thesinge.com
Nieuwsbrief G&T augustus 2006

Ons Trefpunt, Gymzaal en het Dorpshuis Een terug- en vooruitblik op de situatie

Kort voor de zomervakantie 2006 zijn er twee raadsvergaderingen geweest waar de situatie rond het te realiseren dorpshuis en de gymzaal op de agenda stonden. De raad kon kiezen uit drie varianten:

Variant 1
houdt in dat het gebouw waar de gymzaal/peuterspeelzaal is gehuisvest, een gebouw dat veel onderhoud vraagt, wordt afgestoten en verkocht. In ons Trefpunt wordt een dorpshuis gerealiseerd. Dit is de voordeligste variant voor de gemeente, maar dat zou wel betekenen dat het dorp twee voorzieningen kwijtraakt.

Variant 2
is ontwikkeld door de werkgroep Dorpshuis in Oprichting, aangesteld door Dorpsbelangen en de Protestantse Kerk. Deze werkgroep heeft haar oorspronkelijke plannen, om binnen de huidige Trefpuntmuren een dorpshuis te realiseren, aangepast. Na herhaaldelijk overleg met B&W over een substantiële gemeentelijke subsidie, is een ander plan –variant 2- gemaakt om een dorpshuis annex peuterspeelzaalvoorziening te realiseren. De opbrengst uit de verkoop van het gebouw waarin de gymzaal/peuterspeelzaal is gehuisvest, plus een gemeentelijk subsidie voor het oprichten van een peuterspeelzaal (samen € 200.000, --), wordt besteed aan de ver- en nieuwbouw van het dorpshuis. De onderhoudspost op de gemeentelijke begroting voor de gymzaal verdwijnt ook in deze variant. Voor dit plan is bij de provincie Groningen een subsidie aangevraagd van € 100.000, --.

Variant 3 is ontwikkeld op initiatief van basisschool De Til. Het onderzoek van de Til wordt ondersteund door de gemeente. De school wil namelijk de gymvoorziening niet kwijt en stelt voor de gymzaal/peuterspeelzaal zodanig te verbouwen dat er een dorpshuisfunctie aan wordt toegevoegd. Hoewel dit plan op zich goedkoper is dan variant 2, valt variant 3 voor de gemeente veel duurder uit. De gymzaal wordt in dit plan namelijk niet verkocht, zodat de gemeente geen geld vrijspeelt om in de verbouw te steken. Ook de provinciale subsidie valt in deze variant veel lager uit.

14 juni Het dilemma In de raadsvergadering ontstaat veel onduidelijkheid over de financiële onderbouwing van variant 3. De kostenraming van de gemeente ten Boer is n.l. veel hoger dan die van de school. Om die reden besluit de raad zich in principe voor variant 2 uit te spreken en de komende twee weken te gebruiken om variant 3 nog eens goed door te rekenen. Door zich uit te spreken voor variant 2 komt de provinciale subsidieaanvraag niet ingevaar.

28 juli De ontknoping De volgende raadsvergadering biedt eigenlijk geen nieuwe financiële inzichten, zodat variant 2 het maximaal haalbare lijkt. Gelukkig blijkt ‘een particulier’ uit Thesinge bereid het pand te kopen om in het voorste deel z’n bedrijf te vestigen, terwijl in het achterste deel de gymzaal beschikbaar blijft. Een prachtige oplossing.

Gymvoorziening behouden Iedereen gelukkig Inmiddels is er overeenstemming tussen de particulier (Rudy Noordenbos) en de gemeente over de voorwaarden. Zo zijn er afspraken gemaakt over de maximale huurprijs voor de school, wie voor de kosten verbonden aan eventuele vervanging van de gymattributen en vloer gaat opdraaien en de periode waarvoor deze constructie geldt (in principe 10 jaar). Het zal duidelijk zijn dat alle betrokkenen erg gelukkig zijn met deze constructie.

Verder met planvorming De werkgroep Dorpshuis in Oprichting, bestaande uit Peter Heidema (voorzitter en contactpersoon), Roelie Karsijns (secretaris), Jan Mollema (financiën), Hans de Rouw en Jan Alix Uitham is na het raadsbesluit weer van start gegaan.

Menco van der Berg (Dorpsbelangen) i.s.m. Roelie Karsijns


Agenda
augustus 2020
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
september 2020
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Binnenkort in Thesinge
14 augustus 2020
Zummerspeulen 2020

Op 13 en 14 augustus voor 4 t/m 12 jarigen. Geef je op voor 15 juni.

Meer informatie op www.thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
Koos-juni-2020-web.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda