thesinge.com
2003-2004 27ste jaarverslag

27ste jaarverslag over het jaar 2003-2004
van de vereniging voor dorpsbelangen Thesinge

Een opmerking vooraf: Traditiegetrouw wordt steeds de periode tussen twee jaarvergaderingen beschreven. Volgens de statuten is het verenigingsjaar echter gelijk aan een kalenderjaar, maar ik hou de traditie maar in ere.

Het jaar 2003 stond voor de eerste helft in het teken van de afronding van de reconstructie van de dorpskern. In het voorjaar ging de tweede en laatste fase van start. Veel straten zijn opengegaan, van nieuwe riolering voorzien en weer mooi bestraat. Dit heeft de nodige overlast gegeven, maar in goed overleg met de uitvoerder, gemeente en niet te vergeten de stratenmakers zelf is alles tot een goed en mooi einde gekomen. Ook hier zijn nog een paar fundamenten van het klooster zichtbaar geworden. Deze zijn ingemeten door de archeologische dienst en met een afwijkend patroon in het wegdek aangegeven. Van de kleinere vondsten is een kleine expositie ingericht in de kloosterkerk.
Op 30 augustus werd de reconstructie officieel afgesloten met de onthulling van een kunstwerk aan de Haven. Het beeldje van een jongen die over het maar uitkijkt is gemaakt door Gert Sennema op basis van suggesties die het dorp heeft mogen doen voor een thema. Hiervoor was de volgende procedure bedacht:

Het dorp mocht idee?n aandragen, waarna een ?kunstwerkcommissie? een advies deed aan de (door de gemeente uitgekozen) kunstenaar. De beeldencommissie bestond uit: Susan de Smidt, Hans van de Brandt, Koos Oudman, Kor van Zanten (namens DB) Anton Drost, Burgemeester Rika Pot, Jantina van den Broek en Ida van der Woude namens de gemeente en de kunstenaar zelf. 16 mensen hebben idee?n aangedragen. Hieruit is uiteindelijk het kunstwerk waar Folkert van Zanten voor model heeft gestaan, ontstaan. Het ?beeld? heeft de naam ?zicht? gekregen . In de bijbehorende zandbak zijn bronzen afgietsels van verschillende archeologische vondsten verstopt. Drie mini melkbusjes op de steiger complementeren het geheel. Dat het beeldje z?n draai gevonden heeft in het dorp bleek wel toen het met nieuwjaar opeens voorzien was van een kleurige rode outfit. Het beeld is overigens betaald uit de ruim 3 ton Europese subsidie voor de verfraaien in het dorp. Met geld van dezelfde subsidie is ook het baarhuisje achter de kloosterkerk in ere hersteld, zijn informatieborden bij het kerkhof van de kloosterkerk geplaatst, 2 wegwijzers neergezet en naambordjes op de huizen in de oude kern aangebracht. De offici?le afsluiting van de reconstructie is gecombineerd met een zomerfeest, georganiseerd door DB en het Jopje. Wegens het verwachte slechte weer moest helaas uitgeweken worden van de Haven naar het Trefpunt. Hier traden eerst ?idols? op, gevolgd door een optreden van Swamp, die aanstekelijke TexMex muziek ten gehore bracht. De stille momenten werden opgeluisterd door discotheek First Move. Al met al een zeer geslaagde dag.

Een chronologisch overzicht van de overige activiteiten die georganiseerd zijn:

- Op 23 mei de nieuwe bewonersavond in het Jopje, waar 10 min of meer nieuwe inwoners aanwezig waren
- Op 16 mei de fietstocht, georganiseerd door onze ereleden: Roelie en Roelf. 35 fietsers toerden door onze provincie met een tussenstop in Fraamklap.
- Op 24 september de ouderenreis. Dit jaar voerde deze langs bijna alle Friese 11 steden en een Groningse nieuwbouwwijk. 40 mensen namen deel aan deze reis.
- Sinterklaas moest op 29 november bijwijze van intocht door de bandweer van het dak van de school gehaald worden.
- De kerstboom was dit jaar weer aangeboden door de zustergemeente Hesel. De storm heeft daarna wel z?n sporen achtergelaten.
- Direct na Oud en Nieuw was het trefpunt weer geopend. Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar het beste te wensen. Totaal zo?n 115 man, voornamelijk ouderen. Wellicht dat het vreugdevuur in Garmerwolde veel van de Thesinger jeugd heeft getrokken.
- Op 16 jan de Neijjoarsverziede met een optreden van de Heidedoosjes en natuurlijk Thomasvaer en Pieternel. De avond was traditiegetrouw (terecht) uitverkocht.

Het Trefpunt
In 2003 is het overleg rond het trefpunt in een stroomversnelling geraakt. In eerste instantie richtte DB zich volledig op het verkrijgen van geld om achterstallig onderhoud te kunnen verrichten. Doordat plotseling bleek dat de school ook met ruimtegebrek kampt en nieuwbouw misschien wel goedkoper kon zijn dan uitbreiding werd de combinatie van Trefpunt en school en mogelijk ook de peuterspeelzaal een optie. Als locatie zou de boerderij van Ritsema in aanmerking komen. Hierover is een groot aantal keren overleg geweest, zowel met gemeente en de school als met de gebruikers van het Trefpunt. DB steunt deze combinatie als dat de haalbaarheid van een dorpshuis vergroot. DB heeft als voorwaarde gesteld dat de Til en de boerderij van Ritsma met boomgaard als beeldbepalend element voor het dorp behouden blijven. In het overleg met gemeente zit DB in de zgn klankbord groep, waar ook vertegenwoordigers van de gebruikers zitten. Bij het overleg met de gemeente was Hans Weggemans gelukkig steeds bereid het bestuur terzijde te staan als onze externe adviseur. We zijn hem hier zeer erkentelijk voor.

Bypass
In het Dagblad van het Noorden heeft een artikel gestaan over een bypass tussen de Rijksweg en de Eemshavenweg. Deze weg zal mogelijk door het Klunder, vlak langs het dorp lopen. We hebben een aantal gelegenheden aangegrepen om onze onrust hierover uit te spreken. Als eerste tijdens het halfjaarlijkse overleg, later tijdens de dorpenronde en tot slot bij de presentatie van het de Structuurvisie op het gemeentehuis in Ten Boer. In alle gevallen was het antwoord dat de gemeente niets uitsluit en het is nu nog veel te vroeg om er iets over te zeggen. Er moeten nog trac? studies verricht worden en er komen daarna veel inspraak mogelijkheden. U begrijpt dat wij dit zeer nauwlettend in de gaten blijven houden en roepen iedereen op dat ook te doen. Onze opzet is dat we van te voren zoveel informatie aangedragen hebben dat de optie Klunder niet voorkomt in de trac? studies.

Overige punten:
- De website is dit jaar vernieuwd waardoor deze veel gemakkelijker te onderhouden is. Elke gebruikersgroep heeft nu ook een eigen redacteur. Elisabeth Toolenaar en Hans van de Brandt worden door ons bedankt voor het vele werk dat verzet is.
- Van de giften die we ontvangen hebben t.g.v. het 25 jarig bestaan is een bankje gekocht. Dit heeft -met inscriptie- een plaats gevonden aan Molenhorn.
- De cursus Gronings ging niet door. Jammer van het vele werk dat erin is gaan zitten, maar uiteindelijk bleken er weinig aanmeldingen te zijn, waarvan slechts 5 uit het dorp. Bovendien mochten we geen gebruik maken van de school en een goed alternatief was in Thesinge niet voorhanden.
- In het vorige jaarverslag is melding gemaakt dat DB een archiefkast heeft op de zolder van de peuterspeelzaal. Inmiddels heeft de peuterspeelzaal een nieuw verlaagd plafond gekregen waardoor de vlizotrap verdwenen is en de kast onbereikbaar.
- Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente Ten Boer. B&W van Ten Boer zijn tweemaal in Thesinge geweest voor formeel overleg. Het contact met B&W is goed.
- Het bestuur heeft zich laten zien op diverse recepties en bijeenkomsten.
- Er is ettelijke keren een nieuwsbrief gemaakt en rondgedeeld.
- In de G&T heeft bijna elke maand een stukje gestaan.

bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit Kor van Zanten, voorzitter; Theo de Wit, penningmeester; Menco van der Berg, secretaris en de leden Clara van Zanten, Marga Boswijk , Roelf Koopman en Sake Heidema.
Het bestuur heeft ongeveer een keer per maand een bestuursvergadering en is daarnaast diverse keren bij elkaar geweest voor bijzondere onderwerpen.

Menco van der Berg, secretaris


Agenda
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augustus 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda