thesinge.com
Stand van zaken rond de jaarwisseling

dorpshuis INGETEKEND pl.jpg

EVEN BIJPRATEN ROND DE JAARWISSELING 2006/2007
De leden van de werkgroep Dorpshuis in oprichting zijn op 28 december “ informeel” bijeen geweest en hebben de verschillende facetten rond de ontwikkelingen van het dorpshuis doorgesproken. Onderstaande opsomming is niet compleet maar geeft een globaal inzicht in de gang van zaken rond het dorpshuis.

FINANCIEEL
• Totaal 27 fondsen worden benaderd voor een subsidie.
• Gesprekken zijn gevoerd en/of gaande met diverse partijen over mogelijkheden om de financiële problemen op te lossen. Tijdens de gesprekken blijkt dat alle partijen het belang van de realisatie van het dorpshuis in Thesinge beseffen en zich maximaal willen inzetten om de helpende hand te bieden
• De aannemers (bouw-installatie-schilderwerk) ontwikkelen en schrijven in onderling overleg een open begroting. Intensieve samenwerking voorkomt extra werk en doublures in de verschillende begrotingen. Uitgangspunt is dat eind januari 2007 de open begroting intern besproken kan worden.
• De onderhandelingen over de aankoop van de benodigde grond worden half januari afgerond.
• Naar verwachting zal er een investeringstekort zijn van ca. € 150.000,- Dit gat zal, naar verwachting, niet door zelfwerkzaamheid gedicht kunnen worden. Wel is uitgangspunt om deskundigheid en inzet van dorpsgenoten maximaal te benutten en te gelde maken. Plannen hiervoor zullen de komende weken uitgewerkt worden om te bezien of de ideeën praktisch uitvoerbaar zijn.

BOUWKUNDIG

• De architect heeft de plattegrond van het dorpshuis aangepast. Uitgangspunt voor de veranderingen die hij heeft doorgevoerd waren gebaseerd om de geluidsoverlast te beperken. Hierbij zullen consessies moeten worden gedaan. De dubbele deuren van de zaal naar het plein zijn in deze aanpassing vervangen door enkele deuren. De leden van de commissie zijn echter van mening dat een maximale relatie zaal/ plein en peuterspeelzaal/ plein van belang is voor de functie als dorpshuis. De architect zal nogmaals aandacht schenken aan dit aspect.
• Op aanraden van de toneelverenigingen is het podium een meter breder geworden. Met de toneelverenigingen zal de uitwerking van het podium worden uitgewerkt en gedetailleerd.

INRICHTING
• Er ligt een begroting voor de inrichting die we als uitgangspunt nemen voor het budget. Nadat definitief besloten is dat gebouwd gaat worden zullen we ons met de binnenhuisarchitect dieper oriënteren op de inrichting.
• De disco jongens van First Move zijn bezig met een voorstel voor een geluidsinstallatie.
• Er ligt een eerste concept voor de inrichting van de keuken. Voor een efficiënte keuken hebben we naar alle waarschijnlijkheid meer m2 meters nodig, vandaar het weghalen van de muur c.q. opslagruimte.
• Er zal op termijn een bezoek gebracht worden aan een horeca toonzaal om ideeën voor een baropstelling op te doen.
• Er wordt gekozen voor een PVC vloer in de zaal en hal. Een gietvloer zal worden toegepast in de keuken en de sanitaire ruimtes. Dit zal het schoonmaken vereenvoudigen en dus de hygiëne verhogen.

AFRONDING ONDERZOEK
• Eind februari doet de werkgroep verslag van haar bevindingen aan de opdrachtgevers, de Protestantse Gemeente en Dorpsbelangen.

Gelet op bovenstaande kunnen we concluderen dat het proces rond de realisatie van het dorpshuis goed verloopt. Zoals in elk proces zijn er tegenvallers en meevallers. De leden van de werkgroep Dorpshuis in Oprichting zijn er nog steeds van overtuigd dat, hoe groot het financieel probleem ook is, het dorpshuis er zal komen. Iedereen die meewerkt aan de ontwikkeling zet zich voor meer dan 100% in om tot uitvoering te kunnen komen. Dat stimuleert ons ook om tot het maximale te gaan. Wij willen iedereen daar nu al vriendelijk voor bedanken.

Mochten er nog vragen bij u leven of hebt u ideeën dan horen wij dat graag van u.

Peter Heidema, voorzitter
Namens de leden van de werkgroep in oprichting

Een goede jaarwisseling gewenst!


Agenda
januari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31          
februari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Binnenkort in Thesinge
18 februari 2023
Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 18 februari in Trefpunt

In het Trefpunt vindt op 18 februari een nieuwe editie van de Dorpshuissessies plaats. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis. Zaal open: 20.00 uur, optredens vanaf 20.30 uur.

De bands
Wie zal openen is nog niet bekend maar hou de website dorpshuissessies.nl in de gaten voor actuele informatie. Daarna speelt de nieuwe band van Jet de Wilde, Not Yet. De derde band van de avond is WATERLEAF.

Foto van de maand
FvdM_kvdb_dec22.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda