thesinge.com
De avond met de gemeenteraad: flinke discussies!

In café Molenzicht waren vrijdag 31 oktober meer dan 80 mensen op de vergadering met de gemeenteraad van Ten Boer. Er werd soms heftig gesproken over o.m. het plan voor een multifunctioneel centrum in Thesinge (school, peuterspeelzaal en 'trefpunt' in 1 gebouw) en over plannen om een weg aan te leggen tussen Ten Post en de Eemshavenweg ergens ter hoogte van Klunder.

Om met het eerste te beginnen: er werd vanuit het dorp kritisch gereageerd op de mededeling van raadsleden dat men hierover eigenlijk niet zo goed geénformeerd was en dat men afwachtte tot er een plan op tafel lag. Niet afwachten, vonden de Thesingers, maar actief gaan meesturen, want ten eerste zijn er genoeg vraagtekens bij nut en noodzaak van zo'n multifunctioneel centrum en ten tweede zijn er noodsituaties die om actie vragen en niet om plannen op langere termijn. Schoolkinderen zitten (niet voor straf) op de gang in de tocht, peuters spelen in een lokaal dat daarvoor niet geschikt is en het Trefpunt zou per 1 januari dicht moeten. Gemeenteraad, doe iets, was de boodschap.

Het andere 'hete hangijzer van de avond' was natuurlijk de bypass oftewel de snelle verbinding tussen de Rijksweg vanaf Ten Post, boven Ten Boer langs in een rechte lijn naar de Eemshavenweg, ter hoogte van Klunder. Die plannen (van de provincie) zijn nog niet klaar, maar er wordt wel gestudeerd op een tracé. Thesinge wil géén weg door het landschap en vindt dat de gemeenteraad van Ten Boer dit op de agenda moet zetten. Als je vijftig handtekeningen kunt verzamelen, kun je als burger een onderwerp aandragen dat dan in de gemeenteraad op de agenda geplaatst wordt. Ter plaatse werden handtekeningen verzameld voor zo'n 'burgeriniatief', maar de lijst is waarschijnlijk niet rechtsgeldig omdat er geen namen en geboortedata e.d. zijn ingevuld. Cor van Zanten (Molenhorn) van Dorpsbelangen houdt dit in de gaten en regelt zonodig een nieuwe lijst.

Het is even wennen aan de nieuwe situatie met het duale stelsel. Heel in het kort houdt dat in: de raadsleden sturen op hoofdlijnen (geven een visie), burgemeester & wethouders voeren deze uit, en de raad controleert of dat goed gebeurt. In de praktijk valt het niet mee om precies het onderscheid te maken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van dat multifunctionele centrum. Eigenlijk zou de raad al een bepaalde visie moet hebben om dan tegen burgemeester en wethouders te kunnen zeggen: maak een plan dat aan die-en-die randvoorwaarden voldoet.

In elk geval is duidelijk geworden dat de raadsleden en de Thesingers het niet bij één avond moeten laten. Het is zeker nuttig om dit vaker te doen, bijvoorbeeld twee keer per jaar.

Dit is geen volledig verslag van de avond. Aanvullingen (via de knop Reacties of per email naar de beheerder) zijn welkom.

Voor de volledigheid hier nog het artikeltje dat over de eventuele weg stond in het Dagblad van het Noorden:

NIEUWE WEG TEN NOORDEN VAN TEN BOER
Piter Bergstra

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van Groningen willen de weg Groningen-Delfzijl (N360) en de Eemshavenweg (N46) kortsluiten met een verbindingsstuk ten noorden van Ten Boer. Het is de bedoeling dat het autoverkeer Groningen-Delfzijl daarlangs wordt afgeleid.


Dat zegt gedeputeerde Marc Calon. Provincie en gemeente zijn niet gelukkig met de verkeerskundige situatie bij Oosterhogebrug, waar de weg Groningen-Delfzijl aansluit op de Groninger ringweg. Er is overwogen een nieuwe vierbaansweg aan te leggen tussen Groningen en Delfzijl tussen het Eemskanaal, maar die zou te veel hinder opleveren voor de nieuw te ontwikkelen Groninger wijk Meerstad.

GS willen een tracéstudie laten uitvoeren waarbij de N360 ten noorden van Ten Boer wordt afgetakt en in de bocht tussen Thesinge en Bedum aanhaakt op de N46. De N360 ten zuidoosten van de aftakking wordt onaantrekkelijk gemaakt voor doorgaand autoverkeer.

De nieuwe bypass is ook bedoeld om de verkeersafwikkeling op de noordoostelijke rondweg van Groningen te verbeteren. GS denken de problemen op de oostelijke rondweg te kunnen tackelen met ongelijkvloerse kruisingen. Een probleem is de Noordzeebrug in de noordelijke ringweg. Die moet voor het scheepvaartverkeer worden verhoogd. ''Een mega-operatie'', aldus Calon. Voorlopig wil hij de brug met stutten provisorisch 'opvijzelen'.


Opcenten

Het plan voor de bypass staat vermeld in de begroting voor 2004 die de provincie gisteren heeft gepresenteerd. GS willen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen met gemiddeld vier euro per voertuig. De totale afdracht aan de provincie komt de automobilist daarmee gemiddeld te staan op 120 euro op de hoofdsom van 183 euro. GS willen komend jaar extra geld besteden aan werkgelegenheidsbevordering, de ontwikkeling van de veenkolonién, de leefbaarheid van de dorpen en betaalbare woningbouw.

Tot zover het artikeltje van het Dagblad van het Noorden.


Agenda
april 2020
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
mei 2020
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
8 april 2020
Klokken van hoop

Beste dorpsgenoten,

Ook de hele maand april zal op woensdagavond van zeven tot kwart over zeven de klok van de Kloosterkerk luiden als teken van hoop. We hopen dat het met iedereen goed gaat en wensen jullie allemaal sterkte toe in deze bijzondere tijd. En doe voorzichtig. (Zie voor meer informatie: www.kerkthesinge.nl)

De plaatselijke commissie

Foto van de maand
20200401-koos-DSC02972.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda