tuin van mevrouw Groothoff geplaatst.

RDprijs2010.jpg

De bokaal, welke is gemaakt door Herbert Koekkoek, is van Cortenstaal en stelt de "skyline" van Thesinge voor, gezien vanaf het Klunder. De prijs is in het leven geroepen op 16 februari 2008 tijdens een bijzondere voorstelling van VIOD ter gelegenheid van het 50 jarig lidmaatschap van Roelie Dijkema van VIOD. De prijs is een wisselprijs ingesteld door de vereniging Dorpsbelangen Thesinge en bestemd voor Thesingers die zich op buitengewone en vrijwillige wijze hebben inzet voor (het vergoten van) de leefbaarheid in Thesinge. De inzet van Roelie Dijkema voor het dorp dient daarbij als voorbeeld.

Roelie Dijkema bokaal 2009 naar Jan Mollema

Op zaterdag 18 april 2009 werd de Roelie Dijkema Bokaal in de tuin van Jan Mollema geplaatst.

jan%20en%20hennie%20web.JPG
Jan en Hennie Mollema bij de bokaal

Roelie Dijkema bokaal geplaatst

De Roelie Dijkema Prijs is in het leven geroepen op 16 februari 2008 tijdens een bijzondere voorstelling van VIOD ter gelegenheid van het 50 jarig lidmaatschap van Roelie Dijkema van VIOD. Klik hier voor het hoofdartikel in de G&T Express.

De prijs is een wisselprijs ingesteld door de vereniging Dorpsbelangen Thesinge en bestemd voor Thesingers die zich op buitengewone en vrijwillige wijze hebben inzet voor (het vergoten van) de leefbaarheid in Thesinge. De inzet van Roelie Dijkema voor het dorp dient daarbij als voorbeeld.

tn_IMG_4824.jpg

Op zaterdag 19 april werd de prijs, die is gemaakt door Herbert Koekkoek in de tuin van Roelie Dijkema geplaatst. De bokaal is gemaakt van Cortenstaal en stelt de 'skyline' van Thesinge voor, gezien vanaf het Klunder.

tn_IMG_4831.jpg

Agenda
april 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Binnenkort in Thesinge
20 april 2024
feestelijke opening scheuvelhoes drinks & bites

Op zaterdag 20 april van 17.00 tot 19.00 uur is de officiële opening van Theeschenkerij Scheuvelhoes. Je kunt er terecht voor o.a. koffie, thee, frisdrank, taartje, broodje, soep èn daghap.
Uitbater Jolanda Guikema openen de deuren al eerder, omstreeks 5 april. Dus je kunt al eerder genieten van deze mooie nieuwe horecavoorziening in Thesinge!
Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Flyer-opening-scheuvelhoes.jpg

Foto van de maand
202402_kvdb_DSC01864A.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda