thesinge.com
Project/ondernemingsplan

In het project/ondernemingsplan zijn de doelstellingen, het doel, de oprichting en het beheren van een Dorpshuis beschreven. Met het opstellen van dit plan probeert de werk/projectgroep beter inzicht in de mogelijkheden van het oprichten en instandhouding van een dorpshuis te verkrijgen.

Het plan is een inventarisatie van de mogelijkheden om te komen tot oprichting van een dorpshuis en is tevens een ondernemingsplan met alle voorwaarden om een Dorpshuis in de toekomst te exploiteren en te beheren volgens de wettelijke normen. Het plan is dus deels gericht op de huidige situatie en deels gericht op de gewenste situatie.

Het beoogde resultaat is een kwalitatief degelijk en onderhoudsvriendelijk gebouw met goede en aantrekkelijke gebruikersvoorzieningen, met als doel de toekomstige exploitatie zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Om zo in Thesinge de sociale infrastructuur en de leefbaarheid voor jong tot oud te behouden en te optimaliseren, voor nu en in de toekomst.

PROJECTNAAM
Dorpshuis in oprichting te Thesinge

OPDRACHT
Onderzoek de mogelijkheid om een dorpshuis te realiseren om de leefbaarheid in het dorp Thesinge te stimuleren.

RESULTAAT

Een ontmoetingsruimte voor meerdere doelgroepen

OPDRACHTGEVERS
Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge
Kerkenraad Protestantse gemeente Garmerwolde Thesinge

EXTERN ADVISEUR
Dhr. Bo Bouman Consulent CMO

WERKGROEP
Dhr. Peter Heidema voorzitter / coördinator
Mw. Roelie Karsijns secretaris / ondernemingsplan
Dhr. Jan Mollema exploitatie / financiën
Dhr.Hans de Rouw bouwtechnische aanpassingen
Dhr. Jan Alix Uitham bouwtechnische aanpassingen

AANLEIDING VOOR HET PROJECT

Thesinge kent tot nu toe geen dorpshuis. Er is wel een gebouw dat als dorpshuis fungeert. Dit is het verenigingsgebouw van de Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge, genaamd Ons Trefpunt. Het dorp en haar verenigingen zijn hierin meegelift met de Protestantse gemeente.

In 2004 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een multifunctioneel centrum in Thesinge. Daarbij zouden de functies basisonderwijs, peuterspeel-zaalwerk, sport-, dorps- en kerkelijk activiteiten onder één dak worden ondergebracht. Na onderzoek blijkt dat deze combinatie van alle functies niet haalbaar is.

In 2005 is na rijp beraad door de kerkelijke gemeente het besluit genomen om het gebouw af te stoten en hiervan een dorpshuis voor algemeen gebruik te realiseren. De burgerlijke gemeente van Ten Boer heeft een bedrag van toegezegd voor het onderhoud van Ons Trefpunt. Dit bedrag is de som die een dorpshuis 1 keer per 10 jaar krijgt voor onderhoud. Voorwaarde is wel dat dit dorpshuis een maatschappelijke functie moet hebben.In februari 2006 komt de burgerlijke gemeente met het voorstel om een substantiële bijdrage te geven onder voorwaarde dat er in het dorpshuis gelegenheid wordt geboden voor peuterspeelzaalwerk.

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

Om e.e.a. te onderzoeken is er in 2005 een projectgroep Dorpshuis in Oprichting gevormd. Bestaande uit afgevaardigden van de kerkelijke gemeente en van de vereniging van Dorpsbelangen.

Overdracht
Overdracht van het gebouw door de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Garmerwolde Thesinge aan de beoogde eigenaar de Stichting Dorpshuis Thesinge.

Bouwkundig
Het gebouw is zodanig aangepast dat dit voor een termijn van tenminste tien jaar voldoet aan de bouwkundige eisen. Het gebouw en de entree heeft een aantrekkelijke uitstraling. Er is een verbouw/investeringsbegroting samengesteld. Door het verwerven van subsidies is deze verbouw/nieuwbouw te realiseren.

Exploitatie
Een goede exploitatie is haalbaar


PLAN VAN AANPAK

Beschrijven en bespreken
•Vaststellen en inventariseren wat er nodig is om een dorpshuis op te richten.
•Opstellen en vaststellen van een toekomstgericht en resultaatgericht ondernemingsplan
•Bespreken van het ondernemingsplan met de opdrachtgevers .
•Bekendmaking aan dorpsbewoners en (beoogde) gebruikers

Realisatie
De projectgroep werkt de volgende zaken uit om te komen tot oprichting van een dorpshuis:
•Beleidsplan schrijven voor de opzet en uitvoering van het dorpshuis
•Doelstellingen en functies van het dorpshuis
•Formele zaken
•Organisatie en het beheer van het dorpshuis
•Aanvragen subsidies
•Realisatie dorpshuis

Afronding
•Ontbinden projectgroep
•Instellen van een bestuur en commissies
- beheercommissie Dorpshuis
- activiteitencommissie Dorpshuis


Agenda
januari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31          
februari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Binnenkort in Thesinge
18 februari 2023
Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 18 februari in Trefpunt

In het Trefpunt vindt op 18 februari een nieuwe editie van de Dorpshuissessies plaats. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis. Zaal open: 20.00 uur, optredens vanaf 20.30 uur.

De bands
Wie zal openen is nog niet bekend maar hou de website dorpshuissessies.nl in de gaten voor actuele informatie. Daarna speelt de nieuwe band van Jet de Wilde, Not Yet. De derde band van de avond is WATERLEAF.

Foto van de maand
FvdM_kvdb_dec22.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda