thesinge.com
2004-2005 28ste jaarverslag

28ste jaarverslag over het jaar 2004-2005
van de vereniging voor dorpsbelangen Thesinge.

Een van de zaken die in 2004 veel aandacht van het bestuur gevergd heeft is de situatie rond het trefpunt. Een ambtelijke commissie heeft in opdracht van de raad een haalbaarheidsstudie naar een multifunctioneel centrum uitgevoerd. Deze pakte negatief uit voor het MFC wegens gebrek aan draagvlak en onvoldoende financi?le middelen. Namens het bestuur hebben Kor, Theo, Clara en Sake zich met de situatie rond het Trefpunt beziggehouden. Hans Weggemans heeft de rol van voorzitter vervuld. Omdat het MFC geen doorgang vindt zullen de bestaande gebouwen opgeknapt moeten worden. Voor het opknappen van het Trefpunt is door de gemeente ? 22.000 toegezegd. Er is ongeveer 140.000 nodig als we alles laten uitvoeren. Om voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen stelt de gemeente de voorwaarde dat het Trefpunt overgaat in een stichting. De kerk, als huidige eigenaar kan zich hier wel in vinden en is bereid het trefpunt in te brengen. Er moet een stichtingsbestuur in oprichting opgericht worden bestaande uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en de kerk. Peter Heidema gaat dit bestuur formeren.

Mooi Thesinge
Op 8 mei heeft Jaap Alkema in het kader van het regionaal Cultuurplan Noord een muziek-cultuurdag georganiseerd. Hoewel deze dag formeel door dorpsbelangen georganiseerd werd, een voorwaarde om voor de provinciale subsidie in aanmerking te komen, heeft dorpsbelangen hier niet veel bemoeienis mee gehad. Dit gold echter niet voor de vele Thesingers die schuur of caf? ter beschikking stelden of zelf een culturele bijdrage leverden. Ook de jeugd van Thesinge heeft een grote rol gespeeld bij het in goede banen leiden van de dag. Hoewel het aantal bezoekers van buiten Thesinge beperkt was, was het een erg geslaagde dag die begon met het AAA/spel van Radio Noord en doorging tot in de avond.

Een chronologisch overzicht van de overige activiteiten die het afgelopen verenigingsjaar georganiseerd zijn:

- Op 11 juni de fietstocht, georganiseerd door onze ereleden: Roelie en Roelf. 24 fietsers fietsten een leuke route met een tussenstop in IJzerenklap.

- Op 24 september de ouderenreis naar Oost Groningen. Er namen 32 mensen deel aan de reis. Helaas was dit het laatste jaar dat we subsidie kregen. Om de reis rendabel te houden moeten dit jaar meer mensen mee.

- In het kader van een jongerencultuurproject is een Cursus Breakdance georganiseerd van 9 november- 16-18 kinderen in de basisschool leeftijd nemen deel. Deelname is gratis dankzij provinciale subsidie. Helaas is de subsidie afgelopen. Omdat de belangstelling zo groot is wordt er een vervolg georganiseerd waar we een bescheiden bijdrage van de deelnemers vragen en namens dorpsbelangen de cursus subsidi?ren. Aan dit vervolg wordt door 13 kinderen deelgenomen.

- Klein mooi Thesinge op 15 oktober met een optreden van Wia Buze en de Boetenbaintjes. In korte tijd is veel werk verzet, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de avond zelf.

- Sinterklaas kwam op 27 november in Thesinge aan, maar was wel een paar leerlingpieten kwijt. Gelukkig werden ze na 2 uur gevonden onder het podium van het trefpunt.

- De kerstboom was dit jaar weer aangeboden door de zustergemeente Hesel. We hoefden hem niet op te halen want hij werd gebracht. Roelf Koopman, Jo Schuppert en Rijkwerd en Roelf Jansen zorgden er voor dat de boom verlicht en al op z'n plek stond.

- Direct na Oud en Nieuw was het trefpunt weer geopend. Ongeveer 120 mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar het beste te wensen. De gezelligheid kwam wat laat op gang, maar we hadden natuurlijk concurrentie van de skihut op het Hendrik Ridderplein..

- Op 8 januari de Neijjoarsverziede met een erg leuk optreden van de Boetenbaintjes. Met dank aan Peter Heidema. Ze hebben aangeven voor 2010 nog minstens 2 maal in Thesinge te willen komen. Thomasvaer en Pieternel deden voor de 25ste keer verslag van de opmerkelijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Menna van Zanten zorgde voor de brandewijn met rozijnen. De avond was duurder dan anders en waarschijnlijk daardoor net niet helemaal uitverkocht.

- Op 28 januari de nieuwe bewonersavond waar 10 nieuwe bewoners aanwezig waren.

Overige punten:

- Kleine tent is verkocht. De grote staat nog te koop
- De website wordt onderhouden door een groep vrijwilligers/redacteuren en is steeds actueel
- Situatie rond de molen Germania: Er is 53.000 beschikbaar, ruim een kwart van het benodigde budget. Hiermee wordt de omloop hersteld en molen waterdicht gemaakt zodat de molen weer opengesteld kan worden voor het publiek. Wanneer de wieken weer kunnen draaien is helaas onduidelijk.
- Er is twee maal een voorlichtingsavond over het feest in 2005 georganiseerd. Beide avonden werden door ongeveer 30 mensen bezocht. Er zijn veel idee?n gegenereerd met veel inzet vanuit het dorp. Het beloofd een leuk programma te worden, maar er moet nog veel gebeuren.
- Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente Ten Boer. B&W van Ten Boer zijn tweemaal in Thesinge geweest voor formeel overleg. Het contact met B&W is goed.
- Bypass tussen Eemshavenweg en Rijksweg is elke vergadering met B&W aan de orde gesteld. Er zijn geen ontwikkelingen te melden
- Het bestuur is naar het buitendorpen overleg van de gemeente Ten Boer geweest
- Het bestuur heeft zich laten zien op diverse recepties en bijeenkomsten.
- Er is ettelijke keren een nieuwsbrief gemaakt en rondgedeeld.
- In de G&T heeft met enige regelmaat een stukje gestaan.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestond uit Kor van Zanten, voorzitter; Theo de Wit, penningmeester; Menco van der Berg, secretaris en de leden Clara van Zanten, Marga Boswijk, Sake Heidema en Wolter Karsijns.
Het bestuur heeft ongeveer een keer per maand een bestuursvergadering en is daarnaast diverse keren bij elkaar geweest voor bijzondere onderwerpen. Het bestuur heeft zich de opmerking tijdens de vorige ALV aangetrokken en heeft daarom tijdens het jaarlijkse bestuursetentje zelf maar z'n eten gebraden.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda