thesinge.com
Avond Dorpsbelangen 12 september 2019

Op 12 september 2019 vond een bijeenkomst plaats in het Trefpunt in Thesinge in het kader van de Dorpsvisie. Na een intensief en gezamenlijk traject in 2016 hebben de inwoners van Thesinge de dorpsvisie opgesteld en vastgelegd en zo concrete voorstellen gedaan rond een vijftal thema’s met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp.
Drie jaar later vond het bestuur van Dorpsbelangen de tijd rijp om de visie weer eens onder de aandacht te brengen. Aan een oproep om mee te praten over de thema’s in de Dorpsvisie gaven rond de 50 dorpsgenoten gehoor. Aan vijf tafels zijn de vijf thema’s uit de Dorpsvisie besproken. Centrale vragen in het gesprek waren: hoe actueel is de visie t.a.ve de thema’s? Zijn er bepaalde zaken achterhaald? Moeten er nieuwe doelen worden gesteld? Boeken we (genoeg) voortgang.
Na afloop van het tafelgesprek werd per tafel een korte samenvatting gegeven. Onderstaande verslag geeft beknopt het resultaat van de gesprekken weergegeven.

Belangrijke conclusies na afloop van de gesprekken en de terugkoppeling per tafel:

De Dorpsvisie is nog altijd actueel. Niet op alle onderdelen die in het toekomstplaatje zijn geschetst is (zichtbare) vooruitgang geboekt. Misschien moet op bepaalde thema’s iets meer gas worden gegeven. Andere onderdelen uit de visie zijn al gereed of worden binnenkort gerealiseerd.
Wat tot slot nog belangrijk is om te onthouden ; De Dorpsvisie is een “stip op de horizon” die we daar gezamenlijk hebben gezet. Het is geen gedetailleerd plan voor de toekomst en het is geen wensenlijst. De Dorpsvisie is van iedere Thesinger en voor iedere Thesinger. Ofwel: hoe we gestalte geven aan het toekomstbeeld zoals dat in de visie is geschetst is aan u, Thesingers!

Beknopt verslag van de tafelgesprekken

Thema Wonen

 • Er is behoefte aan nieuwbouw in Thesinge, er zijn momenteel geen kavels beschikbaar. Een project zoals in Garmerwolde wordt gerealiseerd (Knarrenhof), zou iets voor Thesinge zijn, want dit zal de doorstroom vergroten. Door woningen voor ouderen te realiseren ontstaat ook weer ruimte voor starters/jongeren.
 • Voor starters is het moeilijk om zich in het dorp te vestigen in verband met de huidige huizenprijzen. Starterswoningen zou een alternatief zijn. De toekomst van de school is hier afhankelijk van.
 • Er is behoefte aan gezinswoningen.
 • Het toewijzingsbeleid voor de huurhuizen van Wierden en Borgen staat al langer ter discussie. Misschien hier eens met hen over in gesprek gaan?

Thema Voorzieningen

 • Het is tegenwoordig een komen en gaan van pakketbezorgers in het dorp. Kan er geen centraal punt gemaakt worden vanwaaruit één bezorger alle pakketten gaat bezorgen?
 • Een elektrische leenauto in het dorp zou ideaal zijn.

Thema Dorpskarakter

 • Er moeten nieuwe bomen worden aangeplant. Ook moeten we er in verband met de essensterfte voor waken dat deze gefaseerd gerooid worden. We willen geen kaalslag in het dorp.
 • Het uitbaggeren van het Maar moet nodig gebeuren. Het is zeer ondiep en de plantengroei is te welig
 • Misschien kan het gebruik van het Maar weer aantrekkelijk worden gemaakt voor kanoën. Thesinge als kanocentrum

Thema Openbare ruimte

 • Er moeten nieuwe wandelpaden komen in- en om het dorp.
 • Er wordt nog steeds erg hard gereden op de Molenweg en G.N. Schutterlaan.
 • Kunnen we niet (net als in Garmerwolde) 30 km stickers plakken?
 • Het versmallen van wegen zou de snelheid moeten afremmen. Is het mogelijk elektronische borden plaatsen, “u rijdt … km per uur”
 • We maken ons zorgen over de veiligheid van de fietsers op de Lageweg.
 • Kan het Boer-Goensepad verbreed en verlicht worden?

Thema Beschikbaarheid Gemeente

 • De gemeente kan Thesinge, Thesingers en Dorpsbelangen helpen met realiseren van plannen door budgetten en ondersteuning beschikbaar te stellen.
 • Bij projecten moeten mensen ingezet worden die daar affiniteit mee hebben. Een plan komt alleen van de grond als het opgepakt wordt door dorpsgenoten die zich betrokken voelen bij het plan.
 • Richt je op de ‘haalbare’ projecten. De Dorpsvisie bevat ook onderwerpen die voor particulieren moeilijk te realiseren zijn. Focussen op haalbare projecten vergroot de kans op concrete resultaten groter.
 • We zouden avond(en) kunnen organiseren om bepaalde thema’s te bespreken. Door thema-avonden over onderwerpen uit de Dorpsvisie te organiseren ontstaat meer kennis en misschien meer passie bij het onderwerp en is de kans dat (enkele)dorpsgenoten er mee aan de slag willen groter.
 • Zoek een alternatief voor het jaarlijkse gesprek met B&W van de gemeente Ten Boer. Een keer per jaar aan tafel bij de wethouder over zijn/haar portefeuille kan zeer nuttig zijn.

Wil je de hele dorpsvisie nog eens rustig na lezen. Kijk dan op: www.thesinge.com\dorpsbelangen\


Agenda
mei 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Binnenkort in Thesinge
24 mei 2022
Thesinge biofilm congres

Op 23 en 24 mei vindt er in het Trefpunt een internationaal congres plaats, waar zo'n 100 wetenschappers kennis uitwisselen over biofilms op protheses en implantaten. Dorpsgenoot Henk Busscher verwelkomt zijn collega's dan voor de achtste keer in Thesinge. Op dinsdagmiddag 24 mei houdt Henk zijn publieke afscheidsrede wegens zijn emeritaat. De link naar de online omgeving (livestream) vindt u hier: biofilm-thesinge.com/23-24

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda