thesinge.com
1834-1884 Thesinge Gereformeerd

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Thesinge begint omstreeks het jaar 1834. Een deel van de gemeente scheidt zich af van de hervormde kerk. Hierbij speelt de bekende ds. Hendrick de Cock een grote rol. Diverse leden van de Hervormde kerk staan achter deze predikant en zijn opvattingen.
tn_kerk 2.jpg

Na een jaar, tijdens een kerkdienst waarin ds. de Cock voorgaat, stichten zijn aanhangers, de Afgescheidenen, een gemeente. Tijdens deze dienst worden twee ambtsdragers bevestigd en vier kinderen gedoopt. De oudste kerkenraadsnotulen dateren van 30 mei 1836. Daarin blijkt dat voor elke bijeenkomst waar meer dan 20 personen aanwezig waren, vergunning moet worden aangevraagd bij de plaatselijke besturen van de gemeente. De veldwachters moeten dit controleren. De diensten worden ten huize van de gemeenteleden gehouden.

Aan de Molenweg
De notulen van 14 december 1839 vermelden dat het huis van Hindrik Wiltjer Timmer en Aaltje Bartelds Bakker is gekocht voor de somma van f. 1470,- plus f.88.17 registratierechten. 'Een huis aan de oostzijde van Thesinge aan de publieke weg, om de naam des Heren aldaar aan te roepen'. Het huis staat op de plaats waar nu café Molenzicht staat. De kerk is nog niet officieel erkend en het huis komt op naam van een gemeentelid te staan. De kerkenraad besluit om erkenning aan te vragen bij Zijne Majesteit den Koning Willem III. In 1840 is het kerkgebouw klaar en in 1841 wordt de gemeente officieel erkend. Ook wordt er een pastorie voor een predikant gebouwd. Dit gaat de gemeente f.1200,- kosten. De eerste predikant doet in april 1844 zijn intrede.

Nieuwe plannen
Waarom het kerkgebouw aan de (huidige) Molenweg niet meer voldoet vermelden de notulen niet, maar op 10 december 1875 wordt een stuk land gekocht van weduwe Ritsema. (Jantie Joostens Bouwserna). Op het stuk land tussen haar boerderij en de Thesinger Til wil men een nieuwe kerk en pastorie zetten. Ondanks protest van de Hervormde gemeente krijgt met op 29 januari 1876 een bouwvergunning met de bepaling dat het kerkgebouw 10 meter van de weg af gebouwd moet worden en ruim 100 meter van de Hervormde Kerk. De grond van de tam. Ritsema, 31 are en 40 centiare, is aangekocht voor t.1.491 ,50 en de opdracht voor de bouw wordt verleend aan timmerman Kluin uit Thesinge. De bouwkosten bedragen ca. t.25.000,-. Er wordt hard gewerkt en op 10 september 1876 kan de kerk worden ingewijd door predikant Groenewegen die inmiddels in de pastorie is getrokken.

De school en schoolwoning
Er is nog een stuk land over en daarop wordt in 1884 , vlak naast de kerk, een christelijke school en een schoolwoning gebouwd. Om dit te kunnen financieren wordt een collecte bij gemeenteleden gehouden die f.11.000,- opbrengt. De kerkenraad fungeert de eerste jaren als schoolbestuur. Daarna wordt een schoolbestuur uit vier kerkenraadsleden en drie gemeenteleden benoemd. Veel later, in 1933, stopt de kerkenraad met het toezicht op het schoolbestuur. Inmiddels is in de jaren twintig het nieuwe schoolgebouw betrokken, het gebouw waarin nu nog basisschool De Til huist. De oude school is het huidige Ons Trefpunt.

zie verder op deze website : gebouwen


Agenda
februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29      
maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
1 maart 2024
Dorpsborrel maart 2024

17:00 uur - 19:00 uur | Dorpshuis

Maandelijkse borreluurtje met snacks.

Foto van de maand
konijn_fvdm.png

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda