thesinge.com
1594- 1965 Thesinge Hervormde Predikanten

De dominee gaat voorbij

door Jakob van der Woude (Hzn)

Hervormd Thesinge

In het tweede deel van de driedelige serie over predikanten in onze dorpen komen de dominees voorbij die de Hervormde gemeente van Thesinge hebben gediend. Een lange rij predikanten vanaf 1594 tot 1965 (het jaar dat er een pseudo-combinatie tot stand kwam met Garmerwolde). De laatste full-time predikant (voor Thesinge) was ds. Hendriks. Vanaf het jaar 1929 was de predikant van Garmerwolde ook predikant te Thesinge. Blijkbaar met uitzondering van de oorlogsjaren, zie mw. Glas, hulppredikant.

1642: E. Gemminga
1646: S. Kuen
1688: W. Wiardi
1691: H. Warendorp
1698: G. Magirus
1703: T. Tepens
1728: E. Idema
1751: C.D. Mettevier
1763: H. Alers
1805: G. Haykens
1810: H. Moltmaker
1812: H.G.M. Amshoff
1815: D.G. Pekelaar
1827: P. Buisman
1840: J. Corstius
1856: J. de Raadt Offerhaus
1860: E.J. Offerhaus
1867: J. Swiers
1871: D. van Linge
1877: J.M. Wilod Versprille
1880: J.G. Aldershoff
1885: M.C. Muller
1906: W.S. Winsemius
1910: J.B.F. van Kleffens
1918: K. Hendriks
1942: mevr. C.I.R. Glas (hulppred.)

tn_IMG_2872.JPG
Het gebouw waarin de Hervormde gemeente eeuwenlang haar erediensten hield.
De Kloosterkerk aan de Kapelstraat te Thesinge

© foto wolter karsijns

Enkele bijzonderheden over genoemde predikanten

1642: E. Gemminga
Iin 1614 worden de eerste diensten in de nog steeds bestaande, maar zwaar gehavende, kruiskerk in Thesinge gehouden. Lange tijd blijven de Thesingers verstoken van een eigen predikant; de dominee van Ten Boer preekt zondagsmiddags in Thesinge. Maar in 1642 is het dan zover. De eerste predikant dient zich aan. Emanuel Bernhardi Gemminga wordt beroepen te Thesinge op 9 december 1642. Na een dienstverband van 4 jaar en 3 maanden vertrekt hij naar Holwierde, alwaar hij op 24 november 1681 overlijdt. Hoe oud hij is geworden weten we niet, zijn geboortejaar is niet bekend gemaakt.

1688: W. Wiardi
Ds. Wiardi is predikant te Thesinge van 5 februari 1688 tot 17 mei 1691. Vervolgens gaat hij naar Garsthuizen. Niets bijzonders zult u denken, maar toch....

1691: H. Warendorp
Ds. Warendorp was eerst beroepen te Garsthuizen. Na een overeenkomst met ds. Wiardi (zie hierboven) wordt deze predikant te Garsthuizen en ds. Warendorp komt naar Thesinge. Helaas wordt hij in 1698 ontzet uit de dienst; de reden is onbekend. Komt van ruilen dan toch huilen?

1698: G. Magirus
Van 1676 tot 1698 predikant te Rottum. Vervolgens te Thesinge (1698 tot zijn overlijden aldaar op 10 mei 1702). Vóór de Reformatie had geestelijk Thesinge ook al iets met Rottum, alleen dan andersom.
Stine Dutmars (non in het klooster te Thesinge) had een broer, die in hetzelfde klooster verbleef en deze werd abt in het klooster te Rottum. Dit zou kunnen betekenen dat het klooster Germania op dat moment een dubbelklooster was. (De naam Magirus komt de schrijver dezes bekend voor, is dit ook niet een tractormerk?)

1703: Tepe Tepens
Predikant te Thesinge van 1703 tot 1726. Ontzet uit de dienst in 1726 wegens 'seer quade gedragen levensmaniere', dronkenschap en verwaarlozing van de dienst.

1751: C.D. Mettevier
Ds. Carolus Dionysius Mettevier is geboren in 1727 te Maastricht, in het R.K. zuiden dus. Hij overlijdt te Grijpskerk in 1776 (49 jaar). Zijn zoon Paulus Mettevier wordt geboren in Thesinge op 19 febr. 1759 en overlijdt (ongehuwd) te Venlo in 1849 (90 jaar, bijna de helft in leeftijd meer). Waarschijnlijk is Paulus teruggekeerd naar de R.K. wortels van zijn voorvaderen. Dat zou kunnen betekenen dat hij één van de oudste ordes, nl. die van de Benedictijnen of de Cistercienzers, heeft aangenomen, en het klooster is ingetreden.

1763: H. Alers
Henricus Alers, gedoopt te Bremen op 23 dec. 1732 in de Sankt Stephanikirche als Hinrich Ahlers. Hij heeft slechts één gemeente gediend, namelijk die te Thesinge. Voor hoelang is onbekend.

1810: H. Moltmaker
Predikant te Thesinge van 1810 tot 1812, erg kort dus. Hij vertrekt vervolgens naar Garsthuizen (komt ons bekend voor). Daar is hij predikant van 1812 tot 1819. Alleen wordt er nu niet geruild....

1827: P. Buisman
Na het vertrek van ds. D.G. Pekelaer krijgt de Hervormde gemeente in 1827 een nieuwe dominee. Ds. P. Buisman jr., een Zeeuw van Serooskerke op Schouwen/Duiveland, komt er voor in de plaats. Het leven van ds. Buisman gaat bepaald niet over rozen, behalve dat hij de Afscheiding - en de daarmee gepaard gaande conflicten- meemaakt, overlijden zijn eerste en tweede vrouw op jeugdige leeftijd. De predikant ligt met beide echtgenotes begraven op het kerkhof in Thesinge, in de buurt van de deur. (Een kerkhof ligt trouwens altijd rondom of bij een kerk, is dit niet het geval dan spreekt men van een begraafplaats. Thesinge heeft dus beide). -Ds. Buisman (geboren op 25 mei 1800 te Emden) overlijdt na een lang ziekbed te Thesinge op 11 oktober 1839, dus slechts 39 jaar. Hij ligt, links, op het kerkhof begraven. De graftekst, in strakke letters, luidt:

Zwijgt Gode stil met amen
Hier rusten nu tezamen
Een vader, twee moeders en twee kindren
Drie echtgenooten lief en waard
Doch niet geschapen voor deez' aard
Wie zou Gods raad verhind'ren?

Zijn 2e echtgenote ligt er naast. Elisabeth Janssonius (geboren te Uithuizen op 17 oktober 1804; overleden te Thesinge op 23 maart 1834),slechts 29 jaar oud. Zij trouwde met de predikant op 4 juli 1832 te Ten Boer. De tekst op de zerk luidt:

Zwijgt Gode stil met amen
Hier rusten nu tezamen
Twee moeders en twee kindren
Twee echtgenooten lief en waard
Doch niet geschapen voor deez' aard
Wie zou Gods raad verhind'ren?

Zijn 1e echtgenote ligt begraven naast zijn 2e echtgenote. Folkerdina van Borssum (geboren Emden op 12 juni 1807; overleden te Thesinge op 16 november 1830), slechts 23 jaar oud. De graftekst met sierletters luidt:

Hieronder dit gesteend
Rust zacht 't kil gebeend
De rest is helaas onleesbaar.
De slotzin luidt:
Zwijgt Gode stil met amen.

Bij de twee anderen begint men met deze tekst.

tn_IMG_2867.JPG
De graven van de echtelieden Buisman
© foto wolter karsijns

1906: W.S. Winsemius
Wytse Sibrandus, geb. te Bourtange in 1871, is pred. te Thesinge van 1906-1909, hij was ongehuwd.
Deze naam komt mij bekend voor zult u zeggen. De meesten kennen minister Winsemius; enkele jaren geleden gaf hij in een krant een interview, waarin hij vertelde dat hij Groninger van geboorte was.

1910: J.B.F. van Kleffens
Hij wordt geboren in 1883 te Pijnacker. De 1e gemeente van deze predikant is in 1910 Thesinge. Hij blijft hier 4 jaar. Dan vertrekt hij weer naar zijn geboortegrond en dient nog diverse gemeenten in het westen van ons land.

1918: K. Hendriks
Tot 1928 is ds. Hendriks predikant te Thesinge. Geboren in Kampen, op 18 oktober 1880, als zoon van een ambtenaar van deze gemeente. Na zijn emeritaat in 1931 wordt hij arts te Amsterdam.
Blijkbaar heeft hij naast de studie theologie ook de studie medicijnen gedaan. In datzelfde Amsterdam overlijdt hij op 94-jarige leeftijd.


1942: C.I.R. Glas
Vanaf 1 nov. 1942 is zij hulppredikant te Thesinge. Vervolgens vertrekt ze naar Oude Pekela, waar ze gedurende 8 maanden hulppredikant is. Wegens vervoersproblemen door de oorlogsomstandigheden, kan de door de Herv. gem. van Oude Pekela beroepen predikant niet komen. Na de oorlog, op 15 juli 1945, doet ds. C.J. van Royen intrede bij de Herv. gem. te Oude Pekela. Mevr. Glas heeft (zoals dat in de Bijbel heet) de leeftijd der zeer sterken bereikt.

Bronvermelding:

-Dhr. Dr. Regn. Steensma, dankzij zijn vriendelijke toestemming mochten we gedeelten overnemen uit het boek: 'Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen'.
-Dhr. J. Oldenhuis, Groninger Archieven.
-Uitgeverij Profiel, Bedum. Uit: 'Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen (deel 1 en 2). Website: www.profiel.nl
-Enkele leden van de Protestantse gemeente Garmerwolde-Thesinge


Agenda
juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
5 oktober 2024
Lopend Eten 2024

Het traditionele culinaire hoogtepunt van 2024 komt er weer aan: Lopend eten, editie 2024. Thesingers eten bij Thesingers. Altijd gezellig! Een avond vol verrassende gerechten en leuke ontmoetingen met mededorpsgenoten op plekken waar je vaak langskomt maar waar je nog nooit binnen bent geweest. Hou de brievenbus in de gaten voor het opgaveformulier.

Foto van de maand
202405FvdM.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda