thesinge.com
2002-2003 26ste jaarverslag

Het afgelopen seizoen stond voor DB in het teken van het 25 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan was op vrijdag 6 september een receptie voor leden, oud-dorpsgenoten oud-bestuursleden, verenigingen en relaties van dorpsbelangen. De receptie is goed bezocht door circa 80 personen.

Nadat Hans Weggemans iedereen welkom had geheten, waren er bijdragen van o.a.
- Roelie en Roelf die als Thomasvaer en Pieternet terugblikten op de afgelopen 25 jaar
- Irene Plaatsman die met een mooi Sonnet kans zag in 14 regels de 25 jaar samen te vatten
- Tony van der Molen, de eerste voorzitter van DB, die een geestig betoog hield over zijn indrukken van het dorp.
Dat Dorpsbelangen met z'n tijd meegaat mocht blijken uit de offici?le opening van de website Thesinge.com door de burgemeester mw. Rika Pot. De website is gemaakt door Hans van de Brand en Elisabeth Tolenaar en Machiel Groeneveld.
Dorpsbelangen heeft op de receptie verschillende giften mogen ontvangen. De vloeibare giften zijn opgedronken tijdens de bestuursvergadering, de financi?le giften zullen worden besteed aan een bankje met inscriptie dat bij Molenhorn (??) komt te staan.

Aansluitend aan de receptie waren er hanengevechten bij het klapke met daarna disco in het trefpunt.

Op zaterdag waren er activiteiten voor elke leeftijd, nl. een kanodobbeltocht en een optreden van Tjip de Clown voor de jeugd, touwtrekken en een rookwedstrijd voor de oudere Thesingers en tot slot een afsluitende barbecue bij het Trefpunt waar ruim 120 mensen aan deelgenomen hebben. Het re?nie optreden van Puffenstuff werd wegens omstandigheden uitgesteld tot 2 november.

Tot zover het overzicht van de activiteiten ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.

Overige activiteiten die georganiseerd zijn voor Thesingers:
- op 24 mei de jaarlijkse fietstocht. Na twee keer uitgesteld te zijn wegens slecht weer ging deze op 24 mei wel door. Aan de tocht namen 22 Thesingers deel. Zoals als altijd is de tocht georganiseerd door onze ereleden, Roeli en Roelf.
- op 24 september was de ouderenreis (55 plus op safari) georganiseerd door Clara en Susan.
- komst van Sinterklaas vond plaats op 30 november, nu niet per helikopter, maar "gewoon" in een koets. (Sint raakte overigens op mysterieuze wijze een beenspalk kwijt, maar deze kwam na een oproep in de G&T op even mysterieuze wijze ook weer terug.)
- De kerstboom is aangeboden door de gemeente Hesel. Nadat door Roelf, Roelf en Having enkele takken toegevoegd waren, leek de boom nog heel wat.
- Op oudjaarnacht/nieuwjaarsochtend ging om 00:30 uur het Trefpunt weer open om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Hiervan werd voornamelijk?? door de jeugd gebruik gemaakt.
- De Neijjoarsverziede op 11 januari werd uiteraard opgeluisterd door Thomasvaer en Pieternel en door een hilarisch optreden van de Jukeboxsisters, volgens eigenzeggen uit Tietjekstradeel en volgens ons uit Slochteren.

Een overzicht van overige activiteiten van het bestuur in het afgelopen jaar:
- het bestuur en een aantal dorpsbewoners hebben op 31 augustus het sportveldje ontdaan van stuiken en bossage zodat de drainagebuizen gelegd kunnen worden. Omdat het veld te drassig is, konden de buizen tot nu toe nog niet gelegd worden. (een soort kip en ei probleem dus). Elektra en water is al wel aangelegd.
- het archief van dorpsbelangen is verhuisd naar een kast op zolder van de peuterspeelzaal.
- Er is nog geen avond voor nieuwe bewoners geweest. Deze zal op 16 mei as. plaats gaan vinden. Wel heeft Roeli elke nieuwe inwoner verwelkomd met een bosje bloemen.
- Dorpsbelangen heeft de jeugdcommissie 97p aangemeld voor de prov.toekomstprijs 2002. Helaas zijn zij het uiteindelijk niet geworden.
- Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente Ten Boer. B&W van Ten Boer zijn regelmatig in Thesinge geweest. Tot slot heeft het bestuur zich laten zien op diverse recepties en bijeenkomsten.
- Er is ettelijke keren een nieuwsbrief gemaakt en rondgedeeld.

Twee punten die speciaal de aandacht verdienen zijn de reconstructie van de kern en de situatie rond het Trefpunt. Als eerste de reconstructie van de kern:
- De eerste fase is inmiddels gereed, er is nieuwe bestrating, nieuwe riolering, nieuwe lantaarnpalen etc. Tijdens de reconstructie zijn opgravingen gedaan. Er wordt gekeken of met de resultaten van de opgravingen iets leuks gedaan kan worden in de vorm van een permanente expositie o.i.d. In het wegdek zijn de contouren van het oude klooster aangegeven. Tijdens de reconstructie is er erg prettig samengewerkt met de betreffende ambtenaar van de gemeente, de heer Anton Drost. Uiteindelijk bleek de door de gemeente aangevraagde subsidie van ruim 3 ton voor het verfraaien van kern ook toegekend. Hiervoor zal het volgende gebeuren:
- Er komt een beeld o.i.d. bij het klapke dat de historie van die plek moet aangeven. Op de oproep van DB om idee?n aan te dragen hebben 16 mensen gereageerd . Er is een commissie benoemd (Susan de Smid, Hans vd Brand, Koos Oudman en Kor van Zanten) die de gemeente en de kunstenaar gaat adviseren bij hun keuze.
- Er komen infopanelen bij kerk / op het kerkhof. Haye van de Over gaat zich bemoeien met wat er op deze borden komt te staan.
- Er komen infobordjes op huizen in de kern met informatie over de geschiedenis van de huizen,
- en tot slot komen er twee wegwijzers, een bij het ridderplein en een bij de Til.
- fase 2 van de reconstructie gaat half april van start.

- Dan het Tweede punt, de situatie rond het trefpunt.
Onze wens is het Trefpunt te behouden voor het dorp. Hiervoor is dan wel een opknap-beurt nodig. Over de situatie m.b.t. het Trefpunt is een aantal keren overleg met de gemeente geweest. Dit loopt nog.

bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit Hans Weggemans, voorzitter; Theo de Wit, penningmeester; Menco van der Berg, secretaris en de leden Kor van Zanten, Clara van Zanten, Luit Oomkes en Roelf Koopman. Zoals op de vorige ALV al aangekondigd zou Hans het bestuursjaar niet vol maken. In november heeft Hans aangegeven te willen stoppen. Wij zijn Hans zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor dorpsbelangen heeft verzet, zowel met de 50 jaren week als met 25 jarig bestaan en daarnaast met alle reguliere klussen, overleg met de gemeente etc. Kor heeft de hamer van Hans tijdelijk overgenomen. Hans zal nog betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond 't Trefpunt.

De vereniging DB telde per 1 januari 330 leden, waarvan 3 ereleden.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda