thesinge.com
Manifest Dorpscoöperatie Ten Boer

De dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer zijn fijne dorpen om in te leven en wonen, dit met een redelijk voorzieningenniveau.

Door tal van oorzaken komt de leefbaarheid voor bepaalde groepen en kwetsbaren steeds meer onder druk te staan.

De Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. heeft een manifest opgesteld: een eerste stap voor het Samenwerken aan Samenleven in de voormalige gemeente Ten Boer. 

vrijdagmiddag 7 juni 2024 in De Oude School, Kievitstraat 6 in Ten Boer

Meer informatie:

Manifest SamenWerken aan SamenLeven.pdf

Uitnodiging ondertekening manifest.2.pdf

Ideeën voor de toekomst van Thesinge - Gebiedsverkenning Thesinge en ommeland

Deze winter is het in 2023 gestarte traject om een gebiedsverkenning voor het ommeland van Thesinge op te stellen afgerond. In 2023 is in een aantal werksessies onder begeleiding van het door de gemeente  Groningen ingehuurde bureau LAOS door Thesingers input geleverd voor de gebiedsverkenning.
Dorpsbelangen (DB) is blij met de intentie van de gemeente om de inwoners van Thesinge te betrekken bij de verkenning op de toekomstvisie van dorp en omgeving. Tegelijkertijd was de verkenning ook nog leerproces hebben we gemerkt.
De uitgevoerde gebiedsverkenning heeft een verslag opgeleverd dat op onderdelen goed aansluit bij onze dorpsvisie en is wat ons betreft in relatie daarmee waardevol. Daarnaast bevat het door bureau Laos opgestelde verslag ook teksten waar wij ons als Dorpsbelangen niet altijd in herkennen. Ondanks de constructieve poging om dat samen met SLT en EcoThesinge bij te stellen, is dat slechts ten dele gelukt.
Dat betekent dat DB op de onderdelen van het verslag die aansluiten bij onze dorpsvisie, de inhoud van het verslag ondersteunt maar afstand neemt van de inhoud waarvoor geen breed draagvlak is in het dorp.

20231220_22-051_Thesinge gebiedsverkenning-ideeenboek.pdf

ALV maart 2024

Vrijdag 22 maart is de jaarlijkse ALV van Dorpsbelangen | 20:00 uur in het Trefpunt.

Na de vaste ingrediënten (notulen, jaarverslagen, begroting en bestuursverkiezing) volgde de uitreiking van de Roelie Dijkema Bokaal. Dit jaar is deze uitgereikt aan de redactie van de Garmer Thesinger Express. 

RDPrijs2024_web.png

Een deel van de Thesinger redactie van de G&T Express neemt de RD prijs glunderend in ontvangst. Het komende jaar gaat de bokaal op reis naar de tuinen van de redactieleden. Voorwaarde van de jury is wel dat de bokaal binnen de Thesinger dorpsgrens blijft. Maar zonder de inbreng van de Garmerwolder redactie kunnen we niet. Dus de prijs is ook - indirect - voor hen. Foto: Wolter Karsijns

Bij het extra toegevoegde agendapunt werd als verrassing de Thesinger Vlag gepresenteerd:

foto-vlag-plus.jpg

Corrie en Aly presenteren de vlag, met op de achtergrond de Roelie Dijkema Bokaal | Foto: Wolter Karsijns

De vlag, op verzoek van Dorpsbelangen ontworpen door Aly Pepping, is vanaf nu te bestellen. Dit kan door een mail te sturen naar: dorpsbelangen@thesinge.com. Graag naam, adres en formaat vlag vermelden. Formaten: Groot € 37,50 (voor vlaggenmast) of Klein € 17,50 (voor vlaggenstok)
De vlaggen worden t.z.t. aan huis bezorgd en dan vindt de betaling ook plaats (met QR code of contant)
Let op! Dit is een eenmalige actie, over nabestellingen wordt nog nagedacht. Wil je verzekerd zijn van een vlag? Bestel hem dan nu. 

Tijdens de ALV is ook alvast stil gestaan bij de Feestweek van 2025! De feestweek wordt traditioneel in of rond de eerste week van mei gehouden. Helaas moesten we 2020 overslaan door de coronapandemie. De laatste feestweek is dus 10 jaar geleden. Ter inspiratie hebben we na afloop naar de video met de onuitwisbare indrukken uit feestweek 2000 gekeken. Meer inspiratie opdoen? Kijk op de pagina Feest op thesinge.com
Maar ... een feestweek komt er niet vanzelf! Wie meldt zich (om te beginnen) aan voor het centrale feestweekcommissie? Aanmelden of meer informatie kun je inwinnen bij een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelangen@thesinge.com. In het voorjaar volgt een bijeenkomst waarbij we gaan nadenken over het thema, wijken verdelen enz.

Verbreding Boer Goensepad - inloopbijeenkomst

Nieuws van het Projectteam Boer Goensepad

Op dinsdag 17 oktober bent u van harte uitgenodigd om de plannen voor de aanpassing van het Boer Goensepad te bekijken.
Wij staan van 16.00 uur - 18.00 uur bij de entree van het Boer Goensepad, ter hoogte van Lageweg 5.
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de uitwerking van de verbreding van het Boer Goensepad. Hierbij is rekening gehouden met het gebruik door voetgangers en door fietsers. Dit gezamenlijk gebruik blijven we in het nieuwe ontwerp stimuleren. Ook zijn er ideeën voor de aanpassing van de entree aan de Lageweg. Het project loopt vanaf de entree Lageweg tot aan het einde van het Boer Goensepad bij het bruggetje (Het bruggetje aan de andere zijde van het Boer Goensepad blijft zoals het is.)
U bent van harte welkom!
 
Houdt u onze website in de gaten voor de meest recente informatie: versterkenenvernieuwen.groningen.nl

Nieuwe schepjes

Thesinge poepvrij, iedereen blij!

Al bijna 15 jaar staan hiervoor schepjes langs de wandelroutes in het dorp. Af en toe worden verloren of kapotte schepjes vervangen. Dit gebeurt helaas de laatste tijd steeds vaker. Dorpsbelangen heeft nu gekozen voor een opvallende gele kleur. Het verzoek is de schepjes aan een paal te hangen en niet mee te nemen naar huis.

IMG_7563.jpeg

Agenda
mei 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31    
juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Binnenkort in Thesinge
7 juni 2024
Dorpsborrel juni 2024

17:00 uur - 19:00 uur | Dorpshuis

Maandelijkse borreluurtje met snacks.

Foto van de maand
202402_kvdb_DSC01864A.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda