thesinge.com
Krachten bundelen

Samen rond de tafel

Op maandagavond 12 maart is de grote zaal van Ons Trefpunt goed gevuld. Op deze vaste repetitieavond van zangvereniging Lovende Stemmen, zij weken zeer coöperatief uit naar een andere repetitieruimte, worden zo'n dertigtal stoelen bezet door raadsleden van de gemeente Ten Boer, bestuursleden van Dorpsbelangen en kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge.

Het menu

Het gespreksonderwerp van deze avond wordt aangereikt door de werkgroep Dorpshuis in Oprichting : "De stand van zaken rondom de planvorming Dorpshuis Thesinge". Allereerst memoreert voorzitter Peter Heidema in hoofdlijnen het onderzoekstraject tot nu toe. Daarna licht architect Ab van der Veen de schetsen van het Dorpshuis grondig en helder toe. Vervolgens stelt Peter de toehoorders op de hoogte van de actuele stand van zaken.


Vers vanaf de rekentafel

De bruto-bouwprijs van het Dorpshuis is op deze 12e maart om 12:00 uur pas bekendgemaakt door de aannemer. Helaas later dan verwacht. Met als gevolg dat de werkgroep Dorpshuis in Oprichting de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek niet kan presenteren. Dat had nog wel gekund als de bruto-prijs evenredig of lager was dan de door de werkgroep begrootte prijs. Dit is helaas niet het geval. Dus er moet nog heftig worden gesnoeid en gezocht naar creatieve oplossingen om het tekort in de open-begroting zoveel mogelijk te genereren. Nu zou ik de bruto-prijs hier wel kunnen noemen, maar daar wordt niemand wijzer van. Wél van de netto-prijs en het bijbehorende dekkingsplan. Daarmee gaat de werkgroep de komende tijd, in nauwe samenwerking met de aannemer en architect, intensief aan de slag.


Krachten bundelen

De resultaten van het uiteindelijke haalbaarheidsonderzoek, met conclusies en aanbevelingen, zullen naar verwachting begin mei worden gepresenteerd. In de tussentijd moet er door alle betrokkenen worden nagedacht. Want... niet alleen de werkgroep heeft inspannings-verplichtingen. Ook de opdrachtgevers (Dorpsbelangen en de Protestantse gemeente) en de gemeente Ten Boer hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid vóór en belangen bíj de realisatie van een dorpshuis in Thesinge. Het is van belang dat álle betrokkenen, inclusief de inwoners van Thesinge, de krachten bundelen. Hierover wordt, o.a.naar aanleiding van een aantal stellingen en het door de werkgroep opgestelde ondernemingsplan, door de aanwezigen van gedachten gewisseld. Daarbij worden aanbevelingen gedaan op het gebied van evt. bezuinigingen op de bouw; het aanboren van (nog) meer geldbronnen en het onderzoeken van evt. BTW-plichtigheid met de daarbij behorende financiele voordelen. Toezeggingen worden (nog) niet gedaan. Vast staat dat iedereen de reeds toegezegde drie ton én de mogelijkheid van het stichten van een dorpshuis in Thesinge eigenlijk niet wil laten schieten!


Menu van talenten en mogelijkheden
Veur elk en ain, deur elk en ain


Een actiecomité, bestaande uit Daphne Wiegertjes, Clara van Zanten, Peter Heidema en Roelie Karsijns, heeft een opzet gemaakt om op een creatieve manier geld te genereren voor het Dorpshuis. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op vrijdag 23 maart (komt allen!) worden deze plannen gepresenteerd. Maar ook door middel van een huis-aan-huis oproep aan alle inwoners om, binnen het kader van eigen mogelijkheden en talenten, iets bij te dragen voor het dorpshuis. Op een menukaart kunnen allerlei persoonlijke ingrediënten worden ingevuld. Houdt de brievenbus dus in de gaten!

namens de werkgroep,
Roelie Karsijns


Agenda
januari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31          
februari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Binnenkort in Thesinge
18 februari 2023
Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 18 februari in Trefpunt

In het Trefpunt vindt op 18 februari een nieuwe editie van de Dorpshuissessies plaats. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis. Zaal open: 20.00 uur, optredens vanaf 20.30 uur.

De bands
Wie zal openen is nog niet bekend maar hou de website dorpshuissessies.nl in de gaten voor actuele informatie. Daarna speelt de nieuwe band van Jet de Wilde, Not Yet. De derde band van de avond is WATERLEAF.

Foto van de maand
FvdM_kvdb_dec22.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda