thesinge.com
Discussieavonden met gemeenteraad

thesinge.jpg

Discussieavonden gemeenteraad Ten Boer
over veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving

In november 2006 organiseerde de raad van Ten Boer een drietal discussieavonden met de inwoners met als hoofdonderwerp ?veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving?. Daarnaast kwamen kort aan de orde de regeling burgerinitiatief en het model-Ten Boer.

De bijeenkomsten werden gehouden omdat de raad als volksvertegenwoordiging graag van de inwoners wilde horen hoe zij denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen dorpen. De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de raadsleden bij het maken van politieke keuzes in de raad.

In Garmerwolde (20 november), de inspraakavond voor de inwoners van Garmerwolde en Thesinge, waren aanwezig 28 inwoners en 9 raadsleden. Ook aanwezig: burgemeester H.K. Pot, buurtagent S. Dijksterhuis, ambtenaar veiligheidszaken H. Bos en griffier L. Faber.

Lees het verslag op de website van de gemeente Ten Boer

Lees verder voor de reacties in Garmerwolde op de vier stellingen:
(uit verslag van griffier Liesje Faber)

Uitkomsten groepsdiscussies in Garmerwolde

VEILIGHEIDSMONITOR
Eens in de twee jaar houdt de regiopolitie Groningen een enqu?te naar de beleving van veiligheid en leefbaarheid in de politieregio Groningen. In Ten Boer was de respons 32%, iets lager dan het gemiddelde. Opvallend was dat 86% van de resultaten via internet binnenkwam. Ambtenaar veiligheidszaken Henk Bos presenteerde een samenvatting van de resultaten voor Ten Boer. Er blijkt uit dat verreweg de meeste inwoners tevreden zijn over hun woning en hun buurt. Ruim 31% voelt zich wel eens onveilig, met name op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen, zoals rond uitgaansgelegenheden, en ook wel in het openbaar vervoer. Het percentage is hoger dan het gemiddelde in de kleine Groningse gemeenten. Op andere punten scoort Ten Boer weer beter dan gemiddeld, bijvoorbeeld als het gaat om fietsendiefstal en vernielingen. Als belangrijkste buurtprobleem wordt de verkeersveiligheid gezien. Over de voorzieningen is men over het algemeen tevreden, evenals over de gemeente en in iets mindere mate over de politie

Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat 31% van de inwoners zich wel eens onveilig voelt.
In hoeverre herkent u zich hierin? Waar en waardoor voelt u zich wel eens onveilig?

Algemeen:
De meeste inwoners zijn tevreden over de veiligheid in hun woonomgeving.
Opmerkingen/aandachtspunten:
- Vanwege kans op inbraak woningen op slot, ?s avonds, ?s nachts en overdag.
- Door verkeer: te hoge snelheid in dorpen en op de wegen buiten de bebouwde kom, door alle verkeer : brommers, landbouwverkeer! en auto's; de wegen zijn niet als 30 km zones ingericht; de wegen buiten de bebouwde kom zijn erg donker.
- Door groep jongeren bij school Garmerwolde.

1. IN ALLE DORPEN MOET RUIMTE ZIJN VOOR JONGERENONTMOETING
Algemeen:
Deze stelling ondervond brede steun in alle groepen.
Opmerkingen/aandachtspunten:
- JOP Garmerwolde moeilijk bereikbaar. Eerst werd geklaagd over gebrek aan ruimte, nu wordt de ruimte niet gebruikt. Bestaande groep is ?uitgevlogen?; huidige groep hangt elders (school).
-in Thesinge is wel behoefte, de accommodatie is er ook, maar de groep is momenteel te klein (golfbeweging. Er dient wel enigszins toezicht te zijn. Onderhoud speeltuin kan beter.

2. DE 30-KM ZONES MOETEN VERDWIJNEN
Algemeen:
De meeste groepen vinden dat de 30 km-zones moeten blijven bestaan. Wel vinden ze dat er meer gecontroleerd moet worden en dat de inrichting van de wegen moet worden aangepast. Daarbij werd een paar keer opgemerkt dat men liever geen drempels wil, maar versmallingen. Buurtagent Dijksterhuis legde uit dat de gemeente geen invloed heeft op het controlebeleid in 30 km-zones. Er wordt alleen gecontroleerd als de weg ook als 30 km-zone is ingericht. Een harde norm is dat de weg zo moet zijn dat 80% zich aan de maximumsnelheid houdt. Dit moet de gemeente zelf controleren en constateren. Burgemeester Pot voegt daaraan toe dat elk jaar in de gemeente 5 straten geselecteerd worden waar de snelheid wordt gemeten voor en na een herinrichting, daar zijn ook 30 kmzones bij.
Opmerkingen/aandachtspunten:
-Dorpsweg en Oude Rijksweg zijn niet ingericht als 30 kmzones.
-Dorpsweg en Oude Rijksweg als 30 km-zone inrichten, anders afschaffen; compromis over verkeersremmende maatregelen: deze werden aangepast, onder voorwaarde dat 30 km-regime bleef; Oude Rijksweg (30 km) sluipweg voor verkeer dat achter trekker zit.
-meer obstakels, geen drempels, maar versmallingen.
-meer controle door de politie.

3. NIET ALLEEN OVERHEID IS VERANTWOORDELIJK VOOR VEILIGHEID EN LEEFBARHEID IN DORPEN
Algemeen:
Over deze stemming heerste grote eenstemmigheid: men was het ermee eens.
Opmerkingen/aandachtspunten:
- als individu meer eigen verantwoordelijkheid dragen, niet alles op de overheid -afschuiven.
- overheid verantwoordelijk, maar burgers moeten meedenken.

4. DE GEMEENTE TEN BOER DOET VOLDOENDE AAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
Algemeen:
Over deze stelling werd verdeeld gedacht. Veel verbeterpunten werden opgesomd, waarvan de meeste betrekking hadden op onveilige verkeerssituaties en gebrekkige verlichting. Een aantal andere punten die werden genoemd hadden betrekking op de onderhoudssituatie van wegen en groen, legen van huisvuilcontainers, aandacht voor de jeugd en de dorpshuizen.
Opmerkingen/aandachtspunten:
Verkeersveiligheid
- (verkeers)veiligheid laat te wensen over; meer actie en terugkoppeling.
- meer aandacht voor verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom (randen van de weg).
- onvoldoende straatverlichting: Dorpsweg, Rijksweg.
- kruispunt Oude Rijksweg/Rijksweg: gevaarlijke situatie met slecht zicht; gras te hoog; slecht verlicht.
Verbetering
- wegenonderhoud; in hoofddorp kan meer dan in buitendorp (bijv. wegen).
- bij hoge temperaturen groen/grijs vaker legen; ?s zomers groen elke week (tuinafval).
Leefbaarheid
- meer aandacht voor de jeugd.
- samenwerking met Groningen of Bedum op cultureel gebied.
- bedrijvigheid krijgt te weinig kansen.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda